Belangstelling
Themagebied: Lymfologie en oncologie
Doelgroepen: huidtherapeuten / oedeemfysiotherapeuten
Werkgebied: Eerste lijn / tweede lijn
Planning nog niet bekend
Aantal deelnemers: Minimaal 20, maximaal 40
Gem. beoordeling:
(8.1/10)
146 beoordelingen
Studiebelasting: 28 uur
Aantal contacturen: 18
Aantal contactdagen: 3
Taal: Nederlands
Verhouding praktijk en theorie: 50/50
Niveau: verdieping
Cursusnummer: 2404701
Blended learning: Nee
Masterclass: Nee
Toetsing: Nee
Certificaat: Ja

Quotes van cursisten

Zeer leerzame cursus met zeer bevlogen docenten met veel kennis.

Verrassend goede cursus!

Ik heb een heleboel handvatten gekregen over het zelfstandig maken van patiënten. Ik heb gelijk een paar dingen toegepast in de praktijk en de patiënten zijn er over te spreken om de regie in eigen hand te krijgen. Ik heb al met een verpleegkundige van de mamma care gesproken over het opstarten van groepsbijeenkomsten.

Programma en informatie voor deelnemers

Als deelnemer krijg je toegang tot de besloten website www.npicursus.nl.
Op deze site tref je alle extra informatie aan zoals bijvoorbeeld het programma, eventuele voorbereiding en andere relevante informatie.

VideotrailerKosten

770,- (met NPi-kortingskaart) respectievelijk € 855,- inclusief verzorging en cursusmateriaal

Locatie

 • Conferentiecentrum Kaap Doorn (route)
De scholing is onderdeel van onderstaand aanbod:

Lymfologie

Opleiding 'Oedeemfysiotherapie'
11-okt-'24 schrijf je nu in!
Compressietherapie bij (lymf)oedeem: nieuwe inzichten en toepassingen
eerste helft 2025 (belangstelling?)
Lymfe-casuïstiek
eerste helft 2026 (belangstelling?)
Lipoedeem: diagnostiek en behandeling
14-nov-'24 schrijf je nu in!
Zelfmanagement bij lymfoedeem - teach the teacher
eerste helft 2025 (belangstelling?)
Praktijkdagen lymfologie
20-nov-'24 schrijf je nu in!
Masterclass 'Primair lymfoedeem: diagnostiek en behandeling'
eerste helft 2026 (belangstelling?)
Masterclass 'Hoofd-hals oncologie en lymfoedeem: nieuwe ontwikkelingen'
eerste helft 2025 (belangstelling?)
Masterclass 'Lymfofluoroscopie: de meerwaarde voor de oedeemtherapie'
15-okt-'24 schrijf je nu in!

Accreditatie

Deze scholing is geaccrediteerd voor: Basisregister Algemeen fysiotherapeut (Kwaliteitshuis - KRF en SKF) / Aantekeningenregister Oedeemfysiotherapeut (NVFL) met 28 punten.

Er is tevens accreditatie aangevraagd voor huidtherapeuten bij Stichting ADAP.

Voorkennis, voorwaarden, ingangsniveau

Oedeemfysiotherapeuten en geïnteresseerde huidtherapeuten. Enkele jaren ervaring binnen de lymfologie is een pre.

Doel

Na de cursus beschik je over kennis, inzichten en vaardigheden die het mogelijk maken zelfmanagement een volwaardige plaats te geven binnen de individuele lymfoedeembehandeling. Tevens beschik je na afloop over kennis, inzichten en vaardigheden, die het mogelijk maken een zelfmanagementcursus te geven aan en te organiseren voor groepen cliënten met lymfoedeem in alle fasen van de behandeling.

Subdoelen

Na de cursus:

 • ben je op de hoogte van de aanpak zoals beschreven in de NVDV-richtlijn lymfoedeem en de centrale plaats van zelfmanagement daarbinnen.
 • ken je de nieuwe visie op zorg, de gevolgen voor de organisatie van de zorg en de rol en plaats van zelfmanagement binnen de behandeling van de cliënt met lymfoedeem benoemen.
 • kan je benoemen over welke competenties een therapeut dient te beschikken om cliënten met lymfoedeem zelfmanagementvaardigheden aan te leren.
 • kan je benoemen over welke competenties een cliënt met lymfoedeem dient te beschikken om zelfredzaam te kunnen zijn.
 • heb je meer begrip voor verminderde zelfmanagement-vermogens bij cliënten met (stressvolle) chronische aandoeningen en ken je de kracht van het bieden van hoop op verbetering als factor die bijdraagt aan verhoging van de zelfeffectiviteit.
 • kan je op basis van de uitkomsten van recent onderzoek aangeven wat de mate van therapietrouw met betrekking tot zelfmanagement is, de factoren die hierop van invloed zijn en de invloed van zelfmanagement op de uitkomsten van de therapie.
 • ben je bekend met een praktisch werkmodel (het ‘gevolgenmodel’) voor zowel de cliënt als de therapeut, dat direct aanschouwelijk maakt waaraan gewerkt kan worden om meer grip te krijgen op de klachten d.m.v. het zoveel mogelijk opheffen van de overbelastende en stressvolle gevolgen die de klachten in negatieve zin beïnvloeden.
 • kan je het gevolgenmodel hanteren bij het aanleren van zelfmanagementvaardigheden aan cliënten met lymfoedeem.
 • kan je benoemen uit welke fasen een goed adviesgesprek bestaat, hoe zelfmanagementkennis en vaardigheden worden overgedragen en welke informatie en adviezen van belang zijn om aan cliënten met lymfoedeem te verstrekken.
 • kan je omgaan met weerstanden bij de cliënt en hoe deze verminderd kunnen worden.
 • kan je aangeven waarom en welke vorm van compressie aan cliënten met lymfoedeem dient te worden aangeleerd en welke factoren de therapietrouw kunnen belemmeren.
 • kan je cliënten met lymfoedeem methodisch voorlichten over de juiste wijze van het gebruik van compressiemiddelen en kan je de therapietrouw van cliënten t.a.v. het gebruik van compressiemiddelen bevorderen middels een adequate communicatie.
 • weet je hoe een zelfmanagementcursus voor cliënten met lymfoedeem kan structureren, organiseren en financieren.
 • beheers je de benodigde communicatieve basisvaardigheden om een zelfmanagementcursus te kunnen geven aan groepen cliënten met lymfoedeem. Je kan daartoe korte theoretische achtergronden afwisselen met praktische oefeningen.
 • kan je een groepsinstructie geven over relevante thema’s binnen de behandeling van cliënten met lymfoedeem.
 • ben je (beter) in staat om groepsdynamische processen aan te sturen. Je weet hoe te reageren op emoties in de groep, ben zich bewust van (het belang van) non-verbale communicatie en maakt gebruik van de dynamiek en aanwezige kennis in de groep.
 • kan je veel voorkomende, therapiebelemmerende, psychopathologische comorbiditeit bij lymfoedeem herkennen en weloverwogen besluiten wanneer zelf te behandelen en wanneer en naar wie door te verwijzen.

Beschrijving

“Behandel mijn aandoening, en leer mij het nodige zelf te doen.”

De visie op zorg en de patiënt verandert in snel tempo. Deze veranderende visie behelst begrippen als joint management (of samen-management), zelfmanagement, positieve gezondheid en eigen regie. Veelgehoorde termen, zeker ook bij de behandeling van patiënten met lymfoedeem. Maar wat betekenen begrippen als zelfmanagement en eigen regie nu eigenlijk? Waar komt deze veranderende visie op zorg vandaan, en wat houdt dit in voor uw behandeling van een patiënt met lymfoedeem? Hebben patiënten baat bij meer regie; wat is de meerwaarde ervan?

In de behandeling van lymfoedeem ligt het initiatief nu nog vaak bij de zorgverlener c.q. de professional – denk aan de medisch specialist, de verpleegkundige en de paramedicus. Deze stelt de diagnose en bepaalt vervolgens de therapie. De rol van de patiënt lijkt in veel gevallen meer passief van aard te zijn. Tegelijkertijd zien we dat de visie op gezondheid verschuift van 'gezondheid als afwezigheid van ziekte' naar 'het ontwikkelen van gunstige aanpassing aan een tijdelijke of blijvende gezondheidssituatie, en hoe deze zelf te managen'. Dit vraagt om een andere rol van de zorgverlener, met een nieuwe kijk op de patiënt.

Chronisch zieken die zelfmanagementvaardigheden in de praktijk brengen, ontwikkelen een grotere 'zelfredzaamheid' en ervaren meer grip op hun leven. Dit neemt hulpverleners (medici, paramedici en verplegers) werk uit handen, maar vraagt tegelijkertijd een andere aanpak van hen. Hulpverleners moeten leren verantwoordelijkheden te delen, over te dragen en los te laten, om de patiënt te 'empoweren'.

Deze cursus heeft ten doel je de laatste wetenschappelijke inzichten te geven over de visie op zelfmanagement, de visie op de patiënt met lymfoedeem en op de psychologie van de patiënt met lymfoedeem. Je wordt meegenomen in het ontwikkelen van eigen zelfmanagementprogramma’s ten bate van de oedeempatiënt.
Je krijgt praktische tools aangereikt die je direct in de dagelijkse praktijk kunt toepassen.

Cursusinhoud:

In de cursus komen de veranderende visie op gezondheid, de wetenschappelijke en theoretische inzichten en achtergrond van zelfmanagement en het Chronic Care Model (CCM) aan bod, waarbij er ruim aandacht wordt geschonken aan gedragsverandering en beïnvloedingsmogelijkheden. Ook de plaats van zelfmanagement binnen de Richtlijn Lymfoedeem, en begrippen als gezondheidsvaardigheden, de rol van patiëntenorganisaties, digitale ondersteuningsmogelijkheden en de vereiste competenties van de hulpverlener worden besproken en behandeld. De theorie vormt de basis voor de praktijk. Tijdens het volgen van deze cursus word je steeds opnieuw uitgedaagd deze kennis direct toe te passen in jouw eigen beroepspraktijk.

Samenwerking met Stichting Lymfologie Centrum Nederland

Deze cursus is ontwikkeld door de Stichting Lymfologie Centrum Nederland, waarmee het NPi sinds 2015 samenwerkt. De SLCN heeft als doel om kennis en ervaring omtrent lymf- en lipoedeem te verzamelen en ter beschikking te stellen aan hen die te maken hebben met lymfologische aandoeningen en lymfoedeem in het bijzonder, waaronder hulpverleners en patiënten(-organisaties).

Docenten

 • Suze van Beusekom, huidtherapeut, oedeemtherapeut
 • Els Brouwer, consultant flebologie en lymfologie, voorzitter NVFL
 • Annemarieke Fleming MA, Post MSc, gezondheidszorgpsycholoog BIG
 • Ad Hendrickx, fysiotherapeut
 • Suzanne Ross, fysiotherapeut, coach
 • Irene Zonderland, communicatietrainer

Cursusleiding

 • Els Brouwer, consultant flebologie en lymfologie, voorzitter NVFL
 • Ad Hendrickx, fysiotherapeut
 • Michael Schermer, Nederlands Paramedisch Instituut

Didactische werkwijze

Hoor- en responsiecollege, verwerkingsopdrachten, casuïstiek, vaardigheidstraining

Beoordeling door cursisten

Vraag 1: Welke beoordeling geef je de cursus in het algemeen?

Vraag 2: In welke mate beschikte(n) de docent(en)/spreker(s)* over de benodigde vakinhoudelijke kennis en vaardigheden?

Vraag 3: In welke mate is het geleerde toepasbaar in jouw huidige of toekomstige beroeps- en/of functie-uitoefening?

Vraag 4: Hoe luidt jouw oordeel over de organisatie tijdens de scholingsactiviteit (denk aan accommodatie, bereikbaarheid, kwaliteit van opleidingsruimten, hoeveelheid pauze, cursustijden, verzorging etc.)?

Vraag 5: Zou je het volgen van deze scholingsactiviteit aanbevelen aan collega's?

Je contactpersonen bij het NPi

Voor administratieve en algemene vragen:

joke-smit Joke Smit
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 82 64 35 84

Voor inhoudelijke vragen:

michael-schermer Michael Schermer
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 15 87 16 73