Belangstelling
Digitaal
Themagebied: Lymfologie en oncologie
Doelgroepen: fysiotherapeuten / oefentherapeuten / oedeemfysiotherapeuten / oncologiefysiotherapeuten
Werkgebied: Eerste lijn / tweede lijn
Planning nog niet bekend
Aantal deelnemers: Minimaal 24, maximaal 32
Gem. beoordeling:
(8.2/10)
357 beoordelingen
Studiebelasting: 12 uur
Aantal contacturen: 8
Aantal contactdagen: 1,5
Taal: Nederlands
Verhouding praktijk en theorie: Overwegend theoretisch
Niveau: verdieping
Cursusnummer: 2204351
Blended learning: Ja
Masterclass: Nee
Toetsing: Nee
Certificaat: Ja

Quotes van cursisten

Zeer prettige cursus met veel aandacht voor klinisch redeneren. Fijne docenten met veel parate kennis en didactische vaardigheden

Ik vond de 4 verschillende casussen met daarin verschillende comorbiteiten of complexiteiten verwerkt super leerzaam

Prima cursus, met veel wetenschappelijke onderbouwing. En toch ook zeer praktisch gericht

Programma en informatie voor deelnemers

Als deelnemer krijg je toegang tot de besloten website www.npicursus.nl.
Op deze site tref je alle extra cursusinformatie aan zoals bijvoorbeeld het cursusprogramma, eventuele voorbereiding en andere relevante informatie.

Videotrailer

Kosten

Euro 375,-, respectievelijk euro 335,- met NPi-kortingskaart

Locatie

 • Online
Deze cursus maakt deel uit van onderstaande leerlijn:
Leerlijn

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd voor de registers: Algemeen fysiotherapeut (KRF NL) / Beroepsgerelateerd deel van het KRF NL / Keurmerk Fysiotherapie / Oefentherapeut (coulance regeling) / Oncologiefysiotherapeut (KRF NL) met 12 punten.

Voorkennis, voorwaarden, ingangsniveau

Om aan deze cursus deel te kunnen nemen dient u te voldoen aan minimaal één van de volgende voorwaarden:
• U heeft de masteropleiding Oncologiefysiotherapie van Avans+ of de masteropleiding Lymfologie & Oncologie van De Berekuyl afgerond;
• U heeft de module ‘Medische oncologie en fysiotherapie’ van Avans+ afgerond;
• U heeft de scholing ‘Oncologie Revalidatiewetenschappen’ van De Berekuyl afgerond;
• U heeft de ‘Herstel en Balans’ scholing (van het IKNL) gevolgd;
• U heeft een basisscholing over oncologie en fysiotherapie* gevolgd én een scholing over de Standaard Beweeginterventie Oncologie**.

* Voorbeelden van een basisscholing over oncologie en fysiotherapie: de NPi-cursus ‘Oncologische cliënten: fysiotherapeutische mogelijkheden’; de cursus ‘Fysiotherapie bij oncologie’ van de HAN, de cursus ‘Oncorevalidatie’ van de Hogeschool Leiden, de cursus ‘Oncologische revalidatie’ van het IKNL; de masteropleiding ‘Oncologiefysiotherapie’ (MOPT) van Avans+ (minimaal de Masterclass ‘Medische oncologie en fysiotherapie’).

** Voorbeelden van een scholing over de Standaard Beweeginterventie Oncologie: de moduul ‘Oncologie’ van de beweegprogramma’s van het NPi of van de Hogeschool Leiden.

Doel

Na deze cursus is de deelnemer in staat de oncologische cliënt tijdens de primaire, in opzet curatieve, behandeling adequaat te begeleiden in het behouden van zijn of haar fysieke fitheid. Onder behandeling wordt hier neo-adjuvante en/of adjuvante chemotherapie, eventueel gecombineerd met radiotherapie en/of hormoontherapie en/of targeted therapy verstaan.

Subdoelen

Na de cursus:

 • kan de deelnemer aangeven welke plek fysieke training tijdens de in opzet curatieve fase inneemt binnen de richtlijn oncologische revalidatie en binnen de gehele oncologische zorg.
 • is de deelnemer op de hoogte van de huidige bewijslast ten aanzien van fysieke training voor oncologische patiënten tijdens de in opzet, curatieve fase.
 • kan de deelnemer gevonden uitkomsten in onderzoek vertalen naar verwachtingen ten aanzien van de te behalen resultaten bij de individuele patiënt en dit toepassen in de communicatie met de patiënt zelf, de verwijzer en overige zorgverleners in het oncologische werkveld.
 • kent de deelnemer de verschillende uitstroomrichtingen na de intake ‘behoud fysieke fitheid tijdens chemotherapie’ en kan hij het klinisch redeneren toepassen bij het maken van de keuze voor een uitstroomrichting na de intake.
 • kan de deelnemer de verschillende metingen en testen die in het kader van het trainen tijdens chemotherapie worden afgenomen op waarde schatten, zelfstandig uitvoeren en de uitslagen interpreteren.
 • kan de deelnemer de inhoud van het programma ter verbetering van fysieke fitheid, inclusief het mogelijk ‘grillig’ verloop van de belastbaarheid (c.q. trainingsintensiteit) en de eindigheid van het programma, uitleggen aan een patiënt.
 • kent de deelnemer de globale kaders en invalshoek van het trainen tijdens de in opzet curatieve fase.
 • kan de deelnemer naar aanleiding van de klinimetrie een trainingsprogramma op maat opstellen en de training bijstellen op basis van hartslagregistratie en Borgscore.
 • kent de deelnemer de regels voor het veilig behandelen van oncologische patiënten die bezig zijn met de medische behandeling. Dit betreft zowel aspecten van veiligheid voor de patiënt (hygiëne in de praktijk en het ‘mengen’ van groepen patiënten in de oefenzaal), als hygiëne en veiligheid voor de therapeut en anderen.
 • is de deelnemer in staat de patiënt adequaat te coachen in het zelfstandig hanteren van trainingsprincipes en het maken van keuzes in activiteiten, ook naast de begeleide training.
 • is de deelnemer in staat gedurende de gehele periode van fysieke training de metingen en observaties bij de patiënt en interpretaties daarvan te koppelen aan relevante medische achtergrondkennis en te beredeneren welke volgende stappen genomen moeten worden in het kader van fysieke training. Tevens kent de deelnemer de rode vlaggen en contra-indicaties waar rekening mee moet worden gehouden tijdens het trainen.
 • is de deelnemer in staat een inschatting te maken met welke trainingsvorm en/of revalidatievorm de patiënt tijdens de in opzet curatieve fase mét co-morbiditeit in staat is zijn fysieke fitheid optimaal te behouden.

Beschrijving

Deze scholing sluit aan op de NPi-cursussen Oncologische cliënten: fysiotherapeutische mogelijkheden en Beweegprogramma’s (deel 2): moduul 'Oncologie'.

Tijdens de cursus staat het verkrijgen van competenties ten aanzien van de fysiotherapeutische begeleiding van oncologische cliënten tijdens de medische behandeling centraal. De cursus richt zich specifiek op het ontwikkelen van competenties ten aanzien van het klinisch redeneerproces, waarbij juiste interpretatie van de continu veranderende gezondheidstoestand van de cliënt leidt tot adequate aanpassingen van het trainingsprogramma.

Toetsing
Na het volgen van deze cursus bestaat de mogelijkheid tot het maken van een toets. Het voldoende afronden van de toets geeft, naast extra accreditatiepunten, recht op vermelding op de zorgzoeker van Onconet.

Onconet
Onconet was een netwerk van fysiotherapeuten uit de IKNL-Amsterdam regio die zich gespecialiseerd hebben in het uitvoeren van een begeleid trainingsprogramma voor patiënten tijdens de medische behandeling. Onconet is nu een landelijke zorgzoeker voor patiënten die zowel tijdens als na de in opzet curatieve behandeling fysiotherapeutische ondersteuning behoeven bij het handhaven of verbeteren van hun fysieke fitheid. Voor blijvende vermelding op de zorgzoeker zullen fysiotherapeuten moeten participeren in de jaarlijkse bijscholing en de daarbij behorende toets.

Docenten

 • dr. Laurien Buffart, bewegingswetenschapper, onderzoeker
 • drs. Bram van den Buijs, fysiotherapeut, bewegingswetenschapper
 • Duncan Leistra MSc, oncologiefysiotherapeut
 • drs. Benno van Tol, fysiotherapeut, bewegingswetenschapper

Cursusleiding

 • drs. Bram van den Buijs, fysiotherapeut, bewegingswetenschapper
 • Duncan Leistra MSc, oncologiefysiotherapeut
 • Michael Schermer, Nederlands Paramedisch Instituut

Didactische werkwijze

Hoor- en responsiecollege, verwerkingsopdrachten aan de hand van casuïstiek, vaardigheidstraining

Beoordeling door cursisten

Vraag 1: Welke beoordeling geeft u de cursus in het algemeen?

Vraag 2: In welke mate beschikte(n) de docent(en)/spreker(s)* over de benodigde vakinhoudelijke kennis en vaardigheden?

Vraag 3: In welke mate is het geleerde toepasbaar in uw huidige of toekomstige beroeps- en/of functie-uitoefening?

Vraag 4: Hoe luidt uw oordeel over de organisatie tijdens de scholingsactiviteit (denk aan accommodatie, bereikbaarheid, kwaliteit van opleidingsruimten, hoeveelheid pauze, cursustijden, verzorging etc.)?

Vraag 5: Zou u het volgen van deze scholingsactiviteit aanbevelen aan collega's?

Je contactpersonen bij het NPi

Voor administratieve en algemene vragen:

marjan-van-keeken Marjan van Keeken
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 82 84 50 81
Bereikbaar dinsdag t/m donderdag 9.00 uur tot 16.30 uur en vrijdag van 13.00 uur tot 16.30 uur

Voor inhoudelijke vragen:

michael-schermer Michael Schermer
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 15 87 16 73