Programma en informatie voor deelnemers

Als deelnemer krijgt u toegang tot de besloten website www.npicursus.nl.
Op deze site treft u alle extra cursusinformatie aan zoals bijvoorbeeld het cursusprogramma, eventuele voorbereiding en andere relevante informatie.

Uw contactpersonen bij het NPi

Voor administratieve en algemene vragen:

karin-pot-tieleman Karin (K.) Pot-Tieleman
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 033 421 61 33
(bereikbaar ma.ochtend, di.ochtend, do.middag en vr.middag)

Voor inhoudelijke vragen:

michael-schermer Michael (M.P.T.) Schermer
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: +31 (0) 6 15 87 16 73

Themagebied: Lymfologie en oncologie
Doelgroep: oedeemfysiotherapeuten
Werkgebied: Eerste lijn / tweede lijn
Startdatum: zaterdag 28 november 2020
Einddatum: zaterdag 28 november 2020
Aantal deelnemers: Minimaal 24, maximaal 32
Gem. beoordeling:
(8.2/10)
196 beoordelingen
Studiebelasting: 6 uur
Aantal contacturen: 6
Aantal contactdagen: 1
Taal: Nederlands
Verhouding praktijk en theorie: Overwegend theoretisch
Niveau: verdieping
Cursusnummer: 2004802
Blended learning: Nee
Masterclass: Nee
Toetsing: Nee
Certificaat: Ja

Videotrailer

Cursusdatum

Zaterdag 28 november 2020

Kosten

Euro 275,- inclusief verzorging en cursusmateriaal, respectievelijk euro 250,- met NPi-kortingskaart

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd voor de registers: Algemeen fysiotherapeut (KRF NL) / Vrij deel van het KRF NL / Keurmerk Fysiotherapie / Oedeemfysiotherapeut (KRF NL) met 6 punten.

Voorkennis, voorwaarden, ingangsniveau

Ingangsniveau: oedeemfysiotherapeuten

Beschrijving

Lipoedeem is een chronische, niet curabele, veelal progressieve aandoening, die met aanzienlijke morbiditeit gepaard kan gaan. De impact op de kwaliteit van leven is vaak groot, niet in de laatste plaats door het feit dat de aandoening regelmatig laat onderkend of zelfs miskend wordt. Vroegtijdige herkenning en erkenning is essentieel, hetgeen gecompliceerd wordt door het ontbreken van robuuste en eenduidige criteria. Met de publicatie van de richtlijn lipoedeem van de Nederlandse vereniging van Venerologie en Dermatologie in 2014 is een belangrijke stap gezet om deze herkenning en erkenning van lipoedeem te verbeteren.

Door de variatie in fenotype en de grote spreiding in klachten is aandacht voor medisch diagnostische criteria niet voldoende om vroegtijdige herkenning en therapie-initiatie te verzekeren. Een onderzoeks- en behandelstrategie die naast het belang van de medische diagnostiek tegelijkertijd gericht is op de ervaren problemen in het dagelijks functioneren en de te beïnvloeden factoren sluit het beste aan bij de werkelijkheid van een ‘incurabele en vaak progressieve aandoening’. Naast het stellen van de medische diagnose dient derhalve een gezondheidsprofiel te worden opgesteld, met bijpassende klinimetrie, waarbij de (oedeem-)fysiotherapeut een centrale rol dient te spelen.

De behandeling wordt onderverdeeld in een conservatief en een operatief deel.
De belangrijkste doelstellingen van het conservatieve programma zijn het herwinnen, dan wel behouden van een gezonde leefstijl en het verbeteren van de fysieke condities. Behandelopties zijn o.a. gericht op het toewerken naar een gezond lichaamsgewicht, verbeteren van de vaat-lymfepomp, het opbouwen van de lokale en totale conditie (waarbij graded activity een gebleken effectieve aanpak is) en aandacht voor het psychosociale functioneren.
Naast bovengenoemde conservatieve maatregelen is chirurgie een optie, waarbij liposuctie onder Tumescente Lokale Anaesthesie met vibrerende canules de aangewezen behandeling vormt. Ondanks dat deze behandeling niet curatief van aard is, herstelt het de functionaliteit, vermindert het de pijnklachten en zwelling en verbetert het fysieke uiterlijk en de kwaliteit van leven. Bij zowel de operatieve als de conservatieve behandeling dient blijvend aandacht te worden besteed aan de leefstijl.

Het Chronic Care Model is ontstaan door op systematische wijze uit de internationale, wetenschappelijke literatuur elementen te identificeren die van invloed zijn op de kwaliteit van zorg voor patiënten met een chronische ziekte. Het model gaat ervan uit dat de resultaten van de zorg verbeteren door productieve interacties tussen de geïnformeerde, geactiveerde patiënt (en diens omgeving) en het voorbereide, pro-actieve team van zorgverleners.

Het bevorderen van zelfredzaamheid en zelfmanagement vormt een belangrijk element in de begeleiding van cliënten met lipoedeem en krijgt in de cursus dan ook ruime aandacht. De mogelijkheden die de oedeemfysiotherapeut bij deze doelgroep cliënten heeft in het kader van zorggerelateerde en geïndiceerde preventie worden in de cursus toegelicht en waar nodig geoefend. Het evidence based handelen van de oedeemfysiotherapeut bij cliënten met lipoedeem wordt door het volgen van deze cursus verbeterd: de deelnemers leren hun klinische expertise te integreren met het beste externe bewijsmateriaal dat vanuit systematisch onderzoek beschikbaar is.

Doel

Na de cursus kan de oedeemfysiotherapeut z’n handelen binnen een geïntegreerde multidisciplinaire aanpak bij cliënten met lipoedeem legitimeren met het beste externe bewijsmateriaal dat vanuit systematisch onderzoek beschikbaar is. De deelnemer kan een analyse maken van het persoonlijke beweegprobleem van een cliënt met lipoedeem met gebruikmaking van de daartoe geëigende klinimetrie. Tevens is hij/zij in staat een behandeling op maat te bieden, gebaseerd op de aanpak volgens het Chronic Care Model.

Subdoelen

Na de cursus:

 • kan de deelnemer de fenotypering van lipoedeempatiënten beschrijven en de grote spreiding in ervaren klachten en beperkingen van deze patiënten. Tevens begrijpt hij/zij dat lipoedeem een chronische aandoening is en daarom, conform de richtlijn, als zodanig benaderd dient te worden.
 • is de deelnemer op de hoogte van de prevalentie, de fysiologische en pathofysiologische aspecten van lipoedeem, alsmede de daarbij behorende evidentie.
 • is de deelnemer op de hoogte van de medische diagnostiek, de differentiaaldiagnostiek en de plaats en waarde van aanvullend onderzoek bij cliënten met lipoedeem.
 • kan de deelnemer aangeven hoe de functionele diagnostiek en behandeling bij cliënten met lipoedeem wordt uitgevoerd en wat de toegevoegde waarde is van het ‘gezondheidsprofiel’ bij het opstellen van het behandelplan. Tevens weet hij/zij welke klinimetrische instrumenten worden gebruikt binnen de diagnostiek en therapie bij cliënten met lipoedeem en is hij bekend met de ‘flowchart conservatieve behandeling’ als basis voor de therapiekeuzes en de conservatieve en operatieve behandeling zelf.
 • is de deelnemer bekend met de behandelconcepten die binnen de (oedeem)fysiotherapie worden gehanteerd bij cliënten met lipoedeem. Tevens kan hij/zij met behulp van de opgedane kennis en inzichten komen tot onderbouwde behandelkeuzes.
 • is de deelnemer bekend met de behandelconcepten die binnen de compressietherapie worden gehanteerd bij cliënten met lipoedeem. Tevens kan hij/zij met behulp van de opgedane kennis en inzichten komen tot onderbouwde behandelkeuzes.
 • is de deelnemer bekend met de behandelconcepten die binnen de diëtetiek worden gehanteerd bij cliënten met lipoedeem. Tevens kan hij/zij met behulp van de opgedane kennis en inzichten komen tot onderbouwde behandelkeuzes en deze binnen de multidisciplinaire behandeling afstemmen met betrokken diëtisten.
 • kent de deelnemer de chirurgische mogelijkheden bij end stage lipoedeem.
 • kan de deelnemer veel voorkomende, therapiebelemmerende psychopathologie bij obesitas benoemen en herkennen.

Didactische werkwijze

Hoorcollege, responsiecollege, workshop

Docenten

 • mw. E.R. Brouwer, business development manager innovatie compressie
 • dr. R.J. Damstra, dermatoloog
 • mw. J. van Esch-Smeenge MSc, fysiotherapeut
 • A.A. Hendrickx, fysiotherapeut
 • mw. B. Koet, diëtist
 • drs. D-A.A. Lamprou, chirurg
 • mw. I. Sissingh, bandagist

Cursusleiding

 • A.A. Hendrickx, fysiotherapeut
 • Michael (M.P.T.) Schermer, Nederlands Paramedisch Instituut

Locatie

 • Conferentiecentrum Kaap Doorn (route)
Deze cursus maakt deel uit van onderstaande leerlijn:
Leerlijn

Beoordeling door cursisten

Vraag 1: Welke beoordeling geeft u de cursus in het algemeen?

Vraag 2: In welke mate beschikte(n) de docent(en)/spreker(s)* over de benodigde vakinhoudelijke kennis en vaardigheden?

Vraag 3: In welke mate is het geleerde toepasbaar in uw huidige of toekomstige beroeps- en/of functie-uitoefening?

Vraag 4: Hoe luidt uw oordeel over de organisatie tijdens de scholingsactiviteit (denk aan accommodatie, bereikbaarheid, kwaliteit van opleidingsruimten, hoeveelheid pauze, cursustijden, verzorging etc.)?

Vraag 5: Zou u het volgen van deze scholingsactiviteit aanbevelen aan collega's?

Quotes van cursisten

De cursus overtrof in ruime mate mijn verwachtingen.

Goede en duidelijke sprekers. Goede organisatie. Eigenlijk geen negatieve dingen kunnen ontdekken.

Uitstekende locatie. Lezingen, workshops en dan weer lezingen is een goede combi.

De cursus was voorbij voordat je er erg in had. Hij boeide van begin tot eind, dus geen inzakmoment. Ik heb er van genoten!

Telefoon E-mail Locatie Twitter Facebook LinkedIn Instagram Vimeo