Programma en informatie voor deelnemers

Als deelnemer krijgt u toegang tot de besloten website www.npicursus.nl.
Op deze site treft u alle extra cursusinformatie aan zoals bijvoorbeeld het cursusprogramma, eventuele voorbereiding en andere relevante informatie.

Uw contactpersonen bij het NPi

Voor administratieve en algemene vragen:

vera-van-opstal Vera (V.G.) van Opstal-Verbruggen
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 033 421 61 34
(bereikbaar ma.middag en dinsdag t/m vrijdagochtend)

Voor inhoudelijke vragen:

michael-schermer Michael (M.P.T.) Schermer
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: +31 (0) 6 15 87 16 73

Themagebied: Algemeen
Doelgroep: fysiotherapeuten
Werkgebied: Eerste lijn
Startdatum: dinsdag 6 oktober 2020
Einddatum: dinsdag 6 oktober 2020
Aantal deelnemers: Minimaal 8, maximaal 16
Gem. beoordeling:
(8.1/10)
29 beoordelingen
Studiebelasting: 9 uur
Aantal contacturen: 3
Aantal contactdagen: 0,5
Taal: Nederlands
Verhouding praktijk en theorie: Overwegend theoretisch
Niveau: verdieping
Cursusnummer: 2005281
Blended learning: Ja
Masterclass: Nee
Toetsing: Nee
Certificaat: Ja

Blended learning scholing

Deze scholing vormt de blended learning variant van de eendaagse cursus ‘Toekomstbestendige fysiotherapie’, bestaande uit een voorbereiding in een online leeromgeving gevolgd door een halve dag contactonderwijs (met een groep van max. 8 fysiotherapeuten en 1 docent), waarin o.a. feedback op eigen casuïstiek wordt gegeven door de docent en de mede-cursisten.

Cursusdatum

Dinsdagavond 6 oktober 2020

Kosten

Euro 135,- inclusief verzorging en cursusmateriaal, respectievelijk euro 120,- met NPi-kortingskaart

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd voor het register: Algemeen fysiotherapeut (KRF NL) / Vrij deel van het KRF NL / Keurmerk Fysiotherapie met 9 punten.

Beschrijving

Het zorglandschap is in beweging en verandert. De toekomstige positionering van de fysiotherapie is nog verre van duidelijk. Dit heeft mede te maken met de zoektocht naar een heldere identiteit van de fysiotherapie zelf. Drs. John Bos en Peter Glashouwer Mpt presenteren tijdens de scholing ‘Toekomstbestendige fysiotherapie’ een visie op de toekomstige eigenheid van fysiotherapie. Kijkend in de toekomst geven zij een antwoord op de vraag: ‘Wat is fysiotherapie?’

Vanuit de beroepsidentiteit bespreken zij een klinische redeneersystematiek voor fysiotherapeutisch handelen in de eerstelijns gezondheidszorg. Ook komen de consequenties voor een efficiënte fysiotherapeutische dossiervoering aan bod. Gezondheidsvaardigheden die binnen het domein van fysiotherapie relevant zijn, worden vanuit de huidige visie op gezondheid geconcretiseerd en vertaald naar aspecten van lichamelijkheid en bewegen. Aan gezondheidsvaardigheden ligt zelfbewustzijn ten grondslag, met lichamelijk bewustzijn als basis. Bewuste en onderbewuste reflectie op en analyse van het eigen (gevoelde) lichaam is sturend voor persoonlijk bewegen. Motivatie, zelfvertrouwen, zelfwaardering en zelfrespect vormen de sleutel tot het volhouden ervan of juist het veranderen van dat bewegen. Het ontstaan en voortbestaan van pijnlijk ongemak en vermoeidheid zijn te relateren aan verstoringen van het lichamelijke bewustzijn. Tijdens deze scholing komt ook het preventievraagstuk ter sprake: waar liggen de grenzen van fysiotherapie?

De aan deze scholing deelnemende fysiotherapeuten kunnen hun professionele handelen spiegelen aan uitgangspunten zoals bijvoorbeeld vastgelegd in het Beroepsprofiel Fysiotherapeut (2014), de KNGF-richtlijn ‘Fysiotherapeutische dossiervoering’ (2019) en aan beschrijvingen van de zorg van de toekomst. Bij de beschrijving van de zorg van de toekomst wordt uitgegaan van de rapporten ‘Naar nieuwe zorg en zorg beroepen: de contouren’ (Kaljouw en Van Vliet, 2015) en ‘De juiste zorg op de juiste plek’ (Taskforce Rijksoverheid, 2018).

Na het volgen van deze scholing bent u als fysiotherapeut weer helemaal ‘toekomstbestendig’; u bent op de hoogte van belangwekkende veranderingen in de zorg en u weet wat in de toekomst van u als fysiotherapeut wordt verwacht en verlangd.

Attentie:
Het in deze cursus gepresenteerde conceptuele kader voor het fysiotherapeutisch handelen vormt het vertrekpunt van diverse leerlijnen van het NPi, waaronder een achttal Musculoskeletale leerlijnen en de leerlijn Stressgerelateerde klachten

Het is mogelijk om u op verschillende manieren te oriënteren op de in deze cursus gepresenteerde visie op fysiotherapie, het fysiotherapeutisch methodisch handelen en de consequenties voor de fysiotherapeutische verslaglegging. Op basis van uw leervoorkeur kunt u bij het vormgeven van uw persoonlijke leertraject een keuze maken uit de volgende mogelijkheden:

 • Inschrijven voor de eendaagse cursus ‘Toekomstbestendige fysiotherapie’ als eerste dag van de betreffende leerlijn.
 • Inschrijven voor de blended learning scholing ‘Toekomstbestendige fysiotherapie’.
 • Bestuderen van het boek ‘Over de Kunst van Hulpverlenen’ met bijbehorende DVD. Dit boek is verkrijgbaar in de NPi-shop.

Afzetpunt voor verschillende leerlijnen / cursussen:
Voor de volgende leerlijnen en cursussen van het NPi vormt de inhoud van de cursus ‘Toekomstbestendige fysiotherapie’ het afzetpunt en wordt het volgen van deze cursus nadrukkelijk aanbevolen:

Leerlijn ‘Hoofd/nek’

 • cursus ‘Hoofd-, hals- en nekklachten: a state of the art’
 • cursus ‘Cervicobrachiale pijnklachten en fysiotherapie’
 • cursus ‘Hoofdpijnklachten en fysiotherapie’

Leerlijn ‘Thoracaal’

 • cursus ‘Thoracale pijnsyndromen’

Leerlijn ‘Schouder’

 • cursus ‘Schouderklachten: a state of the art’
 • cursus ‘Schouderpijnsyndromen’

Leerlijn ‘Elleboog’

 • cursus ‘Elleboogklachten: a state of the art’

Leerlijn ‘Lage-rug’

 • cursus ‘Lage-rugpijnklachten: a state of the art’
 • cursus ‘Lumbosacrale pijnsyndromen’

Leerlijn ‘Heup/lies’

 • cursus ‘Heup- en/of liesklachten: a state of the art’

Leerlijn ‘Knie’

 •  cursus ‘Knieklachten: a state of the art’

Leerlijn ‘Onderbeen, enkel en voet’

 • cursus ‘Onderbeen- enkel- en voetklachten: a state of the art’

Leerlijn ‘Stressgerelateerde klachten’

 • cursus ‘Stressgerelateerde klachten: a state of the art’

De cursus ‘Toekomstbestendige fysiotherapie’ kan uiteraard ook als op zichzelf staande scholing worden gevolgd.

Doel

Na deze scholing beschikt de deelnemer over een fysiotherapeutisch beroepsspecifiek klinisch redeneermodel en kan redeneerlijnen en deelconclusies uitspreken en als verslag vastleggen.

Subdoelen

Na de cursus kan de deelnemer:

 • de legitimiteit van fysiotherapie plaatsen in het toekomstbeeld van en opvattingen binnen de gezondheidszorg.
 • reflecteren op z’n alledaagse handelen als fysiotherapeut en beoordelen of z’n handelen voldoet aan de huidige professionele standaarden en de toekomstige eisen aan de fysiotherapie.
 • de gelaagdheid van beweegproblemen benoemen (van eenvoudig tot complex).
 • z’n eigen handelen legitimeren en kritisch beoordelen en bediscussiëren vanuit de twee pijlers van EBP (oordeelkundig handelen en ethisch handelen).
 • de persoonlijke elementen van een individueel gezondheidsprobleem benoemen.
 • het verstoorde bewegen van een cliënt relateren aan z’n gezondheidsprobleem.
 • de transparantie van z’n eigen handelen verwoorden, met z’n dossier als afspiegeling daarvan.

Didactische werkwijze

Thuisstudie, responsiecollege, casuïstiekbespreking

Docenten

 • drs. J.M. Bos, fysiotherapeut, manueel therapeut
 • P.J. Glashouwer MSc, docent, fysiotherapeut

Cursusleiding

 • drs. J.M. Bos, fysiotherapeut, manueel therapeut
 • Michael (M.P.T.) Schermer, Nederlands Paramedisch Instituut

Locatie

 • Conferentiecentrum Kaap Doorn (route)

Beoordeling door cursisten

Vraag 1: Welke beoordeling geeft u de cursus in het algemeen?

Vraag 2: In welke mate beschikte(n) de docent(en)/spreker(s)* over de benodigde vakinhoudelijke kennis en vaardigheden?

Vraag 3: In welke mate is het geleerde toepasbaar in uw huidige of toekomstige beroeps- en/of functie-uitoefening?

Vraag 4: Hoe luidt uw oordeel over de organisatie tijdens de scholingsactiviteit (denk aan accommodatie, bereikbaarheid, kwaliteit van opleidingsruimten, hoeveelheid pauze, cursustijden, verzorging etc.)?

Vraag 5: Zou u het volgen van deze scholingsactiviteit aanbevelen aan collega's?

Quotes van cursisten

Leuk en zinvol programma, dat in elkaar wordt gezet op basis van de input van de cursisten. Dit maakt dat de scholing goed aansluit bij de cursisten. Goede samenwerking ook tussen de docenten

Telefoon E-mail Locatie Twitter Facebook LinkedIn Instagram Vimeo