Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van het Nederlands Paramedisch Instituut (NPi) zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen het NPi en een opdrachtgever op wie het NPi deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland in Amersfoort onder nummer 41190325.

📑 Lees de algemene voorwaarden


Voorwaarden voor scholing

Voor de inschrijving en het volgen van een scholing hanteren we specifieke voorwaarden.

📑 Lees de specifieke voorwaarden voor NPi-scholing


In maart 2024 zijn de volgende aanpassingen gedaan in de voorwaarden voor scholing:

 • De aanspreekvorm is gewijzigd van u naar je.
 • We spreken niet meer van cursussen of opleidingen maar van scholing.
 • We werken niet meer met bonuspakketten A en B
 • De staffelkortingen (zat in bonuspakket B) gelden nu voor al onze klanten en zijn gekoppeld aan een termijn van 5 jaar.
 • De gunstige voorwaarden voor annuleren van scholing en het inhalen van dagdelen van scholing (zaten in beide bonuspakketten) zijn nu gekoppeld aan de NPi-kortingskaart.
  Deze voorwaarden zien er nu als volgt uit:

  Annuleren
  5.3.1 Reguliere uitgangspunten bij annulering van een scholingsactiviteit.
  Bij annulering tot vijf weken voor aanvang van de scholingsactiviteit wordt 10% van het scholingsbedrag in rekening gebracht, met een maximum van € 35.
  Bij annulering binnen vijf weken voor aanvang van de scholing wordt het volledige scholingsbedrag in rekening gebracht.

  5.3.2 Uitgangspunten bij annulering als je tijdens inschrijving én op het moment van annuleren in het bezit bent van een NPi-kortingskaart.
  Bij annulering tot drie weken voor aanvang van de scholingsactiviteit wordt 10% van het scholingbedrag in rekening gebracht, met een maximum van € 35.
  Bij annulering binnen drie weken voor aanvang van de scholing wordt het volledige scholingsbedrag in rekening gebracht.

  Inhalen
  6.2.1 Reguliere uitgangspunten bij het inhalen van dagdelen.
  Voor inhalen van dagdelen wordt € 30 per dagdeel in rekening gebracht, met een maximum van € 150.

  6.2.2 Uitgangspunten voor inhalen van dagdelen als je tijdens inschrijving én op het moment van verzoek tot inhalen in het bezit bent van een NPi-kortingskaart.
  Voor inhalen van dagdelen wordt € 15 per dagdeel in rekening gebracht met een maximum van € 75,-.


Materiaal

Opgaven voor praktijkopdrachten/examens en de beoordelingsresultaten alsmede stageverslagen en portfolio’s worden minstens drie jaar bewaard, gerekend vanaf het moment dat de deelnemer de scholing heeft beëindigd.

Opgaven voor praktijkopdrachten/examens alsmede stageverslagen en portfolio’s worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor de scholing in het kader waarvan het materiaal wordt ingeleverd.