Belangstelling
Themagebied: Hart, vaat en longen
Doelgroepen: fysiotherapeuten / oefentherapeuten / ziekenhuisfysiotherapeuten
Werkgebied: Eerste lijn / tweede lijn / derde lijn
Planning nog niet bekend
Aantal deelnemers: Minimaal 24, maximaal 36
Gem. beoordeling:
(8/10)
47 beoordelingen
Studiebelasting: 6 uur
Aantal contacturen: 6
Aantal contactdagen: 1
Taal: Nederlands
Verhouding praktijk en theorie: Overwegend theoretisch
Niveau: verdieping
Cursusnummer: 2105701
Blended learning: Nee
Masterclass: Nee
Toetsing: Nee
Certificaat: Ja

Programma en informatie voor deelnemers

Als deelnemer krijg je toegang tot de besloten website www.npicursus.nl.
Op deze site tref je alle extra cursusinformatie aan zoals bijvoorbeeld het cursusprogramma, eventuele voorbereiding en andere relevante informatie.

Kosten

Euro 240,- inclusief verzorging en cursusmateriaal, respectievelijk euro 215,- met NPi-kortingskaart

Locatie

 • Bilderberg hotel De Keizerskroon te Apeldoorn (route)

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd voor het register: Algemeen fysiotherapeut (KRF NL) / Vrij deel van het KRF NL / Keurmerk Fysiotherapie met 6 punten.

Voorkennis, voorwaarden, ingangsniveau

Fysiotherapeuten, ziekenhuisfysiotherapeuten en oefentherapeuten die de NPi-cursus ‘COPD en astma’ of een vergelijkbare cursus hebben gevolgd en minimaal een half jaar werkervaring met COPD-patiënten hebben.

Doel

Na de cursus kan de deelnemer de in de palliatieve fase verkerende longpatiënt zo optimaal mogelijk behandelen en begeleiden.

Subdoelen

 • Kennis hebben van het verschil tussen curatief en palliatief beleid en de overgang van de curatieve zorg naar palliatieve zorg.
 • Leren hoe en wanneer en door wie de palliatieve fase gemarkeerd wordt bij longaandoeningen.
 • Kennis hebben van het “breathing, thinking , functioning model” .
 • Kennis hebben van specifieke aandachtspunten van de zorg in de palliatieve fase.
 • Kunnen bespreken van slecht nieuws
 • Inzicht hebben in verschillen tussen de palliatieve fase bij oncologie, bij veroudering en bij longaandoeningen.
 • Kennis hebben van doel en inhoud Advance Care Planning bij COPD
 • Bespreekbaar kunnen maken van emoties als hoop, boosheid en ontkenning.
 • Kortademigheid kunnen bestrijden.
 • Kennis hebben van soorten beademing
 • Procedures en wetgeving kennen bij palliatieve sedatie en euthanasie
 • Kennis hebben van doelen en de toegevoegde waarde van de fysiotherapeut in deze fase.
 • Fysiotherapeutisch kunnen handelen bij dyspnoe, bij angst, vermoeidheid, afhankelijkheid.
 • Kennis hebben van palliatieve zorg thuis in breedste zin ( zingeving, ethiek, relaties, verlies en rouw) en de rol van palliatief- of longverpleegkundige en thuiszorg.
 • Kennis hebben van de organisatie in Nederland van de palliatieve zorg.
 • Inzichten verwerven in de reacties van mensen die met verlies van gezondheid en van hun leven worden geconfronteerd.
 • Concrete handvatten bieden voor professionele hulp bij verlies en verdriet.

Beschrijving

Vroeger werden de curatieve fase en de palliatieve fase bij mensen met longaandoeningen van elkaar gescheiden. Tegenwoordig zijn beleid en praktijk er meer op gericht de fasen geleidelijk in elkaar over te laten gaan. Langzamerhand maakt de op (tijdelijk) herstel gerichte behandeling plaats voor een behandeling waarin het levenseinde centraler komt te staan en waarin andere waarden spelen. Naast de zorg voor lichamelijk welzijn is er aandacht voor geestelijk welzijn. In de oncologische zorg is deze verschuiving het meest duidelijk. Bij aandoeningen zoals chronisch progressieve neurologische en cardiologische ziekten, en longziekten is dit zorgconcept al langer gangbaar.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in 2002 een vernieuwde definitie van palliatieve zorg opgesteld:
‘Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met problemen die gerelateerd zijn aan een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.'

In deze cursus wordt de palliatieve zorg in het algemeen en de fysiotherapeutische zorg in het bijzonder besproken. Hierin staan onder andere de onderwerpen rond signalering, Advanced Care Planning, dyspnoe, vermoeidheid en angst een centrale rol.

Docenten

 • drs. Johanna Broese, arts-onderzoeker
 • dr. Kris Mooren, longarts
 • Ellen Toet, fysiotherapeut, hart-, vaat- en longfysiotherapeut, ontspanningstherapeut

Cursusleiding

 • Ellen Toet, fysiotherapeut, hart-, vaat- en longfysiotherapeut, ontspanningstherapeut
 • Frans Lanting, Nederlands Paramedisch Instituut

Didactische werkwijze

Plenaire presentaties en interactieve opdrachten

Beoordeling door cursisten

Vraag 1: Welke beoordeling geeft u de cursus in het algemeen?

Vraag 2: In welke mate beschikte(n) de docent(en)/spreker(s)* over de benodigde vakinhoudelijke kennis en vaardigheden?

Vraag 3: In welke mate is het geleerde toepasbaar in uw huidige of toekomstige beroeps- en/of functie-uitoefening?

Vraag 4: Hoe luidt uw oordeel over de organisatie tijdens de scholingsactiviteit (denk aan accommodatie, bereikbaarheid, kwaliteit van opleidingsruimten, hoeveelheid pauze, cursustijden, verzorging etc.)?

Vraag 5: Zou u het volgen van deze scholingsactiviteit aanbevelen aan collega's?

Je contactpersonen bij het NPi

Voor administratieve en algemene vragen:

marjan-van-keeken Marjan van Keeken
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 8284 5081
Bereikbaar dinsdag t/m donderdag 9.00 uur tot 16.30 uur en vrijdag van 13.00 uur tot 16.30 uur

Voor inhoudelijke vragen:

frans-lanting Frans Lanting
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 15 86 19 50