Belangstelling
Themagebied: Hart, vaat en longen
Doelgroepen: fysiotherapeuten / revalidatiefysiotherapeuten / ziekenhuisfysiotherapeuten
Werkgebied: Tweede lijn
Planning nog niet bekend
Aantal deelnemers: Minimaal 25, maximaal 40
Gem. beoordeling:
(7.9/10)
379 beoordelingen
Studiebelasting: 100 uur
Aantal contacturen: 45
Aantal contactdagen: 7
Taal: Nederlands
Verhouding praktijk en theorie: 50/50
Niveau: post-HBO elementair
Cursusnummer: 2400491
Blended learning: Ja
Masterclass: Nee
Toetsing: Nee
Certificaat: Ja

Quotes van cursisten

Leuke cursus, leuke enthousiaste docenten!

Door het volgen van deze cursus ben heb ik mijn leerdoelen behaald.

Ontzettend enthousiast team. Inspirerend voor alle collegae.

Erg leuke cursus! Met name het stuk kennis vergroten van oa de cardiochirurge en de cardioloog waren erg interessant.

Ik heb onwijs veel nieuwe inzichten en eigen ideen opgedaan tijdens alle 3 de cursus weekenden.

Programma en informatie voor deelnemers

Als deelnemer krijg je toegang tot de besloten website www.npicursus.nl.
Op deze site tref je alle extra informatie aan zoals bijvoorbeeld het programma, eventuele voorbereiding en andere relevante informatie.

Videotrailer

Kosten

1765,- (met NPi-kortingskaart) respectievelijk € 1960,- inclusief verzorging en cursusmateriaal

Locatie

De scholing is onderdeel van onderstaand aanbod:

Hart

Hartrevalidatie
(voor tweedelijns fysiotherapeuten)
eerste helft 2025 (belangstelling?)
Beweegprogramma's (deel 1)
(voor eerstelijns fysiotherapeuten)
tweede helft 2024 (belangstelling?)
Masterclass Cardiale anatomie
(voor tweedelijns fysiotherapeuten)
tweede helft 2025 (belangstelling?)
Hartfalen
(voor tweedelijns fysiotherapeuten)
Beweegprogramma's (deel 2): moduul 'Coronaire hartaandoeningen'
(voor eerstelijns fysiotherapeuten)
tweede helft 2025 (belangstelling?)
Hartfalen
(voor eerstelijns fysiotherapeuten)
tweede helft 2025 (belangstelling?)
Masterclass 'Klinische ergometrie met respiratoire gasanalyse bij patiënten met hartfalen'
(voor eerste- en tweedelijns fysiotherapeuten)
nog niet bekend (belangstelling?)
Fysiotherapeutisch zorg rondom transplantaties
(voor eerste- en tweedelijns fysiotherapeuten)
tweede helft 2025 (belangstelling?)

Accreditatie

Deze scholing is geaccrediteerd voor: Basisregister Algemeen fysiotherapeut (Kwaliteitshuis - KRF en SKF) met 100 punten.

Naast accreditatie met 100 punten voor het Basisregister Algemeen fysiotherapeut is de cursus ook geaccrediteerd door de VHVL.

Voorkennis, voorwaarden, ingangsniveau

De opleiding is gericht op fase 1 en 2 en is daarom primair bedoeld voor tweedelijns fysiotherapeuten die werkzaam zijn in een ziekenhuis of revalidatiecentrum waar hartpatiënten worden begeleid in een multidisciplinair hartrevalidatieprogramma, onder eindverantwoordelijkheid van een cardioloog van het centrum. In voorkomende gevallen kunnen ook eerstelijns fysiotherapeuten deelnemen aan de opleiding Hartrevalidatie (zie hiervoor onderstaande toelichting)
Lees hier een toelichting op de uitgangspunten voor deelname aan de NPi-cursus Hartrevalidatie en NPi-eerstelijns cardiologie cursussen

Doel

Na afloop van de opleiding kan je, op basis van de huidige evidentie, de stappen van het methodisch handelen als fysiotherapeut binnen de multidisciplinaire hartrevalidatie benoemen en kan je zowel tijdens het diagnostisch als het therapeutisch proces gerichte en verantwoorde keuzes maken voor wat betreft de fysiotherapeutische interventies voor de patiënt met een hartaandoening (met uitzondering van hartfalen).

Subdoelen

Na afloop van de opleiding kan je:

 • de huidige stand van zaken, de geldende richtlijnen en de positionering en organisatie van de Hartrevalidatie binnen Nederland benoemen;
 • de opzet van het multidisciplinaire revalidatieprogramma benoemen, de taken van de verschillende disciplines, waaronder de fysiotherapeut, benoemen en de 3 verschillende fasen van Hartrevalidatie beschrijven;
 • de cardiologische aandoeningen, de cardiochirurgische indicaties en interventies herkennen en benoemen en inschatten wat deze medische aspecten betekenen voor het fysiotherapeutisch handelen binnen het revalidatietraject;
 • de inspanningsfysiologische systemen en trainingsprincipes benoemen en vertalen naar de individuele patiënt met een hartaandoening, de keuze voor de gehanteerde testvormen en protocollen uitleggen, de testresultaten (functioneel) analyseren en tekenen van (cardiale) overbelasting en rode vlaggen herkennen;
 • groepsprocessen en leiderschapsstijlen herkennen en benoemen, groepen begeleiden en sturen en daarbij gedifferentieerde beweegactiviteiten aanbieden ter bevordering van de zelfstandigheid van het individu en de groep;
 • zowel voor de (pre-) klinische als poliklinische fase, op basis van de anamnese (met aandacht voor psychisch, functioneel en sociaal functioneren) en het lichamelijk onderzoek, in samenspraak met de patiënt, de bewegings(on)mogelijkheden van de patiënt analyseren, beïnvloedbare factoren vaststellen en op basis daarvan een behandelplan afgestemd op het individu opstellen;
 • de individuele patiënt begeleiden in zijn revalidatieproces, samen met de patiënt de voortgang tussentijds evalueren en waar nodig het behandelplan bijstellen;
 • de indicaties en contra-indicaties van pre-operatieve ademspiertraining benoemen en de effecten uitleggen;
 • de verschillende vormen van innovatieve beweegstimulering benoemen en de meerwaarde van nieuwe technologische ontwikkelingen beschrijven, die ingezet kunnen worden tijdens hartrevalidatie ten behoeve van langdurige gedragsverandering;
 • het belang van adem- en ontspanningstherapie binnen de hartrevalidatie benoemen en keuzes maken met betrekking tot het inzetten van de verschillende vormen van ontspanningstherapie;
 • beschrijven hoe door interactie met de patiënt en afgestemd op de individuele doelen, de gewenste gedragsaanpassing kan worden bevorderd ten behoeve van een gezonde leefstijl, door middel van informeren, instrueren en coachen;
 • benoemen welke risicofactoren een rol spelen bij het ontwikkelen of onderhouden van hart- en vaatziekten en beschrijven welke fysiotherapeutische interventies kunnen worden ingezet bij het beïnvloeden van deze risicofactoren in het kader van een gezonde leefstijl;
 • de invloed van psychosociale aspecten op het revalidatieproces identificeren en keuzes maken voor adequate behandeling binnen de multidisciplinaire benadering;
 • uitleggen op welke wijze je de patiënt kan coachen bij het bevorderen van zelfmanagement en zelfeffectiviteit.

Beschrijving

Hartrevalidatie, volgens de Nederlandse richtlijnen, is een multidisciplinaire, poliklinische behandeling die zich richt op het fysieke, psychische en sociale herstel van hartpatiënten na een cardiaal incident of cardiale interventie, zoals een hartinfarct, hartoperatie of dotterbehandeling.
Daarnaast richt hartrevalidatie zich op gedrags- en leefstijlverandering om toekomstige risico’s op hart- en vaatziekten te verminderen.
Hartrevalidatie wordt door bijna elk Nederlands ziekenhuis en in veel revalidatiecentra aangeboden.
Deelname aan multidisciplinaire hartrevalidatie vermindert de kans op een nieuw hartinfarct of nieuwe ziekenhuisopnamen en leidt tot minder sterfgevallen door hartproblemen. Recent Nederlands onderzoek laat zien dat tot 4 jaar na afloop van hartrevalidatie het risico om te overlijden 35% lager is. Deelname aan hartrevalidatie leidt daarnaast tot verbetering van cardiometabole risicofactoren, fitheid en kwaliteit van leven.
Fysiotherapie maakt onderdeel uit van het multidisciplinair hartrevalidatieteam. De fysiotherapeutische zorg tijdens de revalidatie is primair gericht op het optimaliseren van het herstel van het dagelijks (lichamelijk) functioneren, in relatie tot de individuele fysieke beperkingen in activiteiten en participatie-problemen. Tevens richt de fysiotherapeutische begeleiding zich bij inactieve hartpatiënten op het ontwikkelen en onderhouden vaneen actieve leefstijl.

In deze opleiding staat het onderzoek en de behandeling van patiënten met coronairlijden centraal. Zowel de klinische als de poliklinische fysiotherapeutische begeleiding worden besproken. Je krijgt een goed beeld van de taken en rollen van de verschillende disciplines, waaronder die van jouzelf als fysiotherapeut, binnen het multidisciplinaire team.
Mobilisering, ontspanning en sport en spel krijgen ruime aandacht. Je krijgt voorwaardelijke en noodzakelijke kennis aangereikt van inspanningsfysiologische systemen en trainingsprincipes, cardiologische aandoeningen en cardiochirurgische indicaties en interventies. Groepsprocessen en leiderschapsstijlen en de invloed van psychosociale aspecten op het revalidatieproces hebben ook een belangrijke rol in de opleiding.
Een vijfdaagse stage in een ander hartrevalidatiecentrum dan jouw eigen werksetting maakt onderdeel uit van de opleiding.

Uiteraard is deze opleiding gebaseerd op de 'Multidisciplinaire Richtlijn Hartrevalidatie 2011' ( NVVC) en op de speciaal voor fysiotherapeuten ontwikkelde 'Richtlijn Hartrevalidatie 2011' (KNGF).

Inspanningsfysiologische basiskennis
Het is essentieel dat je over voldoende inspanningsfysiologische basiskennis beschikt. Indien je niet de cursus 'Inspanningsfysiologie en oefentherapie' hebt gevolgd of niet gaat volgen en je wil voor jezelf nagaan of je voor het volgen van de cursus Hartrevalidatie over voldoende inspanningsfysiologische basiskennis beschikt, dan kun je je basiskennis vergroten door een aantal hoofdstukken uit het boek 'Inspanningsfysiologie oefentherapie en training' te bestuderen. Dit boek wordt ook als cursusmateriaal bij de cursus 'Inspanningsfysiologie en oefentherapie' gebruikt.
Auteurs: drs. Gerard van der Poel, drs. Tinus Jongert en drs. Jan Jaap de Morree
Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum in Houten
Er zijn momenteel 2 drukken in omloop:
Bij tweede herziene druk (ISBN 978 90 313 8732 8) kun je de hoofdstukken 4,5 en 7 tot en met 12 doornemen
Bij derde herziene druk (ISBN 978 90 368 2256 5) kun je de hoofdstukken 3, 4 en 6 t/m 11 bestuderen.

Richtlijnen
Ter voorbereiding op de cursus verzoeken wij je te bestuderen:
1. KNGF-richtlijn Hartrevalidatie 2011, te downloaden via deze link
2. Multidisciplinaire Richtlijn Hartrevalidatie 2011, NVVC, via deze link
3. Addendum telerevalidatie bij de richtlijn Hartrevalidatie, via deze link

Certificaat
Na afloop van de opleiding wordt bij voldoende beoordeling en aanwezigheid én na het voltooien van de stage en het schrijven van het stageverslag aan de deelnemers een certificaat uitgereikt. Toetsing aan het einde van de cursus vindt plaats op basis van het stageverslag.

Docenten

 • Ellis Avezaat, fysiotherapeut
 • Roos Bootsman, sport- & oncologie-diëtist Voeding + Advies, Amsterdam
 • Marleen Buruma, fysiotherapeut, coördinator deskundigheidsbevordering NPi
 • dr. Erik Hulzebos, fysiotherapeut, medisch fysioloog
 • dr. Veronica Janssen, gezondheidspsycholoog
 • drs. Edwin de Melker, cardioloog
 • dr. Jutta Schroeder-Tanka, cardioloog
 • dr. Aernout Snoek MSc, sportarts, hartrevalidatie (Harthuis) Isala Zwolle
 • Tijs van der Steen, Tijs van der Steen, fysiotherapeut OLVG, schaatstrainer/ploegleider
 • dr. Yannick Taverne MD, cardio-thoracaal congenitaal chirurg, cardiaal morfoloog, Erasmus MC Rotterdam
 • drs. Sandra Verhagen, fysiotherapeut, bewegingswetenschapper

Cursusleiding

 • Ellis Avezaat, fysiotherapeut
 • Marleen Buruma, Nederlands Paramedisch Instituut

Didactische werkwijze

Naast hoorcollege, responsiecollege en praktijkonderdelen zal er veelvuldig in werkgroepen gewerkt worden, waarbij een beroep gedaan wordt op de actieve participatie van de deelnemers. Van de cursisten wordt verder verwacht dat ze de nodige tijd besteden aan thuisstudie op het gebied van inspanningsfysiologie en cardiologie. Een belangrijk onderdeel van de cursus vormt de stage. Ruim 30 instellingen werken mee als stage-adres.

Beoordeling door cursisten

Vraag 1: Welke beoordeling geef je de cursus in het algemeen?

Vraag 2: In welke mate beschikte(n) de docent(en)/spreker(s)* over de benodigde vakinhoudelijke kennis en vaardigheden?

Vraag 3: In welke mate is het geleerde toepasbaar in jouw huidige of toekomstige beroeps- en/of functie-uitoefening?

Vraag 4: Hoe luidt jouw oordeel over de organisatie tijdens de scholingsactiviteit (denk aan accommodatie, bereikbaarheid, kwaliteit van opleidingsruimten, hoeveelheid pauze, cursustijden, verzorging etc.)?

Vraag 5: Zou je het volgen van deze scholingsactiviteit aanbevelen aan collega's?

Je contactpersonen bij het NPi

Voor administratieve en algemene vragen:

vera-van-opstal Vera van Opstal-Verbruggen
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 82 14 86 45
(bereikbaar ma.middag en dinsdag t/m vrijdagochtend)

Voor inhoudelijke vragen:

marleen-buruma Marleen Buruma
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 15 86 19 49
Bereikbaar: ma.ochtend, dinsdag, donderdag en vrijdag