Programma en informatie voor deelnemers

Als deelnemer krijgt u toegang tot de besloten website www.npicursus.nl.
Op deze site treft u alle extra cursusinformatie aan zoals bijvoorbeeld het cursusprogramma, eventuele voorbereiding en andere relevante informatie.

Uw contactpersonen bij het NPi

Voor administratieve en algemene vragen:

marjan-van-keeken Marjan (M.T.) van Keeken
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: +31 (0) 33 421 61 28
Bereikbaar dinsdag t/m donderdag 9.00 uur tot 16.30 uur en vrijdag van 13.00 uur tot 16.30 uur

Voor inhoudelijke vragen:

michael-schermer Michael (M.P.T.) Schermer
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: +31 (0) 6 15 87 16 73

Themagebied: Lymfologie en oncologie
Doelgroepen: fysiotherapeuten / oedeemfysiotherapeuten / geriatriefysiotherapeuten / oncologiefysiotherapeuten
Werkgebied: Eerste lijn / tweede lijn
Startdatum: vrijdag 26 maart 2021
Einddatum: zaterdag 27 maart 2021
Aantal deelnemers: Minimaal 20, maximaal 40
Gem. beoordeling:
(7.9/10)
126 beoordelingen
Studiebelasting: 12 uur
Aantal contacturen: 12
Aantal contactdagen: 2
Taal: Nederlands
Verhouding praktijk en theorie: 50/50
Niveau: verdieping
Cursusnummer: 2105041
Blended learning: Nee
Masterclass: Nee
Toetsing: Nee
Certificaat: Ja

Videotrailer

Cursusdata

Vrijdag 26 maart en zaterdag 27 maart 2021

Kosten

Euro 480,- inclusief verzorging en cursusmateriaal, respectievelijk euro 430,- met NPi-kortingskaart

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd voor de registers: Algemeen fysiotherapeut (KRF NL) / Vrij deel van het KRF NL / Keurmerk Fysiotherapie / Geriatriefysiotherapeut (KRF NL) / Oncologiefysiotherapeut (KRF NL) met 16 punten.

Voorkennis, voorwaarden, ingangsniveau

Ingangsniveau: Fysiotherapeuten die een basisscholing op het gebied van oncologie en fysiotherapie hebben gevolgd.

Beschrijving

In de palliatieve fase van kanker is genezing niet meer mogelijk. De medische behandeling richt zich in deze fase aanvankelijk op het zo goed mogelijk bestrijden van de ziekte en op bestrijding van symptomen, met als doel het verlengen van het leven met een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. Uiteindelijk gaat deze zogenoemde ziektegerichte palliatie over in symptoomgerichte palliatie, en is het doel uitsluitend kwaliteit van leven. In de stervensfase verschuift de aandacht van kwaliteit van leven naar kwaliteit van sterven.

De palliatieve fase bij kanker kent vaak een relatief lange fase waarin een geleidelijke afname van functioneren optreedt, waarna meestal vrij abrupt een snelle achteruitgang optreedt tot aan het overlijden. Afhankelijk van het type kanker kan de palliatieve fase enkele maanden tot vele jaren duren.

In de palliatieve fase kan ondersteuning van een fysiotherapeut zinvol zijn bij verschillende hulpvragen op het gebied van dagelijks functioneren, behoud van conditie en vitaliteit, omgaan met symptomen zoals oedeem, pijn of dyspnoe. Ook kan de fysiotherapeut mantelzorgers ondersteunen, onder andere door het aanleren van ergonomische technieken om transfers te ondersteunen. Hoewel fysiotherapie zinvol kan zijn in deze fase, zijn er ook diverse, relatieve en absolute, contra-indicaties waarmee rekening gehouden moet worden, bijvoorbeeld bij fysieke training in aanwezigheid van botmetastasen. Ook kunnen zich morele dilemma’s voordoen, waarbij bijvoorbeeld het uitgangspunt om verdere schade te voorkomen conflicteert met de doelstelling om de autonomie zoveel mogelijk te bevorderen.

Het behandelen en coachen van patiënten in de palliatieve en/of terminale fase vraagt vaak veel van de mentale belastbaarheid van de fysiotherapeut; de vaardigheid om professionele betrokkenheid en persoonlijke distantie in evenwicht te houden wordt in deze fase soms bijzonder op de proef gesteld. Deze en aanverwante thema’s komen in de cursus aan bod.

In 2019 is de cursus met een dag uitgebreid tot een tweedaagse cursus. Tijdens de extra cursusdag wordt ruime aandacht geschonken aan het opstellen en begeleiden van beweeginterventies in de palliatieve fase aan de hand van interactieve casuïstiek.

Doel

Na deze cursus is de deelnemer in staat om de verschillende fasen van palliatieve zorg te benoemen. De deelnemer heeft inzicht in de medische behandelmogelijkheden in de verschillende palliatieve fasen, kan de waarde en beperkingen van fysiotherapie ter ondersteuning van autonomie, functioneren en vitaliteit in deze fasen benoemen, en kan beweeginterventies op maat opstellen voor patiënten met kanker in de palliatieve fase. Tevens kan de deelnemer expliciete morele afwegingen verwoorden, en kan mantelzorgers gerichte adviezen en training geven ten aanzien van transfers.

Subdoelen

Cursusdag 1 – een perspectief op palliatieve zorg

 • De deelnemer reflecteert op de doelstellingen van zorg in het algemeen en die van hemzelf / haarzelf in het bijzonder in de context van palliatieve zorg.
 • De deelnemer kent de aard en achtergronden van de medische behandeling in de ziektegerichte palliatieve fase bij kanker en wat dit betekent voor zijn klinisch handelen.
 • De deelnemer kent de aard en achtergronden van de medische behandeling in de symptoomgerichte palliatieve fase bij kanker en wat dit betekent voor zijn klinisch handelen.
 • De deelnemer kan morele dilemma’s uit de eigen beroepspraktijk herkennen, benoemen en verwoorden.
 • De deelnemer kan de principes van veilig en effectief transfereren van patiënten benoemen, en kan instructie geven over verplaatsingen aan patiënten en mantelzorgers.
 • De deelnemer onderkent de elementen van klinisch redeneren die in de palliatieve fase afwijken van de curatieve fase. De cursist kent de eigen mogelijkheden en beperkingen in het leveren van fysiotherapeutische zorg in deze fase.
 • De deelnemer onderkent de emotionele belasting die gepaard gaat met zorg in de palliatieve fase en heeft handvatten om zijn eigen grenzen daarin te bewaken.

Cursusdag 2 – beweeginterventies in de palliatieve fase

 • De deelnemer kent de beschikbare evidentie op het gebied van trainen van de palliatieve patiënt en de implicaties daarvan voor de praktijk.
 • De deelnemer weet hoe hij zijn oefenprogramma moet aanpassen indien er sprake is van botmetastasen.
 • De deelnemer kent de meetinstrumenten die het beste ingezet kunnen worden bij intake en evaluatie van beweegprogramma’s voor patiënten met uitgezaaide ziekte en is vaardig in het uitvoeren van deze meetinstrumenten.
 • De deelnemer kent de te doorlopen stappen om de hulpvraag van de patiënt om te zetten in concrete, haalbare doelen en van daaruit tot een beweeginterventie op maat te komen, rekening houdend met veiligheid, effectiviteit, klinische omstandigheden en wensen en voorkeuren patiënt.
 • De deelnemer heeft kennis genomen van de inhoud en achtergrond van de Handreiking Veerkracht, en begrijpt hoe dit toe te passen en te generaliseren naar andere diagnoses dan borstkanker.
 • De deelnemer onderkent het belang van zorg op maat in de behandeling van de palliatieve patiënt en reflecteert op het eigen vermogen om ‘op maat’ te behandelen.
 • De deelnemer heeft inzicht in te verwachten uitkomsten van een beweeginterventie in de palliatieve fase, en in de mogelijke knelpunten die zich kunnen voordoen bij de uitvoering van de interventie.
 • De deelnemer integreert het bovenstaande en past dit toe, aan de hand van interactieve cases.
 • De deelnemer reflecteert kritisch op de eigen competenties bij het opstellen en begeleiden van beweeginterventies in de palliatieve fase, en geeft en ontvangt feedback van collega’s.

Didactische werkwijze

Hoor- en responsiecollege, casuïstiekbespreking, discussie en praktisch oefenen

Docenten

 • mw. D. Berkelaar-Koster MSc, oncologiefysiotherapeut, oedeemfysiotherapeut
 • mw. N. van Rooij, oncologieverpleegkundige, trainer Care for Cancer
 • T.H. Ruitenbeek, oncologiefysiotherapeut, oedeemfysiotherapeut
 • mw. drs. L. Speijers-van der Plas, internist-oncoloog
 • mw. S. Steinmeijer, fysiotherapeut, haptonoom, docent verplaatsingstechnieken
 • mw. M.R. ten Tusscher MSc, fysiotherapeut, bewegingswetenschapper
 • mw. R. Verbeek MSc, oncologiefysiotherapeut, onderzoeker

Cursusleiding

 • T.H. Ruitenbeek, oncologiefysiotherapeut, oedeemfysiotherapeut
 • Michael (M.P.T.) Schermer, Nederlands Paramedisch Instituut

Locatie

 • Conferentiecentrum Kaap Doorn (route)
Deze cursus maakt deel uit van onderstaande leerlijn:
Leerlijn

Beoordeling door cursisten

Vraag 1: Welke beoordeling geeft u de cursus in het algemeen?

Vraag 2: In welke mate beschikte(n) de docent(en)/spreker(s)* over de benodigde vakinhoudelijke kennis en vaardigheden?

Vraag 3: In welke mate is het geleerde toepasbaar in uw huidige of toekomstige beroeps- en/of functie-uitoefening?

Vraag 4: Hoe luidt uw oordeel over de organisatie tijdens de scholingsactiviteit (denk aan accommodatie, bereikbaarheid, kwaliteit van opleidingsruimten, hoeveelheid pauze, cursustijden, verzorging etc.)?

Vraag 5: Zou u het volgen van deze scholingsactiviteit aanbevelen aan collega's?

Quotes van cursisten

Cursus was zeer de moeite, goed opgebouwde dag

Ik heb genoten van een inspirerende cursus. Kan ik zeker praktisch wat mee!

Het was een leerzame dag, die in het vervolg misschien wel wat uitbreiding kan hebben (meer tijd voor de ethische benadering, meer praktijk)

Telefoon E-mail Locatie Twitter Facebook LinkedIn Instagram Vimeo