Belangstelling
Themagebied: Psychosomatiek
Doelgroepen: fysiotherapeuten / oefentherapeuten / ergotherapeuten / ziekenhuisfysiotherapeuten / revalidatiefysiotherapeuten / psychosomatisch fysiotherapeuten
Werkgebied: Eerste lijn / tweede lijn / derde lijn
Planning nog niet bekend
Aantal deelnemers: Minimaal 20, maximaal 40
Gem. beoordeling:
(8.5/10)
139 beoordelingen
Studiebelasting: 16 uur
Aantal contacturen: 12
Aantal contactdagen: 2
Taal: Nederlands
Verhouding praktijk en theorie: Overwegend theoretisch
Niveau: post-HBO elementair
Cursusnummer: 2104931
Blended learning: Ja
Masterclass: Nee
Toetsing: Nee
Certificaat: Ja

Quotes van cursisten

Prima cursus, bekwame docenten!

Ik vond de sprekers erg kundig. Hun manier van lesgeven, sprak me erg aan. Er werd goed geluisterd naar de cursist en goed antwoord en advies op gegeven. Ik volg graag weer bij hen een cursus

Programma en informatie voor deelnemers

Als deelnemer krijg je toegang tot de besloten website www.npicursus.nl.
Op deze site tref je alle extra cursusinformatie aan zoals bijvoorbeeld het cursusprogramma, eventuele voorbereiding en andere relevante informatie.

Videotrailer

Kosten

Euro 480,- inclusief verzorging en cursusmateriaal, respectievelijk euro 430,- met NPi-kortingskaart

Locatie

 • Conferentiecentrum Kaap Doorn (route)
Deze cursus maakt deel uit van onderstaande leerlijn:
Leerlijn

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd voor de registers: Algemeen fysiotherapeut (KRF NL) / Beroepsgerelateerd deel van het KRF NL / Keurmerk Fysiotherapie / Oefentherapeut (coulance regeling) / Psychosomatisch fysiotherapeut (KRF NL) met 16 punten.

Doel

Na de cursus is de deelnemer op de hoogte van de meest recente concepten en inzichten met betrekking tot de complexe fenomenen (chronische) pijn en vermoeidheid en de beïnvloeding ervan, en kan deze op de cliënt overbrengen door middel van therapeutisch effectieve educatietechnieken.

Subdoelen

Na de cursus:

 • is de deelnemer in staat om in begrijpelijke taal en met behulp van metaforen het werkingsmechanisme bij medisch onvoldoende verklaarde pijn uit te leggen aan cliënten.
 • is de deelnemer in staat om in begrijpelijke taal en met behulp van metaforen het werkingsmechanisme van het stress-respons systeem (actiemodus vs. herstelmodus) uit te leggen aan cliënten.
 • begrijpt de deelnemer waardoor het effect van neurobiologische educatie op ervaren pijn en beperkingen even op zich laat wachten, en kan dit uitleggen aan cliënten.
 • is de deelnemer ervan doordrongen dat vermoeidheid/uitputting niet vanzelf mee verbeteren bij standaard pijnrevalidatie, en heeft hij zicht op cognities die een rol spelen bij de instandhouding van pijn en vermoeidheid.
 • kan de deelnemer op overtuigende wijze hoop uitstralen naar cliënten over de mogelijkheid de ‘voorwaarden voor herstel te optimaliseren’ door gericht te werken aan het doorbreken van de ontstane vicieuze cirkel(s).
 • is het inzicht van de deelnemer vergroot in psychopathologische comorbiditeiten bij SOLK die het behandelproces kunnen compliceren en vertragen.
 • is de deelnemer doordrongen van het feit dat veel pijn- en andere SOLK- patiënten te kampen hebben met gebrekkige lichaamsmentalisatie en kent hij de geëigende tools hoe hiermee in de praktijk aan de slag te gaan.
 • is de deelnemer in staat om verschillende patiëntprofielen te onderscheiden binnen de populatie chronische pijn (en andere SOLK), niet om mensen in een hokje te plaatsen maar om gerichter en adequater te kunnen behandelen.
 • is de deelnemer op de hoogte van do’s & don’ts ten aanzien van medicatiegebruik door cliënten met chronische pijn / SOLK.
 • heeft de deelnemer zelf aan den lijve ervaren hoe mindfulness- en lichaamsmentalisatie-oefeningen kunnen bijdragen aan het ‘uitzetten’ van de jachtige actiemodus en het aanzetten van de rust/reparatie/herstelmodus.
 • is de deelnemer in staat om met het geleverde en besproken gevolgenmodelmateriaal zelfstandig aan de slag te gaan met cliënten om zicht te krijgen op de te doorbreken vicieuze cirkel(s) per individu.
 • is de deelnemer zich bewust van de eigen professionele grenzen en weet zij/hij wanneer door te verwijzen naar een andere (multidisciplinaire) setting en/of bGGZ- c.q. sGGZ- behandelaar.

Beschrijving

Leerlijn ‘Stressgerelateerde klachten’
Binnen het NPi-scholingsaanbod maakt de cursus ‘Grip op (chronische) pijn en vermoeidheid’ onderdeel uit van een leerlijn betreffende stressgerelateerde klachten. Zie de onderstaande visuele weergave van deze leerlijn.
Het is niet noodzakelijk of verplicht om de cursussen binnen deze leerlijn in de aangegeven voorkeursvolgorde te volgen. Op basis van eigen inzicht en individuele leerbehoefte bepaalt u zelf waar u insteekt in deze leerlijn.

Cursusinhoud
Patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde klachten als chronische pijn en vermoeidheid stuiten haast zonder uitzondering op onbegrip in hun omgeving. Fysiotherapeuten en andere behandelaars maken deel uit van deze omgeving; men zit vaak met de handen in het haar bij deze omvangrijke patiëntencategorie. Deze cursus heeft tot doel het ‘onvoldoende verklaarde’ begrijpelijk te maken. Het verklaringsmodel dat medisch onvoldoende verklaarde pijn min of meer gelijkstelt aan ingebeelde pijn is achterhaald. Jawel, medisch onvoldoende verklaarde pijn blijkt ‘tussen de oren’ te zitten, maar dan in de zin dat het centrale zenuwstelsel (ruggenmerg + brein) ontregeld is geraakt, en de pijnmatrix overwaakzaam is geworden. Ook bij chronische vermoeidheid, overigens de meest voorkomende comorbiditeit bij chronische pijn, blijkt ontregeling van het centrale zenuwstelsel betrokken.

De volgende onderdelen komen in de cursus aan de orde:

- neurobiologie van (chronische) pijn en vermoeidheid
- verklaringsmodellen: centrale sensitisatie en een overactief stressresponssysteem
- patiënteducatie op grond van cognitive change theory
- cognities over pijn en vermoeidheid
- predisponerende, uitlokkende en instandhoudende factoren
- voorkomen van chroniciteit
- het herziene gevolgenmodel; uitzicht op klachtenvermindering
- patiëntprofielen: overbelasting, onderbelasting of een combinatie
- meest voorkomende psychopathologische comorbiditeiten (therapiebelemmeraars)
- mono- of multidisciplinair, individueel of groepsgewijs; wanneer doorverwijzen?

Verplichte literatuur (niet bij de cursusprijs inbegrepen):
Het boek ‘Pijn & het brein’ (Fleming en Vollebregt, 2016)

Docenten

 • Annemarieke Fleming-Wubs MA, Post MSc, gezondheidszorgpsycholoog BIG
 • Eva Grein MSc, fysiotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog BIG

Cursusleiding

 • Annemarieke Fleming-Wubs MA, Post MSc, gezondheidszorgpsycholoog BIG
 • Michael Schermer, Nederlands Paramedisch Instituut

Didactische werkwijze

Hoor- en responsiecollege, casuïstiek, vaardigheidstraining

Beoordeling door cursisten

Vraag 1: Welke beoordeling geeft u de cursus in het algemeen?

Vraag 2: In welke mate beschikte(n) de docent(en)/spreker(s)* over de benodigde vakinhoudelijke kennis en vaardigheden?

Vraag 3: In welke mate is het geleerde toepasbaar in uw huidige of toekomstige beroeps- en/of functie-uitoefening?

Vraag 4: Hoe luidt uw oordeel over de organisatie tijdens de scholingsactiviteit (denk aan accommodatie, bereikbaarheid, kwaliteit van opleidingsruimten, hoeveelheid pauze, cursustijden, verzorging etc.)?

Vraag 5: Zou u het volgen van deze scholingsactiviteit aanbevelen aan collega's?

Je contactpersonen bij het NPi

Voor administratieve en algemene vragen:

karin-pot Karin Pot-Tieleman
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 82 12 46 78
(bereikbaar ma.ochtend, dinsdag en donderdag van 9.00 uur tot 15.00 uur, en vr.ochtend)

Voor inhoudelijke vragen:

michael-schermer Michael Schermer
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 15 87 16 73