Wachtlijst
Themagebied: Neurologie
Doelgroepen: fysiotherapeuten / oefentherapeuten / geriatriefysiotherapeuten
Werkgebied: Eerste lijn / tweede lijn
Startdatum: dinsdag 8 april 2025
Einddatum: zaterdag 7 juni 2025
Aantal deelnemers: Minimaal 24, maximaal 36
Gem. beoordeling:
(8.2/10)
294 beoordelingen
Studiebelasting: 25 uur
Aantal contacturen: 18
Aantal contactdagen: 3
Taal: Nederlands
Verhouding praktijk en theorie: 50/50
Niveau: verdieping
Cursusnummer: 2502411
Blended learning: Ja
Masterclass: Nee
Toetsing: Nee
Certificaat: Ja

Quotes van cursisten

De voorbereiding met computer, boek en vragenlijst was erg leerzaam

Het zelf zoeken naar de antwoorden met de computer en een erg prettige ontspannen sfeer tijdens de cursus hebben het leerproces voor mij bevordert, waarbij er veel gelegenheid was om vragen te stellen

Buitengewoon aangename sprekers

Perfecte cursus waar ik nu en in de toekomst mijn werk mee kan ondersteunen c.q. uitbreiden

Programma en informatie voor deelnemers

Als deelnemer krijg je toegang tot de besloten website www.npicursus.nl.
Op deze site tref je alle extra informatie aan zoals bijvoorbeeld het programma, eventuele voorbereiding en andere relevante informatie.

Videotrailer


Cursus deels online, deels op locatie:
Het eerste dagdeel vindt ONLINE plaats, de tweede en derde cursusdag op de cursuslocatie.

Data

Dinsdagavond 8 april, vrijdagochtend, -middag en -avond 6 juni en zaterdag 7 juni 2025

Kosten

795,- (met NPi-kortingskaart) respectievelijk € 885,- inclusief verzorging en cursusmateriaal

Locaties

 • Hotel Papendal (route)
 • Online

Accreditatie

Deze scholing is geaccrediteerd voor: Basisregister Algemeen fysiotherapeut (Kwaliteitshuis - KRF en SKF) / Deelregister Geriatriefysiotherapeut (NVFG) / Oefentherapeut (coulance regeling) met 25 punten.

Doel

Na de cursus beheerst de deelnemer de voor de (geriatrie)fysiotherapeut relevante klinisch-neurologische tests. Tevens kan hij de consequenties van de uitkomsten van deze tests voor de behandeling aangeven.

Subdoelen

Na de cursus kan de deelnemer:

 • vaststellen of stoornissen in het motorische systeem neurogeen van aard zijn. Hij kan de geëigende onderzoeksdoelstelling(en) vaststellen, de noodzakelijke lichamelijke test(s) bepalen, deze praktisch uitvoeren en juist interpreteren.
 • de klinische symptomen van cerebellaire dysfuncties herkennen, de geëigende onderzoeksdoelstelling(en) vaststellen, de noodzakelijke lichamelijke test(s) bepalen, deze praktisch uitvoeren en juist interpreteren.
 • de klinische symptomen van balansdysfuncties herkennen, de geëigende onderzoeksdoelstelling(en) vaststellen, de noodzakelijke lichamelijke test(s) bepalen, deze praktisch uitvoeren en juist interpreteren.
 • de klinische symptomen van sensorische stoornissen herkennen, de geëigende onderzoeksdoelstelling(en) vaststellen, de noodzakelijke lichamelijke test(s) bepalen, deze praktisch uitvoeren en juist interpreteren.
 • de klinische symptomen van gerelateerde stoornissen bij de ziekte van Parkinson herkennen, de geëigende onderzoeksdoelstelling(en) vaststellen, de noodzakelijke lichamelijke test(s) bepalen, deze praktisch uitvoeren en juist interpreteren.
 • de klinische symptomen van praxie-, gnosie- en lichaamsschemastoornissen en van andere corticale functiestoornissen herkennen, de geëigende onderzoeksdoelstelling(en) vaststellen, de noodzakelijke lichamelijke test(s) bepalen, deze praktisch uitvoeren en juist interpreteren.

Beschrijving

Veel patiënten raadplegen de (geriatrie)fysiotherapeut met klachten die een neurologische betekenis kunnen hebben; denk hierbij aan hoofdpijn, duizeligheid, tintelingen in armen en benen, sensorische stoornissen en vermindering van spierkracht. Ook patiënten met neurodegeneratieve aandoeningen of na een cerebrovasculair accident zullen, via transmurale netwerken, in toenemende mate voor behandeling worden overgedragen naar de eerstelijn. Menig fysiotherapeut geeft aan dat het klinisch-neurologisch onderzoek van de patiënt moeilijk is en vooral de interpretatie daarvan en de consequenties voor het bewegen. Veel leerboeken over het klinisch-neurologisch onderzoek zijn geschreven voor neurologen met als doel een letsel te lokaliseren of een etiologische diagnose te stellen. Er zijn nauwelijks handboeken voorhanden die de betekenis van het klinisch-neurologisch onderzoek plaatsen in de context van het functioneren van de patiënt. Een leerzaam interactief programma is ontwikkeld om in deze leemte te voorzien. Voldoende redenen om de competenties van de (geriatrie)fysiotherapeut met betrekking tot het klinisch-neurologisch onderzoek aan te scherpen en een praktisch georiënteerde, interactieve en competentiegerichte cursus te organiseren die de deelnemers in staat stelt om op adequate wijze het klinisch-neurologisch onderzoek uit te voeren, te systematiseren en te interpreteren.

In de cursus zal aandacht worden besteed aan het identificeren van de aard van stoornissen en de dysfuncties van het zenuwstelsel, alsook de relatie tussen beide.
De theoretische kennis wordt verworven aan de hand van zelfstudie met de interactieve website die maximaal gebruikmaakt van de hedendaagse communicatie- en informatietechnologie. Interacties sporen de therapeut aan tot het exploreren en interpreteren van de klinische bevindingen. Videofragmenten illustreren de verschillende klinische beelden.
Aan de hand van casuïstiek worden onderzoeksdoelstellingen geformuleerd, klinische tests geselecteerd en uitgevoerd, en de klinische bevindingen geïnterpreteerd in relatie tot het functioneren van de patiënt.

Tijdens de zelfstudie en in de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 •   algemeen onderzoek van patiënten met neurologische aandoeningen
 •   basisonderzoek van spraak- en taalstoornissen
 •   klinisch-neurologisch onderzoek van de voor een (geriatrie)fysiotherapeut relevante hersenzenuwen
 •   klinisch-neurologisch onderzoek van het motorische systeem
 •   klinisch-neurologisch onderzoek van het sensorische systeem
 •   klinisch-neurologisch onderzoek van praxie-, gnosie- en lichaamsschemastoornissen.

Deze cursus is opgezet in samenwerking met het Departement Revalidatiewetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven).

Blended learning
Deze cursus is blended van vorm. De cursus bestaat naast het (eerste) online dagdeel en de twee fysieke cursusdagen uit het bestuderen van het boek ‘Neurologische aandoeningen. Klinisch onderzoek’ en het bijbehorende interactieve online leerplatform.

Verplichte literatuur (niet inbegrepen in de cursusprijs):
Het boek ‘Neurologische aandoeningen. Klinisch onderzoek’ (incl. gebruik van het interactieve online leerplatform) uit 2017 van prof. dr. W. De Weerdt. ISBN-nummer: 9789463442640.

Docenten

 • prof. dr. Hannes Devos, universitair hoofddocent Neurorevalidatie, University of Kansas Medical Center
 • prof. dr. Geert Verheyden, hoogleraar Neurorevalidatie KU Leuven

Cursusleiding

 • prof. dr. Hannes Devos, universitair hoofddocent Neurorevalidatie, University of Kansas Medical Center
 • prof. dr. Geert Verheyden, hoogleraar Neurorevalidatie KU Leuven
 • Michael Schermer, Nederlands Paramedisch Instituut

Didactische werkwijze

Thuisstudie (bestudering boek en interactieve website), responsiecollege, demonstratie, vaardigheidstraining

Beoordeling door cursisten

Vraag 1: Welke beoordeling geef je de cursus in het algemeen?

Vraag 2: In welke mate beschikte(n) de docent(en)/spreker(s)* over de benodigde vakinhoudelijke kennis en vaardigheden?

Vraag 3: In welke mate is het geleerde toepasbaar in jouw huidige of toekomstige beroeps- en/of functie-uitoefening?

Vraag 4: Hoe luidt jouw oordeel over de organisatie tijdens de scholingsactiviteit (denk aan accommodatie, bereikbaarheid, kwaliteit van opleidingsruimten, hoeveelheid pauze, cursustijden, verzorging etc.)?

Vraag 5: Zou je het volgen van deze scholingsactiviteit aanbevelen aan collega's?

Je contactpersonen bij het NPi

Voor administratieve en algemene vragen:

joke-smit Joke Smit
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 82 64 35 84

Voor inhoudelijke vragen:

michael-schermer Michael Schermer
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 15 87 16 73

Gerelateerde cursussen