Aanmelden
Themagebied: Hart, vaat en longen
Doelgroepen: fysiotherapeuten / revalidatiefysiotherapeuten
Werkgebied: Eerste lijn / tweede lijn / derde lijn
Startdatum: dinsdag 26 november 2024
Einddatum: dinsdag 26 november 2024
Aantal deelnemers: Minimaal 20, maximaal 52
Gem. beoordeling:
(8.3/10)
43 beoordelingen
Studiebelasting: 8 uur
Aantal contacturen: 6
Aantal contactdagen: 1
Taal: Nederlands
Verhouding praktijk en theorie: Overwegend theoretisch
Niveau: post-HBO elementair
Cursusnummer: 2405551
Blended learning: Nee
Masterclass: Nee
Toetsing: Nee
Certificaat: Ja

Programma en informatie voor deelnemers

Als deelnemer krijg je toegang tot de besloten website www.npicursus.nl.
Op deze site tref je alle extra informatie aan zoals bijvoorbeeld het programma, eventuele voorbereiding en andere relevante informatie.

Incompany cursus voor verzorgingsgebied van het Erasmus MC Rotterdam

Let op: deze cursus wordt georganiseerd voor fysiotherapeuten uit het verzorgingsgebied van het Erasmus MC en die zich bij Juultje Sommers hiervoor hebben aangemeld. Dus geen vrije inschrijving mogelijk!

Als je deze cursus met goed gevolg hebt afgelegd kom je op de zorgkaart te staan voor patiënten met PICS voor het verzorgingsgebied Erasmus MC te Rotterdam.

Daarnaast kan je je na het volgen van deze scholing tevens aanmelden bij het REACH Register en daarmee zichtbaar worden op de REACH zorgzoeker. Voor deelname aan REACH zijn kosten verbonden
Voor meer informatie over deelname aan het REACH netwerk en de voorwaarden zie: REACH netwerk

Datum

Dinsdagmiddag en -avond 26 november 2024

Locatie

De scholing is onderdeel van onderstaand aanbod:

Intensive care en Post intensive care

Fysiotherapie op de Intensive Care-afdeling
6-dec-'24 (belangstelling?)
De fysiotherapeutische behandeling van patiënten met een Post Intensive Care Syndroom (PICS) na ontslag uit het ziekenhuis
nog niet bekend (belangstelling?)
Online cursus 'De fysiotherapeutische behandeling van patiënten met een Post Intensive Care Syndroom (PICS) na ontslag uit het ziekenhuis'
Masterclass 'Fysiotherapeutische interventies gericht op respiratoire spierzwakte bij beademde (en weanende) ICU acquired weakness patiënten'
tweede helft 2025 (belangstelling?)
Verdiepingsdag 'Fysiotherapeutische interventies gericht op perifere spierzwakte bij patiënten met ICU acquired weakness'
2e helft 2025 (belangstelling?)

Accreditatie

Deze scholing is geaccrediteerd voor: Basisregister Algemeen fysiotherapeut (Kwaliteitshuis - KRF en SKF) met 7 punten.

Voorkennis, voorwaarden, ingangsniveau

Deze cursus wordt georganiseerd voor fysiotherapeuten uit het verzorgingsgebied van het Erasmus MC en die zich bij Juultje Sommers hiervoor hebben aangemeld. Dus geen vrije inschrijving mogelijk!

Doel

Hoofddoel:
Na afloop van de cursus kan je de stappen van het methodisch werken als fysiotherapeut bij een patiënt met het Post Intensive Care syndroom benoemen en kan je zowel tijdens het diagnostische als het therapeutische proces gerichte keuzes maken en het concept fysiotherapeutisch programma voor deze doelgroep toepassen.

Subdoelen:
Ten aanzien van de medische aspecten:
Na afloop kan je:
1. benoemen welke medische condities ertoe leiden dat een patiënt PICS ontwikkelt
2. de medische aspecten van het ziektebeeld PICS herkennen en benoemen en interpreteren en inschatten wat deze medische aspecten betekenen voor het fysiotherapeutisch behandelplan

Ten aanzien van de fysiotherapeutische interventies :
Na afloop kan je bij de fysiotherapeutische behandeling van patiënt met het Post Intensive Care syndroom:
1. het ziektebeeld PICS begrijpen
2. gerichte keuzes maken voor fysiotherapeutische interventies, op basis van de fysiotherapeutische diagnose en in combinatie met de verkregen medische gegevens.
3. op basis van het binnen REACH ontwikkelde concept fysiotherapeutisch programma voor deze doelgroep een behandelplan opstellen.
4. keuzes maken wanneer hij/zij de patiënt dient door te verwijzen naar een andere discipline

Beschrijving

Omdat de behandelmogelijkheden voor ernstig zieke patiënten steeds verder verbeteren overleven ook steeds meer mensen een periode van levensbedreigende ziekte op de Intensive Care (IC). De keerzijde is dat een grote groep patiënten van de IC wordt ontslagen met lichamelijke, psychische en cognitieve klachten. Deze klachten kunnen tot jaren na ziekenhuisontslag aanhouden en staan vaak los van de oorspronkelijke ziekte waarvoor de patiënt op de IC werd opgenomen. Deze combinatie van problemen wordt het post-intensive care syndroom (PICS) genoemd .
In de eerste maanden van het herstel staan lichamelijke klachten zoals spierzwakte, conditieverlies, en gewrichtsklachten op de voorgrond en daarom komen veel IC patiënten na ontslag uit het ziekenhuis bij de fysiotherapeut.
Tijdens deze cursus zal er uitleg gegeven worden over kritieke ziekte en de behandeling op de IC en hoe dit leidt tot PICS. Naast dat er uitgebreid wordt ingegaan op de lichamelijke gevolgen leert de cursist ook andere symptomen van PICS te herkennen, zoals angst, depressie, post traumatische stress, cognitieve functiestoornissen en ondervoeding, die vaak in combinatie voorkomen. Ook wordt besproken wat andere professionals voor mensen met PICS kunnen betekenen.

In de cursus wordt uitgebreid ingegaan op het fysiotherapie programma dat in het REACH project is ontwikkeld. In REACH, dat staat voor Rehabilitation After Critical Illness and Hospital Discharge heeft een Comunity of Practice bestaande uit 1e en 2e lijn professionals, ervaringsdeskundigen en onderzoekers, een fysiotherapie programma ontwikkeld voor mensen met PICS na ontslag uit het ziekenhuis. Gezien de veelal lage belastbaarheid, het chronische karakter en de verschillende uitingsvormen van PICS is het fysiotherapie programma gebaseerd op het concept van persoonsgerichte zorg waarbij de begeleiding zo goed mogelijk aansluit bij de persoonlijke behoefte en mogelijkheden van de patiënt.
In de cursus belichten we het methodisch fysiotherapeutisch handelen met bijbehorende diagnostiek en behandeling op maat in deze context. Het vergroten van veerkracht en ervaren gezondheid komen hierbij ook aan bod.

De cursus die het Nederlands Paramedisch Instituut hiermee aanbiedt is basaal van opzet en richt zich specifiek op fysiotherapeuten in de eerste en derde lijn die patiënten na een IC-opname behandelen.

Docenten

  • dr. Daniela Dettling-Ihnenfeldt, fysiotherapeut, onderzoeker, Amsterdam Universitair Medische Centra, locatie AMC
  • Caspar Hattink, fysiotherapeut
  • dr. Mel Major, fysiotherapeut, bestuurslid Stichting REACH netwerk, Programmamanager Gezondheid & Zorg, regieorgaan SIA (NWO)
  • Hanneke Oonk, counsellor, gezondheidszorgcoach
  • dr. Juultje Sommers, fysiotherapeut/onderzoeker, Erasmus MC Rotterdam

Cursusleiding

  • dr. Daniela Dettling-Ihnenfeldt, fysiotherapeut, onderzoeker, Amsterdam Universitair Medische Centra, locatie AMC
  • Marleen Buruma, Nederlands Paramedisch Instituut

Didactische werkwijze

Hoorcollege, responsiecollege en opdrachten in werkgroepen. Online voorbereiding.

Beoordeling door cursisten

Vraag 1: Welke beoordeling geef je de cursus in het algemeen?

Vraag 2: In welke mate beschikte(n) de docent(en)/spreker(s)* over de benodigde vakinhoudelijke kennis en vaardigheden?

Vraag 3: In welke mate is het geleerde toepasbaar in jouw huidige of toekomstige beroeps- en/of functie-uitoefening?

Vraag 4: Hoe luidt jouw oordeel over de organisatie tijdens de scholingsactiviteit (denk aan accommodatie, bereikbaarheid, kwaliteit van opleidingsruimten, hoeveelheid pauze, cursustijden, verzorging etc.)?

Vraag 5: Zou je het volgen van deze scholingsactiviteit aanbevelen aan collega's?

Je contactpersonen bij het NPi

Voor administratieve en algemene vragen:

marjan-van-keeken Marjan van Keeken
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 82 84 50 81
Bereikbaar dinsdag t/m donderdag 9.00 uur tot 16.30 uur en vrijdag van 13.00 uur tot 16.30 uur

Voor inhoudelijke vragen:

marleen-buruma Marleen Buruma
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 15 86 19 49
Bereikbaar: ma.ochtend, dinsdag, donderdag en vrijdag