Wachtlijst
Themagebied: Ouderen
Doelgroepen: fysiotherapeuten / oefentherapeuten / ergotherapeuten / geriatriefysiotherapeuten
Werkgebied: Eerste lijn / tweede lijn
Startdatum: vrijdag 19 november 2021
Einddatum: zaterdag 4 december 2021
Aantal deelnemers: Minimaal 25, maximaal 40
Gem. beoordeling:
(7.3/10)
322 beoordelingen
Studiebelasting: 20 uur
Aantal contacturen: 20
Aantal contactdagen: 3,5
Taal: Nederlands
Verhouding praktijk en theorie: Overwegend theoretisch
Niveau: post-HBO elementair
Cursusnummer: 2100672
Blended learning: Nee
Masterclass: Nee
Toetsing: Nee
Certificaat: Ja

Quotes van cursisten

Het was een zeer leerzame en inspirerende cursus

Goede ervaring met de cursus! veel geleerd.

Drie docenten die veel kennis van zaken hebben. Handvaten gekregen om het gedoceerde in de praktijk toe te passen.

Programma en informatie voor deelnemers

Als deelnemer krijg je toegang tot de besloten website www.npicursus.nl.
Op deze site tref je alle extra cursusinformatie aan zoals bijvoorbeeld het cursusprogramma, eventuele voorbereiding en andere relevante informatie.

Data

Vrijdagochtend, -middag en -avond 19 november, zaterdag 20 november en zaterdag 4 december 2021

Kosten

Euro 840,- inclusief verzorging en cursusmateriaal, respectievelijk euro 755,- met NPi-kortingskaart

Locaties

 • Fletcher Hotel-Restaurant De Buunderkamp te Wolfheze (route)
 • Hotel De Bilderberg te Oosterbeek (route)
Deze cursus maakt deel uit van onderstaande leerlijn:
Leerlijn

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd voor de registers: Algemeen fysiotherapeut (KRF NL) / Beroepsgerelateerd deel van het KRF NL / Keurmerk Fysiotherapie / Oefentherapeut (coulance regeling) met 20 punten.

Doel

Na de cursus heeft de deelnemer een goed beeld van de mogelijke problemen die patiënten met dementie kunnen hebben zowel extra– als intramuraal, mede afhankelijk van de aard van de neurologische aandoening waaraan zij lijden. Kan hij het gepresenteerde vier-fasen model hanteren in diagnostiek en therapie en is hij bekend met de extra sociale vaardigheden die de rol van een therapeut met psycho-geriatrische patiënten met zich meebrengt.

Beschrijving

Steeds vaker worden fysio-/ergo en oefentherapeuten, betrokken bij de behandeling van dementerenden en wordt hun bijdrage steeds belangrijker. Op het moment dat de dementie zich openbaart, zijn er deels afhankelijk van de aard van de neurologische aandoening waar dementie een onderdeel van uitmaakt, vaak al problemen op het gebied van bewegen. Van therapeuten in zowel de extramurale als intramurale setting wordt nadrukkelijk gevraagd dit minder goed bewegen te kunnen herkennen en oog te hebben voor de problemen die daar uit voortkomen. Dat vereist specifieke kennis omtrent de senso- motoriek bij de ouderen met een neurologische aandoening die gepaard gaat met dementie. Tegelijkertijd blijkt uit de literatuur dat juist het aerobe deel een remmende werking heeft op het verlies van cognitie. Dat vraagt kennis over de “leer” mogelijkheden in het algemeen, en bij deze neurologische aandoeningen in het bijzonder, om de genoemde sensomotorische problemen te kunnen oplossen en het bewegen zolang mogelijk functioneel te kunnen houden.

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor fysio-/ergo en oefentherapeuten die in hun werk te maken krijgen met mensen waarbij de dementie zich heeft geopenbaard. Maar dementie is een ernstige neurologische functiestoornis met een sluipend karakter. Hierbij ontstaan er stoornissen in hogere cerebrale functies en vele cognitieve processen in de hersenen worden in toenemende mate bemoeilijkt waardoor het voor de dementerende steeds lastiger wordt om adequaat te functioneren.
Dat zal zijn zelfstandigheid aantasten. Tegelijkertijd met deze cognitieve achteruitgang kan ook het bewegen minder goed gaan.

In deze cursus worden de volgende zaken aan de orde gesteld:

 • Wat dementie is, en welke verschillende vormen er zijn.
 • Welke gevolgen heeft dit voor het functioneren van de patiënten en welke vormen van leren zijn nog van toepassing bij deze patiëntengroep.
 • Wanneer het ziekteproces ingedeeld wordt in fasen, welke kernproblemen zijn er dan per fase te benoemen waarop therapeuten zich specifiek in hun behandeling kunnen richten.
 • Welke benaderingswijzen worden op dit moment gehanteerd in de omgang met de dementerende medemens en welke speciale vaardigheden zijn vereist om de wereld van een dementerende te “begrijpen”.
 • Trainen in de thuissituatie vereist een team aan de “keukentafel”, hoe dat te realiseren en welke aanpak is in de thuissituatie belangrijk.
 • Pijn is aanwezig maar wordt niet of anders geuit, hoe dan wel.

Docenten

 • Hans van Dam, NAH zorg en consultatie
 • prof. dr. Maud Graff, Associate professor, Honorary Chair at Nottingham University Senior onderzoeker Radboudumc Alzheimer Centrum EDOMAH
 • dr. Minke Nieuwboer, Verplegingswetenschapper
 • Jan van de Rakt, fysiotherapeut
 • Maarten Uijen, fysiotherapeut
 • prof. dr. Sandra Zwakhalen, Full professor Nursing Science

Cursusleiding

 • Jan van de Rakt, fysiotherapeut
 • Frans Lanting, Nederlands Paramedisch Instituut

Didactische werkwijze

Hoor- en responsiecollege. Leidraad in de gehele cursus is een casus. De problematiek, die daaruit naar voren komt, wordt in kleine groepen geïnventariseerd en dan verder uitgewerkt, waarbij ook gekeken wordt hoe de mogelijkheden van het thuis blijven wonen volledig benut kan worden. Zeker in de thuissituatie zal nog meer geprobeerd moeten worden om onderdeel van een team (keten) te zijn dat bij de cliënten regelmatig over de vloer komt.

Beoordeling door cursisten

Vraag 1: Welke beoordeling geeft u de cursus in het algemeen?

Vraag 2: In welke mate beschikte(n) de docent(en)/spreker(s)* over de benodigde vakinhoudelijke kennis en vaardigheden?

Vraag 3: In welke mate is het geleerde toepasbaar in uw huidige of toekomstige beroeps- en/of functie-uitoefening?

Vraag 4: Hoe luidt uw oordeel over de organisatie tijdens de scholingsactiviteit (denk aan accommodatie, bereikbaarheid, kwaliteit van opleidingsruimten, hoeveelheid pauze, cursustijden, verzorging etc.)?

Vraag 5: Zou u het volgen van deze scholingsactiviteit aanbevelen aan collega's?

Je contactpersonen bij het NPi

Voor administratieve en algemene vragen:

vera-van-opstal Vera van Opstal-Verbruggen
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 8214 8645
(bereikbaar ma.middag en dinsdag t/m vrijdagochtend)

Voor inhoudelijke vragen:

frans-lanting Frans Lanting
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 15 86 19 50