kortingskaart 76x74

nieuws app 76x74

nieuws 76x74

opleiding 76x74

issue 76x74

vragen 76x74

NPi-service Ouderen

NPi-service

OUDEREN

Jrg. 7 (2018) nr. 5 (26 juli)

De NPi-service is een initiatief van het Nederlands Paramedisch Instituut.

De referaten zijn toegankelijk voor betalende abonnees van de NPi-service en tevens voor alle KNGF-leden.

Voor de toegang tot de referatenpagina wordt gebruikgemaakt van de inloggegevens van MijnNPi.nl.
De actuele referaten blijven beschikbaar tot de eerstvolgende uitgave van een thema-mailing.
Daarna treft u de referaten aan in het referaten-archief.

Thema-experts

 • dr. J.S.M. (Hans) Hobbelen
  dr. J.S.M. (Hans) Hobbelen
  lector 'Healthy lifestyle, Ageing and Health Care'
 • mw. dr. E. (Ellen) Smulders
  mw. dr. E. (Ellen) Smulders
  bewegingswetenschapper; hoofddocent master geriatrie fysiotherapie
 • J.C. (Hans) Drenth MPT
  J.C. (Hans) Drenth MPT
  geriatriefysiotherapeut; promovendus lectoraat 'Healthy ageing, Allied health care, and Nursing'

Ouderen EVIDENCE-BASED PRACTICE ATTENDERING

Door mw. drs. D.M. (Lonneke) van Berkel en N.I.C.K. (Nick) Muhren MSc in nauwe samenwerking met mw. dr. E. (Ellen) Smulders.
In deze uitgave van de NPi-service zijn de volgende Nederlandstalige referaten beschikbaar, voorzien van een vertaalslag naar de praktijk:Demente ouderen voelen zich beter na ADL-training
Henskens M, Nauta IM, Drost KT, Scherder EJ.
The effects of movement stimulation on activities of daily living performance and quality of life in nursing home residents with dementia: a randomized controlled trial
Clinical Interventions in Aging 2018; 13: 805-817

Thuisoefenprogramma na heupfractuur geen meerwaarde
Kuijlaars IAR, Sweerts L, Nijhuis-van der Sanden MWG, [et al.].
Effectiveness of supervised home-based exercise therapy compared to a control intervention on functions, activities and participation in older patients after hip fracture: a systematic review and meta-analysis
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 2018 Jun 6. [Epub ahead of print]

Trainen beste remedie tegen vallen bij 65-plussers
US Preventive Services Task Force, Grossman DC, Curry SJ, [et al.].
Interventions to prevent falls in community-dwelling older adults: US Preventive Services Task Force recommendation statement
JAMA 2018; 319(16): 1696-1704


Ouderen NIEUWSBERICHTEN

Voor u geselecteerd door de vakreferenten van het NPi

Ouderen niet bewust van gevaren medicijngebruik bij hitte
Nieuwsbericht HvA, 25 juli 2018
Thuiswonende ouderen lopen tijdens warme dagen een onnodig risico, omdat zij door zorgverleners niet gewaarschuwd worden voor de effecten van medicijngebruik. Dat blijkt uit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). "Ze weten niet dat veel medicijnen een vochtafdrijvend effect hebben, maar het probleem is vooral dat niemand ze dat vertelt," zegt Rick Kwekkeboom, lector Community Care.

Valpreventieweek. Hup, in de Benen!
Nieuwsbericht KNGF, 24 juli 2018
Van 1 tot en met 7 oktober is de jaarlijkse valpreventieweek. Die week wordt extra aandacht gevraagd voor valpreventie en vitaal ouder worden. VeiligheidNL roept (lokale) professionals, waaronder fysiotherapeuten, op om tijdens deze week allerlei activiteiten te organiseren rondom valpreventie.

Actief Plus: bewegen inzetten tegen eenzaamheid
Alles over sport, 20 juli 2018
Steeds meer wordt aangetoond dat bewegen kan helpen om eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan. Actief Plus is gericht op het stimuleren van voldoende bewegen en het verminderen van eenzaamheid bij kwetsbare ouderen met een chronische aandoening.

Ouderen oefenen online voor medisch consult
Nieuwsbericht Universiteit Utrecht, 20 juli 2018
Naarmate mensen ouder worden, hebben ze vaak steeds meer moeite om bij een doktersafspraak goed uit te leggen wat er aan de hand is. Dat maakt het moeilijker om een juiste diagnose te stellen, en kan daarmee leiden tot medische fouten en een gebrek aan vertrouwen. Met de online applicatie Prepdoc kunnen oudere patiënten op hun computer of tablet oefenen met een medisch consult, zodat ze beter voorbereid bij een arts verschijnen.

Mediterraan dieet vermindert botontkalking
Mondiaal Nieuws, 11 juli 2018
Het volgen van een Mediterraan dieet vermindert botverlies bij ouderen met osteoporose en vermindert zo het risico op een gebroken heup, blijkt uit onderzoek van de University of East Anglia.

Langer thuis wonen niet goedkoper dan verpleeghuis
Nursing, 11 juli 2018
De zorgkosten van ouderen met een indicatie voor thuiszorg zijn niet automatisch lager dan die voor ouderen met een indicatie voor het verpleeghuis. Ook zijn er geen verschillen in sterfte tussen beide groepen ouderen.

'Ouderenzorg afhankelijker van vrijwilligers'
Skipr, 10 juli 2018
Verpleeghuizen worden door het tekort aan medewerkers steeds afhankelijker van vrijwilligers en stagiaires. Dat meldt Intrakoop, een inkoopcoöperatie van de zorg, na bestudering van bijna vijfhonderd jaarverslagen over 2017 van organisaties uit de ouderenzorg.

Careyn legt zich toe op kwetsbare ouderen
Zorgvisie, 9 juli 2018
Ouderenzorgorganisatie Careyn gaat zich toeleggen op de zorg aan mensen die oud en kwetsbaar zijn. Bedrijfsonderdelen als kraamzorg, jeugdgezondheidszorg en huisartsencentra worden afgestoten.

Mantelzorg bij dementie leidt vaak tot eenzaamheid
Zorgvisie, 27 juni 2018
Zeventig procent van de Nederlandse mantelzorgers van mensen met dementie zeggen weinig tot geen ondersteuning te krijgen. Dit resulteert in eenzaamheid en isolement, aldus een Europese studie van Alzheimer Europe.

Ouderen steeds langer thuis, niet meer zorg door familie
NRC, 27 juni 2018
De grote hervorming van de langdurige zorg, ingezet door het vorige kabinet, moet deels worden gerepareerd. Dat adviseert het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Intelligentie heeft beschermend effect op risico Alzheimer's dementie
Nationale Zorggids, 26 juni 2018
Een internationaal onderzoeksteam onder leiding van hoogleraar Statistische Genetica Danielle Posthuma (VU/Amsterdam UMC, locatie VUmc) heeft de genen, hersengebieden en celtypen geïdentificeerd die van belang zijn bij intelligentie.

Zorggerelateerde schade bij ouderen met gebroken heup is vermijdbaar
Skipr, 26 juni 2018
Bijna eenvijfde van de oudere patiënten die met een gebroken heup in het ziekenhuis belandt, loopt zorggerelateerde schade op. Een deel van deze schade is potentieel te vermijden.

Websites verpleeghuizen informeren slecht over levenseinde
Nederlands Dagblad, 26 juni 2018
Slechts zeer weinig verpleeg- en verzorgingshuizen geven op hun website goede informatie over hun beleid rondom het levenseinde. Vaak zijn hun sites onhelder opgebouwd en is de informatie die wel aangeboden wordt verwarrend.

VWS en NZa ruziën over tarieven langdurige zorg
Zorgvisie, 25 juni 2018
Het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben een hoogoplopend conflict over de tarieven in de langdurige zorg. Het kostenonderzoek van de NZa toont aan dat er geld bij moet, maar de vraag is of VWS de buidel wil en kan trekken.

Demente oudere heeft geen baat bij intensief sporten
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 21 juni 2018
Dat lichamelijke activiteit goed is voor lichaam en geest, is algemeen geaccepteerd. Maar kan sporten ook de cognitieve achteruitgang bij dementiepatiënten vertragen? Meerdere kleine onderzoeken hiernaar gaven geen uitsluitsel. Daarom liet het Britse National Institute for Health Research dit eens groots onderzoeken.

Haloperidol voorkomt geen delier bij ouderen in ziekenhuis
Nursing, 18 juni 2018
Het is niet zinvol om preventief haloperidol te geven aan ouderen die in het ziekenhuis opgenomen worden na een SEH-bezoek. Dat blijkt uit onderzoek waarop arts-onderzoeker Edmée Schrijver vandaag promoveert.

HAN onderzoekt gebruik technologie bij mensen met geheugenproblemen
Nieuwsbericht HAN, 15 juni 2018
Op de HAN Campus in Arnhem is op 7 juni de aftrap gegeven voor een vierjarig onderzoek naar het gebruik van technologie in het dagelijks leven van mensen met geheugenproblemen. De HAN gaat het onderzoek samen met Attent Zorg en Behandeling in Arnhem, Rheden, Doesburg en Overbetuwe en met 18 lokale zorg- en welzijnspartners uitvoeren. De naam van dit praktijkgerichte actieonderzoek in Gelderland is 'HANDIG', de afkorting van 'Hulp bij Alledaagse Noodzakelijke Dingen Is Gemakkelijk'.

Subsidie voor academische netwerken ouderenzorg
ZorgVisie, 13 juni 2018
VWS gaat de zes Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO) subsidiëren. De structurele financiering levert naar verwachting nieuwe kennis op die landelijk beschikbaar komt voor Nederlandse verpleeghuizen.


Ouderen INFORMATIEMARKT

Voor u geselecteerd door de cursuscoördinatoren van het NPi

Extra cursussen Valpreventie en valtraining in oktober
Door de grote internationale aandacht voor het programma Vallen Verleden Tijd is de belangstelling voor deze cursus toegenomen. Daarom zijn er in oktober 2 extra cursussen gepland om aan deze vraag te voldoen.

Voor meer informatie en inschrijving betreffende de cursus op 19 en 20 oktober kijk hier

Voor meer informatie en inschrijving betreffende de cursus op 26 en 27 oktober kijk hier

Congres Dementie; een uitdagende puzzel
Woensdag 31 oktober 2018
Dementie is doodsoorzaak nummer 1 in Nederland. Het aantal mensen met dementie is de afgelopen jaren door de vergrijzing vijf maal zo groot geworden, naar ruim 270.000 patiënten. Behalve dat de ziektelast voor de dementerenden zelf erg groot is, heeft het ook een enorme uitwerking op de directe omgeving en de maatschappij in het algemeen. In Nederland zijn er zo’n 300.000 mantelzorgers die zorg hebben voor iemand met dementie die thuis woont. Dementie is daarmee een erg belangrijk gezondheidsprobleem, maar genezing is (nog) niet mogelijk. De focus ligt dan ook bij het ‘zorgen voor’ in plaats van het ‘genezen van’’ mensen met dementie. Maar hoe doe je dat dan het meest optimaal? Over deze uitdagende puzzel willen we tijdens het congres handvatten bieden en discussie met u voeren.

Hiervoor starten we met de indrukwekkende theatervoorstelling 'Dag Mama'. Door wetenschappers, psychologen, theatermakers en voormalig mantelzorgers is deze voorstelling ontwikkeld. Hierbij worden waardevolle inzichten uit zowel de wetenschap als de praktijk gecombineerd, wat naast nieuwe kennis ook zorgt voor begrip en inspiratie.

In het middagprogramma komen vervolgens 4 gerenommeerde sprekers (dr. Machteld Huber, dr. ir. Monique Tabak, dr. Willem Bossers en prof. dr. Myrra Vernooij-Dassen) aan bod die over dit onderwerp verder zullen spreken en waarbij nog meer de diepte in gegaan zal worden over de biologische, psychologische en sociale aspecten van de uitdagende puzzel rondom dementie. Ook wordt hierbij ingegaan op effectieve interventies en de organisatie van de (paramedische) zorg rondom de dementerenden.

Voor meer informatie en inschrijving kijk hier

Laatste twee cursussen Zitanalyse en (rol)stoelaanpassingen met expert Bengt Engström
In deze uiterst praktische tweedaagse cursus staat het analyseren van de normale zithoudingen centraal. De enige manier om te ontdekken hoe we normaal zitten, wat we kunnen doen om de zithouding in een rolstoel te verbeteren en waarom dit gedaan moet worden, is het zelf ervaren en oefenen. Tijdens de eerste dag zullen duidelijke handvatten worden aangereikt om op een gestructureerde wijze (zit)houdingen te analyseren. Tevens worden de belangrijkste (ergonomische) zitprincipes in relatie tot de constructie van de (rol)stoel besproken.
Op de tweede dag worden zowel in theorie als in praktijk rolstoelaanpassingen voor mensen met verschillende aandoeningen zoals paraplegie, quadriplegie, tetraplegie, hemiplegie, heupcontracturen, overmatige thoracale kyfose en beenamputaties besproken. Tijdens diverse workshops wordt, op basis van patiëntencasuïstiek, in kleine groepjes een rolstoel aangepast aan de eisen van de gebruiker.

Voor meer informatie en inschrijving betreffende de cursus op 27 en 28 september kijk hier

Voor meer informatie en inschrijving betreffende de cursus op 11 en 12 oktober kijk hier

Masterclass ‘Fysieke activiteit voor de “Older Low Physical Performer” (OLoPP): Etiologie, klinimetrie, modaliteiten en oefentherapie’
In deze masterclass willen we kort de diverse veranderingen opfrissen die aan de grondslag liggen van de status van de “Older Low Physical Performer” (OLoPP), oftewel de ‘frail’ oudere, rekening houdend met comorbiditeiten. Hierin situeert zich immers de basis van de status, de subversieve aantasting van fysieke fitheid, de uiteindelijke sleutel voor functionele performance (lees: globale/partiële zelfstandigheid). We gaan daarna bij deze specifieke doelgroep de klinimetrische opties na die ons de mogelijkheid geven deze oudere toch enigermate te categoriseren als basis van en opvolging voor onze oefentherapeutische aanpak met de vereiste accenten. We bespreken reflecties en indicaties van de oefenmodaliteiten. Tot slot introduceren we een generiek oefentherapiemodel (van minder tot meer performant) waarbij we naast dit conceptueel te benaderen, uiteraard specifiek het aanbod en de werkwijze voor de OLoPP eruit lichten. Gezien heel wat standaardoefeningen in beginsel niet onmiddellijk haalbaar zijn, zullen in de praktijk startsuggesties worden gedemonstreerd en ingeoefend.

Voor meer informatie en inschrijving kijk hier

Belangstelling voor NPi-cursussen in het themagebied 'Ouderen'?
Bekijk deze cursussen in de NPi-cursuskalender.

Cursuszoeksysteem


Uitschrijven | Inschrijven | Verzendschema | Disclaimer | Reageren

© Nederlands Paramedisch Instituut
Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort

Actueel

 • npi-service-psychosomatiek-2019-5
  NPi-service Psychosomatiek 2019-5

  lees meer...

 • npi-service-lymfologie-en-oncologie-2019-5
  NPi-service Lymfologie en oncologie 2019-5

  lees meer...

 • geen-wachtlijst-meer-voor-opleiding-oedeemfysiotherapie-start-20-september
  Geen wachtlijst meer voor Opleiding ‘Oedeemfysiotherapie’. Start 20 september.

  lees meer...

 • skills-lab-handtherapie-mobiliserende-en-corrigerende-spalken-op-dinsdag-3-september
  Skills lab handtherapie ‘Mobiliserende en corrigerende spalken’ op dinsdag 3 september.

  lees meer...

 • vernieuw-uw-visie-op-fysiotherapie-cursus-toekomstbestendige-fysiotherapie-op-17-september
  Vernieuw uw visie op fysiotherapie: cursus ‘Toekomstbestendige fysiotherapie’ op 17 september

  lees meer...

 • basiscursus-functiestoornissen-van-de-bekkenbodem-voor-fysio-en-oefentherapeuten-start-4-oktober
  Basiscursus 'Functiestoornissen van de bekkenbodem' voor fysio- en oefentherapeuten. Start 4 oktober.

  lees meer...

 • masterclass-dry-needling-in-de-bekken-buik-bilregio-start-28-september
  Masterclass 'Dry needling in de bekken-buik-bilregio'. Start: 28 september.

  lees meer...

 • masterclass-casuistiek-copd-uitgebreide-voorbereiding-thuis-gevolgd-door-dagdeel-casusbesprekingen-met-npi-experts
  Masterclass 'Casuïstiek COPD'. Uitgebreide voorbereiding thuis gevolgd door dagdeel casusbesprekingen met NPi-experts.

  lees meer...

 • keynote-masterclass-sportmedisch-wetenschappelijk-jaarcongres-2019-bekend
  Keynote masterclass 'Sportmedisch wetenschappelijk jaarcongres 2019' bekend!

  lees meer...

 • nieuwe-skills-lab-handtherapie-polsklachten
  Nieuwe Skills lab handtherapie 'Polsklachten'

  lees meer...

 • vervolgcursus-motiverende-gespreksvoering-op-2-en-3-september
  Vervolgcursus 'Motiverende gespreksvoering' op 2 en 3 september

  lees meer...

 • driedaagse-module-beweegprogramma-s-deel-2-coronaire-hartaandoeningen
  Driedaagse module Beweegprogramma's (deel 2): 'Coronaire hartaandoeningen'

  lees meer...

 • nieuw-masterclass-hoofd-halslymfoedeem-voor-orofaciaal-fysiotherapeuten
  Nieuw: Masterclass ‘Hoofd-halslymfoedeem’ voor orofaciaal fysiotherapeuten

  lees meer...

 • nieuw-kinderfysiotherapie-bij-kinderen-met-pulmonale-aandoeningen
  Nieuw: Kinderfysiotherapie bij kinderen met pulmonale aandoeningen

  lees meer...

 • uiterst-praktische-opleiding-procesmatige-adem-en-ontspanningstherapie
  Uiterst praktische opleiding ‘Procesmatige adem- en ontspanningstherapie’

  lees meer...

Telefoon E-mail Locatie Twitter Facebook LinkedIn Instagram Vimeo