Belangstelling
Digitaal
Themagebied: Neurologie
Doelgroepen: fysiotherapeuten / oefentherapeuten / ergotherapeuten / logopedisten / revalidatiefysiotherapeuten
Werkgebied: Eerste lijn / tweede lijn / derde lijn
Planning nog niet bekend
Aantal deelnemers: Minimaal 25, maximaal 80
Gem. beoordeling:
(7.8/10)
169 beoordelingen
Studiebelasting: 18 uur
Aantal contacturen: 15
Aantal contactdagen: 2,5
Taal: Nederlands
Verhouding praktijk en theorie: Overwegend theoretisch
Niveau: post-HBO elementair
Cursusnummer: 2000631
Blended learning: Nee
Masterclass: Nee
Toetsing: Nee
Certificaat: Ja

Quotes van cursisten

De cursus was absoluut een verrijking, ik heb genoten van een aantal zeer informatieve (en 2x interactieve) lezingen.

Daarnaast wil ik Imelda de Groot een heel groot compliment geven.wat is zij inhoudelijk geweldig goed,maar ook haar manier van voordragen spreekt mij heel erg aan. Daarnaast luistert ze heel goed wat de mensen zeggen en ze is toegankelijk.fantastisch!

Het idee van het samenwerken van de verschillende disciplines en dus een gezamenlijke cursus, vind ik erg goed

Programma en informatie voor deelnemers

Als deelnemer krijg je toegang tot de besloten website www.npicursus.nl.
Op deze site tref je alle extra cursusinformatie aan zoals bijvoorbeeld het cursusprogramma, eventuele voorbereiding en andere relevante informatie.

Deze cursus in geheel online

Gezien alle maatregelen rondom COVID-19 hebben wij moeten besluiten deze cursus online (via ZOOM, een online conference tool) aan te bieden. De docenten, maar ook de cursisten werken veelal met kwetsbare patiënten, waardoor voor deze aanpassing is gekozen. De cursus wordt teruggebracht van 2,5 naar 2 dagen. De resterende 0,5 dag wordt omgezet naar twee webcasts die voorafgaand aan de cursus bekeken dienen te worden.
Omdat de cursus online plaatsvindt worden er minder kosten gemaakt voor de verzorging en ontvangen alle deelnemers na afloop van de cursus informatie over de compensatieregeling.

Kosten

Euro 600,-, respectievelijk euro 540,- met NPi-kortingskaart

Locatie

 • Online

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd voor de registers: Algemeen fysiotherapeut (KRF NL) / Beroepsgerelateerd deel van het KRF NL / Keurmerk Fysiotherapie / Oefentherapeut (coulance regeling) met 18 punten.

Voorkennis, voorwaarden, ingangsniveau

De cursus is alleen toegankelijk voor cursisten die tot de doelgroep behoren.

Doel

Na afloop van de cursus kan de deelnemer bij de paramedische begeleiding van zowel de volwassen patiënt als het kind met neuromusculaire aandoeningen binnen een multidisciplinaire samenwerking:

 • een grove indeling van de groepen (myopathieën en neuropathieën met als voorbeeld ziekten: HMSN, Amyotrofe Lateraal sclerose, Duchenne spierdystrofie) en ziektebeelden benoemen,
 • specifieke problemen (manifest worden van de NMA op kinderleeftijd versus volwassen leeftijd, snel progressief versus langzaam progressief) bij de groepen herkennen en benoemen,
 • gerichte (en veilige) keuzes maken voor de inzet van klinimetrie,
 • parameters voor het monitoren van de patiënt gebruiken/toepassen,
 • gerichte keuzes maken voor interventies bij de fysiotherapeutische, ergotherapeutische of logopedische behandeling en begeleiding.

Beschrijving

Onder de groep neuromusculaire aandoeningen (NMA) vallen naast de spierziekten in engere zin, aandoeningen van de neuromusculaire transmissie, de motorische voorhoorncellen en de perifere zenuwen. Er zijn maar liefst 600 verschillende neuromusculaire aandoeningen bekend, waaraan in Nederland zo’n 100.000 mensen lijden. Elk van deze aandoeningen heeft een geheel eigen ziekteverloop dat daarnaast per patiënt sterk kan verschillen.

Aangezien genezing vrijwel niet mogelijk is, zal de behandeling zich moeten richten op de beïnvloeding van het beloop van de aandoening. De revalidatie heeft daarom primair het behoud van de kwaliteit van leven tot doelstelling. Bij deze behandeling zijn vele disciplines betrokken en spelen paramedici vaak een zeer belangrijke rol. De paramedicus heeft het meest frequent contact met de patiënt en is vrijwel de gehele behandelperiode in meer of mindere mate bij de behandeling betrokken. Daardoor is hij of zij vaak ook een vertrouwenspersoon en aanspreekpunt voor de patiënt.

In samenwerking met de Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) en een aantal inhoudelijke deskundigen heeft het NPi een cursus opgezet waarin aan de hand van drie 'model-aandoeningen', een duidelijke structuur voor de behandeling van patiënten met een neuromusculaire aandoening wordt aangeboden. Deze modellen zijn toepasbaar voor het merendeel van de neuromusculaire aandoeningen.
De drie 'model-aandoeningen' zijn:

 •   Ziekte van Duchenne (progressieve spieraandoening startend op jonge leeftijd)
 •   Hereditaire Motorische en Sensorische Neuropathieën (HMSN) (langzaam progressieve perifere zenuwaandoening)
 •   Amyotrofische Lateraal Sclerose (ALS) (zeer snel progressieve aandoening van de motorische voorhoorncellen).

Een specifiek aspect van de behandeling van patiënten met een neuromusculaire aandoening is de multidisciplinaire benadering. Vandaar dat naast de specifieke oefentherapeutische taken en doelstellingen ook de volgende aspecten vanuit andere (para)medische disciplines aan de orde komen:

 •   lichamelijke ontwikkeling van kinderen in relatie tot een neuromusculaire aandoening
 •   aanvraag van voorzieningen
 •   schoenaanpassingen en orthesen
 •   overzicht relevante literatuur, recente ontwikkelingen en wetenschappelijk onderzoek
 •   ademhalingsondersteuning/sputumretentie
 •   scoliosebehandeling
 •   psychosociale begeleiding
 •   kwaliteit van leven

In de cursus worden aan de hand van casuïstiek en veel praktische voorbeelden de specifieke behandeldoelen en behandelvormen ingevuld voor elk van de model-aandoeningen in de verschillende fasen van het ziekteproces. Op deze wijze worden in de cursus duidelijke praktische handvatten gegeven voor de behandeling en begeleiding van mensen met een neuromusculaire aandoening. Van belang is om te realiseren dat er handvatten aangeleerd worden, een totaal overzicht van de meer dan 600 neuromusculaire aandoeningen en hun behandeling kan niet gegeven worden.
Tot slot zal in de cursus worden ingegaan op de nieuwe ontwikkeling ten aanzien van geneesmiddelen en wat dit kan betekenen voor de toekomst zowel voor de patiënt als de behandelaar.

Docenten

 • dr. Viola Altmann-van der Donk, revalidatiearts
 • Charlotte van Esch, medewerker kwaliteit van zorg Spierziekten Nederland
 • drs. Helma Hijdra, kinderrevalidatiearts Radboudumc Nijmegen
 • dr. Mariska Janssen, wetenschappelijk onderzoeker, Radboudumc
 • drs. Simone Knuijt, logopedist, Radboudumc
 • Karel Pelger, fysiotherapeut
 • drs. Maaike Pelsma, Kinderfysiotherapeut - Klinisch epidemioloog Radboudumc
 • dr. Lilian Sie, kinderneuroloog, Hagaziekenhuis, locatie Juliana Kinderziekenhuis
 • dr. Annemieke Videler, fysiotherapeut, handtherapeut CHT-NL
 • dr. Nicole Voet, revalidatiearts Klimmendaal Arnhem en Radboudumc Nijmegen

Cursusleiding

 • drs. Helma Hijdra, kinderrevalidatiearts Radboudumc Nijmegen
 • Marleen Buruma, Nederlands Paramedisch Instituut

Didactische werkwijze

Hoorcollege, responsiecollege, casuïstiek en werkgroepen

Beoordeling door cursisten

Vraag 1: Welke beoordeling geeft u de cursus in het algemeen?

Vraag 2: In welke mate beschikte(n) de docent(en)/spreker(s)* over de benodigde vakinhoudelijke kennis en vaardigheden?

Vraag 3: In welke mate is het geleerde toepasbaar in uw huidige of toekomstige beroeps- en/of functie-uitoefening?

Vraag 4: Hoe luidt uw oordeel over de organisatie tijdens de scholingsactiviteit (denk aan accommodatie, bereikbaarheid, kwaliteit van opleidingsruimten, hoeveelheid pauze, cursustijden, verzorging etc.)?

Vraag 5: Zou u het volgen van deze scholingsactiviteit aanbevelen aan collega's?

Je contactpersonen bij het NPi

Voor administratieve en algemene vragen:

vera-van-opstal Vera van Opstal-Verbruggen
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 8214 8645
(bereikbaar ma.middag en dinsdag t/m vrijdagochtend)

Voor inhoudelijke vragen:

marleen-buruma Marleen Buruma
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 15 86 19 49
Bereikbaar: ma.ochtend, dinsdag, donderdag en vrijdag