Belangstelling
Themagebied: Algemeen
Doelgroepen: fysiotherapeuten / oefentherapeuten / ergotherapeuten
Werkgebied: Eerste lijn / tweede lijn
Planning nog niet bekend
Aantal deelnemers: Minimaal 12, maximaal 16
Gem. beoordeling:
(6.7/10)
14 beoordelingen
Studiebelasting: 15 uur
Aantal contacturen: 9
Aantal contactdagen: 3
Taal: Nederlands
Verhouding praktijk en theorie: 50/50
Niveau: verdieping
Cursusnummer: 1905441
Blended learning: Ja
Masterclass: Nee
Toetsing: Nee
Certificaat: Ja

Programma en informatie voor deelnemers

Als deelnemer krijg je toegang tot de besloten website www.npicursus.nl.
Op deze site tref je alle extra cursusinformatie aan zoals bijvoorbeeld het cursusprogramma, eventuele voorbereiding en andere relevante informatie.

Kosten

Euro 440,- inclusief verzorging en cursusmateriaal, respectievelijk euro 395,- met NPi-kortingskaart

Locatie

  • Conferentiecentrum Kaap Doorn (route)

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd voor het register: Algemeen fysiotherapeut (KRF NL) / Beroepsgerelateerd deel van het KRF NL / Keurmerk Fysiotherapie met 15 punten.

Doel

Het doel van deze cursus is om de therapeut te leren om op een gestructureerde manier de cliënt actief te betrekken in het goal-setting proces, en daarmee een bijdrage te leveren aan het bieden van meer doelgerichte en cliëntgerichte therapie. Na deze cursus kan de deelnemer de PSG-methode geïntegreerd toepassen in het methodisch handelen.

Subdoelen

Na de cursus:

  • kent de deelnemer het doel en de inhoud van de verschillende stappen van de PSG en kan deze stappen positioneren in de fases van het fysiotherapeutisch methodisch handelen.
  • is de deelnemer in staat om de stappen van PSG volledig te integreren in het fysiotherapeutisch methodisch handelen.
  • is de deelnemer in staat om op een cliëntgerichte wijze te communiceren in het proces van ‘goal-setting’ en zijn communicatie aan te sluiten bij de persoonlijke en contextuele factoren die van invloed zijn op het resultaat.
  • heeft de deelnemer inzicht in de betekenis van het bieden van cliëntgerichte fysiotherapie.
  • is de deelnemer in staat om met behulp van de PSG, cliëntgerichte fysiotherapie te bieden.

De deelnemer (paramedicus):
1. Introduceert de probleemverheldering in de anamnese en legt uit waarom dit belangrijk is.
2. Stimuleert de cliënt om goed na te denken over met welke activiteiten hij problemenheeft in het dagelijks leven.
3. Maakt de genoemde activiteiten concreet en vat deze samen ter bewustwording van de cliënt.
4. Introduceert het ’scoren’ en legt belang ervan uit aan de cliënt.
5. Introduceert het ‘doelen stellen’ en legt uit waarom dit van belang is.
6. Betrekt de eerder gekozen activiteiten van de cliënt in de behandeldoelen.
7. Relateert de eigen onderzoeksbevindingen aan de activiteiten.
8. Werkt samen met de cliënt om gezamenlijke behandeldoelen op te stellen.
9. Bespreekt de behandeldoelen duidelijk en expliciet met de cliënt (doelen zijn betekenisvol voor cliënt, SMART indien mogelijk).
10. Introduceert het ‘behandelplan maken’ en legt uit waarom dit samen gebeurt.
11. Vertelt de mogelijke behandelopties om de gestelde doelen te bereiken en vraagt naar de wensen/ideeën/voorkeur van de cliënt.
12. Verwerkt de wensen/ideeën/voorkeur van de cliënt in het behandelplan.
13. Communiceert op een manier die bij de cliënt past.
14. Geeft ruimte aan de cliënt, is onbevooroordeeld, staat open.
15. Is ‘in dialoog’ met de cliënt, er is sprake van tweerichtingsverkeer.

Beschrijving

In deze cursus leert u de stappen van de Patiënt Specifieke Goal-setting methode (PSG) te integreren in het methodisch handelen. De PSG is gebaseerd op de originele PSK (Patiënt Specifieke Klachten), een veel gebruikt meetinstrumenten in de fysiotherapie. De PSG draagt bij aan het meer doelgericht en cliëntgericht werken, waarbij gezamenlijke besluitvorming, meten en monitoren van de patiënt centraal staan. De inhoud van de cursus sluit aan bij het Beroepsprofiel Fysiotherapeut en de KNGF-richtlijn Fysiotherapeutische dossiervoering.

In een kort filmpje, dat u hier kunt bekijken, wordt helder uitgelegd wat Patiënt Specifieke Goal-setting inhoudt.

De cursus bestaat uit drie dagdelen van 3 uur, bestaande uit praktische en interactieve sessies. Het bespreken en geven van peerfeedback op eigen video-/audio-opnames (van gesprekken met cliënten op de eigen werkplek) vormen een belangrijk onderdeel van de cursusbijeenkomsten. De theoretische achtergrond van de methode wordt ter voorbereiding en verdieping aangeboden.

Deze cursus kan worden gevolgd door alle fysio-/oefen-/ergotherapeuten die werken met volwassen cliënten (met chronische problematiek). Er is geen extra voorkennis nodig. Het is een voordeel als de deelnemer de PSK al in de praktijk hanteert.

Docenten

  • Albère Koke, fysiotherapeut, bewegingswetenschapper

Cursusleiding

  • Michael Schermer, Nederlands Paramedisch Instituut

Didactische werkwijze

Thuisstudie, responsiecollege, casuïstiekbespreking, feedback door docenten, peerfeedback

Beoordeling door cursisten

Vraag 1: Welke beoordeling geeft u de cursus in het algemeen?

Vraag 2: In welke mate beschikte(n) de docent(en)/spreker(s)* over de benodigde vakinhoudelijke kennis en vaardigheden?

Vraag 3: In welke mate is het geleerde toepasbaar in uw huidige of toekomstige beroeps- en/of functie-uitoefening?

Vraag 4: Hoe luidt uw oordeel over de organisatie tijdens de scholingsactiviteit (denk aan accommodatie, bereikbaarheid, kwaliteit van opleidingsruimten, hoeveelheid pauze, cursustijden, verzorging etc.)?

Vraag 5: Zou u het volgen van deze scholingsactiviteit aanbevelen aan collega's?

Je contactpersonen bij het NPi

Voor administratieve en algemene vragen:

vera-van-opstal Vera van Opstal-Verbruggen
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 8214 8645
(bereikbaar ma.middag en dinsdag t/m vrijdagochtend)

Voor inhoudelijke vragen:

michael-schermer Michael Schermer
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: +31 (0) 6 15 87 16 73