Wil je op de hoogte blijven over de Learning community Sensomotoriek?

klantenpanel

Twee jaar geleden overleed Gerard Worm op 86-jarige leeftijd. Gerard was een begrip binnen de fysio- en oefentherapie, met name door de wijze van ‘waarnemend behandelen’ die hij tussen 1979 en 2013 in 126 cursussen ‘Sensomotoriek’ uitdroeg.

Zijn familie en de Stichting N.D.T. Nijmegen vroegen het NPi om voor geïnteresseerden een Learning community Sensomotoriek te starten, waarin vraag-gestuurd leren plaats kan vinden door middel van bijv. video-registraties van behandelingen (o.a. door Gerard Worm zelf), webinars, webcasts, casuïstiekbesprekingen en cursusactiviteiten (live en online). Deelnemers leren in deze learning community met en van elkaar op basis van ervaringen in de praktijk. Ook zullen experts uit binnen- en buitenland worden gevraagd om hun input te geven aan deze learning community.

Wil je op de hoogte blijven over de Learning community Sensomotoriek?
Geef dan hieronder je gegevens door.


Ik ben oud-deelnemer van de cursus 'Sensomotoriek' van Gerard Worm en wil graag op de hoogte blijven over de 'Learning community Sensomotoriek'

Graag voornaam invullen
Graag achternaam invullen
Graag geldig e-mail adres invullen