kortingskaart 76x74

nieuws app 76x74

nieuws 76x74

opleiding 76x74

issue 76x74

vragen 76x74

NPi-service Hart, vaat en longen

Referaten

Genderverschillen in hartrevalidatie: hoe gaan we daarmee om?

Witvrouwen I. European Journal of Preventive Cardiology 2019, met een vertaalslag van drs. Tinus Jongert, inspanningsfysioloog en directeur NPi

Hartrevalidatie heeft een bewezen positief effect op mortaliteit, morbiditeit en kwaliteit van leven voor patiënten met coronaire hartziekten of hartfalen. Maar mannen en vrouwen reageren verschillend op training en revalidatie. Wat zijn die verschillen dan, en welke rol spelen ze in de effectiviteit van hartrevalidatie? Dat leest u in deze review, waarin de auteurs ook suggesties doen om de verwijzing, deelname en therapietrouw van vrouwen te verbeteren.

Fysiotherapeutische ademtraining veelbelovend voor kinderen met astma

Hepworth C. Pediatric Pulmonology 2019, met een vertaalslag van dr. Lianne van der Giessen, kinderfysiotherapeut en disciplinecoördinator

Veel astmapatiënten hebben een disfunctioneel adempatroon, dat de astmaklachten in stand kan houden of verergeren. Ademhalingstherapie kan de klachten verminderen, maar is bij kinderen nog weinig onderzocht. Zou Buteyko-therapie de astmatische klachten bij kinderen kunnen verminderen? U leest het in dit referaat.

Begeleiden naar werkhervatting na cardiaal incident verdient meer aandacht

Van de Cauter J. European Journal of Preventive Cardiology 2019, met een vertaalslag van drs. Sandra Verhagen, fysiotherapeut en bewegingswetenschapper

We worden steeds ouder, maar we worden ook geacht steeds langer door te werken. Hoe makkelijk of moeilijk komen mensen na een cardiaal incident weer aan het werk, en is werkhervatting te beïnvloeden? Lees hier de uitkomsten van een groot Europees onderzoek.

Literatuurlijst 2019-5

Hier vindt u de meest recente literatuurlijst met daarin open-access studies en internationale publicaties binnen het thema Hart, vaat en longen.

Eerdere referaten en literatuurlijsten zijn te vinden in het referaten-archief.

Webcasts

NIEUWE WEBCAST: Vrouwen en cardiovasculaire ziekten

Duur: 32:14 min | Spreker: dr. Jutta Schroeder - Tanka

Mevrouw dr. Jutta Schroeder, cardioloog in het Amsterdamse OLVG, legt uit waarom vrouwen vaker ischemische hartklachten hebben zonder obstructie in de hartvaten, en welke rol het microvasculaire vaatbed daarin speelt.

Eerdere webcasts zijn te vinden in het webcast-archief.

Themaberichten

'Hoge bloeddruk bij dementie wél behandelbaar'

Bron: Skipr, 17 juli 2019

Onderzoekers van het Radboudumc hebben ontdekt dat hoge bloeddruk bij oudere mensen met dementie toch wel te behandelen is. In de medische wereld wordt aangenomen dat dat beter niet kan omdat het de bloedtoevoer naar de hersenen verder zou kunnen verminderen.

Hoge bloeddruk vormt een gevaar voor ernstige hartklepaandoeningen

Bron: Mijn gezondheidsgids, 11 juli 2019

Langdurige blootstelling aan hoge bloeddruk verhoogt het risico op hartklepaandoeningen. Onderzoekers van de universiteit van Oxford drukken daarom op het hart tijdig stappen te ondernemen om de bloeddruk stabiel te houden. Ze publiceren hierover in het medische tijdschrift JAMA-cardiology.

Hartstichting: digitale tweeling helpt hart- en vaatziekten voorkomen

Bron: Medicalfacts, 9 juli 2019

De Hartstichting is medefinancier van in totaal vier zogenoemde Big Data-onderzoeken. Deze innovatieve onderzoeken bieden nieuwe kansen om hart- en vaatziekten sneller te herkennen en behandelen. De kracht van Big Data ten opzichte van klassiek wetenschappelijk onderzoek is dat het veel vaker en veel meer informatie oplevert.

Augmented reality applicatie helpt studenten bij het stellen van diagnoses

Bron: Persbericht LUMC, 25 juni 2019

Geneeskundestudenten aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) kunnen met de nieuwe augmented reality-applicatie AugMedicine: Lung cases straks sneller verschillende longaandoeningen herkennen. De applicatie werd dinsdag 25 juni gelanceerd door de Clinical teaching unit van de interne geneeskunde (LUMC) en het Centre for Innovation van de Universiteit Leiden.

Kan je slimme speaker je straks vertellen of je een hartaanval hebt?

Bron: Numrush, 20 juni 2019

Wetenschappers van de University of Washington hebben een nieuwe tool ontwikkeld die mensen in de gaten kan houden, om te zien of ze een hartaanval hebben terwijl ze slapen. De tool werkt als een vaardigheid voor een slimme speaker als de Google Home of Amazon Alexa, of een smartphone.

Beweegprogramma's (deel 2): 'Coronaire hartaandoeningen'

13, 20 en 21 september

Na deze module kent de deelnemer de intakeprocedure voor deelname aan beweegprogramma’s en kan hij een op mensen met coronaire hartaandoeningen afgestemde test(en) afnemen en samen met de cliënt op basis van verwijsgegevens en eigen onderzoek een op maat gemaakt en verantwoord beweegprogramma opstellen en begeleiden.

Gronings ziekenhuis zet big data in tegen astma

Bron: NOS, 20 juni 2019

Het Universitair Medisch Centrum in Groningen (UMCG) gaat samen met een bigdatabedrijf onderzoek doen naar astma en allergieën. Kunstmatige intelligentie die normaal wordt ingezet om fraude op te sporen, moet nu in erfelijk materiaal patronen opsporen.

Masterclass 'Casuïstiek COPD'

7 oktober 2019

Aan de hand van (complexe)casuïstiek wordt een analyse van onderzoekgegevens gemaakt met een behandelplan. Deze cursus is blended van vorm waarbij ondersteunende informatie en de eerste casus uitwerking online plaatsvindt.

Nieuwe inzichten in astma dankzij plattegrond van luchtwegen

Bron: Medicalfacts, 20 juni 2019

Voor het eerst is er systematisch in kaart gebracht welke cellen er in de luchtwegen zitten en op welke plek, zowel bij gezonde mensen als bij astmapatiënten. Ook is duidelijker wat deze cellen precies doen. Wetenschappers van het Universitair Medisch Centrum Groningen en het Wellcome Sanger Institute in Engeland brachten dit in kaart dankzij nieuwe onderzoekstechnieken.

Verschillen in trombose bij man en vrouw

Bron: Medicalfacts, 19 juni 2019

Bij vrouwen komt een veneuze trombose (een bloedstolsel in een bloedvat) vaker voor in de longen dan bij mannen. Bij hen zit het vaker in het been. Ook blijkt dat oestrogeen bij transvrouwen een grotere stollingsneiging geeft, waardoor zij een verhoogd risico hebben op trombose.

Perifeer arterieel vaatlijden en training

Startdatum voor beide cursussen woensdag 30 oktober

Na deze cursus kan de deelnemer de karakteristieke verschillen van het perifeer arterieel vaatlijden in relatie tot de fysiotherapeutische  /oefentherapeutische interventie benoemen en kan hij op basis van de KNGF-richtlijn 'Claudicatio intermittens' invulling geven aan de fysiotherapeutische  /oefentherapeutische diagnostiek en behandeling van patiënten met arterieel perifeer vaatlijden.

Ruim 70 procent chronische patiënten klaar voor zorg op afstand

Bron: Medicalfacts, 19 juni 2019

Dat patiënten volgens medisch specialisten nog niet klaar zouden zijn voor eHealth – ofwel zorg op afstand – is een misverstand. Meer dan 70 procent van de chronische patiënten staat open voor zorg op afstand, blijkt uit onderzoek van ABN AMRO onder 1.228 patiënten.

Leren van verschillen tussen patiënten met vaatziekte in het hoofd

Bron: Persbericht LUMC, 14 juni 2019

Een betere behandeling van vaatziektes in het hoofd, zoals beroertes, begint met meer aandacht voor de verschillen tussen patiënten. Verschillen tussen mannen en vrouwen, maar ook tussen patiënten die ogenschijnlijk hetzelfde zijn. Dat betoogde Marieke Wermer op vrijdag 14 juni 2019 in haar oratie als hoogleraar Neurologie, in het bijzonder neurovasculaire aandoeningen.

NIEUW!! Kinderfysiotherapie bij kinderen met pulmonale aandoeningen

1 en 15 november

In deze 2 daagse cursus voor kinderfysiotherapeuten of kinderoefentherapeuten komen met betrekking tot diagnostiek en behandeling de meest voorkomende long- en luchtweg aandoeningen aan bod vanuit medisch en fysiotherapeutisch perspectief.

Nieuwe ontdekking rol van ijzertekort bij pulmonale arteriële hypertensie

Bron: Mijn gezondheidsgids, 7 juni 2019

Een lichtpuntje om de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie (PAH) te verbeteren. Onderzoekers aan de universiteit van Oxford schrijven in een publicatie in PNAS dat ijzertekort de bloedvoorziening – met name de doorbloeding van de longslagaders – beïnvloedt op een manier die niet eerder is onderzocht.

Praktijkdagen COPD Dekkerswald

14 en 15 november

In dit expertisecentrum ‘volgt’ u met een kleine groep medecursisten de diagnostiek en behandeling in de longrevalidatie van de patiënt in een expertisecentrum voorafgaand aan de doorbehandeling naar de eerste lijn.

Gezocht: Amsterdamse muren voor AED’s

Bron: Medicalfacts, 6 juni 2019

In Amsterdam is de Hartstichting samen met partners naarstig op zoek naar buitenmuren om extra AED’s te plaatsen. Landelijk gezien loopt de hoofdstad achter op het aantal 24/7 beschikbare AED’s, waardoor er niet overal op tijd een AED kan worden ingezet bij een reanimatie.

Huisartsen voorstander van het tijdig opsporen van patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten

Bron: Nivel, 6 juni 2019

Selectieve screening van hart- en vaatziekten kan plaatsvinden in de huisartsenpraktijk, maar dan moeten hier wel voldoende tijd en middelen voor beschikbaar zijn. Dit blijkt uit onderzoek van Nivel onder 118 huisartsen, in opdracht van de Hartstichting.

Handboek COPD geeft mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden meer eigen regie

Bron: Medicalfacts, 5 juni 2019

Van de 600.000 mensen in Nederland met COPD, is maar liefst 46% beperkt gezondheidsvaardig. Die grote groep COPD-patiënten heeft moeite om zelfstandig hun aandoening te managen. Daarom ontwikkelden Pharos en het Longfonds het handboek ‘Ik heb COPD, wat kan ik doen?’ en een gesprekskaart.

Praktijkdagen COPD Beatrixoord te Haren

21 en 22 november

In dit expertisecentrum ‘volgt’ u met een kleine groep medecursisten de diagnostiek en behandeling in de longrevalidatie van de patiënt in een expertisecentrum voorafgaand aan de doorbehandeling naar de eerste lijn.

Nieuw onderzoek: zelfs 25 kopjes koffie per dag niet schadelijk voor het hart

Bron: Het Nieuwsblad, 4 juni 2019

Een kopje koffie kan heerlijk smaken. Twee en meer ook, al wordt het al jaren afgeraden om te veel koffie te drinken. Slecht voor het hart. Maar een nieuw Brits onderzoek stelt mensen die elke dag sloten koffie naar binnen werken, nu gerust.

Airway clearance technieken bij mensen met sputumretentie, bekijk de videotrailer

Vrijdag 22 november

Na deze cursus is de deelnemer in staat een fysiotherapeutisch onderzoek uit te voeren en de verschillende modaliteiten van airway clearance technieken toe te passen bij kinderen en volwassenen met sputumretentie. Niet alleen patiënten met respiratoire aandoeningen, zoals COPD en cystic fibrosis, maar ook patiënten met hartfalen, neuromusculaire aandoeningen en chirurgische patiënten kunnen klachten hebben van sputumretentie.

Vrouwen met een hartstilstand hebben een grotere sterfkans dan mannen

Bron: NewScientist, 22 mei 2019

Vrouwen die buiten de muren van het ziekenhuis een hartstilstand krijgen, hebben een kleinere kans dan mannen om door een omstander te worden gereanimeerd. Ook hebben vrouwen een grotere kans om te sterven.

Andere leefstijl kán helpen tegen diabetes type 2, maar goed onderzoek blijft nodig

Bron: NRC, 20 mei 2019

Kun je als diabetes type 2-patiënt van je medicijnen afkomen als je je leefstijl aanpast? Een nieuwe Nederlandse studie wijst in die richting. De helft van de deelnemers aan een voeding- en leefstijlinterventieprogramma kon binnen zes maanden minderen of stoppen met de medicijnen die de bloedsuiker verlagen.

NIEUW! Fysiotherapie in de palliatieve fase bij patiënten met longaandoeningen

29 november

In deze nieuwe cursus wordt aandacht besteed aan de verschuiving van behandeling van de kwaliteit van leven naar begeleiding in kwaliteit van sterven bij de patiënt met een longaandoening. In welke mate kunt u hier als fysiotherapeut aan bijdragen.

Meer informatie over de NPi-service

Actueel

 • npi-service-psychosomatiek-2019-5
  NPi-service Psychosomatiek 2019-5

  lees meer...

 • npi-service-lymfologie-en-oncologie-2019-5
  NPi-service Lymfologie en oncologie 2019-5

  lees meer...

 • vervolgcursus-motiverende-gespreksvoering-op-2-en-3-september
  Vervolgcursus 'Motiverende gespreksvoering' op 2 en 3 september

  lees meer...

 • skills-lab-handtherapie-mobiliserende-en-corrigerende-spalken-op-dinsdag-3-september
  Skills lab handtherapie ‘Mobiliserende en corrigerende spalken’ op dinsdag 3 september.

  lees meer...

 • driedaagse-module-beweegprogramma-s-deel-2-coronaire-hartaandoeningen
  Driedaagse module Beweegprogramma's (deel 2): 'Coronaire hartaandoeningen'

  lees meer...

 • geen-wachtlijst-meer-voor-opleiding-oedeemfysiotherapie-start-20-september
  Geen wachtlijst meer voor Opleiding ‘Oedeemfysiotherapie’. Start 20 september.

  lees meer...

 • nieuwe-skills-lab-handtherapie-polsklachten
  Nieuwe Skills lab handtherapie 'Polsklachten'

  lees meer...

 • vernieuw-uw-visie-op-fysiotherapie-cursus-toekomstbestendige-fysiotherapie-op-17-september
  Vernieuw uw visie op fysiotherapie: cursus ‘Toekomstbestendige fysiotherapie’ op 17 september

  lees meer...

 • uiterst-praktische-opleiding-procesmatige-adem-en-ontspanningstherapie
  Uiterst praktische opleiding ‘Procesmatige adem- en ontspanningstherapie’

  lees meer...

 • basiscursus-functiestoornissen-van-de-bekkenbodem-voor-fysio-en-oefentherapeuten-start-4-oktober
  Basiscursus 'Functiestoornissen van de bekkenbodem' voor fysio- en oefentherapeuten. Start 4 oktober.

  lees meer...

 • functiestoornissen-van-de-bekkenbodem-in-de-geriatrie-cursus-op-25-oktober-8-november-en-12-december
  Functiestoornissen van de bekkenbodem in de geriatrie. Cursus op 25 oktober, 8 november en 12 december.

  lees meer...

 • masterclass-dry-needling-in-de-bekken-buik-bilregio-start-28-september
  Masterclass 'Dry needling in de bekken-buik-bilregio'. Start: 28 september.

  lees meer...

 • masterclass-casuistiek-copd-uitgebreide-voorbereiding-thuis-gevolgd-door-dagdeel-casusbesprekingen-met-npi-experts
  Masterclass 'Casuïstiek COPD'. Uitgebreide voorbereiding thuis gevolgd door dagdeel casusbesprekingen met NPi-experts.

  lees meer...

 • keynote-masterclass-sportmedisch-wetenschappelijk-jaarcongres-2019-bekend
  Keynote masterclass 'Sportmedisch wetenschappelijk jaarcongres 2019' bekend!

  lees meer...

 • praktische-dag-over-klinische-redeneren-bij-patienten-met-kniepijn-door-dr-igor-tak-maandag-28-oktober-bekijk-de-videotrailer
  Praktische dag over klinische redeneren bij patienten met kniepijn door dr. Igor Tak. Maandag 28 oktober. Bekijk de videotrailer.

  lees meer...

Telefoon E-mail Locatie Twitter Facebook LinkedIn Instagram Vimeo