Aanmelden
Vernieuwd
Themagebied: Lymfologie en oncologie
Doelgroepen: diëtisten / huidtherapeuten / oedeemfysiotherapeuten
Werkgebied: Eerste lijn / tweede lijn
Startdatum: donderdag 14 november 2024
Einddatum: zaterdag 23 november 2024
Aantal deelnemers: Minimaal 24, maximaal 40
Gem. beoordeling:
(8.3/10)
296 beoordelingen
Studiebelasting: 12 uur
Aantal contacturen: 12
Aantal contactdagen: 3
Taal: Nederlands
Verhouding praktijk en theorie: Overwegend theoretisch
Niveau: verdieping
Cursusnummer: 2404801
Blended learning: Nee
Masterclass: Nee
Toetsing: Nee
Certificaat: Ja

Quotes van cursisten

De cursus overtrof in ruime mate mijn verwachtingen.

Goede en duidelijke sprekers. Goede organisatie. Eigenlijk geen negatieve dingen kunnen ontdekken.

Uitstekende locatie. Lezingen, workshops en dan weer lezingen is een goede combi.

De cursus was voorbij voordat je er erg in had. Hij boeide van begin tot eind, dus geen inzakmoment. Ik heb er van genoten!

Programma en informatie voor deelnemers

Als deelnemer krijg je toegang tot de besloten website www.npicursus.nl.
Op deze site tref je alle extra informatie aan zoals bijvoorbeeld het programma, eventuele voorbereiding en andere relevante informatie.

Videotrailer


Deze cursus is blended van vorm:

Het eerste dagdeel van de cursus, donderdagavond 14 november 2024, vindt online plaats via Zoom.
De tweede en derde cursusdag, op vrijdagmiddag en -avond 22 en zaterdagochtend 23 november 2024, vinden plaats in Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Data

Donderdagavond 14 november, vrijdagmiddag en -avond 22 november en zaterdagochtend 23 november 2024

Kosten

495,- (met NPi-kortingskaart) respectievelijk € 550,- inclusief verzorging en cursusmateriaal

Locaties

 • Conferentiecentrum Kaap Doorn (route)
 • Online
De scholing is onderdeel van onderstaand aanbod:

Lymfologie

Opleiding 'Oedeemfysiotherapie'
11-okt-'24 schrijf je nu in!
Compressietherapie bij (lymf)oedeem: nieuwe inzichten en toepassingen
eerste helft 2025 (belangstelling?)
Lymfe-casuïstiek
eerste helft 2026 (belangstelling?)
Lipoedeem: diagnostiek en behandeling
14-nov-'24 schrijf je nu in!
Zelfmanagement bij lymfoedeem - teach the teacher
eerste helft 2025 (belangstelling?)
Praktijkdagen lymfologie
20-nov-'24 schrijf je nu in!
Masterclass 'Primair lymfoedeem: diagnostiek en behandeling'
eerste helft 2026 (belangstelling?)
Masterclass 'Hoofd-hals oncologie en lymfoedeem: nieuwe ontwikkelingen'
eerste helft 2025 (belangstelling?)
Masterclass 'Lymfofluoroscopie: de meerwaarde voor de oedeemtherapie'
15-okt-'24 schrijf je nu in!

Accreditatie

Deze scholing is geaccrediteerd voor: Basisregister Algemeen fysiotherapeut (Kwaliteitshuis - KRF en SKF) / Aantekeningenregister Oedeemfysiotherapeut (NVFL) met 12 punten.

Deze cursus is ook geaccrediteerd voor huidtherapeuten bij Stichting ADAP met 12 punten.
Er wordt tevens accreditatie (12 punten) voor diëtisten aangevraagd bij ADAP.

Voorkennis, voorwaarden, ingangsniveau

Ingangsniveau: oedeemfysiotherapeuten, huidtherapeuten en diëtisten

Doel

Na de cursus kun je als oedeemfysiotherapeut / huidtherapeut / diëtist je handelen binnen een geïntegreerde multidisciplinaire aanpak bij cliënten met lipoedeem legitimeren met het beste externe bewijsmateriaal dat vanuit systematisch onderzoek beschikbaar is. Je kunt een analyse maken van het persoonlijke beweegprobleem van een cliënt met lipoedeem, met gebruikmaking van de daartoe geëigende klinimetrie en het ICF-model. Tevens kun je een gezondheidsprofiel en een bijpassend plan van aanpak opstellen. Dit plan van aanpak sluit aan op het Chronic Care Model en het concept van Positieve Gezondheid, waarin zelfregie en zelfmanagement centraal staan. Na de cursus ben je in staat om je huidige aanpak te spiegelen aan de opgedane kennis en vaardigheden en op basis daarvan te besluiten je eigen professionele handelen aan te passen.

Subdoelen

Na de cursus:

 • kun je de fenotypering van lipoedeempatiënten beschrijven en de grote spreiding in ervaren klachten en beperkingen van deze patiënten, zowel biomedisch als psychosociaal, herkennen. Tevens begrijp je dat lipoedeem een chronische aandoening is en daarom, conform de richtlijn, als zodanig benaderd dient te worden. Zorgconcepten als Chronic Care Management en Positieve Gezondheid zijn bekend en je bent in staat deze in te passen in je professionele handelen.
 • ben je op de hoogte van de actuele kennis over prevalentie, de fysiologische en pathofysiologische aspecten van lipoedeem, alsmede de daarbij behorende evidentie. Tevens ben je op de hoogte van nieuwe ideeën en concepten ten aanzien van de door patiënten met lipoedeem ervaren pijn en het al dan niet aanwezige oedeem, en maak je van deze kennis gebruik bij de keuze van de therapeutische verrichtingen.
 • ben je op de hoogte van de medische diagnostiek, de differentiaaldiagnostiek en de plaats en waarde van aanvullend onderzoek bij cliënten met lipoedeem.
 • kun je aangeven hoe de functionele diagnostiek en behandeling bij cliënten met lipoedeem wordt uitgevoerd en wat de toegevoegde waarde is van het ‘gezondheidsprofiel’ bij het opstellen van het behandelplan. Tevens weet je welke klinimetrische instrumenten worden gebruikt binnen de diagnostiek en therapie bij cliënten met lipoedeem en ben je bekend met de ‘flowchart conservatieve behandeling’ als basis voor de therapiekeuzes en de conservatieve en operatieve behandeling zelf.
 • ben je bekend met de behandelconcepten die binnen de (oedeem)fysiotherapie worden gehanteerd bij cliënten met lipoedeem. Tevens kun je met behulp van de opgedane kennis en inzichten komen tot onderbouwde behandelkeuzes.
 • ben je bekend met de behandelconcepten die binnen de compressietherapie worden gehanteerd bij cliënten met lipoedeem. Tevens kun je met behulp van de opgedane kennis en inzichten komen tot onderbouwde behandelkeuzes.
 • ben je bekend met de behandelconcepten die binnen de diëtetiek worden gehanteerd bij cliënten met lipoedeem. Tevens kun je met behulp van de opgedane kennis en inzichten komen tot onderbouwde behandelkeuzes en deze binnen de multidisciplinaire behandeling afstemmen met betrokken diëtisten.
 • kun je de chirurgische mogelijkheden in de diverse stadia van lipoedeem benoemen.
 • kun je de invloed van stress op gezondheidsproblemen ten gevolge van lipoedeem en veel voorkomende, therapiebelemmerende psychopathologie bij obesitas benoemen en herkennen.

Beschrijving

Lipoedeem is een chronische, niet curabele, veelal progressieve aandoening, die met aanzienlijke morbiditeit gepaard kan gaan. De impact op de kwaliteit van leven is vaak groot, niet in de laatste plaats door het feit dat de aandoening regelmatig laat onderkend of zelfs miskend wordt. Vroegtijdige herkenning en erkenning is essentieel, hetgeen gecompliceerd wordt door het ontbreken van robuuste en eenduidige criteria. Met de publicatie van de richtlijn lipoedeem van de Nederlandse vereniging van Venerologie en Dermatologie in 2014 is een belangrijke stap gezet om deze herkenning en erkenning van lipoedeem te verbeteren.

Door de variatie in fenotype en de grote spreiding in klachten is aandacht voor medisch diagnostische criteria niet voldoende om vroegtijdige herkenning en therapie-initiatie te verzekeren. Een onderzoeks- en behandelstrategie die naast het belang van de medische diagnostiek tegelijkertijd gericht is op de ervaren problemen in het dagelijks functioneren en de te beïnvloeden factoren sluit het beste aan bij de werkelijkheid van een ‘incurabele en vaak progressieve aandoening’. Naast het stellen van de medische diagnose dient derhalve een gezondheidsprofiel te worden opgesteld, met bijpassende klinimetrie, waarbij de (oedeem-)fysiotherapeut een centrale rol dient te spelen.

De behandeling wordt onderverdeeld in een conservatief en een operatief deel.
De belangrijkste doelstellingen van het conservatieve programma zijn het herwinnen, dan wel behouden van een gezonde leefstijl en het verbeteren van de fysieke condities. Behandelopties zijn o.a. gericht op het toewerken naar een gezond lichaamsgewicht, verbeteren van de vaat-lymfepomp, het opbouwen van de lokale en totale conditie (waarbij graded activity een gebleken effectieve aanpak is) en aandacht voor het psychosociale functioneren.
Naast bovengenoemde conservatieve maatregelen is chirurgie een optie, waarbij liposuctie onder Tumescente Lokale Anaesthesie met vibrerende canules de aangewezen behandeling vormt. Ondanks dat deze behandeling niet curatief van aard is, herstelt het de functionaliteit, vermindert het de pijnklachten en zwelling en verbetert het fysieke uiterlijk en de kwaliteit van leven. Bij zowel de operatieve als de conservatieve behandeling dient blijvend aandacht te worden besteed aan de leefstijl.

Het Chronic Care Model is ontstaan door op systematische wijze uit de internationale, wetenschappelijke literatuur elementen te identificeren die van invloed zijn op de kwaliteit van zorg voor patiënten met een chronische ziekte. Het model gaat ervan uit dat de resultaten van de zorg verbeteren door productieve interacties tussen de geïnformeerde, geactiveerde patiënt (en diens omgeving) en het voorbereide, pro-actieve team van zorgverleners.

Het bevorderen van zelfredzaamheid en zelfmanagement vormt een belangrijk element in de begeleiding van cliënten met lipoedeem en krijgt in de cursus dan ook ruime aandacht. De mogelijkheden die je als oedeemfysiotherapeut / huidtherapeut / diëtist bij deze doelgroep cliënten hebt in het kader van zorggerelateerde en geïndiceerde preventie lichten we in de cursus toe en oefenen we waar nodig. Door deze cursus te volgen verbeter je je evidence based handelen bij cliënten met lipoedeem: je leert je klinische expertise te integreren met het beste externe bewijsmateriaal dat vanuit systematisch onderzoek beschikbaar is.

Docenten

 • Els Brouwer, consultant flebologie en lymfologie, voorzitter NVFL
 • dr. Robert Damstra, dermatoloog
 • José van Esch - Smeenge MSc, fysiotherapeut, klinisch gezondheidswetenschapper
 • Ad Hendrickx, fysiotherapeut
 • Bea Koet MSc, diëtist
 • Ina Sissingh, bandagist
 • Stephanie Supprian, diëtist

Cursusleiding

 • Els Brouwer, consultant flebologie en lymfologie, voorzitter NVFL
 • Ad Hendrickx, fysiotherapeut
 • Michael Schermer, Nederlands Paramedisch Instituut

Didactische werkwijze

Hoorcollege, responsiecollege, workshop

Beoordeling door cursisten

Vraag 1: Welke beoordeling geef je de cursus in het algemeen?

Vraag 2: In welke mate beschikte(n) de docent(en)/spreker(s)* over de benodigde vakinhoudelijke kennis en vaardigheden?

Vraag 3: In welke mate is het geleerde toepasbaar in jouw huidige of toekomstige beroeps- en/of functie-uitoefening?

Vraag 4: Hoe luidt jouw oordeel over de organisatie tijdens de scholingsactiviteit (denk aan accommodatie, bereikbaarheid, kwaliteit van opleidingsruimten, hoeveelheid pauze, cursustijden, verzorging etc.)?

Vraag 5: Zou je het volgen van deze scholingsactiviteit aanbevelen aan collega's?

Je contactpersonen bij het NPi

Voor administratieve en algemene vragen:

karin-pot Karin Pot-Tieleman
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 82 12 46 78
(bereikbaar ma.ochtend, dinsdag en donderdag van 9.00 uur tot 15.00 uur, en vr.ochtend)

Voor inhoudelijke vragen:

michael-schermer Michael Schermer
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 15 87 16 73