kortingskaart 76x74

nieuws app 76x74

nieuws 76x74

opleiding 76x74

issue 76x74

vragen 76x74

NPi-service Kinderen

Referaten

Gezondheid en geluk bij kinderen met een neurologische beperking; hoe zit dat?

Filipe A. Disability and Rehabilitation 2020, met een vertaalslag van Ruud Wong Chung MSc, kinderfysiotherapeut

Opgroeien met een neurologische beperking geeft uitdagingen voor het kind en het gezin. Veel gezinnen ervaren dezelfde uitdagingen. Maar wat is vanuit de sociale context bepalend voor het geluk van het kind en het gezin? Wil je een brede kijk op factoren die van invloed zijn? Lees dan verder.

Ontwikkeling van zorgpaden om de kwaliteit van zorg voor specifieke doelgroepen te verbeteren

Kelly G. Disability and Rehabilitation 2020, met een vertaalslag van Ruud Wong Chung MSc, kinderfysiotherapeut

Er ligt een ingewikkelde taak voor zorgprofessionals die samenwerken in gespecialiseerde netwerken of klinieken, want: hoe bereik je samen met je collega’s uniforme, evidence based zorg, én doe je recht aan de individuele patiënt? Lees het hele referaat voor een mooi voorbeeld van Engelse therapeuten in een kliniek voor kinderen en jongeren met niet-aangeboren hersenletsel!

Welke aanpak is effectief bij kinderen met chronische hoofdpijn?

Shulman J. Disability and Rehabilitation 2020, met een vertaalslag van Ruud Wong Chung MSc, kinderfysiotherapeut

Hoofdpijn komt erg veel voor onder kinderen. Er spelen allerlei factoren mee die de klachten in stand houden. Ouders zitten soms met de handen in het haar omdat het ook ten koste gaat van de schoolprestaties van het kind. Welke bijdrage kun je als therapeut leveren om de vicieuze cirkel te doorbreken?

Literatuurlijst 2020-5

Hier vindt u de meest recente literatuurlijst met daarin open-access studies en internationale publicaties binnen het thema Kinderen.

Eerdere referaten en literatuurlijsten zijn te vinden in het referaten-archief.

Webcasts

NIEUWE WEBCAST: Het belang van een goede nachtrust

Duur: 31:56 min | Spreker: Dr. Monique l'Hoir

In deze webcast vertelt dr. Monique l'Hoir over het belang van slaap voor kinderen, over het effect van schermtijd op de slaap en de gevolgen van slaapgebrek. Ook geeft ze tips over een goede slaaphygiëne en de relatie tussen slaap en het lichaamsgewicht van kinderen.

Eerdere webcasts zijn te vinden in het webcast-archief.

Themaberichten

Op weg naar een beweegstimulerende inrichting bij de jeugdgezondheidszorg

Bron: Alles over sport, 20 juli 2020

Hoe kun je wacht- en consultruimtes zó inrichten dat bewegen en het gesprek daarover gestimuleerd worden? Vijf organisaties uit de jeugdgezondheidszorg gaan daar vanaf september 2020 mee aan de slag.

Veel belangstelling voor sportblessures bij kinderen

Woensdag 23 september 2020

In deze 1-daagse cursus worden op interactieve wijze tal van groeigerelateerde sportblessures bij kinderen besproken door sportfysiotherapeut dr. Igor Tak en sportarts drs. Esther Schoots. Daarnaast komen weinig voorkomende maar ernstige blessures, de relatie tussen techniek/groei en blessures en het klinisch onderzoek bij kinderen met sportblessures uitgebreid aan bod.

Inspanningsfysiologie, testen en trainen bij kinderen van 6-12 en 12-16 jaar

Woensdagen 7 oktober en 11 november

Om voor kinderen een bewegings- of trainingsprogramma op te zetten, is een gedegen kennis over inspanningsfysiologie en trainingsleer noodzakelijk. De gekozen oefenvormen dienen niet alleen aan te sluiten bij de motorische ontwikkeling van kinderen, maar ook bij de belevingswereld van kinderen in verschillende leeftijdsfases. In deze 2-daagse cursus worden de inspanningstesten, inspanningsfysiologie en trainingsleer voor kinderen van 6 t/m 12 en 12 t/m 16 jaar besproken en in diverse praktijkblokken geoefend.

Fontys start vierjarig onderzoek naar fysieke activiteiten en participatie van kinderen met klompvoet

Bron: Medicalfacts, 14 juli 2020

Hoe functioneren kinderen met een klompvoet in het dagelijks leven? Fontys Paramedische Hogeschool gaat hier samen met onder andere Máxima MC, Praktijk voor kinderfysiotherapie Eindhoven Noord en KU Levuven onderzoek naar doen.

Bewezen effectieve gecombineerde leefstijlinterventie bij kinderen

Donderdagmiddag en-avond 12 en vrijdag 13 november

In deze 2-daagse cursus staat een multidisciplinaire behandeling van kinderen met overgewicht interventie centraal die de BMI verlaagt en een actieve leefstijl stimuleert. Deze interventie is ontwikkeld en onderzocht in de Schilderswijk in Den Haag en is opgenomen in de database van het Centrum Gezond Leven.

SOLK bij kinderen. Nieuwe cursus

Donderdagen 5 november en 26 november

Kinderfysiotherapie kan een grote meerwaarde hebben voor kinderen met somatisch onvoldoende verklaarde klachten (SOLK). Dit komt ook uit de recent geschreven richtlijn ‘SOLK bij kinderen’ van de Nederlandse Vereniging van Kinderartsen (NVK). Wat kinderfysiotherapeuten kunnen betekenen voor deze kinderen leert u in deze tweedaagse cursus.

Handige Handi-app vol tips voor ouders

Bron: Medicalfacts, 8 juli 2020

Hoe leer je een kind met een slechte fijne motoriek om zelf tandpasta op een tandenborstel te doen? Hoe zorg je ervoor dat je kind zich goed voelt in een rolstoel? Alledaagse vragen waar ouders die een kind met een beperking hebben tegenaan lopen. Speciaal voor hen is er nu de Handi-app met meer dan 200 tips over opvoeding en verzorging van je kind met een handicap.

Cursus ‘Sportrevalidatie bij kinderen'

13 en 14 november

In deze 2-daagse cursus leert u een duidelijk stroomschema waarmee u sportende kinderen op alle niveaus kunt revalideren tot sporthervatting op het oude niveau. Aan de hand van casuïstiek van diverse sportletsels bij kinderen wordt in de praktijk alle stappen van de opbouw en de praktische uitvoering van het revalidatietraject door ervaren sport- en kinderenfysiotherapeuten samen met de deelnemers ingevuld. Bekijk de videotrailer.

Gehavend in groei; bejegening van kinderen met een belast leven

Woensdagen 11 november en 25 november

Deze cursus verkent achtergronden van ontwikkelingen van patronen in gedrag, emoties en bewegen die het gevolg zijn van een vroeg belast leven. Herkenning van deze gevolgen en die op waarde schatten is essentieel om in de fysiotherapeutische praktijk een relatie op te bouwen die aan de basis staat van elke interventie.

Opleiding Kinderbekkenfysiotherapie

Start: vrijdag 27 november

Het addendum ‘gespecialiseerde fysiotherapie bij kinderen met problemen in de zindelijkheid’ van de NVFB en de NVFK heeft als uitgangspunt gediend voor deze 15-daagse opleiding. De scholing is ontwikkeld om professioneel te kunnen werken met kinderen met problemen in de zindelijkheid en daarmee de patiëntveiligheid te waarborgen. De scholing is opgezet volgens de principes van blended learning en is modulair opgebouwd.

Cursus 'Loopproblemen bij kinderen'

Maandagen 16 november en 14 december

Kinderfysiotherapeuten en kinderoefentherapeuten worden veelvuldig geconsulteerd als ouders zich zorgen maken als hun kind de voeten niet recht plaatst, pijnklachten heeft of gewoon ‘anders’ loopt. Het centrale thema van deze 2-daagse cursus is het leren analyseren, onderzoeken en behandelen van loopproblemen bij kinderen van 4 t/m 12 jaar die hoofdzakelijk orthopedisch van aard zijn.

2-daagse cursus ‘Kinderfysiotherapie bij kinderen met pulmonale aandoeningen’

Vrijdagen 27 november en 11 december

In deze cursus wordt uitbreid stilgestaan bij de groei en aandoeningen van de luchtwegen zodat de kinderfysiotherapeut een goede basis heeft om vanuit daar een gerichte anamnese, onderzoek en behandeling uit te voeren. In deze tweedaagse cursus worden theorie en praktijk afgewisseld. De kinderfysiotherapeut zal ook in een groep samenwerken om voorlichtingsmateriaal voor kinderen met een luchtwegaandoening te maken.

Gedragsbeïnvloeding bij kinderen, thuis en in de praktijk. Nieuwe cursus

Woensdag 2 december 2020 en woensdag 6 januari 2021

Als kinderfysiotherapeut krijg je frequent te maken met kinderen en adolescenten met mentale/gedragsproblemen die van grote invloed kunnen zijn op de behandeling. Wat geeft dit voor problemen voor de therapeut? Deze cursus helpt u om beter te kunnen inspelen op het gedrag van deze kinderen, de vragen van ouders te kunnen beantwoorden en om gezamenlijk een oplossingsstrategie kiezen. Ook helpt het u om hiermee praktisch aan de slag te gaan.

Nieuwe cursus Motiverende gespreksvoering bij kinderen en jong volwassenen

Donderdag 10 december en vrijdag 11 december

Volwassenen motiveren en hun gedrag beïnvloeden vinden veel therapeuten een flinke opgave. Met de juiste grondhouding en vaardigheden kom je al een heel eind. Als het om kinderen gaat, komt daar vaak nog iets anders om de hoek kijken. Kinderen zijn in een andere levensfase, hun brein werkt nog anders, is nog niet volgroeid en motivatie werkt op een hele andere manier. Ook speelt het systeem van herkomst een belangrijke rol. Na deze cursus heeft de deelnemer beter zicht op de redenen achter het gedrag van het kind, puber of jongvolwassene en kan aansluiten bij deze belevingswereld in de therapeutische begeleiding.

Meer informatie over de NPi-service

Actueel

  • npi-service-psychosomatiek-2020-5
    NPi-service Psychosomatiek 2020-5

    lees meer...

  • npi-service-lymfologie-en-oncologie-2020-5
    NPi-service Lymfologie en oncologie 2020-5

    lees meer...

  • nieuw-verkorte-digitale-versie-van-cursus-schouderpijnsyndromen-op-donderdagmiddag-17-september
    Nieuw: Verkorte digitale versie van cursus Schouderpijnsyndromen op donderdagmiddag 17 september

    lees meer...

  • masterclass-bekkenbodemklachten-na-een-seksueel-trauma-toegankelijk-voor-geregistreerde-bekkenfysiotherapeuten
    Masterclass ‘Bekkenbodemklachten na een seksueel trauma’. Toegankelijk voor geregistreerde bekkenfysiotherapeuten

    lees meer...

  • e-learning-moduul-en-cursus-over-inspanningsfysiologie-en-trainingsleer-start-nu-alvast-met-de-online-voorbereiding-van-dag-1-op-21-september
    E-learning-moduul en cursus over Inspanningsfysiologie en trainingsleer. Start nu alvast met de online voorbereiding van dag 1 op 21 september

    lees meer...

  • starten-met-een-beweegprogramma-diabetes-mellitus-cursus-op-30-september-en-1-oktober
    Starten met een beweegprogramma Diabetes Mellitus? Cursus op 30 september en 1 oktober

    lees meer...

  • sportblessures-bij-kinderen-cursusdag-op-woensdag-23-september
    Sportblessures bij kinderen. Cursusdag op woensdag 23 september.

    lees meer...

  • masterclass-liespijn-bij-sporters-op-24-en-25-september-bekijk-de-videotrailer
    Masterclass 'Liespijn bij sporters' op 24 en 25 september. Bekijk de videotrailer.

    lees meer...

  • inspanningsfysiologie-en-fysieke-training-bij-ouderen-cursus-op-15-en-28-september-en-7-december
    Inspanningsfysiologie en fysieke training bij ouderen. Cursus op 15 en 28 september en 7 december

    lees meer...

  • nieuwe-principes-en-concepten-over-revalidatie-en-return-to-sport-na-een-voorste-kruisbandletsel-op-16-september
    Nieuwe principes en concepten over revalidatie en return-to-sport na een voorste kruisbandletsel, op 16 september

    lees meer...

  • cursus-myofasciale-triggerpoints-in-de-bekken-buik-bilregio-op-zaterdagen-26-september-en-3-oktober
    Cursus ‘Myofasciale triggerpoints in de bekken-buik-bilregio’ op zaterdagen 26 september en 3 oktober

    lees meer...

  • in-2-dagen-state-of-the-art-bij-patienten-met-onderbeen-enkel-en-voetklachten-op-23-en-24-september
    In 2 dagen state of the art bij patienten met onderbeen-, enkel- en voetklachten? Op 23 en 24 september.

    lees meer...

  • spijker-uw-kennis-over-de-hoofd-hals-en-nekregio-in-2-dagen-bij-op-25-september-en-9-oktober
    Spijker uw kennis over de hoofd-, hals- en nekregio in 2 dagen bij. Op 25 september en 9 oktober.

    lees meer...

  • specifieke-inspanningsfysiologie-en-trainingsleer-voor-de-kinder-fysiotherapeut-cursus-op-7-oktober-en-11-november
    Specifieke inspanningsfysiologie en trainingsleer voor de (kinder)fysiotherapeut. Cursus op 7 oktober en 11 november.

    lees meer...

  • masterclass-inspanningsfysiologie-van-krachttraining-met-inspanningsfysioloog-gerard-van-der-poel-op-donderdag-8-oktober
    Masterclass ‘Inspanningsfysiologie van krachttraining' met inspanningsfysioloog Gerard van der Poel op donderdag 8 oktober

    lees meer...

  • praktijkgerichte-cursus-aandacht-voor-de-werkplek-op-30-september-en-woensdag-14-oktober
    Praktijkgerichte cursus 'Aandacht voor de werkplek' op 30 september en woensdag 14 oktober

    lees meer...

Telefoon E-mail Locatie Twitter Facebook LinkedIn Instagram Vimeo