Programma en informatie voor deelnemers

Als deelnemer krijgt u toegang tot de besloten website www.npicursus.nl.
Op deze site treft u alle extra cursusinformatie aan zoals bijvoorbeeld het cursusprogramma, eventuele voorbereiding en andere relevante informatie.

Uw contactpersonen bij het NPi

Voor administratieve en algemene vragen:

marjan-van-keeken Marjan (M.T.) van Keeken
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 8284 5081
Bereikbaar dinsdag t/m donderdag 9.00 uur tot 16.30 uur en vrijdag van 13.00 uur tot 16.30 uur

Voor inhoudelijke vragen:

michael-schermer Michael (M.P.T.) Schermer
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: +31 (0) 6 15 87 16 73

Themagebied: Lymfologie en oncologie
Doelgroepen: fysiotherapeuten / oedeemfysiotherapeuten / geriatriefysiotherapeuten
Werkgebied: Eerste lijn / tweede lijn
Startdatum: zaterdag 23 januari 2021
Einddatum: zaterdag 6 februari 2021
Aantal deelnemers: Minimaal 24, maximaal 40
Gem. beoordeling:
(8/10)
553 beoordelingen
Studiebelasting: 22 uur
Aantal contacturen: 18
Aantal contactdagen: 3
Taal: Nederlands
Verhouding praktijk en theorie: Overwegend theoretisch
Niveau: post-HBO elementair
Cursusnummer: 2103031
Blended learning: Nee
Masterclass: Nee
Toetsing: Nee
Certificaat: Ja

Videotrailer

Cursusdata

Zaterdag 23 januari, vrijdagmiddag en -avond 5 februari en zaterdag 6 februari 2021

Kosten

Euro 720,- inclusief verzorging en cursusmateriaal, respectievelijk euro 650,- met NPi-kortingskaart

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd voor de registers: Algemeen fysiotherapeut (KRF NL) / Vrij deel van het KRF NL / Keurmerk Fysiotherapie / Geriatriefysiotherapeut (KRF NL) / Oedeemfysiotherapeut (KRF NL) met 22 punten.

Beschrijving

Vanuit het fysiotherapeutische werkveld blijkt er een toenemende behoefte te bestaan aan scholing op het gebied van de fysiotherapeutische begeleiding van oncologische cliënten. Het betreft voornamelijk cliënten die een medische behandeling (operatie, bestraling en/of chemotherapie) hebben ondergaan en daarna kampen met een sterk verlaagde belastbaarheid en symptomen als vermoeidheid, pijn, bewegingsproblematiek, etc.

Het NPi wil graag haar bijdrage leveren om te komen tot een landelijk beter dekkend netwerk van fysiotherapeuten die oncologische cliënten op een adequate wijze kunnen begeleiden (zowel individueel als in groepsverband) door de ontwikkeling van scholing op dit terrein. Het uiteindelijke doel is om te komen tot een kwalitatief goede fysiotherapeutische zorg voor deze populatie cliënten, zo dicht mogelijk bij huis.

Deze cursus is gericht op de individuele begeleiding van oncologische cliënten in de eerstelijn. De cursus staat echter ook open voor tweedelijns fysiotherapeuten.
De cliëntenpopulaties waarop deze cursus zich richt zijn:
a) cliënten die een medische behandeling (operatie, bestraling en/of chemotherapie) hebben ondergaan in verband met een tumor en nazorg nodig hebben in de eerstelijn, dicht bij huis;
b) cliënten die zich rechtstreeks bij de eerstelijns fysiotherapeut melden (DTF) en die symptomen en/of verschijnselen vertonen die wijzen op een mogelijke (al dan niet recidief) oncologische aandoening.
In deze cursus gaat het expliciet niet over de fysiotherapeutische begeleiding van mensen tijdens de medische behandelfase.

Cursusinhoud
Gedurende de cursus ligt de nadruk op het fysiotherapeutisch klinisch redeneren in een oncologische context en de manier waarop generieke fysiotherapeutische vaardigheden kunnen worden ingezet bij oncologische cliënten. Daarnaast wordt beperkt ingegaan op de medische achtergrondkennis die nodig is bij het leveren van adequate zorg aan deze cliënten. 

Op de eerste dag staan de medische aspecten centraal, waarbij met name de invloed van oncologische processen en de medische behandeling (operatie, bestraling en chemotherapie) op het fysieke functioneren van mensen wordt belicht. Er wordt daarbij niet in detail ingegaan op de diverse soorten tumoren en de oncologische processen an sich, maar meer op de symptomen (vermoeidheid, pijn, bewegingsproblematiek) en de consequenties voor de lichamelijke belastbaarheid van mensen.

Op de tweede dag staat het palet van fysiotherapeutische mogelijkheden voor de begeleiding van oncologische cliënten op het programma.

De derde dag heeft als centraal thema de psychosociale aspecten die een rol spelen bij deze cliëntengroep en de mogelijkheden die de eerstelijns fysiotherapeut heeft om daar op adequate wijze mee om te gaan. Ook aan de palliatieve fysiotherapeutische zorg wordt op deze dag aandacht besteed.

Doel

Na de cursus heeft de deelnemer voldoende basiskennis om cliënten die een medische behandeling (operatie, bestraling en/of chemokuur) voor kanker hebben ondergaan op een adequate wijze te kunnen begeleiden in de eerstelijns fysiotherapiepraktijk.

Didactische werkwijze

Thuisstudie, hoorcollege, responsiecollege, verwerkingsopdrachten, casuïstiek

Docenten

  • mw. drs. T.B.M. Berends, klinisch psycholoog
  • dr. A. de Graeff, internist-oncoloog
  • mw. drs. C.F. de Jong, psycholoog/psychotherapeut, trainer psychosociale oncologie
  • mw. P.J.H. Killestein, fysiotherapeut, psychosomatisch fysiotherapeut
  • D.A. Leistra MSc, oncologiefysiotherapeut
  • mw. M.B.H. Oostveen, fysiotherapeut
  • T.H. Ruitenbeek, oncologiefysiotherapeut, oedeemfysiotherapeut

Cursusleiding

  • T.H. Ruitenbeek, oncologiefysiotherapeut, oedeemfysiotherapeut
  • Michael (M.P.T.) Schermer, Nederlands Paramedisch Instituut

Locatie

  • Conferentiecentrum Kaap Doorn (route)
Deze cursus maakt deel uit van onderstaande leerlijn:
Leerlijn

Beoordeling door cursisten

Vraag 1: Welke beoordeling geeft u de cursus in het algemeen?

Vraag 2: In welke mate beschikte(n) de docent(en)/spreker(s)* over de benodigde vakinhoudelijke kennis en vaardigheden?

Vraag 3: In welke mate is het geleerde toepasbaar in uw huidige of toekomstige beroeps- en/of functie-uitoefening?

Vraag 4: Hoe luidt uw oordeel over de organisatie tijdens de scholingsactiviteit (denk aan accommodatie, bereikbaarheid, kwaliteit van opleidingsruimten, hoeveelheid pauze, cursustijden, verzorging etc.)?

Vraag 5: Zou u het volgen van deze scholingsactiviteit aanbevelen aan collega's?

Quotes van cursisten

Erg veel geleerd van gemotiveerde docenten

Ik ben sinds langere tijd niet zo enthousiast over een cursus geweest als deze. Zeer betrokken en enthousiaste sprekers die de kennis goed over konden brengen! Mijn complimenten!

De casussen vond ik erg goed bijdragen aan het leerproces

Ik vond dat de cursus erg enthousiast gegeven is. Heel plezierig om te volgen

Ik heb 3 fantastische dagen gehad en nog nooit zoveel goede sprekers achter elkaar mogen horen!

Telefoon E-mail Locatie Twitter Facebook LinkedIn Instagram Vimeo