Issue is het relatiemagazine van het Nederlands Paramedisch Instituut (NPi). Met het NPi-Scholingsprogramma (mei en november) vormt Issue (februari en september) een alternerende kwartaaluitgave. Oplage: 25.500 exemplaren.

Deze uitgave is gratis beschikbaar. In MijnNPi kunt u bij de abonnementen aangeven of u deze uitgave wilt ontvangen, en zo ja, de papieren versie of de digitale versie.