kortingskaart 76x74

nieuws app 76x74

nieuws 76x74

opleiding 76x74

issue 76x74

vragen 76x74

NPi-service Kinderen

Referaten

Telerevalidatie bij kinderen vooral effectief in combinatie met coaching strategie

Camden C, Disability and Rehabilitation 2019, met een vertaalslag van dr. Petra van Schie, kinderfysiotherapeut

Is telerevalidatie effectief bij kinderen met neurologische en chronische beperkingen? En welke elementen zorgen voor een effectief telerevalidatieprogramma. Canadese onderzoekers geven een overzicht van hun bevindingen.

De nieuwe en verbeterde UP-WMST 2.0 brengt rolstoelvaardigheden van kinderen en adolescenten goed in beeld

Sol ME. Physical Therapy 2019, met een vertaalslag van dr. Petra van Schie, kinderfysiotherapeut

Meet de UP-WMST 2.0 daadwerkelijk de rolstoelvaardigheden bij kinderen en adolescenten? Is het een betrouwbaar meetinstrument? En kan de test veranderingen in vaardigheden nauwkeurig meten? Een Nederlandse onderzoeksgroep ging aan de slag om deze vragen te beantwoorden.

Onderzoek naar coaching bij kinderen met ontwikkelingsstoornissen en hun ouders kan beter

Ward R. Disability and Rehabilitation 2019, met een vertaalslag van dr. Petra van Schie, kinderfysiotherapeut

Coaching strategieen worden steeds vaker ingezet om jonge kinderen met ontwikkelingsstoornissen te behandelen. Maar welke strategie werkt nu het beste? Volgens Australische wetenschappers moet er nog veel gebeuren om hier antwoord op te geven.

Literatuurlijst 2019-4

Hier vindt u de meest recente literatuurlijst met daarin open-access studies en internationale publicaties binnen het thema Kinderen.

Eerdere referaten en literatuurlijsten zijn te vinden in het referaten-archief.

Webcasts

NIEUWE Webcast: MQ-scan voor meten van motorische vaardigheden van kinderen

Duur: 23:02 min | Spreker: Drs. Joris Hoeboer

Drs. Joris Hoeboer, Lectoraat Gezonde Leefstijl de Haagse Hogeschool, legt in deze webcast uit hoe de MQ-scan ontstaan is en waarom het een praktisch toepasbare, betrouwbare en valide test is om motorische vaardigheden van kinderen tussen de 4-12 jaar te meten.

Eerdere webcasts zijn te vinden in het webcast-archief.

Themaberichten

Praktijkcursus ‘Inspanningsfysiologie en trainingsleer bij kinderen van 6 t/m 16 jaar

Woensdagen 9 oktober en 13 november

In deze 2-daagse cursus worden de inspanningstesten, inspanningsfysiologie en trainingsleer voor kinderen van 6 t/m 12 en 12 t/m 16 jaar besproken en in diverse praktijkblokken geoefend. De gekozen oefenvormen dienen niet alleen aan te sluiten bij de motorische ontwikkeling van kinderen, maar ook bij de belevingswereld van kinderen in verschillende leeftijdsfases.

Nieuwe 2-daagse cursus ‘Kinderfysiotherapie bij kinderen met pulmonale aandoeningen’

Vrijdagen 1 en 15 november

In deze nieuwe 2-daagse cursus onder leiding van kinderfysiotherapeut dr. Lianne van der Giessen worden de meest voorkomende longaandoeningen bij kinderen behandeld. Hierbij wordt de (patho)fysiologie en medische/paramedische diagnostiek en behandeling uitgebreid besproken.

High-intensity Interval Training (HIT) werkt ook goed bij kinderen

Woensdag 15 januari 2020

Uit de promotiestudie van klinisch inspanningsfysioloog en cursusleider dr. Maremka Zwinkels blijkt dat HIT ook goede resultaten laat zien bij kinderen met een fysieke beperking. Om jongeren met name in de thuissituatie structureel meer te laten bewegen en sporten, kan HIT ook binnen een therapiesetting heel goed gebruikt worden.

Leer het motorisch zelfbeeld bij kinderen in kaart te brengen

Donderdag 23 januari 2020

Het zelfbeeld over de sportieve vaardigheden is van grote invloed op participatie in fysieke activiteiten van kinderen met en zonder DCD. Om kinderen te stimuleren in hun fysieke activiteit is het daarom belangrijk om specifiek aandacht te besteden aan het sportief zelfbeeld tijdens therapeutische interventies.

Nieuwe 2-daagse cursus ‘Loopproblemen bij kinderen’

Maandagen 4 en 25 november

Kinderfysiotherapeuten en kinderoefentherapeuten worden veelvuldig geconsulteerd als ouders zich zorgen maken als hun kind de voeten niet recht plaatst, pijnklachten heeft of gewoon ‘anders’ loopt. Het centrale thema van deze 2-daagse cursus is het leren analyseren, onderzoeken en behandelen van loopproblemen bij kinderen van 4 t/m 12 jaar die hoofdzakelijk orthopedisch van aard zijn.

Rubbergranulaat op kunstgrasvelden: Veilig of niet veilig voor kinderen?

Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 16 juli 2019*

Rubbergranulaat van oude autobanden in kunstgras bevat een groot aantal stoffen met kankerverwekkende en hormoonverstorende eigenschappen. Het RIVM en de European Chemical Agency (ECHA) concludeerden in 2017 dat de risico’s voor kinderen verwaarloosbaar zijn. *Voor deze bron moet mogelijk worden betaald.

Sportdeelname jeugd opmerkelijk constant over lange periode

Bron: Alles over sport, 11 juli 2019

Het percentage kinderen in Nederland dat sport is tussen 2003 en 2017 nauwelijks veranderd. Dat concludeert het Mulier instituut na een analyse door sportdeelnamecijfers uit twee grootschalige landelijke onderzoeken uit 2003 en 2017 te vergelijken.

Betrekken kinderfysiotherapeut bij de sportvereniging is zinvol

Bron: Alles over sport, 4 juli 2019

Voor sportverenigingen is het soms lastig om aandacht te geven aan blessurepreventie of het begeleiden van kinderen met een beperking of achterstand. Toch zijn dit actuele onderwerpen die bij een vereniging wel aandacht verdienen. Een kinderfysiotherapeut kan hier goed bij helpen.

De vaccinatiegraad is niet verder gedaald

Bron: NRC Handelsblad, 24 juni 2019

Het aantal baby’s en peuters dat alle aangeboden vaccinaties krijgt, is niet verder gedaald. Vorig jaar had van alle kinderen geboren in 2016 90,2 procent álle prikken in het Rijksvaccinatieprogramma gehad, net als in 2017. Een jaar eerder waren het er meer: van alle 2-jarigen was in 2016 (dus geboren in 2014) nog 91,2 procent volledig gevaccineerd.

Nieuwe test meet snel motorische vaardigheid tijdens de gymles

Bron: Vakblad Vroeg, 18 juni 2019

Er is een nieuwe, betrouwbare en praktisch toepasbare motoriektest om veel meer grip te krijgen op de motorische ontwikkeling van kinderen. De test is bovendien gemakkelijk in te passen binnen de context van de gymles. De test is door Joris Hoeboer ontwikkeld in het kader van zijn promotie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Passende zorg schiet tekort bij chronische aandoening of beperking

Bron: Vakblad Vroeg, 17 juni 2019

Het perspectief van jeugdigen met een beperking, chronische ziekte of ontwikkelingsstoornis wordt veel te weinig betrokken bij de plannen voor de jeugdhulp. Daardoor wordt hun hulpvraag in veel situaties onnodig zwaarder en is lichtere ondersteuning niet meer afdoende.

'Hulp aan kinderen met ADHD en autisme schiet tekort'

Bron: Skipr, 14 juni 2019

Kinderen met een angststoornis, autisme, ADHD of een psychose ontvangen niet de juiste zorg, op de juiste plek door de juiste professional. Dat stellen de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) in een brief aan de Tweede Kamer.

Genen bepalen succes vaccinatie

Bron: NRC Handelsblad, 12 juni 2019

Hoe lang kinderen voldoende afweer hebben tegen een ziekteverwekker na een inenting, hangt af van hun genen. Onderzoek onder 3.600 kinderen in het Verenigd Koninkrijk en Nederland laat zien dat er ten minste twee varianten in het DNA bestaan die samenhangen met hoeveel beschermende antilichamen kinderen nog hebben vier jaar na de vaccinatie. De studie door Britse wetenschappers uit Oxford en Londen en van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verscheen dinsdag in het wetenschappelijke tijdschrift Cell Reports.

Nederlandse jongeren rapporteren relatief vaak hyperactiviteit

Bron: Persbericht Universiteit Utrecht, 12 juni 2019

Hyperactiviteit is een relatief veelvoorkomend probleem onder Nederlandse jongeren. Dat concludeert jeugdonderzoeker Elisa Duinhof van de Universiteit Utrecht na Nederlandse jongeren te hebben vergeleken met jongeren uit zes andere Europese landen. Haar bevindingen verschenen in het Britse wetenschapstijdschrift Epidemiology and Psychiatric Sciences.

Aandacht voor welzijn bij kinderkanker vermindert bijwerkingen

Bron: Vakblad Vroeg, 5 juni 2019

Meer aandacht voor het welzijn tijdens de behandeling van kinderen met kanker kan levens redden. Dat stelt kinderarts-in-opleiding Erik Loeffen van het UMCG in zijn proefschrift getiteld ‘Perfect Pitstops’. Goede ondersteunende zorg kan volgens hem het verschil maken.

'Beweeg je fit' brengt kinderen met motorische problemen in beweging

Bron: Medicalfacts, 29 mei 2019

Bewegen is gezond; zeker ook voor kinderen met motorische problemen. Kinderen die door die lichamelijke problemen snel moe zijn of moeite hebben mee te komen met de gymles, zijn bij Treant Zorggroep van harte welkom om deel te nemen aan beweegprogramma ‘Beweeg je fit’. Tijdens dit op maat gemaakte beweegprogramma gaan kinderen tien weken, twee keer per week intensief oefenen met de kinderfysiotherapeut.

Laat bewegen kind met leerachterstand beter presteren?

Bron: Vakblad Vroeg, 29 mei 2019

Sport en bewegen op school heeft positieve effecten op hersenfuncties zoals werkgeheugen en planningsvaardigheden. Onduidelijk is echter wat de bepalende factoren zijn. Vooral de achtergrond en de beginsituatie van een kind zijn bepalend voor het effect.

Eenvoudige spelletjes verbeteren zelfregulatie van kleuters

Bron: Vakblad Vroeg, 26 mei 2019

Zelfregulering is een belangrijke vroege ontwikkelingsvaardigheid, maar de ontwikkeling hiervan kan op kleuterleeftijd haperen. Ouders kunnen dan via eenvoudige spelletjes en dagelijkse taken hun kinderen helpen om deze eigenschap te ontwikkelen.

Werken met jonge kinderen vereist goed kijken, voelen en luisteren

Bron: Vakblad Vroeg, 24 mei 2019

Drs. Marilene de Zeeuw is Klinisch psycholoog, IMH-specialist, gedragstherapeut en supervisor VGCt. “Ik vind wetenschappelijk praktijkonderzoek heel belangrijk”, laat zij in een kennismakingsgesprek weten. “Daar is nog echt te weinig van in Nederland op het vlak van jonge kinderen.”

Hoe gaan kinderen om met een scheiding?

Bron: Nieuwsbericht Universiteit Utrecht, 23 mei 2019

Zondag 26 mei is de Dag van het Gescheiden Kind. Waarbij het woord ‘scheiden’ in dit geval ook slaat op het scheiden van een kind met de vertrouwde omgeving en vaste patronen. Psycholoog Reine van der Wal onderzoekt het welzijn van kinderen in zo’n situatie.

Wereldwijd worden miljoenen baby’s geboren met een veel te laag gewicht

Bron: AD, 21 mei 2019

Wereldwijd wordt 1 op de 7 baby's geboren met een te laag gewicht. Dat blijkt uit een recent onderzoeksrapport van UNICEF en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). "Baby’s die te klein worden geboren beginnen met een achterstand die moeilijk in te halen is. Goede voeding is daarin essentieel, dat geldt voor moeder én kind," aldus UNICEF-directeur Suzanne Laszlo.

Verdubbeling van aantal kinderen met suikerziekte

Bron: NOS Nieuws, 14 mei 2019

Het aantal kinderen dat per jaar de diagnose diabetes type 1 krijgt, is in de afgelopen dertig jaar verdubbeld. De meeste diagnoses worden in het najaar en de winter gesteld. Dat blijkt uit onderzoek van kinderarts Angelien Spaans-Hummelink, verbonden aan de Isalakliniek in Zwolle en het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Influenza verloopt gecompliceerder bij jonge kinderen

Bron: *Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 13 mei 2019 2019

Jonge kinderen zijn extra gevoelig voor het oplopen van een influenzavirus. Daarnaast veroorzaakt influenza in deze populatie vaak ernstigere symptomen, leidt het tot een groter beroep op de gezondheidszorg en wordt er vaak ten onrechte antibiotica bij kinderen met influenza voorgeschreven. Dit is de conclusie van een recent artikel in BMC Infectious Diseases (2019; online 4 april), geschreven door Clotilde El Guerche-Séblain en collega’s. * Voor deze bron moet worden betaald.

Zelfstandig sporten van kinderen met DCD: de succesfactoren

Bron: Alles over sport, 9 mei 2019

Kinderen met Development Coordination Disorder (DCD) ervaren problemen bij het uitvoeren van motorische vaardigheden zoals voetballen, fietsen en klimmen. Door de problemen die zij ervaren wanneer ze motorische vaardigheden uitvoeren doen deze kinderen minder succeservaring op met sport en bewegen. [...] Hoe zorgen we ervoor dat ook deze kinderen lichamelijk actief worden en blijven? De Hanzehogeschool heeft een aanpak ontwikkeld en geëvalueerd voor kinderen met DCD.

Wereld Astma Dag: Nieuwe ademtest voor peuter kan longschade voorkomen

Bron: ANP Pers Support, 6 mei 2019

Met financiering van het Longfonds is het beslissende vervolgonderzoek gestart om de astma-ademtest voor peuters in de praktijk te brengen. De nieuwe ademtest kan al op de leeftijd van twee jaar de diagnose astma geven, zodat op tijd de juiste behandeling kan worden ingezet. Dit kan veel longschade op latere leeftijd voorkomen.

Meer informatie over de NPi-service

Actueel

 • npi-service-psychosomatiek-2019-5
  NPi-service Psychosomatiek 2019-5

  lees meer...

 • npi-service-lymfologie-en-oncologie-2019-5
  NPi-service Lymfologie en oncologie 2019-5

  lees meer...

 • vervolgcursus-motiverende-gespreksvoering-op-2-en-3-september
  Vervolgcursus 'Motiverende gespreksvoering' op 2 en 3 september

  lees meer...

 • skills-lab-handtherapie-mobiliserende-en-corrigerende-spalken-op-dinsdag-3-september
  Skills lab handtherapie ‘Mobiliserende en corrigerende spalken’ op dinsdag 3 september.

  lees meer...

 • driedaagse-module-beweegprogramma-s-deel-2-coronaire-hartaandoeningen
  Driedaagse module Beweegprogramma's (deel 2): 'Coronaire hartaandoeningen'

  lees meer...

 • geen-wachtlijst-meer-voor-opleiding-oedeemfysiotherapie-start-20-september
  Geen wachtlijst meer voor Opleiding ‘Oedeemfysiotherapie’. Start 20 september.

  lees meer...

 • nieuwe-skills-lab-handtherapie-polsklachten
  Nieuwe Skills lab handtherapie 'Polsklachten'

  lees meer...

 • vernieuw-uw-visie-op-fysiotherapie-cursus-toekomstbestendige-fysiotherapie-op-17-september
  Vernieuw uw visie op fysiotherapie: cursus ‘Toekomstbestendige fysiotherapie’ op 17 september

  lees meer...

 • uiterst-praktische-opleiding-procesmatige-adem-en-ontspanningstherapie
  Uiterst praktische opleiding ‘Procesmatige adem- en ontspanningstherapie’

  lees meer...

 • basiscursus-functiestoornissen-van-de-bekkenbodem-voor-fysio-en-oefentherapeuten-start-4-oktober
  Basiscursus 'Functiestoornissen van de bekkenbodem' voor fysio- en oefentherapeuten. Start 4 oktober.

  lees meer...

 • functiestoornissen-van-de-bekkenbodem-in-de-geriatrie-cursus-op-25-oktober-8-november-en-12-december
  Functiestoornissen van de bekkenbodem in de geriatrie. Cursus op 25 oktober, 8 november en 12 december.

  lees meer...

 • masterclass-dry-needling-in-de-bekken-buik-bilregio-start-28-september
  Masterclass 'Dry needling in de bekken-buik-bilregio'. Start: 28 september.

  lees meer...

 • masterclass-casuistiek-copd-uitgebreide-voorbereiding-thuis-gevolgd-door-dagdeel-casusbesprekingen-met-npi-experts
  Masterclass 'Casuïstiek COPD'. Uitgebreide voorbereiding thuis gevolgd door dagdeel casusbesprekingen met NPi-experts.

  lees meer...

 • keynote-masterclass-sportmedisch-wetenschappelijk-jaarcongres-2019-bekend
  Keynote masterclass 'Sportmedisch wetenschappelijk jaarcongres 2019' bekend!

  lees meer...

 • praktische-dag-over-klinische-redeneren-bij-patienten-met-kniepijn-door-dr-igor-tak-maandag-28-oktober-bekijk-de-videotrailer
  Praktische dag over klinische redeneren bij patienten met kniepijn door dr. Igor Tak. Maandag 28 oktober. Bekijk de videotrailer.

  lees meer...

Telefoon E-mail Locatie Twitter Facebook LinkedIn Instagram Vimeo