Programma en informatie voor deelnemers

Als deelnemer krijgt u toegang tot de besloten website www.npicursus.nl.
Op deze site treft u alle extra cursusinformatie aan zoals bijvoorbeeld het cursusprogramma, eventuele voorbereiding en andere relevante informatie.

Uw contactpersonen bij het NPi

Voor administratieve en algemene vragen:

joke-smit Joke (J.A) Smit
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 033 421 61 04

Voor inhoudelijke vragen:

marleen-buruma Marleen (M.) Buruma
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 15 86 19 49
Bereikbaar: ma.ochtend, dinsdag, donderdag en vrijdag

Themagebied: Neurologie
Doelgroep: ergotherapeuten
Werkgebied: Eerste lijn / tweede lijn / derde lijn
Startdatum: vrijdag 11 september 2020
Einddatum: vrijdag 21 mei 2021
Aantal deelnemers: Minimaal 20, maximaal 24
Gem. beoordeling:
(8.4/10)
58 beoordelingen
Studiebelasting: 186 uur
Aantal contacturen: 96
Aantal contactdagen: 16
Taal: Nederlands
Verhouding praktijk en theorie: 50/50
Niveau: post-HBO elementair
Cursusnummer: 2162641
Blended learning: Nee
Masterclass: Nee
Toetsing: Ja
Certificaat: Ja

Aanmelden als belangstellende

Indien er vermeld staat dat er een wachtlijst bestaat is het is verstandig, indien U belangstellend bent, U vrijblijvend aan te melden via de knop 'wachtlijst'. U wordt dan uitgenodigd mocht er plaats beschikbaar komen.

Cursusdata

Vrijdag 11 september, vrijdag 25 september, vrijdag 2 oktober, vrijdag 30 oktober, vrijdag 13 november, zaterdag 28 november, vrijdag 11 december 2020, zaterdag 16 januari, vrijdag 22 januari, vrijdag 5 februari, vrijdag 12 februari, vrijdag 12 maart, vrijdag 26 maart, vrijdag 16 april, vrijdag 23 april en vrijdag 21 mei 2021

Kosten

Euro 3840,- inclusief verzorging en cursusmateriaal, respectievelijk euro 3455,- met NPi-kortingskaart

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd voor Ergotherapeuten (ADAP) met 186 punten.

Voorkennis, voorwaarden, ingangsniveau

Het werken met CVA-patiënten is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de cursus.

Beschrijving

Deze scholing leidt ergotherapeuten op tot specialisten in de neurorevalidatie van CVA-patiënten.
De motoriek is het uitgangspunt, waarbij de therapeut rekening leert houden met determinanten die de functionele prognose bepalen, inclusief cognitieve, emotionele en gedragsmatige veranderingen en persoons- en omgevingskenmerken. De cursus heeft als belangrijkste thema het “taak- en contextspecifiek oefenen” en het “verhogen van de intensiteit van de behandeling”. De inhoud is vooral gericht op beperkingen in :
-    balans,  
-    verplaatsen,
-    arm/handactiviteiten
-    ADL
De cursus onderscheidt zich van andere cursussen door de ruime mogelijkheid om het geleerde onder supervisie in praktijk met elkaar en met patiënten te oefenen.

Competenties

De cursus is opgebouwd uit drie blokken rondom de kerncompetenties diagnostiek/prognostiek, behandeling en evaluatie. Aan de hand van casuïstiek, patiëntendemonstraties en patiëntenbehandelingen leert de deelnemer alle aspecten van deze competenties te beheersen. Omdat diagnostiek/prognostiek het moeilijkste blok is, wordt gestart met het blok evaluatie.
In dit eerste blok 'evaluatie' wordt uitgebreid stilgestaan bij het belang van klinimetrie en zullen in de praktijk patiënten geobserveerd, getest en geëvalueerd worden. Dit blok duurt 3,5 dagen inclusief een theoretische dag, waarbij de belangrijkste aspecten van klinimetrie aan bod komen.
In blok 2 'behandelen' worden op basis van een van te voren aangereikt behandelplan de diverse behandeltechnieken geoefend, zowel met als zonder patiënten. De deelnemer leert op basis van hedendaagse inzichten uit de (neuro)pathofysiologie, herstel- en leertheorieën de interventies aan te passen aan de individuele mogelijkheden van de patiënt. De deelnemer leert vaardigheden op het gebied van het sturen, begeleiden en stimuleren van activiteiten gericht op balans,  verplaatsen, arm/handactiviteiten en ADL.
Blok 2 duurt 7,5 dagen waarvan 2 centrale theoretische dagen, waarin vooral aandacht besteed wordt aan de pathofysiologie van een beroerte en achterliggende mechanismen van neurologisch herstel, cognities, en theorieën over bewegingssturing.
Tijdens het laatste blok 3 'diagnostiek en prognostiek' leert de deelnemer op grond van patiëntengegevens, eigen onderzoek en klinimetrie een prognose te maken en een behandelplan op te stellen, uit te voeren, te evalueren en af te sluiten. Dit blok duurt 5 dagen, waarvan één theoretische dag, waarbij aan bod komen: mechanismen van functioneel herstel, spasticiteit en functionele prognose en schouderpijn na CVA.
De cursus is afgestemd op de bestaande evidentie, zoals verwoord in de CBO-richtlijnen, de Ergotherapie Richtlijn CVA en de KNGF-richtlijn Beroerte.

Ontstaan

Vele nieuwe wetenschappelijke inzichten hebben de laatste jaren hun weerslag gevonden in de CVA- behandelrichtlijnen van het CBO, de Ergotherapie Richtlijn CVA en de KNGF-richtlijn Beroerte. De richtlijnen zijn omvangrijk, vragen verandering in de organisatie van zorg en een andere attitude en werkwijze van (revalidatie)professionals.

Om ziekenhuizen en revalidatiecentra te ondersteunen bij het realiseren van deze veranderingen heeft, van 2010 tot 2012, het project 'richtlijn CVA in praktijk' gelopen. Als onderdeel van dit project werd, in nauwe samenwerking met docenten neurorevalidatie en het NPi, een nieuwe cursus  'Neurorevalidatie/CVA/Ergotherapie' ontwikkeld, die in 2012 voor het eerst georganiseerd werd. Door continue inhoudelijke ondersteuning vanuit de 'NPi- Expertgroep Neurorevalidatie’ en een wisselwerking tussen theorie en praktijk kan de cursus up to date blijven. De cursus is een post-HBO opleiding binnen de neurologie, die niet uitgaat van traditionele neurologische behandelmethoden maar wel de praktische ervaring ervan een plaats geeft. Inhoudelijk wordt de cursus ondersteund door de Dutch Society of Neurological Rehabilitation, een zusterorganisatie van de World Federation of Neurological Rehabilitation.

Organisatie
De cursus bestaat uit 16 contactdagen verdeeld over de periode september 2020 – mei 2021.
De 12 praktijkdagen van de cursus vinden plaats in Revalidatiecentrum Blixembosch te Eindhoven. De vier centrale theoriedagen worden in Hotel de Bilderberg te Oosterbeek georganiseerd. Deze centrale theoriedagen vinden plaats op vrijdag 2 oktober 2020, zaterdag 28 november 2020, zaterdag 16 januari 2021 en vrijdag 12 maart 2021. De deelnemer krijgt diverse thuiswerkopdrachten en de cursus wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid.

Proeve van bekwaamheid
De cursus wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid. Deze bestaat uit:

 • actieve en voldoende aanwezigheid (85%) en niet meer dan 1 verzuimdag per cursusblok
 • overleggen van portfolio met verslagen van tussen- en eindevaluatie met de tutor
 • opdracht klinisch redeneren
 • met goed gevolg afleggen van de theorietoets (digitaal)

Voor herkansingen van eindtoetsen worden kosten in rekeningen gebracht.

Voor het verkrijgen van het certificaat is tevens actieve en voldoende aanwezigheid van niet meer dan 1 verzuimdag per cursusblok vereist. Indien er meer cursusdagen worden gemist kunnen deze bij een volgende cursus, een jaar later, worden ingehaald. Dit gaat echter op basis van beschikbaarheid van het aantal inhaalplaatsen. Indien het aantal inhaalplaatsen reeds bezet zijn kunt u de gemiste cursusdagen bij de weer daarop volgende cursus inhalen.

Verplichte literatuur

Anne Shumway-Cook, Marjorie H. Woollacott. Motor Control - Translating Research into Clinical Practice, 5de druk, maart 2016, International edition ( euro 60,97), ISBN13: 978-1-4963-4772-5
Dit boek dient de deelnemer zelf aan te schaffen, bijvoorbeeld te verkrijgen via bol.com. Nb Indien de 4de druk al is aangeschaft, mag deze gebruikt worden.

Steultjens, E.M.J., Cup, E.H.C., Zajec, J., Van Hees, S., (2013) Ergotherapierichtlijn CVA. Nijmegen/Utrecht.
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen/Ergotherapie Nederland

Behandelrichtlijnen 'Beroerte' KNGF zie www.kngfrichtlijnen.nl

Daarnaast ontvangt de deelnemer bij aanvang van de cursus een literatuurlijst met artikelen.

Doel

Het scholen van ergotherapeuten in de principes van de neurorevalidatie gericht op de sensomotorische revalidatie van de CVA-patiënt. na afloop an de cursus hebben de therapeuten kennis van de hedendaagse inzichten van de (neuro)pathofysiologie, herstel- en leertheorieën bij patiënten met centraal neurologische aandoeningen. Men is bekend met het klinisch beloop en de determinanten die de functionele prognose voorspellen. Men is in staat functionele doelen voor behandeling te formuleren op grond van valide meetinstrumenten, observaties en analyse. Men is op de hoogte van de KNGF-richtlijn Beroerte,de Ergotherapie Richtlijn CVA en de behandelrichtlijnen revalidatie na een beroerte van de Nederlandse Hartstichting en het CBO en kan de in de richtlijnen genoemde interventies toepassen in de praktijk. Men begrijpt de conceptuele kaders van het model: International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) Men is in staat op grond van evidentie een interventie te selecteren en deze adequaat uit te voeren. Tenslotte zijn de therapeuten neurorevalidatie in staat om op basis van herhaalde metingen veranderingsprofielen op te stellen die sturend zijn voor de inrichting van de therapie.

Didactische werkwijze

Actief leren staat hierbij centraal: de deelnemer moet eigen leerdoelen formuleren, taken en problemen leren oplossen in een voor hem relevante omgeving en werken in kleine onderwijsgroepen. Hoor- en responsiecollege, demonstratie, praktijk vaardigheidstraining en casuïstiek

Docenten

 • Prof. dr. J. Buurke, hoogleraar Technologisch ondersteunde analyse van het menselijk bewegen, Universiteit Twente te Enschede
 • prof. dr. A.C.H. Geurts, revalidatiearts, Radboud UMC, Nijmegen
 • mw. prof. dr. C. van Heugten , neuropsycholoog
 • mw. J.F. Kamphuis MSc, fysiotherapeut, klinisch gezondheidswetenschapper, St. Maartenskliniek Nijmegen, docent neurorevalidatie
 • mw. drs. M. Kleynen, fysiotherapeut, epidemioloog
 • prof. dr. G. Kwakkel, hoogleraar Neurorevalidatie, fysiotherapeut, Amsterdam Universiteit Medische Centra, locatie VUmc Amsterdam, Reade Revalidatie Amsterdam
 • mw. Y. Lie, ergotherapeut, docent neurorevalidatie
 • dr. C.G.M. Meskers, revalidatiearts, senior onderzoeker, Amsterdam Universitair Medische Centra, locatie VUmc Amsterdam
 • mw. dr. R.H.M. Nijland, ergotherapeut en bewegingswetenschapper
 • mw. E. Vorstermans, ergotherapeut, docent neurorevalidatie

Cursusleiding

 • mw. Y. Lie, ergotherapeut, docent neurorevalidatie
 • mw. E. Vorstermans, ergotherapeut, docent neurorevalidatie
 • Marleen (M.) Buruma, Nederlands Paramedisch Instituut

Locaties

 • Hotel De Bilderberg te Oosterbeek (route)
 • Libra Revalidatie, locatie Blixembosch (route)
Deze cursus maakt deel uit van onderstaande leerlijn:
Leerlijn

Beoordeling door cursisten

Vraag 1: Welke beoordeling geeft u de cursus in het algemeen?

Vraag 2: In welke mate beschikte(n) de docent(en)/spreker(s)* over de benodigde vakinhoudelijke kennis en vaardigheden?

Vraag 3: In welke mate is het geleerde toepasbaar in uw huidige of toekomstige beroeps- en/of functie-uitoefening?

Vraag 4: Hoe luidt uw oordeel over de organisatie tijdens de scholingsactiviteit (denk aan accommodatie, bereikbaarheid, kwaliteit van opleidingsruimten, hoeveelheid pauze, cursustijden, verzorging etc.)?

Vraag 5: Zou u het volgen van deze scholingsactiviteit aanbevelen aan collega's?

Quotes van cursisten

De digitale theorietoets was van een goed niveau. Ook vond ik het aantal vragen precies goed voor de beschikbare tijd.

De docenten waren zeer goed en uitgebreid met de feedback op doelen en opdrachten. De communicatie en de toegankelijkheid van cursusmateriaal was eenvoudig via de NPI-site.

Ik heb erg veel nieuwe informatie gekregen en vaardigheden geleerd

Een erg prettige cursus, waarbij ik erg op mijn gemak gesteld ben om vragen te stellen of iets toe te voegen, zonder het gevoel te krijgen dat het fout is wat ik doe. Veel geleerd.

Telefoon E-mail Locatie Twitter Facebook LinkedIn Instagram Vimeo