Programma en informatie voor deelnemers

Als deelnemer krijgt u toegang tot de besloten website www.npicursus.nl.
Op deze site treft u alle extra cursusinformatie aan zoals bijvoorbeeld het cursusprogramma, eventuele voorbereiding en andere relevante informatie.

Uw contactpersonen bij het NPi

Voor administratieve en algemene vragen:

joke-smit Joke (J.A) Smit
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 033 421 61 04

Voor inhoudelijke vragen:

marleen-buruma Marleen (M.) Buruma
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 15 86 19 49
Bereikbaar: ma.ochtend, dinsdag, donderdag en vrijdag

Themagebied: Neurologie
Doelgroepen: fysiotherapeuten / oefentherapeuten / ergotherapeuten / verpleegkundigen / revalidatiefysiotherapeuten
Werkgebied: Eerste lijn / tweede lijn / derde lijn
Planning nog niet bekend
Aantal deelnemers: Minimaal 20, maximaal 24
Gem. beoordeling:
(7.6/10)
42 beoordelingen
Studiebelasting: 12 uur
Aantal contacturen: 7
Aantal contactdagen: 2
Taal: Nederlands
Verhouding praktijk en theorie: 50/50
Niveau: verdieping
Cursusnummer: 1804731
Blended learning: Ja
Masterclass: Nee
Toetsing: Nee
Certificaat: Ja

Blended learning

Deze cursus is blended van vorm.
De cursus bestaat naast fysieke cursusdagen uit een e-learning module die elke deelnemer, als eerste cursusonderdeel, voorafgaand aan de éérste fysieke cursusdag, individueel dient te doorlopen. Het maken van deze module neemt ongeveer 4 uur in beslag.
U dient de e-learning volledig doorlopen te hebben om aan de fysieke cursus-bijeenkomsten deel te kunnen nemen.

Kosten

Euro 310,- inclusief verzorging en cursusmateriaal, respectievelijk euro 280,- met NPi-kortingskaart

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd voor de registers: Algemeen fysiotherapeut (CKR) / Kwaliteitsdeel van het CKR / Keurmerk Fysiotherapie / Verpleegkundigen en verzorgenden (V&V) met 12 punten.
Deze cursus is geaccrediteerd voor Ergotherapeuten (ADAP) met 11 punten.

Beschrijving

Deze cursus richt zich op de invloed van psychologische factoren tijdens de revalidatie na CVA. Het doel van deze cursus is: bewustwording van het belang van psychologische factoren en de rol die deze spelen bij dagelijkse revalidatie, ze leren herkennen en ermee leren omgaan in de dagelijkse revalidatiepraktijk, zonder deze factoren te willen veranderen. Uit het Restore4Stroke onderzoek is namelijk naar voren gekomen dat naast factoren zoals leeftijd, geslacht en de ernst van het letsel ook psychologische factoren zoals bv. passieve coping en ziektecognities een grote rol spelen bij kwaliteit van leven na CVA. Maar hoe kunnen we nu beter met deze psychologische factoren omgaan teneinde het beste uit de revalidatie te halen voor een patiënt? Het gaat hierbij om normale variatie in persoonlijkheid en niet patiënten met psychiatrische persoonlijkheidsproblematiek.

In de cursus wordt aandacht besteed aan de verschillende psychologische factoren en hoe ze herkend kunnen worden tijdens de dagelijkse revalidatie. De theoretische kennis wordt verworven aan de hand van de uitkomsten van het Restore4Stroke onderzoek en overige literatuur.

De cursus bestaat uit een e-learning module voorafgaand aan de éérste bijeenkomst. Elke deelnemer kan deze module individueel doorlopen. Tijdens de face-to-face bijeenkomsten wordt aan de hand van casuïstiek en rollenspelen geoefend met het geleerde.

De volgende onderwerpen komen aan bod:
1. Welke psychologische factoren zijn er?
2. Welke rol spelen psychologische factoren tijdens de revalidatie en adaptatie na CVA?
3. Hoe belemmeren of bevorderen de psychologische factoren de revalidatie?
4. Het herkennen van psychologische factoren die een negatief en een positief effect hebben op de revalidatie en adaptatie na CVA
5. Het leren omgaan in de dagelijkse revalidatie met deze psychologische factoren

iedereenisanders

De cursus werd ontwikkeld door Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, het onderzoeks- en innovatiecentrum van De Hoogstraat Revalidatie en het UMCUtrecht in samenwerking met de Universiteit van Maastricht en het Nederlands Paramedisch Instituut (NPi).

Achtergrond: Restore4Stroke onderzoeksprogramma

Restore4Stroke was een landelijk onderzoeksprogramma gericht op het verbeteren van kwaliteit van leven van CVA-patiënten en hun partners. In Nederland worden elk jaar ongeveer 40.000 mensen voor de eerste keer getroffen door een beroerte. Bovendien krijgen jaarlijks zo’n 7000 mensen voor de tweede keer een beroerte. Zowel voor de patiënt als de naastbetrokkenen is de impact van een beroerte op de kwaliteit van leven groot. Ongeveer 65% van de mensen met een beroerte gaan vanuit de ziekenhuisopname naar huis, waardoor veel zorg op de schouders van de naastbetrokkenen, voornamelijk de partner, terecht komt. Kwaliteit van leven is een multidimensionaal concept, bestaande uit fysieke, functionele, psychologische en sociale factoren. Problemen in deze factoren worden op dit moment onderschat en onder gediagnosticeerd en er zijn nauwelijks wetenschappelijk onderbouwde behandelingen beschikbaar die op deze problematiek zijn gericht.
Het onderzoeksprogramma Restore4Stroke had tot doel om kwaliteit van leven na een beroerte te verbeteren. Om dit te kunnen bereiken zijn vier deelprojecten uitgevoerd. Alle projecten zijn op elkaar afgestemd, al had ieder deelproject zijn eigen aandachtspunten.
Deelprojecten:
• Longitudinale cohort studie
• Interventie cognitieve gedragstherapie bij angst- en stemmingsklachten
• Interventie zelfmanagement strategieën
• Economische evaluatie studie (Restore4stroke)
Met de uitkomsten van het onderzoeksprogramma Restore4Stroke verwachten de onderzoekers gericht te kunnen adviseren over verbeteringen in de revalidatiebehandeling na een beroerte. Dit zal leiden tot betere resultaten op het gebied van kwaliteit van leven voor mensen die zijn getroffen door een beroerte.
Het onderzoeksprogramma was tot stand gekomen door de inzet van drie organisaties met brede wetenschappelijke expertise op het terrein van de revalidatie na een beroerte. Deze drie organisaties waren Maastricht University te Maastricht, het Universitair Medisch Centrum St. Radboud te Nijmegen en het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (het onderzoeks- en innovatiecentrum van het Universitair Medisch Centrum Utrecht en Revalidatiecentrum De Hoogstraat te Utrecht).
De betrokken programmaleiders waren:
• Prof. Dr. A.C.H. Geurts, hoogleraar revalidatiegeneeskunde UMC St. Radboud, Nijmegen
• Prof. Dr. C.M. van Heugten, neuropsycholoog, universitair hoofddocent, Maastricht University
• Prof. Dr. J.M.A. Visser-Meily, revalidatiearts-onderzoeker UMC Utrecht en Revalidatiecentrum De Hoogstraat, Utrecht
Het onderzoek werd mogelijk gemaakt door financiële steun van het VSBfonds-programma Revalidatieonderzoek en werd uitgevoerd onder coördinatie van ZonMw. De Nederlandse Hartstichting trad op als co-financier met een subsidie ten behoeve van het deelproject gericht op zelfmanagement strategieën.

Doel

Na de cursus weet de deelnemer welke rol psychologische factoren spelen tijdens de dagelijkse revalidatie na CVA en is de deelnemer in staat adequaat met deze psychologische factoren om te gaan teneinde een zo goed mogelijk revalidatietraject voor de revalidant te bewerkstelligen.

Didactische werkwijze

Thuisstudie (e-learning module), college, praktijk vaardigheidstraining

Docenten

  • dr. M. van Mierlo, psycholoog
  • drs. K. Verhoeven, GZ-psycholoog De Hoogstraat Revalidatie

Cursusleiding

  • dr. M. van Mierlo, psycholoog
  • Marleen (M.) Buruma, Nederlands Paramedisch Instituut

Locatie

  • Conferentiecentrum Kaap Doorn (route)
Deze cursus maakt deel uit van onderstaande leerlijn:
Leerlijn

Beoordeling door cursisten

Vraag 1: Welke beoordeling geeft u de cursus in het algemeen?

Vraag 2: In welke mate beschikte(n) de docent(en)/spreker(s)* over de benodigde vakinhoudelijke kennis en vaardigheden?

Vraag 3: In welke mate is het geleerde toepasbaar in uw huidige of toekomstige beroeps- en/of functie-uitoefening?

Vraag 4: Hoe luidt uw oordeel over de organisatie tijdens de scholingsactiviteit (denk aan accommodatie, bereikbaarheid, kwaliteit van opleidingsruimten, hoeveelheid pauze, cursustijden, verzorging etc.)?

Vraag 5: Zou u het volgen van deze scholingsactiviteit aanbevelen aan collega's?

Quotes van cursisten

Veel geleerd, goede combinatie theorie en praktijk.

Ik vond de e-learning vooraf heel goed ontwikkeld, gevarieerd en leerzaam. Het was een belangrijke verdieping die in de cursus ook nog eens werd samengevat.

Telefoon E-mail Locatie Twitter Facebook LinkedIn Instagram Vimeo