Programma en informatie voor deelnemers

Als deelnemer krijgt u toegang tot de besloten website www.npicursus.nl.
Op deze site treft u alle extra cursusinformatie aan zoals bijvoorbeeld het cursusprogramma, eventuele voorbereiding en andere relevante informatie.

Uw contactpersonen bij het NPi

Voor administratieve en algemene vragen:

caroline-schouten Caroline (C.W.) Schouten-van Oudheusden
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 8214 0772
(bereikbaar dinsdag van 9.00 uur tot 15.00 uur en van 9.00 uur tot 12.00 uur op de overige dagen)

Voor inhoudelijke vragen:

hans-bult Hans (H.J.) Bult MSc
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 54 29 58 19

Themagebied: Kinderen
Doelgroepen: fysiotherapeuten / oefentherapeuten / kinderfysiotherapeuten / sportfysiotherapeuten
Werkgebied: Eerste lijn / tweede lijn
Startdatum: donderdag 20 mei 2021
Einddatum: donderdag 24 juni 2021
Aantal deelnemers: Minimaal 24, maximaal 28
Gem. beoordeling:
(7.8/10)
49 beoordelingen
Studiebelasting: 16 uur
Aantal contacturen: 12
Aantal contactdagen: 2
Taal: Nederlands
Verhouding praktijk en theorie: 50/50
Niveau: post-HBO elementair
Cursusnummer: 2004651
Blended learning: Nee
Masterclass: Nee
Toetsing: Nee
Certificaat: Ja

Videotrailer

Cursusdata

Donderdagmiddag en -avond 20 mei en donderdagmiddag en -avond 24 juni 2021

Kosten

Euro 480,- inclusief verzorging en cursusmateriaal, respectievelijk euro 430,- met NPi-kortingskaart

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd voor de registers: Algemeen fysiotherapeut (KRF NL) / Vrij deel van het KRF NL / Keurmerk Fysiotherapie / Kinderfysiotherapeut (KRF NL) / Oefentherapeut (coulance regeling) / Sportfysiotherapeut (KRF NL) met 12 punten.

Beschrijving

De Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI), komt per 1 januari 2019 in het basispakket. Voor fysio- en oefentherapeuten biedt dit een mooie kans om samen met andere professionals deze programma’s in de praktijk aan te gaan bieden.

Veel mensen in Nederland hebben een ongezonde leefstijl; ze bewegen te weinig, vertonen teveel sedentair gedrag en zij hebben vaak ongezonde voedingsgewoonten. Deze ongezonde leefstijl kan leiden tot onder meer overgewicht en obesitas. Op de lange termijn is er dan sprake van een verhoogd risico op chronische aandoeningen, zoals diabetes mellitus, coronaire hartaandoeningen en sommige vormen van kanker. Dit geldt voor volwassenen, maar ook voor kinderen. In grote steden, achterstandswijken en met name onder mensen met een lage Sociaal Economische Status (lage SES-groepen) komen een ongezonde leefstijl en overgewicht/obesitas relatief vaak voor. Het bevorderen van een gezonde leefstijl bij deze risicogroepen is dus van groot belang.

De fysio- en oefentherapeut kan een belangrijke rol spelen in de multidisciplinaire behandeling van kinderen met overgewicht. In de nieuwe gezondheidsdefinitie van Huber en in het nieuwe fysiotherapeutische beroepsprofiel (BCP) wordt deze nieuwe rol bij preventieve maatregelen en het aanleren van zelfmanagement heel duidelijk beschreven. Hierbij richt de fysiotherapeut zich met name op geïndiceerde- en zorggerelateerde preventie. Het NPi heeft een tweedaagse cursus ontwikkeld die specifiek aandacht besteedt aan leefstijlinterventies voor kinderen (en hun ouders) met overgewicht/obesitas, met name in de achterstandswijken, voor lage SES-groepen. In de cursus staat een interventie centraal die de BMI verlaagt en een actieve leefstijl stimuleert. Deze interventie is ontwikkeld en onderzocht in de Schilderswijk in Den Haag, in samenwerking met het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving van De Haagse Hogeschool en met het WoW-Leefstijlcentrum. Deze studie werd uitgevoerd bij een groep kinderen van 8 tot 12 jaar, met overgewicht/obesitas en van allochtone afkomst.

De interventie bewezen effectieve interventie ‘WIJS Wat Is Jouw Stijl’ is opgenomen in de database van het Centrum Gezond Leven www.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/interventies-zoeken/1401593

Indien u als therapeut meer inzicht wilt krijgen in het opzetten van preventieve leefstijlinterventies met een grote maatschappelijke relevantie, het opzetten van netwerksamenwerkingen binnen uw gemeente en het nadenken over nieuwe businessmodellen, dan biedt deze nieuwe cursus u veel mogelijkheden. Hierbij kunt u lering trekken uit de jarenlange ervaringen die in het WoW-Leefstijlcentrum in Den Haag zijn opgedaan. In deze cursus komen recente inzichten aan bod over de behandeling van kinderen met overgewicht en de cursisten zetten een eerste stap in het zelfstandig opzetten van een leefstijlinterventie voor deze kinderen. In groepsverband en aan de hand van het businessmodel Canvas werken de cursisten toe naar een portfolio; zo integreren zij de kennis in een model en dat bevordert de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk.

Doel

Na deze cursus kan de deelnemer een interventie opzetten en verzorgen voor kinderen met overgewicht/obesitas als onderdeel van (multidisciplinaire) leefstijlinterventies. Tevens beschikt de cursist over vaardigheden om strategie- en businessmodellen vorm te geven en om te werken aan het werven van financiële middelen voor deze (multidisciplinaire) leefstijlinterventies.

Subdoelen

Na de cursus kan de deelnemer:

 • de achtergrond, feiten en cijfers over leefstijl, lichamelijke (in)activiteit, sedentair gedrag en overgewicht bij kinderen benoemen;
 • het profiel van doelgroep benoemen en SMART-doelstellingen voor een indiceerde preventieprogramma beschrijven;
 • de achtergronden en opzet benoemen een gecombineerde leefstijlinterventie bij kinderen met overgewicht;
 • gerichte keuzes maken binnen alle mogelijke onderdelen van de intake van een leefstijlinterventie;
 • de belangrijkste factoren voor een succesvol beweegprogramma benoemen en deze verwerken in een beweeginterventie;
 • het huidige beleid vanuit de overheid en gemeentes beschrijven ten aanzien van de begeleiding van kinderen met overgewicht en hierop acteren;
 • de rol, taken en competenties van de fysiotherapeut binnen een beweegprogramma benoemen en deze toetsen aan de eigen competenties;
 • op basis van ‘patiëntprofielen’ de belangrijkste vormen voor de begeleiding van kinderen met overgewicht beschrijven;
 • de rol van de huisarts, praktijkondersteuner, diëtist, leerkracht en de ouders beschrijven en basis hiervan gerichte samenwerking aangaan;
 • het business model canvas hanteren en nieuwe zorgarrangementen en vormen van financiering bedenken.

Didactische werkwijze

Hoor- en responsiecollege, praktijksessies en praktijkopdrachten

Docenten

 • dr. J.J.A.A.M. Hoeboer, docent lichamelijke opvoeding, Haagse Hogeschool
 • mw. dr. M.P. L'Hoir, klinisch pedagoog, GZ-psycholoog/psychotherapeut (niet praktiserend)
 • drs. M.W.A. Jongert, inspanningsfysioloog
 • mw. drs. M.P. Luger, coordinator Wijs at health-C
 • mw. drs. H.R. Verbeem, onderzoeker/kenniskringlid Lectoraat Gezonde Levensstijl

Cursusleiding

 • drs. M.W.A. Jongert, inspanningsfysioloog
 • Hans (H.J.) Bult MSc, Nederlands Paramedisch Instituut

Locatie

Beoordeling door cursisten

Vraag 1: Welke beoordeling geeft u de cursus in het algemeen?

Vraag 2: In welke mate beschikte(n) de docent(en)/spreker(s)* over de benodigde vakinhoudelijke kennis en vaardigheden?

Vraag 3: In welke mate is het geleerde toepasbaar in uw huidige of toekomstige beroeps- en/of functie-uitoefening?

Vraag 4: Hoe luidt uw oordeel over de organisatie tijdens de scholingsactiviteit (denk aan accommodatie, bereikbaarheid, kwaliteit van opleidingsruimten, hoeveelheid pauze, cursustijden, verzorging etc.)?

Vraag 5: Zou u het volgen van deze scholingsactiviteit aanbevelen aan collega's?

Telefoon E-mail Locatie Twitter Facebook LinkedIn Instagram Vimeo