kortingskaart 76x74

nieuws app 76x74

nieuws 76x74

opleiding 76x74

issue 76x74

vragen 76x74

 
 
 
 
 
 
 
 
NPi-service Ouderen

NPi-service

OUDEREN

Jrg. 7 (2018) nr. 8 (13 december)

De NPi-service is een initiatief van het Nederlands Paramedisch Instituut.

De referaten zijn toegankelijk voor betalende abonnees van de NPi-service en tevens voor alle KNGF-leden.

Voor de toegang tot de referatenpagina wordt gebruikgemaakt van de inloggegevens van MijnNPi.nl.
De actuele referaten blijven beschikbaar tot de eerstvolgende uitgave van een thema-mailing.
Daarna treft u de referaten aan in het referaten-archief.

Thema-experts


 • mw. dr. E. (Ellen) Smulders
  mw. dr. E. (Ellen) Smulders
  bewegingswetenschapper; hoofddocent master geriatrie fysiotherapie
 • J.C. (Hans) Drenth MPT
  dr. J.C. (Hans) Drenth
  geriatriefysiotherapeut,
  Coördinator Onderzoek en Wetenschap, ZuidOostZorg
  Lector 'Healthy ageing, AlliedHealth Care, and Nursing' Hanzehogeschool Groningen

Ouderen EVIDENCE-BASED PRACTICE ATTENDERING

Door mw. drs. D.M. (Lonneke) van Berkel en N.I.C.K. (Nick) Muhren MSc in nauwe samenwerking met dr. J.C. (Hans) Drenth.
In deze uitgave van de NPi-service zijn de volgende Nederlandstalige referaten beschikbaar, voorzien van een vertaalslag naar de praktijk:

 

Valangst verhoogt kans op functioneringsproblemen bij ouderen
Auais M, French S, Alvarado B, [et al.].
Fear of falling predicts incidence of functional disability 2 years later: a perspective from an international cohort study
The Journals of Gerontology series A, Biological Sciences and Medical Sciences 2018; 73(9): 1212-1215

Valpreventie via telerevalidatie thuis is haalbaar en effectief bij chronisch zieke ouderen
Bernocchi P, Giordano A, Pintavalle G, [et al.].
Feasibility and clinical efficacy of a multidisciplinary home-telehealth program to prevent falls in older adults: a randomized controlled trial
Journal of the American Medical Directors Association 2018 Oct 23. [Epub ahead of print]

Ouderen grotere krachtreserve na weerstandstraining
Englund DA, Price LL, Grosicki GJ, [et al.].
Progressive resistance training improves torque capacity and strength in mobility-limited older adults
The Journals of Gerontology series A, Biological Science and Medical Science 2018 Aug 27. [Epub ahead of print]


Ouderen NIEUWSBERICHTEN

Voor u geselecteerd door de vakreferenten van het NPi

BeweegSamen vergroot je sociale actieradius
Alles over Sport, 11 december 2018
'Als je oud bent, moet je bewegen. Anders kom je vast te zitten', zegt Roel Vijgh lachend. 89 is de Zwollenaar, maar hij doet nog alles zelf in huis. Mede dankzij zijn actieve leefstijl. Via het project BeweegSamen vond hij een wandelmaatje. Nu loopt Vijgh iedere dag drie kwartier. 'Met nordic walking-stokken. Goed voor de balans en je beweegt niet alleen je benen, maar ook je armen.'

Ouderen langer thuis laten wonen door bewegen: inzichten voor professionals
Alles over sport, 6 december 2018
Vanuit je (zorg)werk heb je veel contact met ouderen. Je levert een bepaalde dienst die ouderen ondersteunt in het langer thuis wonen. Je weet dat (meer) bewegen een positieve bijdrage levert aan het zelfredzaam zijn en blijven van ouderen. Maar hoe doe je dat?

Ouderen langer thuis laten wonen door bewegen: inzichten voor gemeenten
Alles over sport, 5 december 2018
Ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol. In dit artikel delen we wat werkt, om kwetsbare - thuiswonende - ouderen in beweging te krijgen: vitaliteit is immers een voorwaarde voor participatie.

Effectieve beweegprogramma's voor thuiswonenden met dementie
Alles over sport, 3 december 2018
Het aantal thuiswonende mensen met dementie stijgt snel door veranderingen in landelijke regelingen en vanwege de vergrijzing. Toch hebben gemeenten vaak geen apart beweegaanbod voor deze groep, terwijl er goede redenen zijn om hierop in te zetten.

Campagne herwaardering ouder worden in voorjaar van start
Skipr, 27 november 2018
Minister Hugo de Jonge (VWS) is voornemens om in het voorjaar van 2019 te starten met een campagne voor de herwaardering van het ouder worden. "Ouder worden komt niet alleen met gebreken, maar komt ook met veel geluk en wijsheid die niet verloren mogen gaan", schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van het Pact voor de Ouderenzorg.

'Ziekenhuiszorg aan huis is beter voor ouderen'
Zorgvisie, 27 november 2018
Voor ouderen die geen goed overzicht over hun eigen leven hebben is Hospital@home een uitkomst. Het is voor hen veel beter als het ziekenhuis bij hen thuis komt, zegt internist-geriater Sophia de Rooij in deze video.

Osteoporotische fractuur lastig te voorspellen
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde*, 23 november 2018
Een lage botdensiteit ( bone mineral density , BMD) blijft de belangrijkste klinische voorspeller voor het ontstaan van een osteoporotische fractuur. Een genetische predispositie voor andere klinische karakteristieken, zoals leeftijd van menopauze of de inname van vitamine D, blijkt niet samen te hangen met het risico op dit type fracturen. (*Voor deze bron moet betaald worden.)

Wetenschappers en ouderen slaan handen ineen voor betere spoedzorg
Nieuwsbericht LUMC, 21 november 2018
Het Nationaal Onderzoeks Consortium Spoedzorg Ouderen (NOCSO) heeft als doel de zorg voor de acuut zieke oudere te verbeteren, door een bundeling van kennis en expertise van een diversiteit aan onderzoekers uit de gehele zorgketen en samen met de patiënt. Op woensdag 21 november werd het Consortium gelanceerd op het Nationaal Symposium Spoedzorg Ouderen.

'Diabetes is terug te dringen en zelfs om te keren'
Nu.nl, 13 november 2018
In Nederland lijden 1,2 miljoen mensen aan diabetes type 2. Overal ter wereld zijn wetenschappers en artsen op zoek naar een remedie tegen de ziekte. Woensdag is het World Diabetes Day. Een mooi moment om te kijken hoe de zaken ervoor staan.

Dementiemonitor Mantelzorg 2018: de uitkomsten
Nieuwsbericht Nivel, 12 november 2018
Door de dementie van hun naaste is het voor mantelzorgers vaak moeilijker om sociale contacten te onderhouden. Dit blijkt uit de Dementiemonitor Mantelzorg 2018 van het Nivel en Alzheimer Nederland.

Geïntegreerde zorg voorkomt achteruitgang kwetsbare oudere niet
Skipr, 6 november 2018
Geïntegreerde zorg voor kwetsbare ouderen voorkomt niet dat zij achteruitgaan in hun dagelijks zelfstandig functioneren. Ook leidt het niet tot ontlasting van mantelzorgers of besparing in zorgkosten, blijkt uit onderzoek van Franca Ruikes van het Radboudumc, waarop zij op 7 november promoveert.

Commissie buigt zich over de zorg voor ouderen thuis in 2030
Nieuwsbericht Rijksoverheid, 2 november 2018
Wat is er nodig om de zorg voor thuiswonende ouderen ook in de toekomst op peil te houden? Om die vraag te beantwoorden stelt het kabinet een commissie in die wordt voorgezeten door Leon van Halder, bestuursvoorzitter van het Radboudumc te Nijmegen. De commissie zal uiterlijk eind 2019 advies uitbrengen.


Ouderen INFORMATIEMARKT

Voor u geselecteerd door de cursuscoördinatoren van het NPi

Valpreventie en valtraining; programma Vallen Verleden Tijd
Gezien de grote belangstelling zijn er extra cursussen gepland.
Recent heeft het RIVM Centrum Gezond Leven het programma ‘Vallen Verleden Tijd’ wederom de hoogst mogelijke erkenning toegeschreven, namelijk ‘bewezen effectief’.
De cursus bestaat uit een theoretisch gedeelte van 2 dagdelen en een praktijkgedeelte van 2 dagdelen. In het theoretische gedeelte wordt ingegaan op de problematiek rond evenwicht en vallen bij ouderen. Tevens worden de achtergrond en de opbouw van het trainingsprogramma toegelicht en zal worden aangeduid hoe het effect van het trainingsprogramma geëvalueerd kan worden. Tijdens het praktijkgedeelte worden alle oefenvormen doorgenomen en worden belangrijke aandachtspunten voor tijdens de oefensessies aangegeven.
Bekijk ook de videotrailer.
Vrijdagmiddag en -avond 15 februari en zaterdag 16 maart 2019
Vrijdagmiddag en -avond 8 maart en zaterdag 9 maart 2019

Speciaal voor buitenlandse collega’s: Falls Prevention Program
Data: 11 en 12 januari 2019
Engelstalige informatie en inschrijfformulier

Vervolgcursus 'Psychogeriatrie'
Nog enkele plaatsen beschikbaar!
De achteruitgang bij de PG-patiënt wordt in vier fasen onderverdeeld. Er zal een praktische vertaling gemaakt worden van dit 4-fasenconcept zowel in diagnostische als in therapeutische zin. Men leert aan de hand van een observatieformulier de problematiek van de patiënt in kaart brengen, aan te geven in welke fase deze zich bevindt en welke aanpak mogelijk het beste is.
Met name de fase overgangen en de consequenties van tonus- en gedragsveranderingen op de grens van vermogen tot waarnemen zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. Er zal praktisch getraind worden gericht op het functioneren van de romp en gericht op vorlage en transfers en aan het gebruik van orthesen, hulpmiddelen en rolstoelen zal praktisch invulling worden gegeven.
Informatie en inschrijfformulier.

Masterclass 'Casuïstiek psychogeriatrie'
In deze masterclass wordt de casuïstiek d.m.v. beeldopnamen getoond. Aan de hand van een gestructureerde beoordelingslijst wordt het bewegend functioneren gedetailleerd in kaart gebracht waarna er een behandelvoorstel en handvatten voor de behandeling volgen en wel op 2 niveau’s. Primair voor de fysiotherapeutische behandeling en secundair voor de verzorgenden op de afdeling om het bewegen optimaal te stimuleren door de dag heen (beweging gerichte zorg) en een oefenprogramma om de zwakke punten zo lang mogelijk op een zo hoog mogelijk niveau te houden.
Informatie en inschrijfformulier.

Functiestoornissen van de bekkenbodem in de geriatrie
Bekkenbodemproblemen zoals urineverlies, ontlastingsverlies en verzakkingsklachten komen voor bij mannen en vrouwen in alle leeftijden. De prevalentie van deze klachten neemt toe bij het ouder worden en tast de kwaliteit van leven aan. Tevens kunnen het belemmerende factoren zijn bij het slagen van de therapie. Maar ook kunnen urine- en ontlastingsverlies veroorzaakt worden door een verminderde mobiliteit en sarcopenie. Urine en ontlastingsverlies zijn vaak redenen waarom men niet meer zelfstandig kan wonen en omgekeerd ontstaat dit als men in een verpleeginrichting wordt opgenomen. Een alerte houding van de geriatrie fysiotherapeut is daarom belangrijk.
Eenvoudige tools worden aangereikt hoe om te gaan met mictie- en defecatiestoornissen als wel met verzakkingsklachten: zowel in de diagnostiek als in de behandeling alsmede op welk moment gedacht kan worden aan het inschakelen van een bekkenfysiotherapeut. Ook wordt aandacht besteed aan het leren vragen naar deze problematiek in de anamnese.
Informatie en inschrijfformulier.

Masterclass 'Paratonie en andere motorische stoornissen bij dementie'
Dementie, met als voornaamste oorzaak de ziekte van Alzheimer, wordt in het algemeen vooral gezien als een ziekte waarbij cognitieve problemen optreden. Dat er ook al in een vroeg stadium motorische stoornissen optreden is veel minder bekend. Pas in een laat stadium worden de motorische problemen dusdanig groot dat de fysiotherapeut wordt ingeschakeld. Het is van belang om als fysiotherapeut kennis te hebben van de verschillende vormen van dementie en de daarmee gepaard gaande verschillen in motorische stoornissen. Daarnaast is het van belang om inzicht te krijgen in werkzame interventies en de juiste meetinstrumenten in te kunnen zetten. In deze masterclass wordt inzicht gegeven in de motorische problemen bij dementie (o.a. paratonie) en worden handvatten voor de praktijk gegeven.
Informatie en inschrijfformulier.

Zitanalyse en (rol)stoelaanpassingen
Laatste mogelijkheid om deze cursus te volgen.
Donderdag 13 juni en vrijdag 14 juni 2019
Bekijk de videotrailer.

Belangstelling voor NPi-cursussen in het themagebied 'Ouderen'?
Bekijk deze cursussen in de NPi-cursuskalender.

Cursuszoeksysteem


Uitschrijven | Inschrijven | Verzendschema | Disclaimer | Reageren

© Nederlands Paramedisch Instituut
Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort

Actueel

 • npi-service-psychosomatiek-2019-5
  NPi-service Psychosomatiek 2019-5

  lees meer...

 • npi-service-lymfologie-en-oncologie-2019-5
  NPi-service Lymfologie en oncologie 2019-5

  lees meer...

 • geen-wachtlijst-meer-voor-opleiding-oedeemfysiotherapie-start-20-september
  Geen wachtlijst meer voor Opleiding ‘Oedeemfysiotherapie’. Start 20 september.

  lees meer...

 • skills-lab-handtherapie-mobiliserende-en-corrigerende-spalken-op-dinsdag-3-september
  Skills lab handtherapie ‘Mobiliserende en corrigerende spalken’ op dinsdag 3 september.

  lees meer...

 • vernieuw-uw-visie-op-fysiotherapie-cursus-toekomstbestendige-fysiotherapie-op-17-september
  Vernieuw uw visie op fysiotherapie: cursus ‘Toekomstbestendige fysiotherapie’ op 17 september

  lees meer...

 • basiscursus-functiestoornissen-van-de-bekkenbodem-voor-fysio-en-oefentherapeuten-start-4-oktober
  Basiscursus 'Functiestoornissen van de bekkenbodem' voor fysio- en oefentherapeuten. Start 4 oktober.

  lees meer...

 • masterclass-dry-needling-in-de-bekken-buik-bilregio-start-28-september
  Masterclass 'Dry needling in de bekken-buik-bilregio'. Start: 28 september.

  lees meer...

 • masterclass-casuistiek-copd-uitgebreide-voorbereiding-thuis-gevolgd-door-dagdeel-casusbesprekingen-met-npi-experts
  Masterclass 'Casuïstiek COPD'. Uitgebreide voorbereiding thuis gevolgd door dagdeel casusbesprekingen met NPi-experts.

  lees meer...

 • keynote-masterclass-sportmedisch-wetenschappelijk-jaarcongres-2019-bekend
  Keynote masterclass 'Sportmedisch wetenschappelijk jaarcongres 2019' bekend!

  lees meer...

 • nieuwe-skills-lab-handtherapie-polsklachten
  Nieuwe Skills lab handtherapie 'Polsklachten'

  lees meer...

 • vervolgcursus-motiverende-gespreksvoering-op-2-en-3-september
  Vervolgcursus 'Motiverende gespreksvoering' op 2 en 3 september

  lees meer...

 • driedaagse-module-beweegprogramma-s-deel-2-coronaire-hartaandoeningen
  Driedaagse module Beweegprogramma's (deel 2): 'Coronaire hartaandoeningen'

  lees meer...

 • nieuw-masterclass-hoofd-halslymfoedeem-voor-orofaciaal-fysiotherapeuten
  Nieuw: Masterclass ‘Hoofd-halslymfoedeem’ voor orofaciaal fysiotherapeuten

  lees meer...

 • nieuw-kinderfysiotherapie-bij-kinderen-met-pulmonale-aandoeningen
  Nieuw: Kinderfysiotherapie bij kinderen met pulmonale aandoeningen

  lees meer...

 • uiterst-praktische-opleiding-procesmatige-adem-en-ontspanningstherapie
  Uiterst praktische opleiding ‘Procesmatige adem- en ontspanningstherapie’

  lees meer...

Telefoon E-mail Locatie Twitter Facebook LinkedIn Instagram Vimeo