kortingskaart 76x74

nieuws app 76x74

nieuws 76x74

opleiding 76x74

issue 76x74

vragen 76x74

NPi-service Ouderen

NPi-service

OUDEREN

Jrg. 6 (2017) nr. 5 (27 juli)

De NPi-service is een initiatief van het Nederlands Paramedisch Instituut.

De referaten zijn toegankelijk voor betalende abonnees van de NPi-service en tevens voor alle KNGF-leden.

Voor de toegang tot de referatenpagina wordt gebruikgemaakt van de inloggegevens van MijnNPi.nl.
De actuele referaten blijven beschikbaar tot de eerstvolgende uitgave van een thema-mailing.
Daarna treft u de referaten aan in het referaten-archief.

Thema-experts

 • prof.dr. C.P. (Cees) van der Schans
  prof.dr. C.P. (Cees) van der Schans
  hoogleraar Revalidatiegeneeskunde
 • dr. J.S.M. (Hans) Hobbelen
  dr. J.S.M. (Hans) Hobbelen
  lector 'Healthy lifestyle, Ageing and Health Care'

Ouderen EVIDENCE-BASED PRACTICE ATTENDERING

Door mw. drs. D.M. (Lonneke) van Berkel in nauwe samenwerking met prof.dr. C.P. (Cees) van der Schans.
In deze uitgave van de NPi-service zijn de volgende Nederlandstalige referaten beschikbaar, voorzien van een vertaalslag naar de praktijk:Vooraf oefenen voor betrouwbare testuitkomsten
Jenkins NDM, Cramer JT.
Reliability and minimum detectable change for common clinical physical function tests in sarcopenic men and women
Journal of the American Geriatrics Society 2017 Apr; 65(4): 839-846

Vallen voorkomen bij ouderen met milde cognitieve stoornissen
Lipardo DS, Aseron AMC, Kwan MM, Tsang WWN.
Effect of exercise and cognitive training on falls and fall-related factors in older adults with mild cognitive impairment: A systematic review
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 2017 May 26 [Epub ahead of print]

Fysieke activiteit verlaagt kans op sarcopenie bij ouderen
Steffl M, Bohannon RW, Sontakova L, Tufano JJ, Shiells K, Holmerova I.
Relationship between sarcopenia and physical activity in older people: a systematic review and meta-analysis
Clinical Interventions and Aging 2017 May 17; 12: 835-845

 


Ouderen NIEUWSBERICHTEN

Voor u geselecteerd door de vakreferenten van het NPi

Ouderen sterven vaker door valpartij
Nursing*, 25 juli 2017
Steeds meer Nederlanders overlijden ten gevolge van een val. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. De sterfte aan niet-natuurlijke doodsoorzaken steeg in 2016 vergeleken met een jaar eerder met 6,4 procent naar ruim 7,7 duizend sterfgevallen. Deze stijging hangt vooral samen met een toename van het aantal Nederlanders dat overleed na een val.

Kwetsbare ouderen langer, veilig en zelfstandig thuis laten wonen
Zorg en Ziekenhuiskrant, 25 juli 2017
Transmuraal centrum Quartz heeft van de Gemeente Helmond subsidie gekregen om zogenaamde Probeerhuizen in Helmond te realiseren. Deze 'Probeerhuizen' zijn vooral gericht op mensen met (een vermoeden van) dementie of andere kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers. Zij kunnen hier praktische hulpmiddelen en technologische oplossingen uitproberen voor in de thuissituatie.

Mediator 24: Geborgenheid, maar ook eigen regie
ZonMw Nieuws, 25 juli 2017
Kwetsbare ouderen ondersteunen bij het leiden van een waardevol en zelfstandig leven, dat was de ambitie van het Nationaal Programma Ouderenzorg dat in 2008 van start ging. Ouderen blijken de combinatie van geborgenheid en zelfstandigheid te waarderen. We spraken voor Mediator met commissievoorzitter Betty Meyboom en enkele projectleiders over de enkele belangrijke resultaten uit dit programma.

Verpleegkundig gesprek leidt tot minder operaties 70-plussers
Nursing*, 24 juli 2017
Eén op de zes oudere UMCG-patiënten met kanker ziet af van de geplande operatie na een gesprek met een verpleegkundige. Zij kiezen bij nader inzien voor een palliatieve behandeling.

Onderzoek valpreventie: minder valpartijen en letsel, lagere kosten
Medicalfacts, 19 juli 2017
Een onderzoeksteam uit Massachusetts heeft wetenschappelijk bewijs geleverd dat een breed opgezet valpreventieprogramma leidt tot minder valpartijen, minder letsel daarbij en lagere zorgkosten.

Máxima MC lanceert pre-operatief fitplan
Zorgvisie, 13 juli 2017
Om het herstel van patiënten na hun operatie te bevorderen, is Máxima Medisch Centrum met een multidisciplinair fitplan gestart voorafgaand aan de operatie.

Het bewustzijn aanwakkeren over ouder worden
Medicalfacts, 3 juli 2017
'Het bewustzijn aanwakkeren over ouder worden, en dat mensen daar ook naar handelen. Om ouderen in staat te stellen hun leven zo voort te zetten, zoals zij dat zelf willen. Dat willen we met BeterOud op gang brengen', aldus emeritus hoogleraar Martin Boekholdt tijdens de kick-off op 27 juni.

'Dementiezorg voor elkaar' komt op stoom!
Medicalfacts, 3 juli 2017
Het programma 'Dementiezorg voor elkaar' is definitief gestart. Op 21 juni hebben de leden van het consortium (Movisie, NIVEL, Pharos, Trimbos-instituut en Vilans) de samenwerkingsovereenkomst getekend.

Enkelband voor 65-plussers in Ede: 'Hup, aan de wandel'
NOS Nieuws, 30 juni 2017
"Het is bijna een wedstrijd geworden om zo veel mogelijk te bewegen", zegt verpleegkundige Celina Paans. Ze werkt op de ouderenafdeling van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede, waar kortgeleden de enkelband is geïntroduceerd. Niet voor gedetineerden die een straf uitzitten, maar voor 65-plussers die te weinig bewegen.

65-plussers van nu vitaal, gezond en sportief
de Telegraaf, 30 juni 2017
De huidige generatie 65-plussers is relatief gezond en fit. Dat beeld wordt nog eens duidelijk bevestigd door vrijdag verschenen CBS-cijfers. Om te beginnen is de levensverwachting verder toegenomen: mannen die nu 65 zijn, hebben volgens de laatste cijfers gemiddeld nog 19 jaar voor de boeg, vrouwen nog 21 jaar.

Reinier de Graaf en Careyn werken samen in ouderenzorg
Skipr, 27 juni 2017
Het Reinier de Graaf Ziekenhuis en thuiszorgorganisatie Careyn gaan samenwerken om patiënten, na ontslag uit het ziekenhuis, de juiste zorg en ondersteuning te bieden in hun thuissituatie. Het betreft onder meer ouderen met problematiek in gedrag en beleving, ouderen zonder mantelzorgers en andere patiënten die thuiszorg nodig hebben in de regio Delfland, Westland en Oostland.

Oudere niet onnodig opgenomen in ziekenhuis dankzij eerstelijns verblijfbed
Medicalfacts, 22 juni 2017
Huisartsen, Isala, verzorgings- en verpleeghuizen vinden elkaar in regio Zwolle als het gaat om eerstelijns verblijfbedden. Sinds dit jaar bieden verzorgings- en verpleeghuizen eerstelijns verblijfbedden aan ouderen die tijdelijk niet thuis kunnen blijven, maar te gezond zijn voor opname in het ziekenhuis.

Thuiszorgaanbieders gaan in acute zorg kwetsbare ouderen
Skipr, 22 juni 2017
Vijf thuiszorgorganisatie willen een coöperatieve vereniging vormen om kwetsbare ouderen te helpen als zij acuut zorg nodig hebben. Zuidzorg, Fundis, Espria, Florence en Sensire willen als Thuis&Veilig op landelijk niveau verpleegkundigen inzetten in de avonden, nachten en weekenden.

Betere oncologische zorg voor oudere patiënten
Zorg- en Ziekenhuiskrant, 22 juni 2017
Kennis vergaren over de beste zorg voor oudere patiënten met kanker, waardoor zij naast een goede overleving, de best mogelijke kwaliteit van leven kunnen behouden. Dat is de ambitie van Maryska Janssen-Heijnen, klinisch epidemioloog in VieCuri Medisch Centrum. Vrijdag 23 juni is haar inauguratie als hoogleraar aan de Universiteit Maastricht.

Brabantse zorgaanbieders vormen netwerk ouderenzorg
Skipr, 22 juni 2017
Twee huisartsenzorggroepen en zeven thuiszorgorganisaties uit West-Brabant zijn het netwerkverband ViZ Ouderenzorg gestart. Doel van het netwerk is om kwetsbare ouderen op een uniforme, op elkaar afgestemde en gestructureerde wijze zorg en begeleiding te bieden.

Nieuwe versie Risicosignalering app nu gratis te downloaden
Vilans, 19 juni 2017
Met de app Risicoscan signaleren zorgmedewerkers eenvoudig en snel gezondheidsrisico's bij ouderen. Door het doorlopen van een korte screening, signaleert u gezondheidsrisico's zoals ondervoeding, mondproblemen, huidletsel, incontinentie en vallen.

Ouderen bewegen te weinig
Medicalfacts, 16 juni 2017
Ouderen bewegen te weinig, zo blijkt uit onderzoek onder het Ouderenpanel van het Nationaal Ouderenfonds. Maar liefst 2 op de 3 ouderen (55+) voldoen niet aan de zogenaamde 'fitnorm'. Dit betekent dat zij minder dan 1 uur per week intensieve lichamelijke activiteiten verrichten.

Vijf Utrechtse organisaties vormen netwerk ouderenzorg
Skipr, 15 juni 2017
Vijf ouderenzorgorganisaties uit de stad en het westen van de provincie Utrecht hebben een convenant ondertekend om een 'lerend netwerk' te vormen. Maria Dommer, De Rijnhoven, Vecht en IJssel, De Vechtstreek en De Wulverhorst denken door samenwerking beter en efficiënter zorg te kunnen leveren.

 


Ouderen INFORMATIEMARKT

Voor u geselecteerd door de cursuscoördinatoren van het NPi

Fysieke training bij senioren. Vernieuwd!
Deze eendaagse cursus geeft u praktische handvatten voor het trainen van senioren. Hierbij staat niet de revalidatie of behandeling voorop maar gaat het om selectieve en indicatieve preventie waarbij de algehele fysieke fitheid wordt verhoogd in de vorm uithoudingvermogen en/of kracht en waardoor de zelfredzaamheid van de oudere wordt bevorderd. Deze cursus sluit aan bij de NPi cursus 'Inspanningsfysiologie en fysieke training bij ouderen'. Hierin is de Senior Fitness test (SFT) de gebruikte testbatterij. Uitkomsten van deze test kunnen aanleiding geven om over te gaan tot training om te voorspellen problematiek te voorkomen.
Meer informatie over en het inschrijfformulier vindt u op de website van het NPi.

Functionele (fysio)therapie op een longstay somatiek-afdeling
Op een somatische longstay-afdeling van een verpleeghuis, maar ook in de zorgcentra en in de thuissituatie, bevinden zich patiënten die zodanig gehandicapt zijn dat een vorm van zelfstandigheid niet of na langdurig trainen te bereiken is. De bijdrage die de fysiotherapeut kan leveren is dan vooral gericht zijn op een zo groot mogelijke kwaliteit van leven. In deze cursus zal aandacht worden besteed aan de vele mogelijkheden die de fysiotherapeut ter beschikking staan om deze bijdrage aan het optimaliseren van de kwaliteit van leven te kunnen leveren. Het kan zijn dat na de revalidatie de doelen moeten worden bijgesteld en gezocht moet worden naar een nieuw evenwicht tussen 'restvermogen' en het gebruik daarvan voor een optimale levenskwaliteit. De methodiek moet adequaat zijn afgestemd op de te trainen vaardigheid en ook het trainen zelf moet voldoende intensief zijn.
Meer informatie over en een inschrijfformulier voor deze cursus vindt u op de website van het NPi.

Masterclass 'Fysieke activiteit voor de "Older Low Physical Performer" (OLoPP)
Etiologie, klinimetrie, modaliteiten en oefentherapie'

Nog slechts enkele plaatsen beschikbaar!
In deze masterclass willen we kort de diverse veranderingen opfrissen die aan de grondslag liggen van de status van de "Older Low Physical Performer" (OLoPP), oftewel de 'frail' oudere, rekening houdend met comorbiditeiten. Hierin situeert zich immers de basis van de status, de subversieve aantasting van fysieke fitheid, de uiteindelijke sleutel voor functionele performance (lees: globale/partiële zelfstandigheid). We gaan daarna bij deze specifieke doelgroep de klinimetrische opties na die ons de mogelijkheid geven deze oudere toch enigermate te categoriseren als basis van en opvolging voor onze oefentherapeutische aanpak met de vereiste accenten. We bespreken reflecties en indicaties van de oefenmodaliteiten. Tot slot introduceren we een generiek oefentherapiemodel (van minder tot meer performant) waarbij we naast dit conceptueel te benaderen, uiteraard specifiek het aanbod en de werkwijze voor de OLoPP eruit lichten. Gezien heel wat standaardoefeningen in beginsel niet onmiddellijk haalbaar zijn, zullen in de praktijk startsuggesties worden gedemonstreerd en ingeoefend.
Meer informatie over en een inschrijfformulier voor deze cursus vindt u op de website van het NPi.

Functiestoornissen van de bekkenbodem in de geriatrie
Bekkenbodemproblemen zoals urineverlies, ontlastingsverlies en verzakkingsklachten komen voor bij mannen en vrouwen in alle leeftijden. De prevalentie van deze klachten neemt toe bij het ouder worden en tast de kwaliteit van leven aan. Tevens kunnen het belemmerende factoren zijn bij het slagen van de therapie. Maar ook kunnen urine- en ontlastingsverlies veroorzaakt worden door een verminderde mobiliteit en sarcopenie. Urine en ontlastingsverlies zijn vaak redenen waarom men niet meer zelfstandig kan wonen en omgekeerd ontstaat dit als men in een verpleeginrichting wordt opgenomen. Een alerte houding van de geriatrie fysiotherapeut is daarom belangrijk. Eenvoudige tools worden aangereikt hoe om te gaan met mictie- en defecatiestoornissen als wel met verzakkingsklachten: zowel in de diagnostiek als in de behandeling alsmede op welk moment gedacht kan worden aan het inschakelen van een bekkenfysiotherapeut. Ook wordt aandacht besteed aan het leren vragen naar deze problematiek in de anamnese. Na de cursus is de deelnemer in staat om zowel in diagnostiek als behandeling aandacht te geven aan bekkenbodemproblemen en in te zien wanneer een patiënt mogelijk baat heeft bij bekkenfysiotherapie.
Meer informatie over en een inschrijfformulier voor deze cursus vindt u op de website van het NPi.

Belangstelling voor NPi-cursussen in het themagebied 'Ouderen'?
Bekijk deze cursussen in de NPi-cursuskalender.

Cursuszoeksysteem

 


Inschrijven pro-versie | In-/uitschrijven gratis versie | Verzendschema | Disclaimer | Reageren

© Nederlands Paramedisch Instituut
Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort

Actueel

 • npi-service-ouderen-2020-2
  NPi-service Ouderen 2020-2

  lees meer...

 • npi-service-kinderen-2020-2
  NPi-service Kinderen 2020-2

  lees meer...

 • 10e-opleiding-handtherapie-waardering-8-3-bekijk-de-videotrailer-start-op-28-september
  10e opleiding Handtherapie. Waardering 8,3. Bekijk de Videotrailer. Start op 28 september.

  lees meer...

 • eerstvolgende-cursus-beweegprogramma-s-deel-1-op-2-en-3-oktober
  Eerstvolgende cursus Beweegprogramma’s (deel 1) op 2 en 3 oktober

  lees meer...

 • starten-met-een-beweegprogramma-diabetes-mellitus-cursus-op-30-september-en-1-oktober
  Starten met een beweegprogramma Diabetes Mellitus? Cursus op 30 september en 1 oktober

  lees meer...

 • leren-klinisch-redeneren-bij-patienten-met-schouderpijn-op-3-en-17-september
  Leren klinisch redeneren bij patiënten met schouderpijn op 3 en 17 september

  lees meer...

 • masterclass-nieuwe-principes-en-concepten-over-sportrevalidatie-en-return-to-play-na-een-voorste-kruisbandletsel-op-16-september
  Masterclass 'Nieuwe principes en concepten over sportrevalidatie en return to play na een voorste kruisbandletsel' op 16 september

  lees meer...

 • zeer-hoog-gewaardeerde-masterclass-liespijn-bij-sporters-op-24-en-25-september
  Zeer hoog gewaardeerde masterclass 'Liespijn bij sporters' op 24 en 25 september

  lees meer...

 • inspanningsfysiologie-en-fysieke-training-bij-ouderen-cursus-op-14-en-28-september-en-7-december
  Inspanningsfysiologie en fysieke training bij ouderen. Cursus op 14 en 28 september en 7 december

  lees meer...

 • in-2-dagen-state-of-the-art-bij-patienten-met-onderbeen-enkel-en-voetklachten-op-23-en-24-september
  In 2 dagen state of the art bij patienten met onderbeen-, enkel- en voetklachten? Op 23 en 24 september.

  lees meer...

 • als-kinder-fysiotherapeut-altijd-al-meer-willen-weten-over-sportblessures-bij-kinderen
  Als (kinder)fysiotherapeut altijd al meer willen weten over sportblessures bij kinderen?

  lees meer...

 • blended-learning-cursus-inspanningsfysiologie-en-oefentherapie-veel-leren-in-korte-tijd-start-21-september
  Blended learning-cursus ‘Inspanningsfysiologie en oefentherapie’, veel leren in korte tijd. Start 21 september.

  lees meer...

 • gehavend-in-groei-bejegening-van-kinderen-met-een-belast-leven-cursus-op-27-mei-en-10-juni
  Gehavend in groei; bejegening van kinderen met een belast leven. Cursus op 27 mei en 10 juni.

  lees meer...

 • 4-daagse-praktische-cursus-sportrevalidatie-op-papendal-in-juni
  4 daagse praktische cursus ‘Sportrevalidatie’ op Papendal in juni

  lees meer...

Telefoon E-mail Locatie Twitter Facebook LinkedIn Instagram Vimeo