Belangstelling
Nieuw
Themagebied: Lymfologie en oncologie
Doelgroep: ziekenhuisfysiotherapeuten
Werkgebied: Tweede lijn
Planning nog niet bekend
Aantal deelnemers: Minimaal 20, maximaal 24
Studiebelasting: 12 uur
Aantal contacturen: 12
Aantal contactdagen: 2
Taal: Nederlands
Verhouding praktijk en theorie: Overwegend theoretisch
Niveau: post-HBO elementair
Cursusnummer: 2006101
Blended learning: Nee
Masterclass: Nee
Toetsing: Nee
Certificaat: Ja

Programma en informatie voor deelnemers

Als deelnemer krijg je toegang tot de besloten website www.npicursus.nl.
Op deze site tref je alle extra cursusinformatie aan zoals bijvoorbeeld het cursusprogramma, eventuele voorbereiding en andere relevante informatie.

Incompany voor Catharina Ziekenhuis Eindhoven - Oncologie en fysiotherapie in de tweede lijn

Let op: deze cursus wordt georganiseerd voor fysiotherapeuten van het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven. Dus geen vrije inschrijving mogelijk.

Locatie

 • Catharina Ziekenhuis Eindhoven (route)
Deze cursus maakt deel uit van onderstaande leerlijn:
Leerlijn

Accreditatie

Accreditatie in aanvraag voor genoemde doelgroep

Doel

Na de cursus heeft de ziekenhuisfysiotherapeut voldoende basiskennis om patiënten die een medische behandeling voor kanker hebben ondergaan op een adequate wijze te kunnen begeleiden in de tweede lijns setting.

Subdoelen

Na de cursus kan de deelnemer:

 • benoemen wat vanuit medisch-oncologisch perspectief de gevolgen zijn van het hebben van kanker en de gevolgen van de medische behandeling ervan, die van belang zijn voor de fysiotherapeutische begeleiding.
 • benoemen welke mogelijkheden en struikelblokken er liggen met betrekking tot de fysiotherapeutische begeleiding van oncologische patiënten in de tweede lijn.
 • door middel van een gestructureerde intake de hulpvraag van oncologische patiënten verhelderen, hun gezondheidsprobleem in kaart brengen en een fysiotherapeutisch plan van aanpak opstellen.
 • aangeven hoe vermoeidheid, pijn en bewegingsproblematiek bij oncologische patiënten kunnen ontstaan en welke mogelijkheden hij als tweede lijns fysiotherapeut heeft om oncologische patiënten met deze klachten op adequate wijze te helpen.
 • de inspanningsfysiologische wetmatigheden en regels benoemen die gelden voor het verhogen van de belastbaarheid van oncologische patiënten middels fysieke training.
 • benoemen welke psychosociale aspecten een rol spelen bij oncologische patiënten en hoe hij zijn fysiotherapeutische begeleiding hierop kan afstemmen.
 • aangeven welke mogelijkheden de fysiotherapeut heeft op het gebied van palliatieve zorgverlening aan oncologische patiënten.

Beschrijving

Let op: Accreditatie wordt aangevraagd voor de registers: Algemeen fysiotherapeut (KRF NL) / Vrij deel van het KRF NL / Keurmerk Fysiotherapie

Deze cursus is een basisscholing voor tweede lijns fysiotherapeuten over de fysiotherapeutische begeleiding van patiënten die een medische behandeling in het ziekenhuis (hebben) ondergaan in verband met kanker.

In de cursus ligt de nadruk op het fysiotherapeutisch klinisch redeneren in een oncologische context en de manier waarop generieke fysiotherapeutische vaardigheden kunnen worden ingezet bij de oncologische patiënt. Daarnaast wordt ingegaan op de medische achtergrondkennis die nodig is bij het leveren van adequate fysiotherapeutische zorg.

Op de eerste dag staan de medische aspecten centraal, waarbij met name de invloed van oncologische processen en de medische behandeling (operatie, bestraling, chemotherapie, hormonale therapie en/of targeted therapy) op het fysieke functioneren van mensen wordt belicht. Er wordt dieper ingegaan op gevolgschade ten aanzien van de lichamelijke conditie en de voedingstoestand. Ook worden de rol, positionering en mogelijkheden van de ziekenhuisfysiotherapeut binnen de diverse zorgpaden en multiprofessionele samenwerking besproken.

De tweede dag staat geheel in het teken van de fysiotherapeutische mogelijkheden binnen de begeleiding van oncologische patiënten, zowel in de klinische fase als in de pre- en post-klinische fase. Tevens worden de psychosociale aspecten belicht die een rol spelen bij oncologische patiënten, hoe de ziekenhuisfysiotherapeut zijn begeleiding daarop kan afstemmen en hoe de psychosociale nazorg kan worden vormgegeven. Ook aan de palliatieve fysiotherapeutische zorg wordt op deze dag aandacht besteed.

Docenten

 • dr. Johanne Bloemen, oncologisch chirurg
 • dr. Alexander de Graeff, internist-oncoloog
 • Daniëlle Hurkmans-Bouwmans, verpleegkundig consulent, Specialistische Oncologische Zorg
 • Chantal Koppens-Donkers, diëtist
 • Duncan Leistra MSc, oncologiefysiotherapeut
 • Trudy Moret-Stremler, specialistisch verpleegkundige, palliatief consulent
 • Marian Oostveen, fysiotherapeut
 • dr. Dorien Rijkaart, radiotherapeut
 • Theo Ruitenbeek, oncologiefysiotherapeut, oedeemfysiotherapeut

Cursusleiding

 • Theo Ruitenbeek, oncologiefysiotherapeut, oedeemfysiotherapeut
 • Michael Schermer, Nederlands Paramedisch Instituut

Didactische werkwijze

Hoorcollege, responsiecollege, casuïstiek

Je contactpersonen bij het NPi

Voor administratieve en algemene vragen:

marjan-van-keeken Marjan van Keeken
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 8284 5081
Bereikbaar dinsdag t/m donderdag 9.00 uur tot 16.30 uur en vrijdag van 13.00 uur tot 16.30 uur

Voor inhoudelijke vragen:

michael-schermer Michael Schermer
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: +31 (0) 6 15 87 16 73