Programma en informatie voor deelnemers

Als deelnemer krijgt u toegang tot de besloten website www.npicursus.nl.
Op deze site treft u alle extra cursusinformatie aan zoals bijvoorbeeld het cursusprogramma, eventuele voorbereiding en andere relevante informatie.

Uw contactpersonen bij het NPi

Voor administratieve en algemene vragen:

caroline-schouten Caroline (C.W.) Schouten-van Oudheusden
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 8214 0772
(bereikbaar dinsdag van 9.00 uur tot 15.00 uur en van 9.00 uur tot 12.00 uur op de overige dagen)

Voor inhoudelijke vragen:

sandra-sangers Sandra (S.E.M.) Sangers
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 033 421 61 46

Themagebied: Bekkenproblematiek / Kinderen
Doelgroepen: geregistreerde bekkenfysiotherapeuten / kinderfysiotherapeuten
Werkgebied: Eerste lijn / tweede lijn
Startdatum: vrijdag 27 november 2020
Einddatum: zaterdag 6 november 2021
Aantal deelnemers: Minimaal 20, maximaal 32
Gem. beoordeling:
(7.9/10)
10 beoordelingen
Studiebelasting: 200 uur
Aantal contacturen: 90
Aantal contactdagen: 15
Taal: Nederlands
Verhouding praktijk en theorie: 50/50
Niveau: expert
Cursusnummer: 2105461
Blended learning: Ja
Masterclass: Nee
Toetsing: Ja
Certificaat: Ja

Vrijstelling en betaling

Kinderfysiotherapeuten die tot 5 jaar geleden de cursus 'Functiestoornissen van de bekkenbodem bij kinderen’ hebben gevolgd, krijgen een vrijstelling van één dag (dag twee van de scholing; 28 november 2020) en betalen euro 250,- minder.
Als u hiervoor in aanmerking komt, dan graag voordat u zich inschrijft een couponcode aanvragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Cursusdata

Vrijdagmiddag en -avond 27 november, zaterdag 28 november, donderdag 10 december 2020, vrijdagmiddag en -avond 5 februari, zaterdag 6 februari, vrijdagmiddag en -avond 26 maart, zaterdag 27 maart, donderdag 8 april, vrijdagmiddag en -avond 28 mei, zaterdag 29 mei, donderdag 10 juni, vrijdagmiddag en -avond 17 september, zaterdag 18 september, donderdag 30 september en zaterdag 6 november 2021

Kosten

Euro 4395,- inclusief verzorging en cursusmateriaal, respectievelijk euro 3955,- met NPi-kortingskaart

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd voor de registers: Bekkenfysiotherapeut (KRF NL) / Kinderfysiotherapeut (KRF NL) / Vrij deel van het KRF NL / Keurmerk Fysiotherapie met 180 punten.

Voorkennis, voorwaarden, ingangsniveau

Deze opleiding is alleen toegankelijk voor geregistreerde bekkenfysiotherapeuten en geregistreerde kinderfysiotherapeuten.

Beschrijving

Het addendum ‘gespecialiseerde fysiotherapie bij kinderen met problemen in de zindelijkheid’ van de NVFB en de NVFK heeft als uitgangspunt gediend voor deze opleiding. De scholing is ontwikkeld om professioneel te kunnen werken met kinderen met problemen in de zindelijkheid en daarmee de patiëntveiligheid te waarborgen.

De scholing is opgezet volgens de principes van blended learning en is modulair opgebouwd. Deze modules dienen chronologisch gevolgd te worden van module 1 naar module 5. Op die manier sluiten de leeractiviteiten het beste aan op de leerdoelen en is het mogelijk om te differentiëren en te verdiepen. De dagelijkse praktijk is wat ons betreft een belangrijke leeromgeving en daarom volgt na iedere module een stageperiode. Er zijn 5 stagemomenten, ieder van minimaal 6 SBU. In de intervisie die regelmatig plaatsvindt leert u uw hun handelen verwoorden en onderbouwen.

Bekkenfysiotherapeuten en kinderfysiotherapeuten hebben ieder hun eigen kennis, vaardigheden en ervaring. Het eerste deel van de scholing volgen zij dan ook apart. Hierbij is echter steeds uitwisseling tussen beide groepen, zodat van meet af aan samenwerking centraal staat.

Na de eerste module wordt het traject gezamenlijk vervolgd en komt gespecialiseerde kennis van mictie- en defecatiestoornissen op de kinderleeftijd aan bod. Omgaan met complexe, onvoorspelbare situaties, ethiek en klinisch redeneren staan daarbij centraal. 

De scholing bestaat uit 5 modules en een terugkomdag; in totaal 15 dagen contactonderwijs.

De inhoud is als volgt over de modules verdeeld:

 • Module 1: Introductie en normale ontwikkeling
 • Module 2: Zindelijkheid en urologie
 • Module 3: Gastro-enterologie, buikpijn & SOLK
 • Module 4: Seksuologie en adem- & ontspanningstherapie
 • Module 5: Gedragsproblemen, pedagogiek en didactiek + toetsing

Toetsing
Na module 2, 3 en 4 vindt een formatieve kennistoets plaats via e-learning modules.
Hier wordt getoetst op specialistische kennis die in de desbetreffende module aan de orde zijn gekomen.

De summatieve toetsing bestaat uit 5 onderdelen:

 • Kennistoetsen
 • Portfolio
 • Stageverslagen
 • Case report
 • Uitwerken complexe, gegeven casus

Doel

Na de scholing kunt u als gespecialiseerd fysiotherapeut kinderen met problemen in de zindelijkheid onderzoeken en behandelen.

Didactische werkwijze

Hoorcollege, werkcollege, intervisie en stage

Docenten

 • mw. D.H. Bekedam, (kinder-)bekkenfysiotherapeut
 • mw. drs. M. van den Berg, gynaecoloog
 • mw. dr. I. Bicanic, klinisch psycholoog
 • dr. P.M.A. Broens, kinderchirurg
 • mw. dr. J.M. Deckers-Kocken, kinderarts, natuurgeneeskundig arts
 • dr. H. van der Deure, kinderarts
 • dr. A.Th.M. Langemeijer, embryoloog-anatoom, kinderchirurg n.p.
 • Mw. T. Marinus, kinder(bekken)fysiotherapeut
 • mw. P.M.M. van Nierop MSPT, bekkenfysiotherapeut
 • mw. drs. N.M. Nijman, seksuoloog NVVS/CSG, psycholoog, systeemtherapeut
 • prof. dr. J.M. Nijman, kinderuroloog en uroloog
 • dr. J. Noordstar, kinderoefentherapeut
 • Mw. M. Ormel, kinder(bekken)fysiotherapeut
 • dr. P.F. van Rheenen, kinderarts MDL
 • mw. S.E.M. Sangers, fysiotherapeut, adem- en ontspanningstherapeut
 • mw. A.H.C. van Ulsen-Rust, kinderfysiotherapeut, kinderbekkenfysiotherapeut
 • J.N.A.A. Vaassen, oefentherapeut Mensendieck, trainer/coach
 • mw. A. Wagenaar MSc, klinisch psycholoog
 • mw. A. Wilkens, senior urotherapeut
 • mw. M.M.P. Assen-Willemsen MSPT, bekkenfysiotherapeut

Cursusleiding

 • mw. A.H.C. van Ulsen-Rust, kinderfysiotherapeut, kinderbekkenfysiotherapeut
 • Sandra (S.E.M.) Sangers, Nederlands Paramedisch Instituut

Locaties

 • Bilderberg hotel De Keizerskroon te Apeldoorn (route)
 • Conferentiecentrum Kaap Doorn (route)
Deze cursus maakt deel uit van onderstaande leerlijn:
Leerlijn

Beoordeling door cursisten

Vraag 1: Welke beoordeling geeft u de cursus in het algemeen?

Vraag 2: In welke mate beschikte(n) de docent(en)/spreker(s)* over de benodigde vakinhoudelijke kennis en vaardigheden?

Vraag 3: In welke mate is het geleerde toepasbaar in uw huidige of toekomstige beroeps- en/of functie-uitoefening?

Vraag 4: Hoe luidt uw oordeel over de organisatie tijdens de scholingsactiviteit (denk aan accommodatie, bereikbaarheid, kwaliteit van opleidingsruimten, hoeveelheid pauze, cursustijden, verzorging etc.)?

Vraag 5: Zou u het volgen van deze scholingsactiviteit aanbevelen aan collega's?

Telefoon E-mail Locatie Twitter Facebook LinkedIn Instagram Vimeo