Wachtlijst
Digitaal Nieuw
Themagebied: Hart, vaat en longen
Doelgroepen: fysiotherapeuten / oefentherapeuten
Werkgebied: Eerste lijn / tweede lijn / derde lijn
Startdatum: dinsdag 20 april 2021
Einddatum: dinsdag 20 april 2021
Aantal deelnemers: Minimaal 50, maximaal 250
Studiebelasting: 2 uur
Aantal contacturen: 2
Aantal contactdagen: 1
Taal: Nederlands
Verhouding praktijk en theorie: Overwegend theoretisch
Niveau: post-HBO elementair
Cursusnummer: 2106171
Blended learning: Nee
Masterclass: Nee
Toetsing: Nee
Certificaat: Ja

Programma en informatie voor deelnemers

Als deelnemer krijg je toegang tot de besloten website www.npicursus.nl.
Op deze site tref je alle extra cursusinformatie aan zoals bijvoorbeeld het cursusprogramma, eventuele voorbereiding en andere relevante informatie.

Let op

In verband met grote belangstelling is er een extra uitvoering van dit webinar op donderdagmiddag 20 mei

Over de sprekers


dr. Juultje Sommers

is fysiotherapeut en onderzoeker op de afdeling Revalidatiegeneeskunde in het Amsterdam UMC, locatie AMC. In 2019 is zij gepromoveerd op het gebied van fysiotherapie op de Intensive Care. Op basis van de studies in dit proefschrift zijn evidence-based aanbevelingen ontwikkeld voor fysiotherapie voor IC-patiënten. Naast haar werk als fysiotherapeut en onderzoeker, is zij ook cursusleider bij het NPi bij de scholingen op het gebied van fysiotherapie en de Intensive Care en inspanningsfysiologie bij de ziekenhuis patiënt.

Sandra Jongenotter

is fysiotherapeut en werkzaam in Erasmusmc sinds 2000, aandachtsgebied longziekten. Sandra maakt in het Erasmusmc deel uit van het Longtransplantatie-team en het CF- team.
Sinds 2008 is Sandra enthousiast betrokken bij leerlijn longen van het NPi.

Ellen Toet

is eerstelijns fysiotherapeut met specialisatie Hart-Vaat-Longklachten en is tevens ontspanningstherapeut met aandachtsgebied chronische pijn en functionele klachten. Vanaf de start van haar beroepspraktijk in 1985 heeft de longpatiënt haar speciale aandacht. Sinds 2004 is zij docent bij het NPi op het gebied van longen. Ze heeft meegewerkt aan het beroepsprofiel van de hart-vaat-longfysiotherapeut. Ellen is voorzitter c.q. bestuurslid van de netwerken COPD/longfysio ROF Gelderse Vallei en COPD-longnetwerk Utrecht.
Vanaf het begin van de COVID-19 pandemie is zij betrokken bij de fysiotherapeutische zorg en heeft meegewerkt aan het standpunt COVID 1.0 en 2.0 van het KNGF. Zij ziet in haar werk in de eerstelijnspraktijk zowel de (zogenaamde) milde COVID-patiënten als de revalidanten na een soms lange opname.

NPi-webinar

De NPi webinars vinden plaats in nauwe samenwerking met KRB Producties vanuit een daarvoor ingerichte studio. Deelnemers kijken naar een interactieve uitzending.
De webinars bestaan uit lezingen van experts afgewisseld met paneldiscussies tussen de experts o.l.v. een gespreksleider.
Je kunt als deelnemer vragen stellen tijdens de webinar via de Q en A functie. Deze vragen zullen na afloop van de lezingen en tijdens de paneldiscussie besproken worden met de experts.


Het webinar vindt plaats van 19.30 uur tot 21.30 uur
Vanaf 19.00 uur kan worden ingelogd.

Datum

Dinsdagavond 20 april 2021

Kosten

Euro 45,-, respectievelijk euro 39,- met NPi-kortingskaart

Locatie

  • Online

Accreditatie

Accreditatie in aanvraag

Doel

Na afloop van dit webinar kan de deelnemer de laatste ervaringen en inzichten (met een grote variëteit in verschijningsvormen) in de fysiotherapeutische begeleiding van COVID-19 patiënten benoemen. Dit geldt zowel voor de ziekenhuisfase als voor de eerstelijns setting.
Tevens kan deelnemer het beloop van het fysiotherapeutisch behandeltraject vanuit ziekenhuis naar eerste lijn beschrijven, inclusief de fysiotherapeutische overdracht. Tenslotte heeft de deelnemer kennis genomen van de laatste ervaringen en inzichten van het fysiotherapeutisch behandeltraject van de COVID-19 patiënt die niet in het ziekenhuis is opgenomen geweest.

Beschrijving

In maart 2020 werd Nederland geconfronteerd met een nieuw ziektebeeld: COVID-19. Ook fysio/oefentherapeuten werden met de pandemie geconfronteerd. In eerste instantie de fysio/oefentherapeuten werkzaam op de intensive care en op de cohort afdelingen, later ook de therapeuten werkzaam in de eerste lijn.

Hierna volgden de ontwikkelingen en nieuwe inzichten zich snel op. Er werd meer ervaring opgedaan. De tweede golf was in meerdere opzichten alweer anders dan de eerste en er werd geleerd.
Tegelijkertijd is er nog steeds veel onbekend en kan het ziektebeloop erg grillig en onvoorspelbaar zijn. Er wordt veel onderzoek gedaan echter er is op een aantal vlakken ook nog beperkte evidentie.
In deze webinar nemen experts u mee in de laatste stand van zaken voor wat betreft hun ervaringen in de dagelijkse praktijk. Op de intensive care, op de ziekenhuis afdeling maar vooral ook in de eerstelijns setting. Deze webinar is dan ook met name geschikt voor eerstelijns fysio- en oefentherapeuten, echter ook geïnteresseerde therapeuten uit andere lijnen zijn van harte welkom.

De eerste lezing, door dr. Juultje Sommers, zal de periode op de intensive care betreffen. Juultje zal ingaan op wat er geobjectiveerd is tijdens de eerste golf en op de veranderde reactie op inspanning bij de COVID-19 populatie. Tevens zullen de aanpassingen voor het fysiotherapeutisch handelen naar aanleiding van de gewijzigde medische behandeling in de tweede golf door haar besproken worden.
Sandra Jongeotter zal in de tweede lezing vertellen over de fysiotherapeutische behandeling bij verschillende patiëntprofielen op de COVID- afdeling. Hierbij licht zij tevens de verschillen toe tussen de eerste en de tweede golf en tussen de ziekenhuizen onderling. Tenslotte geeft Sandra aan hoe hun werkwijze ten aanzien van de overdracht eruit ziet.
De derde lezing wordt verzorgd door Ellen Toet, eerstelijns fysiotherapeut: ‘ Het werken aan een herstel na een COVID-infectie was aan het begin van de eerste golf voor veel van ons als roeien op een woelige stroom. We wisten wel hoe we moesten roeien maar geen idee hoe de stroomrichting liep. Soms had je het gevoel dat je de goede kant opging met een patiënt maar dan vond je jezelf (met je patiënt) soms ineens weer helemaal aan de andere kant van de oever. Het werken met evidence based medicine waar we de laatste jaren zo gewend aan geraakt waren was hier onmogelijk. Dit was voor iedereen nieuw. En het virus was en is grillig.
Nu zijn we een jaar verder. Er is veel geleerd in de eerste golf van de pandemie, veel dingen waren anders dan gedacht. Wat hebben we als fysiotherapeuten in de eerste lijn geleerd, wat denken we nu wel te weten en hoe nuttig is onze klinische blik? En hoeveel evidentie is er voor onze aanpak?’

webinar hvl

Didactische werkwijze

Webinar

Je contactpersonen bij het NPi

Voor administratieve en algemene vragen:

caroline-schouten Caroline Schouten-van Oudheusden
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 8214 0772
(bereikbaar dinsdag van 9.00 uur tot 15.00 uur en van 9.00 uur tot 12.00 uur op de overige dagen)

Voor inhoudelijke vragen:

marleen-buruma Marleen Buruma
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 15 86 19 49
Bereikbaar: ma.ochtend, dinsdag, donderdag en vrijdag