De NPi-service wordt in principe verstuurd op de woensdagochtend.
In uitzonderingsgevallen kan de verzending op een ander tijdstip plaatsvinden.

verzendschema npi service 2020