kortingskaart 76x74

nieuws app 76x74

nieuws 76x74

opleiding 76x74

issue 76x74

vragen 76x74

Themaberichten

Op initiatief van het ministerie van VWS en Long Alliantie Nederland is in korte tijd een multidisciplinaire handreiking ontwikkeld voor de behandeling en begeleiding van patiënten die na COVID-19 klachten en beperkingen in het functioneren ervaren. Dit wordt het ‘COVID-19 Associated Syndrome (CAS)’ genoemd.

De CaReQoL Astma is een vragenlijst voor patiënten met ernstig astma en een hulpmiddel voor patiënten en behandelaars om behandeldoelen vast te stellen en te bespreken. Ook kan deze vragenlijst ingezet worden om samen te beslissen over de behandeling en om uitkomsten van de longrevalidatie te meten en te evalueren.

Gezien het grote belang en de grote vraag is hard gewerkt aan een online versie van de al bestaande cursus ‘De fysiotherapeutische behandeling van patiënten met een Post Intensive Care Syndroom (PICS) na ontslag uit het ziekenhuis’. Deze online cursus is, net als de fysieke cursus, ontwikkeld in samenwerking met meerdere partijen.

Tijdens deze tweedaagse cursus, die is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisfysiotherapie (NVZF), zullen inspanningsfysiologie en trainingsleer en de inzet van klinimetrie uitgebreid aan bod komen. Steeds zal hierbij het doel van de patiënt centraal staan.Omdat ‘de’ ziekenhuispatiënt niet bestaat zal er vooral veel aandacht zijn voor het klinisch redeneren, rekening houdend met effecten van ziekte, zoals koorts, infectie, sepsis en langdurige inactiviteit.

Er wordt steeds vaker gesproken over restschade aan het hart en de longen nadat iemand besmet is geraakt met het coronavirus en daardoor COVID-19 patiënt is geworden. Na het herstel van COVID-19 blijven de longen vaak aangetast en hier is meer onderzoek naar nodig.

Het Erasmus MC onderzoekt welke effecten het coronavirus op hart en longen heeft. Bij mensen die hersteld zijn van het virus, is vaak restschade te zien en blijven de longen aangetast.

In deze masterclass zal o.l.v. internationaal expert prof. dr. Daniel Langer de toepassingsgebieden en de evidentie van ademspiertraining besproken worden en gedemonstreerd. Zie ook de videotrailer.

Dat blijkt uit onderzoek door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Harteraad, onder 830 patiënten dat in de eerste helft van mei 2020 is uitgevoerd. Daarom besteedt Harteraad de komende periode aandacht aan de emoties die komen kijken bij een hart- of vaataandoening.

Deze cursus, die als minimaal verplichte scholing geldt voor het Chronisch ZorgNet, kan gevolgd worden na de ‘basiscursus Fysiotherapie bij mensen met een longaandoening’. Hierin worden de fysieke activiteit en evidence based trainingsvormen besproken en geïmplementeerd in de casuïstiek.

De longen van coronapatiënten die na een maand in het ziekenhuis zijn overleden, zijn nauwelijks meer te herkennen. Dat heeft een hoogleraar op het gebied van hart en vaatziekten tegen het Britse Hogerhuis gezegd.

Voor tweede en derde lijners en eerste lijners die multidisciplinaire revalidatie willen gaan opzetten is deze cursus opgezet en kan gevolgd worden na de ‘basiscursus Fysiotherapie bij mensen met een longaandoening’ en de cursus ‘Exercise training bij mensen met een longaandoening’. In deze cursus wordt dieper ingegaan op de behandeling vanuit de verschillende disciplines in de zorgketen rond complexe longpatienten.

Na meditatie en mindfulness wordt ademhaling geprezen als de nieuwe manier om stress te bestrijden. Beter ademhalen kan ook patiënten helpen bij hun herstel. Want het gaat dan wel vanzelf, het gaat lang niet altijd vanzelf goed.  

Aan de hand van (complexe) casuïstiek wordt een analyse van onderzoekgegevens gemaakt met een behandelplan. Deze cursus is blended van vorm waarbij ondersteunende informatie en de eerste casus uitwerking online plaatsvindt. Tijdens de fysieke bijeenkomst wordt de casus uitgewerkt en worden tevens twee complexe casussen behandeld.

Het Longfonds heeft zich, samen met de koepel van de fysiotherapeuten en oefentherapeuten, sterk gemaakt voor de aanpassing van de vergoeding van fysiotherapie.Mensen met COPD die in groep B vallen, die in de afgelopen 12 maanden 1 longaanval zonder ziekenhuisopname hebben gehad én een hoge ziektelast ervaren, worden per 1 januari 2021 ingedeeld in een nieuwe groep.

Een wereldprimeur voor het HagaZiekenhuis: een MRI-scanner die automatisch scherpstelt waar het gereedschap van de cardioloog aan het werk is om hartritmestoornissen te verhelpen. Dat gebeurde woensdag bij de ingebruikname van het eerste MRI-ablatiecentrum in de Benelux.

Hartpatiënten thuis met hun eigen smartphone metingen laten uitvoeren en zo monitoren. Dat is de kern van TeleCheck-AF. Via social media verspreidde het systeem zich over de wereld, vertelt cardioloog Dominik Linz van Maastricht UMC+, die aan de wieg van het project stond. *Voor deze bron moet worden betaald.

In een brief aan de Tweede Kamer stelt de minister voor de aanspraken fysiotherapie bij COPD aan te passen. De minister lost hiermee een probleem op waar het KNGF al sinds de invoering van het nieuwe aanspraken-systeem aandacht voor vraagt, namelijk dat met name de categorie-B patiënten (ondanks het achterwege blijven van longaanvallen) toch een hoge ziektelast kunnen hebben die (aanzienlijk) meer behandelingen noodzakelijk maakt.

Een 'parapluutje' dat na een beroerte in het hart wordt aangebracht, kan de kans op een nieuwe beroerte bij een groep patiënten met een verhoogd risico enorm verkleinen.

Op deze cursusdag passeert, o.l.v. deskundige docenten het gehele palet aan beschikbare technieken die ingezet kunnen worden m.b.t. sputumevacuatie. (Contra)indicatie, evidentie, praktisch oefenen en casuïstiek staan deze dag centraal.

Hart- en vaatpatiënten lopen verhoogde risico’s in deze coronapandemie. Maar huisartsen kunnen die nog moeilijk inschatten. De Hartstichting begint een onderzoek.

Er ontstaat een groeiende groep patiënten met een getransplanteerd orgaan. Fysiotherapeutische begeleiding van deze groep patiënten voor transplantatie, op de wachtlijst en na transplantatie is enorm in ontwikkeling. De begeleidende rol van de fysiotherapeut, niet alleen in de transplantatie centra, maar juist ook in de eerste lijn, is essentieel voor het slagen van de pre- en post- transplantatie doelen.

Het coronavirus heeft desastreuze gevolgen voor hartpatiënten, zeggen cardiologen. Zeker 65.000 levensjaren gaan verloren.

In deze 2 daagse cursus voor kinderfysiotherapeuten of kinderoefentherapeuten komen met betrekking tot diagnostiek en behandeling de meest voorkomende long- en luchtweg aandoeningen aan bod vanuit medisch en fysiotherapeutisch perspectief.

Echoapparaten, waarvan ziekenhuizen er vaak tientallen in huis hebben, kunnen met behulp van kunstmatige intelligentie worden gebruikt als hulpmiddel om de longziekte Covid-19 op te sporen.

De e-sigaret wordt vaak gebruikt om te stoppen met roken, maar de elektronische sigaret is schadelijker dan gedacht. Dat meldt het Trimbos-instituut dat in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid (VWS) onderzoek doet naar de rookwaar.

We hebben het Standpunt 1.0 na COVID-19 aangepast met nieuwe informatie over besmettelijkheid en veiligheid voor fysiotherapeut en patiënt.

Het Longfonds is donderdagmorgen begonnen met een digitaal platform voor mensen met longklachten door het coronavirus. Het is een plek voor informatie, lotgenotencontact, hulp én onderzoek.

Zorginstituut Nederland adviseert de minister voor Medische Zorg om het maximaal aantal behandelingen gesuperviseerde oefentherapie bij COPD in sommige gevallen te verhogen. Het gaat om de groep patiënten die, ondanks een relatief stabiel ziektebeeld met weinig tot geen longaanvallen, toch kampen met een ziektelast én beperkte fysieke capaciteit.

Hoe nu verder? Wekenlang sta je ‘uit’. In coma gehouden, in de hoop zo het coronavirus te bestrijden. Maar als die hoop dan eindelijk werkelijkheid is geworden, begint het pas. Revalideren. En dat lijkt zwaarder dan in eerste instantie werd gedacht. Want corona slaat niet alleen in de longen toe. ,,We zien steeds meer patiënten met de symptomen van een herseninfarct.”

Wie het nieuws rond corona goed volgt, weet dat patiënten die lang in het ziekenhuis of op de IC hebben gelegen sterk verzwakt zijn. Werken aan sterke spieren vooraf, en goed trainen in de herstelfase is belangrijk. Samenwerking tussen zorgverleners, organisaties met sport- en beweegaanbod én buurtsportcoaches heeft hier een duidelijke meerwaarde.

Actueel

 • npi-service-bekkenproblematiek-2020-5
  NPi-service Bekkenproblematiek 2020-5

  lees meer...

 • npi-service-hart-vaat-en-longen-2020-5
  NPi-service Hart, vaat en longen 2020-5

  lees meer...

 • inspirerende-2-daagse-cursus-over-klinisch-redenen-bij-schouderpatienten-start-op-3-september
  Inspirerende 2-daagse cursus over klinisch redenen bij schouderpatiënten. Start op 3 september

  lees meer...

 • cursus-motiverende-gespreksvoering-bij-mensen-met-een-chronische-aandoening-op-2-en-3-september
  Cursus 'Motiverende gespreksvoering bij mensen met een chronische aandoening' op 2 en 3 september

  lees meer...

 • vanwege-grote-belangstelling-extra-cursus-beweegprogramma-s-deel-1-op-9-en-26-september
  Vanwege grote belangstelling extra cursus Beweegprogramma’s (deel 1) op 9 en 26 september

  lees meer...

 • in-2-dagen-state-of-the-art-bij-patienten-met-onderbeen-enkel-en-voetklachten-op-23-en-24-september
  In 2 dagen state of the art bij patienten met onderbeen-, enkel- en voetklachten? Op 23 en 24 september.

  lees meer...

 • 10e-opleiding-handtherapie-start-28-september-waardering-8-3-bekijk-de-videotrailer
  10e opleiding Handtherapie. start 28 september. Waardering 8,3. Bekijk de Videotrailer.

  lees meer...

 • e-learning-moduul-en-cursus-over-inspanningsfysiologie-en-trainingsleer-start-nu-alvast-met-de-online-voorbereiding-van-dag-1-op-21-september
  E-learning-moduul en cursus over Inspanningsfysiologie en trainingsleer. Start nu alvast met de online voorbereiding van dag 1 op 21 september

  lees meer...

 • masterclass-bekkenbodemklachten-na-een-seksueel-trauma-toegankelijk-voor-geregistreerde-bekkenfysiotherapeuten
  Masterclass ‘Bekkenbodemklachten na een seksueel trauma’. Toegankelijk voor geregistreerde bekkenfysiotherapeuten

  lees meer...

 • inspanningsfysiologie-en-trainingsleer-bij-de-ziekenhuis-patient-op-14-en-24-september
  Inspanningsfysiologie en trainingsleer bij de ziekenhuis patiënt op 14 en 24 september

  lees meer...

 • nieuwe-principes-en-concepten-over-revalidatie-en-return-to-sport-na-een-voorste-kruisbandletsel-op-16-september
  Nieuwe principes en concepten over revalidatie en return-to-sport na een voorste kruisbandletsel, op 16 september

  lees meer...

 • hoog-gewaardeerde-masterclass-liespijn-bij-sporters-op-24-en-25-september
  Hoog gewaardeerde masterclass 'Liespijn bij sporters' op 24 en 25 september

  lees meer...

 • starten-met-een-beweegprogramma-diabetes-mellitus-cursus-op-30-september-en-1-oktober
  Starten met een beweegprogramma Diabetes Mellitus? Cursus op 30 september en 1 oktober

  lees meer...

 • constraint-induced-movement-therapy-cimt-na-een-beroerte-cursus-op-28-oktober-en-9-december
  Constraint Induced Movement Therapy (CIMT) na een beroerte. Cursus op 28 oktober en 9 december.

  lees meer...

 • praktijkgerichte-cursus-aandacht-voor-de-werkplek-op-30-september-en-woensdag-14-oktober
  Praktijkgerichte cursus 'Aandacht voor de werkplek' op 30 september en woensdag 14 oktober

  lees meer...

 • sportblessures-bij-kinderen-cursusdag-op-woensdag-23-september
  Sportblessures bij kinderen? Cursusdag op woensdag 23 september.

  lees meer...

Telefoon E-mail Locatie Twitter Facebook LinkedIn Instagram Vimeo