Het NPi wordt vaak gevraagd of lijsten beschikbaar zijn met deelnemers die bepaalde cursussen hebben gevolgd. Tot op heden konden we deze lijsten niet beschikbaar stellen in verband met privacy van de cursisten.

Met vindfysiotherapeut.nl/vindoefentherapeut.nl brengen we daar verandering in. Uiteraard alleen als hiervoor toestemming is gegeven door de desbetreffende deelnemers. Oud-cursisten kunnen zelf in hun MijnNPi omgeving aangeven of ze in het zoeksysteem gevonden willen worden.

In de komende periode wordt het aantal cursussen dat doorzoekbaar is uitgebreid en worden oud-deelnemers aan deze cursussen geïnformeerd.


Dit zoeksysteem is geen nieuw (kwaliteits)register.
Het is een moderne versie van lijsten die in omloop zijn met gegevens van deelnemers die bepaalde cursussen volgden bij het NPi.

Je  kunt je werkgegevens toevoegen aan bovengenoemd zoeksysteem voor fysiotherapeuten en oefentherapeuten die bij het NPi bepaalde cursussen hebben gevolgd door de volgende stappen uit te voeren:

  1. Ga in MijnNPi naar Mijn Cursussen en zoek de cursus waar het om gaat
  2. Klik op de rode knop 'Zet aan'
  3. Zet je werkgegevens in het formulier dat verschijnt en sla de gegevens op.

Als je niet meer wilt worden opgenomen in het systeem kun je dat regelen via de knop 'Zet uit' bij de desbetreffende cursus.

Als hierover nog vragen hebt kun je contact met ons opnemen.