Privacy statement

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle diensten van De Stichting Nederlands Paramedisch Instituut (NPi), zowel online als offline.

Het NPi hecht veel waarde aan uw privacy. Hieronder wordt uitgelegd welke persoonsgegevens het NPi verzamelt, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat uw rechten zijn en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u. Hieronder vallen alle gegevens die tot u persoonlijk herleidbaar zijn (met u in verband kunnen worden gebracht). U deelt persoonsgegevens met ons als u klant/cursist bij ons bent, contact met ons hebt of een dienst van ons afneemt. Tijdens een bezoek aan onze website deelt u soms persoonsgegevens met ons. Bijvoorbeeld als u een webformulier invult of als u een MijnNPi-account aanmaakt (waarbij u uw gegevens zelf invoert en ook zelf kunt beheren).

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Het NPi verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van uw deskundigheidsbevordering en de wetenschappelijke informatievoorziening. Deze gegevens zijn nodig voor onder meer:

  • het organiseren van scholingsprogramma's (cursussen, opleidingen, masterclasses, blended learning/e-learning, congressen, symposia), inclusief eventuele accreditatiefaciliteiten;
  • het verzenden van informatiediensten/mailings (zoals de NPi-service of het Wekelijks Nieuws), het aanbieden van applicaties (zoals de NPi-nieuws app of Kennis-in-beweging);
  • het mogelijk maken van collectieve abonnementen voor bijvoorbeeld beroepsverenigingen of praktijken;
  • het versturen van ons relatiemagazine Issue of het Scholingsprogramma;
  • het verbeteren van de dienstverlening (bijvoorbeeld op basis van anonieme gebruikers­onderzoeken of website-analyses);
  • het uitvoeren van HR-zaken als de personeelsadministratie of de afhandeling van sollicitaties.


Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wat wij vragen/verwerken aan persoonsgegevens is afhankelijk van de diensten die u van ons afneemt. Voor de meeste producten en diensten is een MijnNPi-account vereist, waarin het volgende aan u wordt gevraagd:

  • e-mailadres, naam, geboortedatum, adres;
  • telefoonnummer(s), waarvan één verplicht;
  • beroep, KNGF-relatienummer of BIG-nummer (alleen fysiotherapeuten), ADAP-registratienummer (alleen oefen- en ergotherapeuten);
  • werkzaamheid in eerste of tweede lijn (niet verplicht) en pasfoto (niet verplicht).

Bij collectieve abonnementen kan ook om verificatie van uw lidmaatschapsnummer/token van de collectieve afnemer (bijvoorbeeld beroepsvereniging of praktijk) worden gevraagd.

U kunt te allen tijde uw gegevens in MijnNPi weer aanpassen of verwijderen.

In onze mailings en op onze websites wordt het gebruik bijgehouden door middel van scripts of cookies. Deze registreren bijvoorbeeld de open en clickrate in mailings (verzonden via YMLP of MailChimp) of het aantal bezoekers, hoe lang deze op de NPi-site verblijven, welke pagina's bezocht worden of welke webcasts worden bekeken. Dit laatste gebeurt met Google Analytics die hiervoor gegevens verzamelt met behulp van tracking-cookies. Meer informatie hierover is te lezen in de cookieverklaring op de NPi-website (npi.nl/cookieverklaring).

Met wie delen wij persoonsgegevens?
Het NPi deelt in principe geen persoonsgegevens met andere personen of organisaties, tenzij dit noodzakelijk is voor de levering van een dienst. Zo worden voor een accreditatietoekenning gegevens overgedragen aan een accreditatie-toekenner.

Op basis van een wettelijke grondslag kan het NPi in sommige gevallen verplicht worden om persoonsgegevens te delen met derden; dit geldt bijvoorbeeld voor politie, justitie, toezichthouders en de Belastingdienst.

Bewaartermijnen
Het NPi bewaart in beginsel persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor u deze persoonsgegevens heeft gegeven. Van deze bewaartermijn kan het NPi afwijken indien dit wettelijk verplicht is.

Beveiliging
Het NPi neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en neemt daarom passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging.

Het NPi draagt er zorg voor dat medewerkers alleen bij uw persoonsgegevens kunnen als dat ook strikt noodzakelijk is voor het leveren van een door u gevraagde dienst of product.

Daarnaast hebben alle NPi-medewerkers een geheimhoudingsverklaring getekend, die ook nog van toepassing is als zij niet meer werkzaam zijn voor het NPi.

Verder registreert het NPi alle datalekken (en alle incidenten die zouden kunnen leiden tot een datalek) en handelen wij deze zorgvuldig af. Datalekken worden gemeld bij de toezichthouder en aan u als dat van ons verlangd wordt.

Als u het idee hebt dat uw (persoons)gegevens niet goed zijn beveiligend en/of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via de functionaris voor de gegevensbescherming (FG), Frans de Meijer (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Uw rechten: uw gegevens inzien, zelfstandig aanpassen of verwijderen
Omdat wij persoonsgegevens van u verwerken, heeft u het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Tevens heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw verzoek tot inzage, aanpassen of verwijderen kunt u sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of aan NPi, Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort.

Uiteraard willen wij er zeker van zijn dat het verzoek daadwerkelijk door u is gedaan. Wij nemen, naar aanleiding van uw verzoek, dan ook altijd eerst contact met u op. Het NPi reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.

Het kan zijn dat wij vragen om een identificatie (bijvoorbeeld een kopie van u identiteitsbewijs via een beveiligde mail) of een persoonlijk contact. Dit is ter bescherming van uw privacy.

Vragen over privacy?
Het NPi houdt zich uiteraard aan de op 24 mei 2016 in werking getreden Europese privacyverordening 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' (AVG).

Deze privacyverklaring is gemaakt op 23 mei 2018. Het NPi kan deze privacyverklaring aanpassen.

Heeft u na het lezen van onze privacyverklaring nog vragen over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u een e-mail sturen naar de functionaris voor de gegevensbescherming (FG), Frans de Meijer (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Wij hopen natuurlijk dat wij uw privacy vragen goed kunnen beantwoorden. Mocht u toch niet tevreden zijn met onze reactie, dan kunt u een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Stichting Nederlands Paramedisch Instituut (NPi)
Berkenweg 7
Postbus 1161
3800 BD Amersfoort
T 033 421 61 00
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
I www.npi.nl