Programma en informatie voor deelnemers

Als deelnemer krijgt u toegang tot de besloten website www.npicursus.nl.
Op deze site treft u alle extra cursusinformatie aan zoals bijvoorbeeld het cursusprogramma, eventuele voorbereiding en andere relevante informatie.

Uw contactpersonen bij het NPi

Voor administratieve en algemene vragen:

joke-smit Joke (J.A) Smit
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 033 421 61 04

Voor inhoudelijke vragen:

marleen-buruma Marleen (M.) Buruma
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 15 86 19 49
Bereikbaar: ma.ochtend, dinsdag, donderdag en vrijdag

Themagebied: Neurologie
Doelgroepen: fysiotherapeuten / oefentherapeuten / revalidatiefysiotherapeuten
Werkgebied: Eerste lijn / tweede lijn / derde lijn
Startdatum: vrijdag 18 september 2020
Einddatum: vrijdag 28 mei 2021
Aantal deelnemers: Minimaal 20, maximaal 24
Gem. beoordeling:
(8.2/10)
138 beoordelingen
Studiebelasting: 220 uur
Aantal contacturen: 120
Aantal contactdagen: 20
Taal: Nederlands
Verhouding praktijk en theorie: 50/50
Niveau: post-HBO elementair
Cursusnummer: 2102641
Blended learning: Ja
Masterclass: Nee
Toetsing: Ja
Certificaat: Ja

Cursusdata

Vrijdag 18 september, vrijdag 2 oktober, vrijdag 9 oktober, vrijdag 30 oktober, vrijdag 13 november, zaterdag 28 november, vrijdag 4 december, vrijdag 18 december 2020, zaterdag 16 januari, woensdag 27 januari, donderdag 28 januari, vrijdag 29 januari, vrijdag 5 maart, vrijdag 12 maart, vrijdag 26 maart, vrijdag 9 april, woensdag 19 mei, donderdag 20 mei, vrijdag 21 mei en vrijdag 28 mei 2021

Kosten

Euro 4800,- inclusief verzorging en cursusmateriaal, respectievelijk euro 4320,- met NPi-kortingskaart

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd voor de registers: Algemeen fysiotherapeut (KRF NL) / Vrij deel van het KRF NL / Keurmerk Fysiotherapie / Geriatriefysiotherapeut (KRF NL) / Oefentherapeut (coulance regeling) met 200 punten.

Voorkennis, voorwaarden, ingangsniveau

Het werken met CVA-patiënten is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de cursus.

Beschrijving

Deze cursus leidt therapeuten op tot expert in de neurorevalidatie van patiënten met een herseninfarct of hersenbloeding (CVA-patiënten). In deze cursus bouwt de cursist een stevig fundament voor de onderwerpen klinimetrie, functionele prognostiek en klinische determinanten, herstelmechanismen en plasticiteit met betrekking tot ADL-vaardigheden, arm-handvaardigheden en herstel van balans- en loopvaardigheid. De cursist dient eigen leerdoelen te formuleren, taken en problemen te leren oplossen in een voor hem relevante omgeving en te leren werken in kleine onderwijsgroepen.

Competenties
De cursus bestaat uit 20 dagen en is opgebouwd rondom drie blokken. Deze blokken vormen de drie kerncompetenties van het klinisch redeneren namelijk: diagnosticeren/prognosticeren, behandelen en het systematisch evalueren van een behandeling. Aan de hand van casuïstiek, patiëntendemonstraties en patiënten behandelingen leert de deelnemer alle aspecten van deze competenties te beheersen.

Blok 1: Systematisch evalueren
De cursus start met het blok ‘ systematisch evalueren’ . Dit blok duurt drie dagen: twee dagen praktische toepassing en casuïstiek en 1 dag theoretische verdieping. In dit eerste blok wordt uitgebreid stilgestaan bij het belang van het gebruik van valide meetinstrumenten binnen de kaders van het ICF. Deze kennis wordt praktisch toegepast tijdens patiënten-behandelingen waarin patiënten worden geobserveerd, getest en geëvalueerd. In dit eerste blok wordt ook ingegaan op de invloed van cognitieve stoornissen op leren, handelen en gedrag.

Blok 2: Behandelen
In het tweede blok 'behandelen’ staat, op basis van doelstellingen, het selecteren en het uitvoeren van interventies en behandeltechnieken centraal. Verschillende technieken worden geoefend, zowel zonder als met medewerking van patiënten. De cursist leert op basis van hedendaagse inzichten uit de (neuro)pathofysiologie en herstel- en leertheorieën de interventies aan te passen aan de individuele mogelijkheden van de patiënt. Dit blok duurt negen dagen, waarvan twee centrale theoretische dagen. Naast pathofysiologie van een beroerte zal worden ingegaan op de achterliggende mechanismen van neurologisch herstel, de rol van hersenplasticiteit hierin en theorieën over bewegingssturing na een CVA. De cursus sluit aan en geeft een verdieping van de bestaande evidentie, zoals verwoord in de KNGF- behandelrichtlijnen Beroerte, de Ergotherapierichtlijn Beroerte alsmede de multidisciplinaire NVN-behandelrichtlijn ‘Herseninfarct en Hersenbloeding’. Tenslotte sluit de cursus aan bij de consensusafspraken die momenteel vigerend zijn voor de neurorevalidatie.

Blok 3: Diagnosticeren en prognosticeren
Tijdens het laatste blok: 'diagnosticeren en prognosticeren ' leert de cursist op grond van patiëntengegevens, onderzoek en klinimetrie gegevens een inschatting te maken van de neurologische en functionele prognose en een behandelplan op te stellen die aansluit op deze prognose . In dit blok staat het klinisch redeneren centraal waarbij alle competenties worden geïntegreerd aan de hand van casuïstiek en patiënt-behandelingen. Dit blok duurt acht dagen waarvan 1 centrale theoretische dag waarin de laatste inzichten over het behandelen van spasticiteit en schouderpijn aan de orde zullen komen.

Ontstaan
In het voorjaar 2006 werd door ZonMw een subsidie verstrekt om de resultaten van het onderzoeksconsortium 'CVA-lopen' te implementeren in het post-HBO onderwijs voor (para)medici. De toenmalige projectgroep, bestaande uit prof.dr. A. Geurts, prof. dr. G. Kwakkel, dr J. Buurke en J. Halfens, namen het initiatief om samen met de docenten van de toenmalige Docentenvereniging Neurorevalidatie een nieuwe cursus te ontwikkelen. Didactische ondersteuning kwam van drs. Ameike Janssen- Noordman van de Universiteit van Maastricht. Het resultaat was de cursus 'Motorische Revalidatie/ CVA', sinds april 2008 veranderd in de naam 'Neurorevalidatie/ CVA'. Door een continue inhoudelijke ondersteuning en een wisselwerking tussen theorie en praktijk kan de cursus up to date blijven. De cursus is daarmee de eerste post-HBO opleiding binnen de neurologie die niet uitgaat van traditionele neurologische behandelmethoden maar wel de praktische ervaring ervan een plaats geeft. Inhoudelijk wordt de cursus ondersteund door de Dutch Society of Neurological Rehabilitation welke deel uitmaakt van de World Federation of Neurological Rehabilitation

Zelftoets
Voor aanvang van de cursus is het de bedoeling dat u een zelftoets maakt. De 23 vragen zijn afkomstig van de KNGF-richtlijn Beroerte.
De toets dient gemaakt te worden via www.npitoets.nl
Nadat de toets voldoende is gemaakt ontvangt u een e-mail. Een print van deze e-mail dient opgenomen te worden in het portfolio.
Let op:
Na inschrijving krijgt u toegang tot de cursuspagina op www.npicursus.nl waar u tevens informatie aantreft over het maken van de zelftoets.

Doelgroep
De cursus is primair bedoeld voor fysiotherapeuten en oefentherapeuten Mensendieck en Cesar.
Het werken met CVA-patiënten is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de cursus.
Let op: er is ook een cursus Neurorevalidatie/CVA specifiek voor ergotherapeuten.
Klik hier voor verdere informatie hierover.

Organisatie
De cursus duurt 20 contactdagen verdeeld over de periode september 2020 – mei 2021.
De 16 praktijkdagen van de cursus vinden plaats in De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht.
De vier centrale theoriedagen worden in Hotel de Bilderberg te Oosterbeek georganiseerd. Deze centrale theoriedagen vinden plaats op vrijdag 2 oktober 2020, zaterdag 28 november 2020, zaterdag 16 januari 2021 en vrijdag 12 maart 2021. De theoriedagen vinden gezamenlijk plaats met de theoriedagen van de cursus Neurorevalidatie/CVA/ Ergotherapie.
De cursist krijgt diverse thuiswerkopdrachten en de cursus wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid.

Proeve van bekwaamheid
De cursus wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid.
De proeve van bekwaamheid bestaat uit:

 • een performance toets (evaluatie van praktische vaardigheid gedurende de cursus, bij cursisten onderling en bij patiënten)
 • een theorietoets, die met een voldoende dient te worden afgesloten
 • professioneel gedrag/attitude
 • beoordeling portfolio
 • beoordeling observatieformulier

Voor herkansingen van eindtoetsen worden kosten in rekeningen gebracht.

Voor het verkrijgen van het certificaat is tevens actieve en voldoende aanwezigheid van niet meer dan 1 verzuimdag per cursusblok vereist. Indien er meer cursusdagen worden gemist kunnen deze bij een volgende cursus, een jaar later, worden ingehaald. Dit gaat echter op basis van beschikbaarheid van het aantal inhaalplaatsen. Indien het aantal inhaalplaatsen reeds bezet zijn kunt u de gemiste cursusdagen bij de weer daarop volgende cursus inhalen.

Doel

Het scholen van fysiotherapeuten in de principes van de neurorevalidatie gericht op de CVA-patiënt. Deze therapeuten hebben kennis van de hedendaagse inzichten van de (neuro)pathofysiologie, herstel- en leertheorieën bij patiënten met centraal neurologische aandoeningen. Men is bekend met het klinisch beloop en de determinanten die de functionele prognose voorspellen. Men is in staat functionele doelen voor behandeling te formuleren op grond van valide meetinstrumenten, observaties en analyse. Men is op de hoogte van de KNGF-richtlijnen en de behandelrichtlijnen revalidatie na een beroerte van de Nederlandse Hartstichting en het CBO. Men begrijpt de conceptuele kaders van het model: International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) Men is in staat op grond van evidentie een interventie te selecteren en deze adequaat uit te voeren Tenslotte zijn de therapeuten neurorevalidatie in staat om op basis van herhaalde metingen veranderingsprofielen op te stellen die sturend zijn voor de inrichting van de therapie.

Didactische werkwijze

Actief leren staat centraal: de deelnemer moet eigen leerdoelen formuleren, taken en problemen leren oplossen in een voor hem relevante omgeving en leren werken in kleine onderwijsgroepen. Hoor- en responsiecollege, demonstratie, praktijk vaardigheidstraining en casuïstiek

Docenten

 • mw. E.M.C. Brinkhof-te Boekhorst, fysiotherapeut, docent neurorevalidatie
 • Prof. dr. J. Buurke, hoogleraar Technologisch ondersteunde analyse van het menselijk bewegen, Universiteit Twente te Enschede
 • prof. dr. A.C.H. Geurts, revalidatiearts, Radboud UMC, Nijmegen
 • mw. prof. dr. C. van Heugten , neuropsycholoog
 • mw. J.F. Kamphuis MSc, fysiotherapeut, klinisch gezondheidswetenschapper, St. Maartenskliniek Nijmegen, docent neurorevalidatie
 • mw. drs. M. Kleynen, fysiotherapeut, epidemioloog
 • prof. dr. G. Kwakkel, hoogleraar Neurorevalidatie, fysiotherapeut, Amsterdam Universitair Medische Centra, locatie VUmc Amsterdam, Reade Revalidatie Amsterdam
 • mw. Y. Lie, ergotherapeut, docent neurorevalidatie
 • dr. C.G.M. Meskers, revalidatiearts, senior onderzoeker, Amsterdam Universitair Medische Centra, locatie VUmc Amsterdam
 • mw. dr. R.H.M. Nijland, ergotherapeut en bewegingswetenschapper
 • M.J. Vogel, fysiotherapeut, docent neurorevalidatie

Cursusleiding

 • mw. E.M.C. Brinkhof-te Boekhorst, fysiotherapeut, docent neurorevalidatie
 • M.J. Vogel, fysiotherapeut, docent neurorevalidatie
 • Marleen (M.) Buruma, Nederlands Paramedisch Instituut

Locaties

 • De Hoogstraat Revalidatie (route)
 • Hotel De Bilderberg te Oosterbeek (route)
Deze cursus maakt deel uit van onderstaande leerlijn:
Leerlijn

Beoordeling door cursisten

Vraag 1: Welke beoordeling geeft u de cursus in het algemeen?

Vraag 2: In welke mate beschikte(n) de docent(en)/spreker(s)* over de benodigde vakinhoudelijke kennis en vaardigheden?

Vraag 3: In welke mate is het geleerde toepasbaar in uw huidige of toekomstige beroeps- en/of functie-uitoefening?

Vraag 4: Hoe luidt uw oordeel over de organisatie tijdens de scholingsactiviteit (denk aan accommodatie, bereikbaarheid, kwaliteit van opleidingsruimten, hoeveelheid pauze, cursustijden, verzorging etc.)?

Vraag 5: Zou u het volgen van deze scholingsactiviteit aanbevelen aan collega's?

Quotes van cursisten

De digitale theorietoets was van een goed niveau. Ook vond ik het aantal vragen precies goed voor de beschikbare tijd.

De docenten waren zeer goed en uitgebreid met de feedback op doelen en opdrachten. De communicatie en de toegankelijkheid van cursusmateriaal was eenvoudig via de NPI-site.

Ik heb erg veel nieuwe informatie gekregen en vaardigheden geleerd

Een erg prettige cursus, waarbij ik erg op mijn gemak gesteld ben om vragen te stellen of iets toe te voegen, zonder het gevoel te krijgen dat het fout is wat ik doe. Veel geleerd.

Telefoon E-mail Locatie Twitter Facebook LinkedIn Instagram Vimeo