Belangstelling
Themagebied: Neurologie
Doelgroep: ergotherapeuten
Werkgebied: Eerste lijn / tweede lijn / derde lijn
Planning nog niet bekend
Aantal deelnemers: Minimaal 20, maximaal 24
Gem. beoordeling:
(8.5/10)
77 beoordelingen
Studiebelasting: 186 uur
Aantal contacturen: 96
Aantal contactdagen: 16
Taal: Nederlands
Verhouding praktijk en theorie: 50/50
Niveau: post-HBO elementair
Cursusnummer: 2162641
Blended learning: Nee
Masterclass: Nee
Toetsing: Ja
Certificaat: Ja

Quotes van cursisten

De docenten waren zeer goed en uitgebreid met de feedback op doelen en opdrachten. De communicatie en de toegankelijkheid van cursusmateriaal was eenvoudig via de NPI-site.

Ik heb erg veel nieuwe informatie gekregen en vaardigheden geleerd

Een erg prettige cursus, waarbij ik erg op mijn gemak gesteld ben om vragen te stellen of iets toe te voegen, zonder het gevoel te krijgen dat het fout is wat ik doe. Veel geleerd.

Programma en informatie voor deelnemers

Als deelnemer krijg je toegang tot de besloten website www.npicursus.nl.
Op deze site tref je alle extra cursusinformatie aan zoals bijvoorbeeld het cursusprogramma, eventuele voorbereiding en andere relevante informatie.

Aanmelden als belangstellende

Indien er vermeld staat dat er een wachtlijst bestaat is het is verstandig, indien U belangstellend bent, U vrijblijvend aan te melden via de knop 'wachtlijst'. U wordt dan uitgenodigd mocht er plaats beschikbaar komen.

Kosten

Euro 3840,- inclusief verzorging en cursusmateriaal, respectievelijk euro 3455,- met NPi-kortingskaart

Locaties

 • Hotel De Bilderberg te Oosterbeek (route)
 • Hotel Papendal (route)
 • Libra Revalidatie, locatie Blixembosch (route)
Deze cursus maakt deel uit van onderstaande leerlijn:
Leerlijn

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd voor Ergotherapeuten (ADAP) met 186 punten.

Voorkennis, voorwaarden, ingangsniveau

Het werken met CVA-patiënten is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de cursus.

Doel

De therapeut kan de onderliggende mechanismen van herstel na een beroerte uitleggen en interpreteren op basis van hedendaagse inzichten en theorieën. De therapeut kan een inschatting maken van het klinisch herstelprofiel van een patiënt op basis van klinische determinanten en prognostische modellen.
De therapeut kan de bestaande evidentie, zoals verwoord in de KNGF- behandelrichtlijnen Beroerte, de Ergotherapierichtlijn Beroerte, de multidisciplinaire NVN-behandelrichtlijn ‘Herseninfarct en Hersenbloeding’ alsmede (internationale) consensusafspraken die momenteel vigerend zijn voor de neurorevalidatie, benoemen en toepassen.
De therapeut kan als expert methodisch handelen waarbij systematisch de stappen van het klinisch redeneren doorlopen en vastgelegd worden.

Subdoelen per cursusblok

Beschrijving

De cursus leidt de fysio/oefen/ergotherapeut op tot expert in de neurorevalidatie van de patiënt na een beroerte.
Deze expert richt zich op het optimaliseren van het handelen van de patiënt binnen de domeinen arm/hand vaardigheden, verplaats- en beweegvaardigheden en loopvaardigheden met de focus op motorische processen binnen de kaders van het ICF en klinisch redeneren.
In deze cursus bouwt de cursist een stevig fundament voor de onderwerpen klinimetrie, functionele prognostiek en klinische determinanten, herstelmechanismen en plasticiteit met betrekking tot ADL-vaardigheden, arm-handvaardigheden en herstel van balans- en loopvaardigheid. De cursist dient eigen leerdoelen te formuleren, taken en problemen te leren oplossen in een voor hem relevante omgeving en te leren werken in kleine onderwijsgroepen.

Competenties
De cursus bestaat uit 16 dagen en is opgebouwd rondom drie blokken. Deze blokken vormen de drie kerncompetenties van het klinisch redeneren namelijk: diagnosticeren/prognosticeren, behandelen en het systematisch evalueren van een behandeling. Aan de hand van casuïstiek, patiëntendemonstraties en patiënten behandelingen leert de deelnemer alle aspecten van deze competenties te beheersen.

Blok 1: Systematisch evalueren
De cursus start met het blok ‘ systematisch evalueren’ . Dit blok duurt drieënhalve dag: twee en een halve dag praktische toepassing en 1 dag theoretische verdieping. In dit eerste blok wordt uitgebreid stilgestaan bij het observeren van motoriek en het belang van het gebruik van valide meetinstrumenten binnen de kaders van het ICF. Deze kennis wordt praktisch toegepast tijdens patiënten-behandelingen waarin patiënten worden geobserveerd, getest en geëvalueerd. In dit eerste blok wordt ook ingegaan op de invloed van cognitieve stoornissen op leren, handelen en gedrag.

Blok 2: Behandelen
In het tweede blok staat het doelgericht evidence-based behandelen van patiënten na een beroerte centraal. De cursist leert om interventies en behandeltechnieken te selecteren, uit te voeren en hierbij leer- en trainingsregels toe te passen. Verschillende technieken worden geoefend, zowel zonder als met medewerking van patiënten. De cursist leert op basis van hedendaagse inzichten uit de (neuro)pathofysiologie en herstel- en leertheorieën de interventies aan te passen aan de individuele mogelijkheden van de patiënt. Dit blok duurt zeven en halve dag, waarvan twee centrale theoretische dagen. De cursus sluit aan en geeft een verdieping van de bestaande evidentie, zoals verwoord in de KNGF- behandelrichtlijnen Beroerte, de Ergotherapierichtlijn Beroerte alsmede de multidisciplinaire NVN-behandelrichtlijn ‘Herseninfarct en Hersenbloeding’. Tenslotte sluit de cursus aan bij de consensusafspraken die momenteel vigerend zijn voor de neurorevalidatie.

Blok 3: Diagnosticeren en prognosticeren
Tijdens het laatste blok: 'diagnosticeren en prognosticeren ' leert de cursist op grond van patiëntengegevens, onderzoek en klinimetriegegevens een inschatting te maken van de neurologische en functionele prognose en een behandelplan op te stellen die aansluit op deze prognose. Het maken van onderscheid tussen het gedragsmatige, restitutie en compensatie staat bij het klinisch redeneren centraal waarbij alle competenties worden geïntegreerd aan de hand van casuïstiek en patiënt-behandelingen. Dit blok duurt vijf dagen waarvan 1 centrale theoretische dag waarin de laatste inzichten over het behandelen van spasticiteit, beweeggedrag en fysieke fitheid na een beroerte en evidentie voor het behandelen van schouderpijn aan de orde zullen komen.
Door een continue inhoudelijke ondersteuning en een wisselwerking tussen theorie en praktijk blijft de cursus up to date . Inhoudelijk wordt de cursus ondersteund door de Dutch Society for Neurorehabilitation welke deel uitmaakt van de World Federation for Neurorehabilitation

Organisatie
De cursus bestaat uit 16 contactdagen verdeeld over de periode september 2020 – mei 2021.
De 12 praktijkdagen van de cursus vinden plaats in Revalidatiecentrum Blixembosch te Eindhoven. De vier centrale theoriedagen worden in Hotel de Bilderberg te Oosterbeek georganiseerd. Deze centrale theoriedagen vinden plaats op vrijdag 2 oktober 2020, zaterdag 28 november 2020, zaterdag 16 januari 2021 en vrijdag 12 maart 2021. De deelnemer krijgt diverse thuiswerkopdrachten en de cursus wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid.

Proeve van bekwaamheid
De cursus wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid. Deze bestaat uit:

 • actieve en voldoende aanwezigheid (85%) en niet meer dan 1 verzuimdag per cursusblok
 • overleggen van portfolio met verslagen van tussen- en eindevaluatie met de tutor
 • opdracht klinisch redeneren
 • met goed gevolg afleggen van de theorietoets (digitaal)

Voor herkansingen van eindtoetsen worden kosten in rekeningen gebracht.

Voor het verkrijgen van het certificaat is tevens actieve en voldoende aanwezigheid van niet meer dan 1 verzuimdag per cursusblok vereist. Indien er meer cursusdagen worden gemist kunnen deze bij een volgende cursus, een jaar later, worden ingehaald. Dit gaat echter op basis van beschikbaarheid van het aantal inhaalplaatsen. Indien het aantal inhaalplaatsen reeds bezet zijn kunt u de gemiste cursusdagen bij de weer daarop volgende cursus inhalen.

Verplichte literatuur

Anne Shumway-Cook, Marjorie H. Woollacott. Motor Control - Translating Research into Clinical Practice, 5de druk, maart 2016, International edition ( euro 60,97), ISBN13: 978-1-4963-4772-5
Dit boek dient de deelnemer zelf aan te schaffen, bijvoorbeeld te verkrijgen via bol.com. Nb Indien de 4de druk al is aangeschaft, mag deze gebruikt worden.

Steultjens, E.M.J., Cup, E.H.C., Zajec, J., Van Hees, S., (2013) Ergotherapierichtlijn CVA. Nijmegen/Utrecht.
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen/Ergotherapie Nederland

Behandelrichtlijnen 'Beroerte' KNGF zie www.kngfrichtlijnen.nl

Daarnaast ontvangt de deelnemer bij aanvang van de cursus een literatuurlijst met artikelen.

Docenten

 • prof. dr. Jaap Buurke, hoogleraar Technologisch ondersteunde analyse van het menselijk bewegen, Universiteit Twente te Enschede
 • Yvonne Dockx MSc, ergotherapeut, klinisch gezondheidswetenschapper, docent neurorevalidatie, Revant Revalidatiecentrum Breda
 • prof. dr. Sander Geurts, revalidatiearts, Radboud UMC te Nijmegen
 • prof. dr. Caroline van Heugten, neuropsycholoog, Universiteit Maastricht
 • Jip Kamphuis MSc, fysiotherapeut, klinisch gezondheidswetenschapper, docent neurorevalidatie, St. Maartenskliniek Nijmegen
 • dr. Melanie Kleynen, fysiotherapeut, epidemioloog, Zuyd Hogeschool, Maastricht
 • prof. dr. Gert Kwakkel, hoogleraar Neurorevalidatie, fysiotherapeut, Amsterdam Universitair Medische Centra, locatie VUmc Amsterdam, Reade Revalidatie Amsterdam
 • dr. Carel Meskers, revalidatiearts, senior onderzoeker, Amsterdam Universitair Medische Centra, locatie VUmc Amsterdam
 • dr. Rinske Nijland, ergotherapeut, senior onderzoeker, Reade revalidatie & reumatologie, Amsterdam
 • Edith Vorstermans, ergotherapeut, docent neurorevalidatie

Cursusleiding

 • Yvonne Dockx MSc, ergotherapeut, klinisch gezondheidswetenschapper, docent neurorevalidatie, Revant Revalidatiecentrum Breda
 • Edith Vorstermans, ergotherapeut, docent neurorevalidatie
 • Marleen Buruma, Nederlands Paramedisch Instituut

Didactische werkwijze

Actief leren staat hierbij centraal: de deelnemer moet eigen leerdoelen formuleren, taken en problemen leren oplossen in een voor hem relevante omgeving en werken in kleine onderwijsgroepen. Hoor- en responsiecollege, demonstratie, praktijk vaardigheidstraining en casuïstiek

Beoordeling door cursisten

Vraag 1: Welke beoordeling geeft u de cursus in het algemeen?

Vraag 2: In welke mate beschikte(n) de docent(en)/spreker(s)* over de benodigde vakinhoudelijke kennis en vaardigheden?

Vraag 3: In welke mate is het geleerde toepasbaar in uw huidige of toekomstige beroeps- en/of functie-uitoefening?

Vraag 4: Hoe luidt uw oordeel over de organisatie tijdens de scholingsactiviteit (denk aan accommodatie, bereikbaarheid, kwaliteit van opleidingsruimten, hoeveelheid pauze, cursustijden, verzorging etc.)?

Vraag 5: Zou u het volgen van deze scholingsactiviteit aanbevelen aan collega's?

Je contactpersonen bij het NPi

Voor administratieve en algemene vragen:

joke-smit Joke Smit
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 8264 3584

Voor inhoudelijke vragen:

marleen-buruma Marleen Buruma
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 15 86 19 49
Bereikbaar: ma.ochtend, dinsdag, donderdag en vrijdag