kortingskaart 76x74

nieuws app 76x74

nieuws 76x74

opleiding 76x74

issue 76x74

vragen 76x74

NPi-service Ouderen

NPi-service

OUDEREN

Jrg. 6 (2017) nr. 4 (15 juni)

De NPi-service is een initiatief van het Nederlands Paramedisch Instituut.

De referaten zijn toegankelijk voor betalende abonnees van de NPi-service en tevens voor alle KNGF-leden.

Voor de toegang tot de referatenpagina wordt gebruikgemaakt van de inloggegevens van MijnNPi.nl.
De actuele referaten blijven beschikbaar tot de eerstvolgende uitgave van een thema-mailing.
Daarna treft u de referaten aan in het referaten-archief.

Thema-experts

 • prof.dr. C.P. (Cees) van der Schans
  prof.dr. C.P. (Cees) van der Schans
  hoogleraar Revalidatiegeneeskunde
 • dr. J.S.M. (Hans) Hobbelen
  dr. J.S.M. (Hans) Hobbelen
  lector 'Healthy lifestyle, Ageing and Health Care'

Ouderen EVIDENCE-BASED PRACTICE ATTENDERING

Door mw. drs. D.M. (Lonneke) van Berkel in nauwe samenwerking met dr. J.S.M. (Hans) Hobbelen.
In deze uitgave van de NPi-service zijn de volgende Nederlandstalige referaten beschikbaar, voorzien van een vertaalslag naar de praktijk:Flexibiliteit nodig voor inbedding weerstandstraining in dagelijks leven
Burton E, Hill AM, Pettigrew S, Lewin G, Bainbridge L, Farrier K, Airey P, Hill KD.
Why do seniors leave resistance training programs?
Clinical Interventions in Aging 2017 Mar 27; 12: 585-592

Inzicht in effect van dubbeltaken op posturele stabiliteit
Ghai S, Ghai I, Effenberg AO.
Effects of dual tasks and dual-task training on postural stability: a systematic review and meta-analysis
Clinical Interventions in Aging 2017 Mar 23; 12: 557-577

Druk op therapeuten bij revalideren van patiënten met dementie
Hall AJ, Watkins R, Lang IA, Endacott R, Goodwin VA.
The experiences of physiotherapists treating people with dementia who fracture their hip
BMC Geriatrics 2017 Apr 20; 17(1): 91


Ouderen NIEUWSBERICHTEN

Voor u geselecteerd door de vakreferenten van het NPi

Presentatie Monitor Seniorvriendelijke Gemeenten
Medicalfacts, 13 juni 2017
Active Ageing Nederland presenteert binnenkort, in samenwerking met onderzoeksbureau Motivaction en AgeWise, de nieuwe Monitor Seniorvriendelijke Gemeenten. De monitor laat zien wat 50-plussers in hun woongemeente echt belangrijk vinden.

DementieVlog: 'Doe mee aan de beweegrevolutie!'
Nursing, 6 juni 2017
Bij de presentatie van zijn nieuwe boek riep dementievlogger Ruud op tot een beweegrevolutie in de zorg. In deze vlog herhaalt hij deze oproep en geeft hij aan waarom hij die revoluatie nodig vindt, juist ook in de dementiezorg.

Cholesterolverlagende statines zijn zinloos voor vrijwel gezonde ouderen
NRC Handelsblad, 22 mei 2017
Veel tamelijk gezonde mensen slikken statines, om hun kans op hartziekten te verlagen. Bij ouderen lijkt dat zinloos of gevaarlijk.

Meer ouderen met hersenletsel op SEH
Skipr, 22 mei 2017
Het aantal patiënten met hersenletsel op de spoedeisende hulp is tussen 1998 en 2012 sterk gestegen. Dat constateren onderzoekers van Haaglande MC en Erasmus MC.

'Ouderen hebben meer zorg nodig'
Skipr, 20 mei 2017
Ouderen hebben veel meer hulp en ondersteuning nodig dan dat mantelzorgers kunnen bieden. Dat blijkt uit een onderzoek onder meer dan 4.500 betrokkenen dat Patiëntenfederatie Nederland uitvoerde in samenwerking met ruim twintig organisaties van patiënten, zorgverleners en instellingen.

Levensstijl bepaalt helft van dementiekans 50-plusser
door Wim Köhler, NRC Handelsblad, 16 mei 2017
Vijftigers en zestigers die ongezond leven, kunnen hun kans om dement te worden halveren door gezonder te gaan leven. Dat blijkt uit een dementie-voorspellend rekenmodel – de LIBRA-index, ontwikkeld aan de Maastrichtse universiteit en het UMC+.

Promotie: Gebreken bij ouderdom hangen samen met verlies van spiermassa
Nieuwsbericht UM, 12 mei 2017
Ouderdom komt met gebreken die o.a. samenhangen met een verlies van spiermassa. Vergeleken met leeftijdsgenoten, treedt dit proces versneld op bij patiënten met de longziekte COPD.

Demente ouderen mentaal gezonder dankzij vertrouwde muziek
GezondheidsNet, 11 mei 2017
Al eerder bleek dat favoriete nummers diepe herinneringen kunnen oproepen bij mensen in een vroeg stadium van dementie. Dit blijkt nu ook succesvol in een vergevorderd stadium.

Promotie: gezonde levensstijl vermindert risico dementie
Nieuwsbericht UM, 10 mei 2017
In dit proefschrift is geprobeerd meer inzicht te krijgen in het potentieel van primaire preventie van dementie door middel van onderzoek naar de rol van veranderbare risico- en beschermende factoren van dementie in de algemene bevolking. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een veelbelovend en innovatief instrument voor de preventie van dementie.

Valpreventie zet woonzorgcampus Oleyck veilig in beweging
Het Nieuwsblad, 10 mei 2017
Eén op de drie 65-plussers in Vlaanderen valt minstens één keer per jaar. Zo'n valpartij heeft vaak nare gevolgen. Daarom wordt in dagverzorgingscentrum ’t Binnenhof en woonzorgcentrum Oleyck extra aandacht aan dit thema besteed.

Heupfractuur bij ouderen
Nederlands Tijdschrift voor Gneeeskunde, 9 mei 2017
De oudere patiënt met een heupfractuur vormt een toenemende uitdaging voor de traumazorg in Nederland. Heupfracturen bij ouderen gaan gepaard met een hoge mortaliteit, hoge morbiditeit en hoge kosten.

Groen in de stad draagt bij aan welzijn ouderen
Reformatorisch Dagblad, 4 mei 2017
Als zestigplussers wandelen in drukke stadsdelen of op groene plekken dan verandert de mate van opwinding, aandacht en frustratie in de hersenen. Dat bleek afgelopen maand uit onderzoek aan de universiteit van het Engelse York.


Ouderen INFORMATIEMARKT

Voor u geselecteerd door de cursuscoördinatoren van het NPi

Fysieke training bij senioren. Vernieuwd!
Deze eendaagse cursus geeft u praktische handvatten voor het trainen van senioren. Hierbij staat niet de revalidatie of behandeling voorop maar gaat het om selectieve en indicatieve preventie waarbij de algehele fysieke fitheid wordt verhoogd in de vorm uithoudingvermogen en/of kracht en waardoor de zelfredzaamheid van de oudere wordt bevorderd. Deze cursus sluit aan bij de NPi cursus ‘Inspanningsfysiologie en fysieke training bij ouderen’. Hierin is de Senior Fitness test (SFT) de gebruikte testbatterij. Uitkomsten van deze test kunnen aanleiding geven om over te gaan tot training om te voorspellen problematiek te voorkomen.
Meer informatie over en het inschrijfformulier vindt u op de website van het NPi.

Functionele (fysio)therapie op een longstay somatiek-afdeling
Op een somatische longstay-afdeling van een verpleeghuis, maar ook in de zorgcentra en in de thuissituatie, bevinden zich patiënten die zodanig gehandicapt zijn dat een vorm van zelfstandigheid niet of na langdurig trainen te bereiken is. De bijdrage die de fysiotherapeut kan leveren is dan vooral gericht zijn op een zo groot mogelijke kwaliteit van leven. In deze cursus zal aandacht worden besteed aan de vele mogelijkheden die de fysiotherapeut ter beschikking staan om deze bijdrage aan het optimaliseren van de kwaliteit van leven te kunnen leveren. Het kan zijn dat na de revalidatie de doelen moeten worden bijgesteld en gezocht moet worden naar een nieuw evenwicht tussen ‘restvermogen’ en het gebruik daarvan voor een optimale levenskwaliteit. De methodiek moet adequaat zijn afgestemd op de te trainen vaardigheid en ook het trainen zelf moet voldoende intensief zijn.
Meer informatie over en een inschrijfformulier voor deze cursus vindt u op de website van het NPi.

Masterclass ‘Fysieke activiteit voor de “Older Low Physical Performer” (OLoPP)
Etiologie, klinimetrie, modaliteiten en oefentherapie’

Nog slechts enkele plaatsen beschikbaar!
In deze masterclass willen we kort de diverse veranderingen opfrissen die aan de grondslag liggen van de status van de “Older Low Physical Performer” (OLoPP), oftewel de ‘frail’ oudere, rekening houdend met comorbiditeiten. Hierin situeert zich immers de basis van de status, de subversieve aantasting van fysieke fitheid, de uiteindelijke sleutel voor functionele performance (lees: globale/partiële zelfstandigheid). We gaan daarna bij deze specifieke doelgroep de klinimetrische opties na die ons de mogelijkheid geven deze oudere toch enigermate te categoriseren als basis van en opvolging voor onze oefentherapeutische aanpak met de vereiste accenten. We bespreken reflecties en indicaties van de oefenmodaliteiten. Tot slot introduceren we een generiek oefentherapiemodel (van minder tot meer performant) waarbij we naast dit conceptueel te benaderen, uiteraard specifiek het aanbod en de werkwijze voor de OLoPP eruit lichten. Gezien heel wat standaardoefeningen in beginsel niet onmiddellijk haalbaar zijn, zullen in de praktijk startsuggesties worden gedemonstreerd en ingeoefend.
Meer informatie over en een inschrijfformulier voor deze cursus vindt u op de website van het NPi.

Functiestoornissen van de bekkenbodem in de geriatrie
Bekkenbodemproblemen zoals urineverlies, ontlastingsverlies en verzakkingsklachten komen voor bij mannen en vrouwen in alle leeftijden. De prevalentie van deze klachten neemt toe bij het ouder worden en tast de kwaliteit van leven aan. Tevens kunnen het belemmerende factoren zijn bij het slagen van de therapie. Maar ook kunnen urine- en ontlastingsverlies veroorzaakt worden door een verminderde mobiliteit en sarcopenie. Urine en ontlastingsverlies zijn vaak redenen waarom men niet meer zelfstandig kan wonen en omgekeerd ontstaat dit als men in een verpleeginrichting wordt opgenomen. Een alerte houding van de geriatrie fysiotherapeut is daarom belangrijk. Eenvoudige tools worden aangereikt hoe om te gaan met mictie- en defecatiestoornissen als wel met verzakkingsklachten: zowel in de diagnostiek als in de behandeling alsmede op welk moment gedacht kan worden aan het inschakelen van een bekkenfysiotherapeut. Ook wordt aandacht besteed aan het leren vragen naar deze problematiek in de anamnese. Na de cursus is de deelnemer in staat om zowel in diagnostiek als behandeling aandacht te geven aan bekkenbodemproblemen en in te zien wanneer een patiënt mogelijk baat heeft bij bekkenfysiotherapie.
Meer informatie over en een inschrijfformulier voor deze cursus vindt u op de website van het NPi.

Belangstelling voor NPi-cursussen in het themagebied 'Ouderen'?
Bekijk deze cursussen in de NPi-cursuskalender.

Cursuszoeksysteem


Inschrijven pro-versie | In-/uitschrijven gratis versie | Verzendschema | Disclaimer | Reageren

© Nederlands Paramedisch Instituut
Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort

Actueel

 • npi-service-psychosomatiek-2020-5
  NPi-service Psychosomatiek 2020-5

  lees meer...

 • npi-service-lymfologie-en-oncologie-2020-5
  NPi-service Lymfologie en oncologie 2020-5

  lees meer...

 • nieuw-verkorte-digitale-versie-van-cursus-schouderpijnsyndromen-op-donderdagmiddag-17-september
  Nieuw: Verkorte digitale versie van cursus Schouderpijnsyndromen op donderdagmiddag 17 september

  lees meer...

 • masterclass-bekkenbodemklachten-na-een-seksueel-trauma-toegankelijk-voor-geregistreerde-bekkenfysiotherapeuten
  Masterclass ‘Bekkenbodemklachten na een seksueel trauma’. Toegankelijk voor geregistreerde bekkenfysiotherapeuten

  lees meer...

 • e-learning-moduul-en-cursus-over-inspanningsfysiologie-en-trainingsleer-start-nu-alvast-met-de-online-voorbereiding-van-dag-1-op-21-september
  E-learning-moduul en cursus over Inspanningsfysiologie en trainingsleer. Start nu alvast met de online voorbereiding van dag 1 op 21 september

  lees meer...

 • starten-met-een-beweegprogramma-diabetes-mellitus-cursus-op-30-september-en-1-oktober
  Starten met een beweegprogramma Diabetes Mellitus? Cursus op 30 september en 1 oktober

  lees meer...

 • sportblessures-bij-kinderen-cursusdag-op-woensdag-23-september
  Sportblessures bij kinderen. Cursusdag op woensdag 23 september.

  lees meer...

 • masterclass-liespijn-bij-sporters-op-24-en-25-september-bekijk-de-videotrailer
  Masterclass 'Liespijn bij sporters' op 24 en 25 september. Bekijk de videotrailer.

  lees meer...

 • inspanningsfysiologie-en-fysieke-training-bij-ouderen-cursus-op-15-en-28-september-en-7-december
  Inspanningsfysiologie en fysieke training bij ouderen. Cursus op 15 en 28 september en 7 december

  lees meer...

 • nieuwe-principes-en-concepten-over-revalidatie-en-return-to-sport-na-een-voorste-kruisbandletsel-op-16-september
  Nieuwe principes en concepten over revalidatie en return-to-sport na een voorste kruisbandletsel, op 16 september

  lees meer...

 • cursus-myofasciale-triggerpoints-in-de-bekken-buik-bilregio-op-zaterdagen-26-september-en-3-oktober
  Cursus ‘Myofasciale triggerpoints in de bekken-buik-bilregio’ op zaterdagen 26 september en 3 oktober

  lees meer...

 • in-2-dagen-state-of-the-art-bij-patienten-met-onderbeen-enkel-en-voetklachten-op-23-en-24-september
  In 2 dagen state of the art bij patienten met onderbeen-, enkel- en voetklachten? Op 23 en 24 september.

  lees meer...

 • spijker-uw-kennis-over-de-hoofd-hals-en-nekregio-in-2-dagen-bij-op-25-september-en-9-oktober
  Spijker uw kennis over de hoofd-, hals- en nekregio in 2 dagen bij. Op 25 september en 9 oktober.

  lees meer...

 • specifieke-inspanningsfysiologie-en-trainingsleer-voor-de-kinder-fysiotherapeut-cursus-op-7-oktober-en-11-november
  Specifieke inspanningsfysiologie en trainingsleer voor de (kinder)fysiotherapeut. Cursus op 7 oktober en 11 november.

  lees meer...

 • masterclass-inspanningsfysiologie-van-krachttraining-met-inspanningsfysioloog-gerard-van-der-poel-op-donderdag-8-oktober
  Masterclass ‘Inspanningsfysiologie van krachttraining' met inspanningsfysioloog Gerard van der Poel op donderdag 8 oktober

  lees meer...

 • praktijkgerichte-cursus-aandacht-voor-de-werkplek-op-30-september-en-woensdag-14-oktober
  Praktijkgerichte cursus 'Aandacht voor de werkplek' op 30 september en woensdag 14 oktober

  lees meer...

Telefoon E-mail Locatie Twitter Facebook LinkedIn Instagram Vimeo