Belangstelling
Themagebied: Bekkenproblematiek
Doelgroepen: fysiotherapeuten / oefentherapeuten
Werkgebied: Eerste lijn / tweede lijn
Planning nog niet bekend
Aantal deelnemers: Minimaal 16, maximaal 24
Gem. beoordeling:
(7.9/10)
55 beoordelingen
Studiebelasting: 24 uur
Aantal contacturen: 18
Aantal contactdagen: 3
Taal: Nederlands
Verhouding praktijk en theorie: 50/50
Niveau: verdieping
Cursusnummer: 2100161
Blended learning: Nee
Masterclass: Nee
Toetsing: Nee
Certificaat: Ja

Programma en informatie voor deelnemers

Als deelnemer krijg je toegang tot de besloten website www.npicursus.nl.
Op deze site tref je alle extra cursusinformatie aan zoals bijvoorbeeld het cursusprogramma, eventuele voorbereiding en andere relevante informatie.

Kosten

Euro 720,- inclusief verzorging en cursusmateriaal, respectievelijk euro 650,- met NPi-kortingskaart

Locatie

  • Conferentiecentrum Kaap Doorn (route)
Deze cursus maakt deel uit van onderstaande leerlijn:
Leerlijn

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd voor de registers: Algemeen fysiotherapeut (KRF NL) / Beroepsgerelateerd deel van het KRF NL / Keurmerk Fysiotherapie / Oefentherapeut (coulance regeling) met 24 punten.

Voorkennis, voorwaarden, ingangsniveau

Ingangsniveau: fysiotherapeuten en oefentherapeuten die de cursus 'Functiestoornissen van de bekkenbodem in breed perspectief' of de cursus ‘Functiestoornissen van de bekkenbodem in de geriatrie’ hebben gevolgd.
Oefentherapeuten die in het register ‘bekkenoefentherapie’ zijn opgenomen .

Doel

Na afloop van de cursus heeft de deelnemer:
• zicht op eigen normen, waarden, visie en grenzen ten aanzien van aspecten van seksualiteit en de consequenties daarvan voor de hulpverlening en is in staat deze eigen houding en de gevolgen daarvan te verwoorden;
• vaardigheden ontwikkeld in het bespreken van aspecten van seksualiteit;
• zicht op de relatie tussen bekkenbodemklachten (ook zonder expliciet seksuele problematiek) en seksualiteit en is zich bewust van de gevolgen daarvan voor cliënten (met extra aandacht voor cliënten die in het verleden seksueel misbruikt zijn);
• kennis van de meest voorkomende seksuele problemen, samenhangend met bekkenbodemproblematiek;
• vaardigheden ontwikkeld met betrekking tot het afnemen van een anamnese bij de genoemde seksuele problemen en kan op basis van de verzamelde informatie komen tot een voorlopige diagnose;
• vaardigheden ontwikkeld om op grond van de voorlopige diagnose een globaal plan van handelen op te stellen bij enkele van de meest voorkomende seksuele problemen (indicatiestelling, aandachtspunten) die specifiek verband houden met de bekkenbodem. Tevens kan de deelnemer het aandeel van de fysiotherapeut/oefentherapeut die de bekkenbodem als aandachtsgebied heeft in dat plan van handelen benoemen. Ook kan de deelnemer de cliënt informeren wat hij/zij bij een seksuoloog globaal aan behandeling kan verwachten (dit met het oog op mogelijke samenwerking en/of verwijzing).

Beschrijving

Het is van belang dat fysio- en oefentherapeuten, werkend met mensen die klachten hebben over het bekkenbodemgebied, zich ervan bewust zijn dat er behalve klachten als incontinentie en obstipatie tevens seksuele klachten kunnen zijn. Dit vraagt van de fysio-/oefentherapeut niet alleen specifieke kennis en vaardigheden, maar ook zicht op eigen normen, waarden en grenzen ten aanzien van seksualiteit en de consequenties daarvan in het contact met patiënten. In deze cursus staat de praktijk van de fysio-/oefentherapeut met betrekking tot de seksuele problematiek bij patiënten met bekkenbodemklachten centraal. Naast kennisoverdracht wordt aandacht besteed aan de eigen houding ten aanzien van seksualiteit en aan het (verder) ontwikkelen van vaardigheden in het hulpverlenen bij klachten op dit gebied. Door de docentencombinatie (seksuoloog en bekkenfysiotherapeut) zullen zowel seksuologische als fysio-/oefentherapeutische aspecten van de besproken problematiek aan bod komen.

Docenten

  • Dineke Bekedam, (kinder-)bekkenfysiotherapeut
  • drs. Anneke van Loevesijn, arts-seksuoloog NVVS

Cursusleiding

  • Dineke Bekedam, (kinder-)bekkenfysiotherapeut
  • Sandra Sangers, Nederlands Paramedisch Instituut

Didactische werkwijze

Thuisstudie, hoorcollege, responsiecollege, werkopdrachten en casuïstiek

Beoordeling door cursisten

Vraag 1: Welke beoordeling geeft u de cursus in het algemeen?

Vraag 2: In welke mate beschikte(n) de docent(en)/spreker(s)* over de benodigde vakinhoudelijke kennis en vaardigheden?

Vraag 3: In welke mate is het geleerde toepasbaar in uw huidige of toekomstige beroeps- en/of functie-uitoefening?

Vraag 4: Hoe luidt uw oordeel over de organisatie tijdens de scholingsactiviteit (denk aan accommodatie, bereikbaarheid, kwaliteit van opleidingsruimten, hoeveelheid pauze, cursustijden, verzorging etc.)?

Vraag 5: Zou u het volgen van deze scholingsactiviteit aanbevelen aan collega's?

Je contactpersonen bij het NPi

Voor administratieve en algemene vragen:

joke-smit Joke Smit
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 82 64 35 84

Voor inhoudelijke vragen:

sandra-sangers Sandra Sangers
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 033 421 61 46