kortingskaart 76x74

nieuws app 76x74

nieuws 76x74

opleiding 76x74

issue 76x74

vragen 76x74

NPi-service Ouderen

NPi-service

OUDEREN

Jrg. 7 (2018) nr. 6 (20 september)

De NPi-service is een initiatief van het Nederlands Paramedisch Instituut.

De referaten zijn toegankelijk voor betalende abonnees van de NPi-service en tevens voor alle KNGF-leden.

Voor de toegang tot de referatenpagina wordt gebruikgemaakt van de inloggegevens van MijnNPi.nl.
De actuele referaten blijven beschikbaar tot de eerstvolgende uitgave van een thema-mailing.
Daarna treft u de referaten aan in het referaten-archief.

Thema-experts

 • dr. J.S.M. (Hans) Hobbelen
  dr. J.S.M. (Hans) Hobbelen
  lector 'Healthy lifestyle, Ageing and Health Care'
 • mw. dr. E. (Ellen) Smulders
  mw. dr. E. (Ellen) Smulders
  bewegingswetenschapper; hoofddocent master geriatrie fysiotherapie
 • J.C. (Hans) Drenth MPT
  J.C. (Hans) Drenth MPT
  geriatriefysiotherapeut; promovendus lectoraat 'Healthy ageing, Allied health care, and Nursing'

Ouderen EVIDENCE-BASED PRACTICE ATTENDERING

Door mw. drs. D.M. (Lonneke) van Berkel en N.I.C.K. (Nick) Muhren MSc in nauwe samenwerking met dr. J.S.M. (Hans) Hobbelen en J.C. (Hans) Drenth MPT.
In deze uitgave van de NPi-service zijn de volgende Nederlandstalige referaten beschikbaar, voorzien van een vertaalslag naar de praktijk:Hoog-intensieve interval wandeltraining verlaagt ziekteactiviteit bij reuma
Bartlett DB, Willis LH, Slentz CA, [et al.].
Ten weeks of high-intensity interval walk training is associated with reduced disease activity and improved innate immune function in older adults with rheumatoid arthritis: a pilot study
Arthritis Research and Therapy 2018; 20(1): 127

Zorgen over vallen doet ouderen minder gevarieerd bewegen
Paraschiv-Ionescu A, Büla CJ, Major K, [et al.].
Concern about falling and complexity of free-living physical activity patterns in well-functioning older adults
Gerontology 2018 Jul 4: 1-9 [Epub ahead of print]

LIFE trainingsprogramma ook in lokale gemeenschap uitvoerbaar
Reid KF, Laussen J, Bhatia K, [et al.].
Translating the lifestyle interventions and independence for elders clinical trial to older adults in a real-world community-based setting
The Journals of Gerontology Series A, Biological Sciences and Medical Sciences 2018 Jul 16. [Epub ahead of print]


Ouderen NIEUWSBERICHTEN

Voor u geselecteerd door de vakreferenten van het NPi

'Luchtvervuiling verhoogt kans op dementie'
RTL Nieuws, 19 september 2018
Er lijkt een link te bestaan tussen het inademen van vervuilde lucht en dementie. Dat schrijven onderzoekers van de universiteit van Londen. Ze houden wel een slag om de arm, want een causaal verband is er niet.

Prinsjesdag 2018: 'Extra geld voor ouderenzorg en meer'
Nursing, 18 september 2018
Waar legt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2019 de prioriteiten? Nursing selecteerde een aantal punten uit de beleidsagenda van VWS.

Mensen met dementie: motieven en belemmeringen voor bewegen
Alles over sport, 18 september 2018
Ouderen met dementie bewegen minder dan hun leeftijdgenoten zonder dementie. Om ze meer te laten bewegen is het belangrijk te weten wat hen stimuleert en belemmert bij het bewegen.

Alzheimer eerder te zien met bloedtest
Trouw, 17 september 2018
Dankzij een nauwkeurige bloedtest is Alzheimer sneller vast te stellen en is een belastende ruggeprik niet nodig. Binnen een jaar zal er een betrouwbare test zijn om in bloedmonsters vast te stellen of iemand Alzheimer heeft, lang voordat de eerste symptomen van die ziekte zich uiten.

Subsidie van 1,2 miljoen voor studie naar niertransplantatie bij ouderen
Persbericht LUMC, 17 september 2018
Onderzoekers van de afdeling Nefrologie en het Transplantatie Centrum (Dr. Aiko de Vries en Prof. Dr. Marlies Reinders) hebben samen met de andere transplantatiecentra in Nederland een subsidie van maar liefst 1,2 miljoen euro gekregen van Zon MW. In het kader van de subsidie-ronde Grote Klinische Trials van Zon MW zal een prospectief, gerandomiseerd, multicenter onderzoek worden uitgevoerd bij patiënten ouder dan 65 jaar die een niertransplantatie ondergaan.

Muziektherapie bij dementie is het overwegen waard
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 6 september 2018
Muziektherapie omvat therapeutisch luisteren, zingen, bewegen op muziek of een instrument bespelen. Het vermindert depressieve symptomen en gedragsproblemen in het algemeen bij patiënten met dementie. Hiervoor zijn aanwijzingen met gemiddelde bewijskracht in de literatuur volgens Jenny van der Steen en collega's, die er een Cochrane-review over schreven.

ZorgSpectrum monitort cliënt via slim matras
Skipr, 4 september 2018
Zorgorganisatie ZorgSpectrum en hulpmiddelenaanbieder Harting-Bank, onderdeel van Medux, starten een strategische samenwerking rondom de inzet van 'slimme' matrassen. De matrassen bevatten sensoren, waarvan de data wordt gedeeld met het zorgpersoneel. Doel is om de zorg efficiënter, toegankelijker en betaalbaarder te maken.

Nederland weet nog te weinig van dementie
Medicalfacts, 3 september 2018
Nederlanders weten nog te weinig van dementie, zo concludeert Samen dementievriendelijk op basis van onderzoek dat is uitgevoerd onder een representatieve groep van ruim 1.000 Nederlanders. Slechts één van de vier Nederlanders zou op straat de signalen van dementie herkennen. Daarnaast weet 60 procent niet dat vrouwen een veel grotere kans hebben op dementie: 1 op 3 tegenover 1 op 7 bij de mannen.

Vincent van Gogh en Proteion bieden soelaas bij ernstig probleemgedrag
Zorgvisie, 3 september 2018
Een ggz-instelling en een ouderenzorgorganisatie hebben samen een oplossing bedacht voor het omgaan met ernstig probleemgedrag. In het Integraal Expertisecentrum Psychogeriatrie kunnen ouderen met dementie tijdelijk worden opgenomen en behandeld door een multidisciplinair team.

'De cliënt bepaalt de kwaliteit van de verpleeghuiszorg'
Nursing, 24 augustus 2018
Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is alweer een jaar een feit. Hoe gaat het met de aanpak ervan in de praktijk?

'Heb ook oog voor kleine dilemma's bij dementie'
Nursing, 23 augustus 2018
Je patiënt met dementie wil niet gewassen worden, maar als verpleegkundige voel je je verantwoordelijk voor de hygiëne. Wat doe je dan? Ethicus en geestelijk verzorger Tim van Iersel schreef het boek 'Dilemma's bij dementie'.

'Bied dementerende ruimte om seksueel actief te zijn'
Skipr, 22 augustus 2018
Voor mensen met dementie die behoefte hebben aan seks en intimiteit zijn er allerlei obstakels. Psycholoog Tineke Roelofs van zorgorganisatie Schakelring adviseert zorgorganisaties om deze obstakels weg te halen, onder meer door de kennis over liefde, intimiteit en seksualiteit bij medewerkers te vergroten en door te onderzoeken hoe de privacy van cli&eml;nt en partner verbeterd kan worden.

Succesvol bereiken van senioren, lessen uit Amersfoort
Alles over sport, 15 augustus 2018
In Amersfoort - ruim 155.000 inwoners - bereikt een team van Buurtsportcoaches in opdracht van de gemeente structureel 1.600 senioren. Eén van hun belangrijkste doelstellingen: méér Amersfoorters in beweging brengen én houden!

Wijkverpleegkundige is spil in 'Ruisloze ouderenzorg'
ZorgVisie, 13 augustus 2018
Wijkverpleegkundigen kunnen veel meer complexere zorg doen bij kwetsbare ouderen die thuis wonen. Met medisch onderzoek aan huis ontlasten ze huisartsen en voorkomen ze onnodige bezoeken van ouderen aan ziekenhuizen. Dat is de kern van 'Ruisloze ouderenzorg'.

Meer geld voor ontwikkeling ouderenzorg in Noordoost-Nederland
Medicalfacts, 10 augustus 2018
Hoe weet je dat mensen met dementie pijn hebben? Hoe kun je een delier bij ouderen voorkomen en herkennen? Welke invloed heeft geluid op het gedrag van mensen met dementie? Het Universitair Netwerk Ouderenzorg UMCG (UNO-UMCG) doet hier onderzoek naar en krijgt de komende jaren een flink bedrag van het ministerie van VWS om dit uit te breiden. De kennis die met het wetenschappelijk onderzoek wordt opgedaan, passen zorgverleners toe in de dagelijkse zorg voor kwetsbare ouderen, thuis en in het verpleeghuis.

"Beweegbord" helpt mee om patiënt sneller fit te krijgen
Medicalfacts, 9 augustus 2018
Hoe komt een patiënt uit bed en hoe loopt hij of zij? Het nieuwe, zogenoemde 'beweegbord' op de Geriatrische Trauma Unit van het Albert Schweitzer ziekenhuis laat het antwoord op deze twee vragen in één oogopslag zien. Het bord hangt tegenover het bed van de patiënt en wordt beheerd door de klinisch fysiotherapeuten. Andere zorgverleners die na het bezoek van de fysiotherapeut op de kamer komen, zien dankzij de pictogrammen direct wat de patiënt wel en (nog) niet zelf kan en kunnen daar hun handelen op afstemmen.

Ouderen nemen hitteplan soms te letterlijk
Gezondheidsnet, 7 augustus 2018
Vanwege de hoge temperaturen heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het hitteplan geactiveerd. Tijdens het warme weer moeten kwetsbare groepen mensen, zoals ouderen, alert zijn vanwege de gevaren die de hitte met zich meebrengt. Ondanks de warmte adviseert fysiotherapeut Marloes Oosterbroek ouderen om niet weken stil te blijven zitten.

Oudere wil verhuizen, maar wel zelfstandig blijven
Skipr, 7 augustus 2018
Ouderen dachten in 2015 vaker over een verhuizing na dan in voorgaande jaren. Hun gezondheid was daarvoor de belangrijkste reden. Toch willen de meesten niet naar een specifieke ouderenwoning waar hulp aanwezig is bij huishoudelijke taken als koken en schoonmaken. De meeste ouderen met een verhuiswens willen zelfstandig blijven wonen.


Ouderen INFORMATIEMARKT

Voor u geselecteerd door de cursuscoördinatoren van het NPi

Congres Dementie; een uitdagende puzzel

Deze cursus is geaccrediteerd voor de registers: Algemeen fysiotherapeut (CKR) / Kwaliteitsdeel van het CKR / Keurmerk Fysiotherapie / Geriatriefysiotherapeut (CKR) met 6 punten.

dementie

Dementie is doodsoorzaak nummer 1 in Nederland. Het aantal mensen met dementie is de afgelopen jaren door de vergrijzing vijf maal zo groot geworden, naar ruim 270.000 patiënten. Behalve dat de ziektelast voor de dementerenden zelf erg groot is, heeft het ook een enorme uitwerking op de directe omgeving en de maatschappij in het algemeen. In Nederland zijn er zo’n 300.000 mantelzorgers die zorg hebben voor iemand met dementie die thuis woont.

Dementie is daarmee een erg belangrijk gezondheidsprobleem, maar genezing is (nog) niet mogelijk. De focus ligt dan ook bij het ‘zorgen voor’ in plaats van het ‘genezen van’’ mensen met dementie. Maar hoe doe je dat dan het meest optimaal? Over deze uitdagende puzzel willen we tijdens het congres handvatten bieden en discussie met u voeren.

Hiervoor starten we met de indrukwekkende theatervoorstelling 'Dag Mama'. Door wetenschappers, psychologen, theatermakers en voormalig mantelzorgers is deze voorstelling ontwikkeld. Hierbij worden waardevolle inzichten uit zowel de wetenschap als de praktijk gecombineerd, wat naast nieuwe kennis ook zorgt voor begrip en inspiratie.

In het middagprogramma komen vervolgens dr. W. Bossers, mw. M. Huber, mw. dr. ir. M. Tabak en mw. M. Henskens aan bod die over dit onderwerp verder zullen spreken en waarbij nog meer de diepte in gegaan zal worden over de biologische, psychologische en sociale aspecten van de uitdagende puzzel rondom dementie.

Kijk hier voor het volledige programma en het inschrijfformulier

 

Masterclass ‘Fysieke activiteit voor de "Older Low Physical Performer" (OLoPP): Etiologie, klinimetrie, modaliteiten en oefentherapie’

In deze masterclass willen we kort de diverse veranderingen opfrissen die aan de grondslag liggen van de status van de “Older Low Physical Performer” (OLoPP), oftewel de ‘frail’ oudere, rekening houdend met comorbiditeiten. Hierin situeert zich immers de basis van de status, de subversieve aantasting van fysieke fitheid, de uiteindelijke sleutel voor functionele performance (lees: globale/partiële zelfstandigheid). We gaan daarna bij deze specifieke doelgroep de klinimetrische opties na die ons de mogelijkheid geven deze oudere toch enigermate te categoriseren als basis van en opvolging voor onze oefentherapeutische aanpak met de vereiste accenten. We bespreken reflecties en indicaties van de oefenmodaliteiten. Tot slot introduceren we een generiek oefentherapiemodel (van minder tot meer performant) waarbij we naast dit conceptueel te benaderen, uiteraard specifiek het aanbod en de werkwijze voor de OLoPP eruit lichten. Gezien heel wat standaardoefeningen in beginsel niet onmiddellijk haalbaar zijn, zullen in de praktijk startsuggesties worden gedemonstreerd en ingeoefend.

Kijk hier voor het volledige programma en het inschrijfformulier

 

Belangstelling voor NPi-cursussen in het themagebied 'Ouderen'?
Bekijk deze cursussen in de NPi-cursuskalender.

Cursuszoeksysteem


Uitschrijven | Inschrijven | Verzendschema | Disclaimer | Reageren

© Nederlands Paramedisch Instituut
Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort

Actueel

 • npi-service-psychosomatiek-2019-5
  NPi-service Psychosomatiek 2019-5

  lees meer...

 • npi-service-lymfologie-en-oncologie-2019-5
  NPi-service Lymfologie en oncologie 2019-5

  lees meer...

 • geen-wachtlijst-meer-voor-opleiding-oedeemfysiotherapie-start-20-september
  Geen wachtlijst meer voor Opleiding ‘Oedeemfysiotherapie’. Start 20 september.

  lees meer...

 • skills-lab-handtherapie-mobiliserende-en-corrigerende-spalken-op-dinsdag-3-september
  Skills lab handtherapie ‘Mobiliserende en corrigerende spalken’ op dinsdag 3 september.

  lees meer...

 • vernieuw-uw-visie-op-fysiotherapie-cursus-toekomstbestendige-fysiotherapie-op-17-september
  Vernieuw uw visie op fysiotherapie: cursus ‘Toekomstbestendige fysiotherapie’ op 17 september

  lees meer...

 • basiscursus-functiestoornissen-van-de-bekkenbodem-voor-fysio-en-oefentherapeuten-start-4-oktober
  Basiscursus 'Functiestoornissen van de bekkenbodem' voor fysio- en oefentherapeuten. Start 4 oktober.

  lees meer...

 • masterclass-dry-needling-in-de-bekken-buik-bilregio-start-28-september
  Masterclass 'Dry needling in de bekken-buik-bilregio'. Start: 28 september.

  lees meer...

 • masterclass-casuistiek-copd-uitgebreide-voorbereiding-thuis-gevolgd-door-dagdeel-casusbesprekingen-met-npi-experts
  Masterclass 'Casuïstiek COPD'. Uitgebreide voorbereiding thuis gevolgd door dagdeel casusbesprekingen met NPi-experts.

  lees meer...

 • keynote-masterclass-sportmedisch-wetenschappelijk-jaarcongres-2019-bekend
  Keynote masterclass 'Sportmedisch wetenschappelijk jaarcongres 2019' bekend!

  lees meer...

 • nieuwe-skills-lab-handtherapie-polsklachten
  Nieuwe Skills lab handtherapie 'Polsklachten'

  lees meer...

 • vervolgcursus-motiverende-gespreksvoering-op-2-en-3-september
  Vervolgcursus 'Motiverende gespreksvoering' op 2 en 3 september

  lees meer...

 • driedaagse-module-beweegprogramma-s-deel-2-coronaire-hartaandoeningen
  Driedaagse module Beweegprogramma's (deel 2): 'Coronaire hartaandoeningen'

  lees meer...

 • nieuw-masterclass-hoofd-halslymfoedeem-voor-orofaciaal-fysiotherapeuten
  Nieuw: Masterclass ‘Hoofd-halslymfoedeem’ voor orofaciaal fysiotherapeuten

  lees meer...

 • nieuw-kinderfysiotherapie-bij-kinderen-met-pulmonale-aandoeningen
  Nieuw: Kinderfysiotherapie bij kinderen met pulmonale aandoeningen

  lees meer...

 • uiterst-praktische-opleiding-procesmatige-adem-en-ontspanningstherapie
  Uiterst praktische opleiding ‘Procesmatige adem- en ontspanningstherapie’

  lees meer...

Telefoon E-mail Locatie Twitter Facebook LinkedIn Instagram Vimeo