Aanmelden
Digitaal
Themagebied: Lymfologie en oncologie
Taal: Nederlands
Code: E0125
Certificaat: Ja

Kosten

59,-

Beschrijving

Het Antoni van Leeuwenhoek en de Hogeschool van Amsterdam ontwikkelden in het NEXT PRO project een handreiking voor fysiotherapeuten voor het voorschrijven van beweging voor mannen met prostaatkanker, rekening houdend met hun specifieke gezondheidsrisico’s en problemen. In deze E-learning ‘NEXT PRO beweegprogramma prostaatkanker’ worden achtergronden, inhoud en toepassing van deze handreiking toegelicht en geoefend. Vragen (en antwoorden) die daarbij centraal staan zijn:

 • Welke FITT-factoren horen bij welke gewenste uitkomsten?
 • Hoe bouw je een training op?
 • Met welke risico’s moet je rekening houden, in het bijzonder in de palliatieve fase?
 • Hoe screen je op die risico's?

Je treft in deze online toetsomgeving tevens de NEXT PRO Handreiking en de PDF’s van de presentaties aan, zodat je die kunt raadplegen bij het beantwoorden van de vragen.

Om in aanmerking te komen voor de 5 accreditatiepunten voor het Kwaliteitshuis Fysiotherapie, dien je de toets met een voldoende af te ronden, door minimaal 70% van de toetsvragen – dat wil zeggen 23 van de 32 vragen – juist te beantwoorden. Er kunnen maximaal drie pogingen worden gedaan om 70% van de toetsvragen goed te beantwoorden.

 

Leerdoelen

Na deze e-learning is de deelnemer goed voorbereid op het begeleiden van beweegprogramma’s voor mannen met prostaatkanker.

Subdoelen

 • De deelnemer is op de hoogte van de laatste evidence m.b.t. de belangrijkste gezondheidsproblemen van mensen met prostaatkanker binnen het domein van de fysiotherapie en de rol van beweeginterventies daarbij.
 • De deelnemer is op de hoogte van de voorkeuren van mensen met prostaatkanker voor begeleiding bij bewegen en welke factoren daarmee samenhangen.
 • De deelnemer weet welke risico’s voor nadelige uitkomsten van training(sinterventies) er bestaan bij prostaatkanker en hoe hierop te screenen.
 • De deelnemer kan een geïnformeerde keuze maken om een patiënt als fysiotherapeut te begeleiden dan wel deze door te geleiden naar het reguliere sportaanbod of zelf lichamelijk actief zijn.
 • De deelnemer kent de principes achter trainingsbegeleiding voor mensen met prostaatkanker en kan deze vertalen naar een concrete invulling van een trainingsprogramma.
 • De deelnemer heeft inzicht in voorwaarden/redenen voor progressie/regressie van oefeningen en kan hier keuzes in maken en invulling aan geven.
 • De deelnemer kent de medische achtergronden van botmetastasen bij prostaatkanker, welke risico’s bij het bewegen die met zich meebrengen, hoe dit risico te beoordelen en hoe hierop het trainingsprogramma aan te passen.
 • De deelnemer kent de aanbevelingen uit de KNGF-richtlijn Oncologie (2022) m.b.t. het trainen indien er sprake is van botmetastasen.
 • De deelnemer heeft inzicht in veelvoorkomende bekkenbodemproblemen bij mensen met prostaatkanker, weet hoe hier rekening mee te houden in het beweegprogramma en wanneer door te verwijzen naar een gespecialiseerde bekkenfysiotherapeut.
 • De deelnemer kent de oefeningen die belangrijk zijn in een beweegprogramma voor mensen met prostaatkanker en weet hoe deze op de juiste wijze geïnstrueerd en begeleid dienen te worden.
 • De deelnemer begrijpt de risico’s van sport- en spelactiviteiten bij kwetsbare ouderen en weet hoe sport- en spelactiviteiten aan te passen zodat deze veilig kunnen plaatsvinden.
 • De deelnemer kan op basis van specifieke casuïstiek geïnformeerde keuzes maken over inhoud, vorm en planning van een begeleid beweegprogramma voor iemand met prostaatkanker.

Inhoud

Deze e-learning bestaat uit:

De volgende zes modules, met daarin zes kennisclips:

 1. Algemene achtergrondinformatie
 2. Barrières en facilitators
 3. Het beweegprogramma
 4. Botmetastasen
 5. Bekken en bekkenbodem
 6. Sport en spel met ouderen

En verder:

 • De NEXT Pro Handreiking
 • 32 toetsvragen
 • De handouts van de kennisclips in PDF

Doelgroep

Deze e-learning is ontwikkeld voor oncologiefysiotherapeuten en oncologisch geschoolde fysiotherapeuten, d.w.z. fysiotherapeuten die een basisscholing over oncologie en fysiotherapie hebben gevolgd (bijv. de NPi-cursus ‘Oncologische cliënten: fysiotherapeutische mogelijkheden’ of de NPi-cursus ‘Oncologie en fysiotherapie in de ziekenhuis setting’) én een scholing over de Standaard Beweeginterventie Oncologie (bijv. de NPi-cursus Beweegprogramma’s (deel 2): module ‘Oncologie’).

Ontwikkelaars/docenten

dr. Martijn Stuiver, fysiotherapeut, klinisch epidemioloog, lector Functioneel Herstel bij Kanker
Tjendo Samuel MSc, fysiotherapeut, klinisch epidemioloog, personal trainer
Jolanda van Haeften, bekkenfysiotherapeut

Studiebelasting

In totaal ben je met het doorlopen van deze e-learning ongeveer 5 uur bezig.

Prijs

De prijs van de e-learning bedraagt € 59,00
Na inloggen verschijnen prijs en betaalmodule onderaan deze tekst.

Certificaat

Als je de gehele e-learning doorlopen hebt en als je 70% of meer van de bijbehorende toetsvragen (minimaal 23 van de 32 toetsvragen) correct hebt beantwoord, ontvang je een certificaat. Er kunnen maximaal drie pogingen worden gedaan om 70% van de toetsvragen goed te beantwoorden.

Accreditatie

Deze e-learning is geaccrediteerd voor de registers Algemeen fysiotherapeut en Oncologiefysiotherapeut van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie met 5 punten.

Wij wensen je veel leerplezier met het doorlopen van deze e-learning!