Belangstelling
Themagebied: Ouderen
Doelgroepen: fysiotherapeuten / oefentherapeuten / geriatriefysiotherapeuten / ziekenhuisfysiotherapeuten
Werkgebied: Eerste lijn / tweede lijn / derde lijn
Planning nog niet bekend
Aantal deelnemers: Minimaal 20, maximaal 32
Gem. beoordeling:
(7.8/10)
148 beoordelingen
Studiebelasting: 20 uur
Aantal contacturen: 18
Aantal contactdagen: 3
Taal: Nederlands
Verhouding praktijk en theorie: Overwegend theoretisch
Niveau: post-HBO elementair
Cursusnummer: 2405571
Blended learning: Nee
Masterclass: Nee
Toetsing: Nee
Certificaat: Ja

Programma en informatie voor deelnemers

Als deelnemer krijg je toegang tot de besloten website www.npicursus.nl.
Op deze site tref je alle extra informatie aan zoals bijvoorbeeld het programma, eventuele voorbereiding en andere relevante informatie.

Kosten

770,- (met NPi-kortingskaart) respectievelijk € 855,- inclusief verzorging en cursusmateriaal

Locatie

  • Fletcher Hotel - Restaurant Klein Zwitserland te Heelsum (route)
De scholing is onderdeel van onderstaand aanbod:

Geriatrie

Zitanalyse en (rol)stoelaanpassingen
eerste helft 2025 (belangstelling?)
Osteoporose: preventie, behandeling en begeleiding
3-dec-'24 schrijf je nu in!
Inspanningsfysiologie en fysieke training bij ouderen
9-sep-'24 schrijf je nu in!
Valpreventie en valtraining: programma Vallen Verleden Tijd
13-dec-'24 (belangstelling?)
Motoriek van de ouder wordende mens
13-nov-'24 schrijf je nu in!
Fysiotherapie in de palliatieve levensfase bij geriatrische patiënten
eerste helft 2025 (belangstelling?)
Functionele fysiotherapie op een longstay somatiek-afdeling
27-sep-'24 (belangstelling?)
Sarcopenie, voeding en training in de geriatrie
eerste helft 2024 (belangstelling?)
Functiestoornissen van de bekkenbodem in de geriatrie
19-sep-'24 schrijf je nu in!
Paratonie en andere motorische stoornissen bij dementie
23-apr-'25 schrijf je nu in!
Verdiepingsdag Vallen Verleden Tijd
eerste heflt 2025 (belangstelling?)
Masterclass De kwetsbare oudere
eerste helft 2025 (belangstelling?)
Fysieke activiteit voor de laag belastbare oudere: Etiologie, klinimetrie, modaliteiten en oefentherapie
2-dec-'24 schrijf je nu in!
Fysieke training bij senioren
eerste helft 2025 (belangstelling?)

Accreditatie

Deze scholing is geaccrediteerd voor: Basisregister Algemeen fysiotherapeut (Kwaliteitshuis - KRF en SKF) / Deelregister Geriatriefysiotherapeut (NVFG) / Oefentherapeut (coulance regeling) met 20 punten.

Uitleg coulance regeling voor oefentherapeuten.

Doel

Na deze cursus is de deelnemer in staat de verschillende domeinen van palliatieve zorg te herkennen en te benoemen. De deelnemer kent de (medische) behandelmogelijkheden in de verschillende palliatieve fasen, kan de waarde en beperkingen van fysiotherapie ter ondersteuning van autonomie, functioneren en kwaliteit van leven in deze fasen benoemen en hier naar handelen. De deelnemer kan psychosociale vragen en vragen over zingeving bespreekbaar maken en de patiënt hierin adviseren of voor begeleiding verder verwijzen. Tevens kan de deelnemer expliciete morele afwegingen verwoorden, en mantelzorgers en vrijwilligers palliatieve zorg training geven ten aanzien van transfers en adviezen m.b.t. belasting en belastbaarheid. De cursist kan ethische vraagstukken benoemen en kan de belangrijke procedures en wet- en regelgeving toepassen.

Beschrijving

In de palliatieve levensfase komt het levenseinde nadrukkelijk en onafwendbaar in zicht. De medische behandeling richt zich in deze fase op het zo goed mogelijk bestrijden van ziekten en op bestrijding van symptomen, met als doel een zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven. Bij deze zogenoemde ziektegerichte palliatie en symptoomgerichte palliatie is het doel het zo comfortabel mogelijk maken van patiënten. In de stervensfase verschuift de aandacht van kwaliteit van leven naar kwaliteit van sterven.

De palliatieve fase bij geriatrische patiënten kent vaak een relatief lange fase waarin een geleidelijke afname van functioneren optreedt, waarna achteruitgang optreedt tot aan het overlijden. De progressie van dit proces is afhankelijk van de primaire aandoening en de aanwezige comorbiditeit. De individuele verschillen zijn groot en de palliatieve fase kan dan ook enkele maanden tot vele jaren duren. Een proces dat in haar aard langzaam, maar soms ook zeer abrupt kan zijn.

In de palliatieve fase kan ondersteuning van een fysiotherapeut zinvol zijn bij verschillende hulpvragen op het gebied van dagelijks functioneren, behoud van conditie en vitaliteit, omgaan met symptomen zoals pijn, angst of dyspnoe. Van de fysiotherapeut worden om die reden competenties op het terrein van psychosociale problemen en zingeving verwacht. Ook kan de fysiotherapeut mantelzorgers ondersteunen, onder andere door het aanleren van ergonomische technieken om transfers te ondersteunen en om belasting en belastbaarheid in evenwicht te brengen. Er kunnen zich morele dilemma’s voordoen, waarbij bijvoorbeeld het uitgangspunt om verdere schade te voorkomen conflicteert met de doelstelling om de autonomie zoveel mogelijk te bevorderen.

Het behandelen en coachen van patiënten in de palliatieve en/of terminale fase vraagt vaak veel van de mentale belastbaarheid van de fysiotherapeut; de vaardigheid om professionele betrokkenheid en persoonlijke distantie in evenwicht te houden wordt in deze fase soms bijzonder op de proef gesteld. Deze en aanverwante thema’s komen in de cursus aan bod.

 De cursus wordt aangeboden als 3 daagse cursus. De eerste 2 cursusdagen zijn opeenvolgend, de derde dag volgt na verloop van tijd, zodat de cursist met het aangeboden materiaal aan de slag kan gaan en casuïstiek uit zijn praktijk kan verzamelen. Op de eerste dag maakt de cursist kennis met het begrip “palliatieve zorg” , gaat aan de slag met communicatie met patiënten in de laatste levensfase en hun naasten en met begeleiding bij psychosociale problemen en zingevingsvragen. Ook wordt er aandacht besteed aan de organisatie van de palliatieve zorg waaronder palliatieve netwerken en kenniscentra voor palliatieve zorg. Tijdens de tweede dag komt de fysiotherapeutische zorg aan de orde, evenals complementaire zorg en kennis van ziektebeelden en medicatie. Tijdens de laatste cursusdag wordt ruime aandacht geschonken aan onderlinge interactieve discussie aan de hand van de verzamelde casuïstiek. Op deze dag komen ook ethische vraagstukken aan de orde, met name euthanasie, palliatieve sedatie en wensen van de patiënt rond het sterven.

Docenten

  • José van Esch - Smeenge MSc, fysiotherapeut, klinisch gezondheidswetenschapper
  • dr. Tineke Renkema, Specialist ouderengeneeskunde Lentis/ Dignis
  • Jacqueline Tijhaar, Coördinator netwerken palliatieve zorg en zelfstandig trainer/coach
  • dr. Betsy Weening-Dijksterhuis, geriatriefysiotherapeut
  • drs. Gertruud van der Werff, Coördinator & verpleegkundig specialist palliatief team Martiniziekenhuis Groningen

Cursusleiding

  • dr. Betsy Weening-Dijksterhuis, geriatriefysiotherapeut
  • Frans Lanting, Nederlands Paramedisch Instituut

Didactische werkwijze

Interactieve hoorcollege, thuisstudie, reflecties

Beoordeling door cursisten

Vraag 1: Welke beoordeling geef je de cursus in het algemeen?

Vraag 2: In welke mate beschikte(n) de docent(en)/spreker(s)* over de benodigde vakinhoudelijke kennis en vaardigheden?

Vraag 3: In welke mate is het geleerde toepasbaar in jouw huidige of toekomstige beroeps- en/of functie-uitoefening?

Vraag 4: Hoe luidt jouw oordeel over de organisatie tijdens de scholingsactiviteit (denk aan accommodatie, bereikbaarheid, kwaliteit van opleidingsruimten, hoeveelheid pauze, cursustijden, verzorging etc.)?

Vraag 5: Zou je het volgen van deze scholingsactiviteit aanbevelen aan collega's?

Je contactpersonen bij het NPi

Voor administratieve en algemene vragen:

marjan-van-keeken Marjan van Keeken
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 82 84 50 81
Bereikbaar dinsdag t/m donderdag 9.00 uur tot 16.30 uur en vrijdag van 13.00 uur tot 16.30 uur

Voor inhoudelijke vragen:

frans-lanting Frans Lanting
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 15 86 19 50