kortingskaart 76x74

nieuws app 76x74

nieuws 76x74

opleiding 76x74

issue 76x74

vragen 76x74

NPi-service Kinderen

Referaten

Betrek de familie bij kinderrevalidatie op de intensive care

Jarvis JM. BMC Pediatrics 2020, met een vertaalslag van Ruud Wong Chung MSc, kinderfysiotherapeut

Kinderen die op de IC lagen kampen bij thuiskomst nog vaak met problemen. Welke taken zijn lastig op te pakken, en hoe tevreden zijn hun ouders of verzorgers daarover? Dat leest u in dit referaat.

Bepaal het wandelaanpassingsvermogen van kinderen met de nieuwe WAL-K-test

Kuijpers R. Disability and Rehabilitation 2020, met een vertaalslag van Ruud Wong Chung MSc, kinderfysiotherapeut

Het aanpassingsvermogen tijdens het lopen is een belangrijke grove motorische eigenschap voor kinderen om mee te kunnen doen met leeftijdsgenoten. Er is echter geen specifieke test die dit aanpassingsvermogen betrouwbaar meet. De nieuwe WAL-K-test biedt mogelijk uitkomst. Nederlandse wetenschappers onderzochten 148 kinderen met of zonder motorische coördinatiestoornis om de betrouwbaarheid en validiteit van de WAL-K-test te berekenen.

Kinderen met overgewicht net zo actief als kinderen zonder overgewicht

Van Leeuwen J. BMC Pediatrics 2020, met een vertaalslag van Ruud Wong Chung MSc, kinderfysiotherapeut

Studies uit het verleden tonen aan dat kinderen met overgewicht minder bewegen dan hun leeftijdsgenootjes met een normaal gewicht. Maar is dat nu nog steeds zo? Zouden landelijke beweeginitiatieven voor kinderen dan eindelijk zijn vruchten afwerpen? Nederlandse wetenschappers onderzochten het.

Literatuurlijst 2020-7

Hier vindt u de meest recente literatuurlijst met daarin open-access studies en internationale publicaties binnen het thema Kinderen.

Eerdere referaten en literatuurlijsten zijn te vinden in het referaten-archief.

Webcasts

Webcast: Het belang van een goede nachtrust

Duur: 31:56 min | Spreker: Dr. Monique l'Hoir

In deze webcast vertelt dr. Monique l'Hoir over het belang van slaap voor kinderen, over het effect van schermtijd op de slaap en de gevolgen van slaapgebrek. Ook geeft ze tips over een goede slaaphygiëne en de relatie tussen slaap en het lichaamsgewicht van kinderen.

Eerdere webcasts zijn te vinden in het webcast-archief.

Themaberichten

Nieuw onderzoek: gaan jongeren beter leren door bewegen?

Bron: Alles over sport, 26 oktober 2020

Bewegen kan helpen de cognitieve functies en leerprestaties bij jongeren en jongvolwassenen (12-30 jaar) te verbeteren, blijkt uit nieuw onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. In dit artikel lees je meer over deze meta-studie en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen voor de praktijk.

Opleiding Kinderbekkenfysiotherapie

Start: vrijdag 27 november 2020

Voor deze 15-daagse opleiding heeft het addendum ‘gespecialiseerde fysiotherapie bij kinderen met problemen in de zindelijkheid’ van de NVFB en de NVFK als uitgangspunt gediend. De opleiding is ontwikkeld om professioneel te kunnen werken met kinderen met problemen in de zindelijkheid. De scholing is opgezet volgens de principes van blended learning en is modulair opgebouwd.

COVID19kindcheck brengt kwetsbare kinderen eerder in beeld

Bron: Vakblad Vroeg, 26 oktober 2020

Niet het coronavirus zelf, maar de strijd ertegen treft kinderen hard. Een deel van de schade is te voorkomen als er meer rekening wordt gehouden met de belangen van het kind, stellen kinder- en jeugdartsen en psychologen uit Leeuwarden, Maastricht, Amsterdam en Rotterdam.

E-learning: ‘Het belang van een goede nachtrust voor kinderen, pubers en adolescenten’

Vanaf heden beschikbaar

Slaap is heel belangrijk voor kinderen. Het slaap-waakritme van een kind verschilt nogal van dat van volwassenen. Als (kinder)fysiotherapeut of (kinder)oefentherapeut kun je ondersteuning bieden aan ouders bij het ontwikkelen van een gezond slaappatroon van hun kind. Om je daarbij te ondersteunen is deze E-learning-moduul ontwikkeld samen met mw.dr. Monique L'Hoir, klinisch pedagoog, GZ-psycholoog/psychotherapeut en drs. Tinus Jongert, inspanningsfysioloog/bewegingswetenschapper.

Kanker tijdens zwangerschap heeft geen ernstige gevolgen voor de hersenontwikkeling van het kind

Bron: Het Laatste Nieuws, 21 oktober 2020

Leuvense onderzoekers gingen na hoe de hersenontwikkeling van kinderen verloopt na een zwangerschap met kankercomplicaties. Hun conclusie is duidelijk. Kanker en chemotherapie tijdens een zwangerschap bleken de hersenen van het kind nauwelijks te beïnvloeden.

Kinderfysiotherapie bij kinderen met pulmonale aandoeningen

Vrijdagen 27 november en 11 december

In deze 2-daagse cursus wordt uitbreid stilgestaan bij de groei en aandoeningen van de luchtwegen bij kinderen, zodat de kinderfysiotherapeut een goede basis heeft om een gerichte anamnese, onderzoek en behandeling uit te voeren. In deze cursus worden theorie en praktijk afgewisseld. De kinderfysiotherapeut zal ook in een groep samenwerken om voorlichtingsmateriaal voor kinderen met een luchtwegaandoening te maken.

Analyse tienduizenden vroeggeboorten: minder prematuren tijdens corona

Bron: Erasmus MC, 14 oktober 2020

Na de eerste coronamaatregelen op 9 maart zijn in Nederland significant minder baby’s te vroeg ter wereld gekomen. Dat blijkt uit een analyse van het Erasmus MC in samenwerking met het RIVM.

Nieuwe cursus: Gedragsbeïnvloeding bij kinderen, thuis en in de praktijk

Woensdag 2 december 2020 en woensdag 6 januari 2021

Als kinderfysiotherapeut krijg je frequent te maken met kinderen en adolescenten met mentale/gedragsproblemen die van grote invloed kunnen zijn op de behandeling. Wat geeft dit voor problemen voor de therapeut? Deze cursus helpt u om beter te kunnen inspelen op het gedrag van deze kinderen, de vragen van ouders te kunnen beantwoorden en om gezamenlijk een oplossingsstrategie kiezen.

RVP ook effectief bij te vroeg geboren kind

Bron: *Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 14 oktober 2020

Het Nederlandse Rijksvaccinatieprogramma is bij de meeste te vroeg geboren kinderen effectief. Alleen tegen Haemophilus influenzae type b (Hib) worden soms onvoldoende antistoffen aangemaakt. Dat is de conclusie van een artikel dat onlangs inhet Journal of the American Medical Association verscheen (2020;324:1068-77). * Voor deze bron moet worden betaald.

Kinderen lezen steeds slechter, nieuwe oproep tot leesoffensief

Bron: NOS Nieuws, 13 oktober 2020

Achttien organisaties uit de sectoren onderwijs, cultuur en jeugdgezondheid roepen op tot een leesoffensief. Ze maken zich zorgen over de dalende leesvaardigheid in Nederland en vinden dat de politiek nu actie moet ondernemen.

Nieuwe cursus ‘Motiverende gespreksvoering bij kinderen en jong volwassenen’

Donderdag 10 december en vrijdag 11 december 2020

Volwassenen motiveren en hun gedrag beïnvloeden vinden veel therapeuten een flinke opgave. Met de juiste grondhouding en vaardigheden kom je al een heel eind. Als het om kinderen gaat, komt daar vaak nog iets anders bij om de hoek kijken. Kinderen zijn in een andere levensfase, hun brein werkt nog anders, is nog niet volgroeid en motivatie werkt op een hele andere manier. Ook speelt het systeem van herkomst een belangrijke rol. Na deze cursus heeft de deelnemer beter zicht op de redenen achter het gedrag van het kind, de puber of jongvolwassene en kan aansluiten bij deze belevingswereld in de therapeutische begeleiding.

Eerste 1000 dagen liggen aan de wieg van slaapproblemen bij kinderen

Bron: Vakblad Vroeg, 7 oktober 2020

Er bestaat een verband tussen overgewicht en angst tijdens de zwangerschap en slaapproblemen bij kinderen op 7-8 jarige leeftijd. In de eerste twee jaar na de geboorte kunnen angst van de moeder en relatief gewichtsverlies van het kind worden geassocieerd met slaapproblemen.

Hoofdpijn bij kinderen komt veel voor

Woensdagen 3 maart en 17 maart 2021

Hoofdpijn bij kinderen is een veel voorkomende klacht en kinderen zijn vaak beperkt in hun activiteiten en in hun sociale context. Binnen de fysiotherapie/oefentherapie bestaat er geen concreet behandelbeleid voor kinderen met hoofdpijn en de aanpak per therapeut kan enorm verschillen. Deze 2-daagse cursus leert het in kaart brengen van hoofdpijnklachten bij kinderen en de invloed daarvan op stoornis-, activiteiten- en participatieniveau. Vervolgens komen diagnostiek en interventies aan bod.

Onderzoek naar gevolgen coronapandemie voor kinderen

Bron: Amsterdam UMC, 6 oktober 2020

Experts maken zich zorgen over de psychische gevolgen van de coronapandemie voor kinderen en jongeren. Met een subsidie van ZonMW gaat een multidisciplinair team van deskundigen én kinderen onderzoek doen.

Veel belangstelling voor sportblessures bij kinderen

Woensdag 21 april 2021

In deze eendaagse cursus worden op interactieve wijze tal van groeigerelateerde sportblessures bij kinderen besproken door sportfysiotherapeut dr. Igor Tak en sportarts drs. Esther Schoots. Daarnaast komen weinig voorkomende maar ernstige blessures, de relatie tussen techniek/groei en blessures en het klinisch onderzoek bij kinderen met sportblessures uitgebreid aan bod.

Virtual game leert motorisch beperkt kind fietsen

Bron: Vakblad Vroeg, 28 september 2020

Leren fietsen is niet voor ieder kind vanzelfsprekend, zeker niet voor kinderen met Developmental Coordination Disorder (DCD). Een virtual reality-fietsgame leert hen fietsen als ieder ander kind.

Behandeling van kinderen met SOLK. Nieuwe 2-daagse cursus voor kinderfysiotherapeuten

Donderdagmiddag en -avond 11 maart en donderdagmiddag en -avond 15 april 2021

Kinderfysiotherapie kan een grote meerwaarde hebben voor kinderen met somatisch onvoldoende verklaarde klachten (SOLK). Dit komt ook uit de recent verschenen richtlijn ‘SOLK bij kinderen’ (2019) van de Nederlandse Vereniging van Kinderartsen. Wat kinderfysiotherapeuten kunnen betekenen voor deze kinderen leer je in deze tweedaagse cursus.

Zwangerschapsduur heeft invloed op hersenontwikkeling kind

Bron: Gezondheidsnet, 22 september 2020

Hoe langer de zwangerschapsduur, hoe groter het hersenvolume van de baby. Ook als de zwangerschap voldragen is. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC dat vandaag is gepubliceerd in JAMA Pediatrics.

Kinderartsen willen verbod 'homeopathische therapie' autisme

Bron: NOS Nieuws, 21 september 2020

Zo'n honderd homeopaten bieden openlijk een therapie aan waarvan ze zeggen dat die mensen geneest van autisme. Naar schatting ruim duizend kinderen ondergaan deze jaarlijks, blijkt uit onderzoek van tv-programma De Monitor.

Contact hebben behoort tot eerste levensbehoefte baby

Bron: Vakblad Vroeg, 21 september 2020

Baby’s hebben nog geen woorden tot hun beschikking. Met als gevolg dat veel ouders ‘vergeten’ met woorden contact te maken. “Daarmee doen zij hun kind en zichzelf tekort”, vindt Paulien Kuipers. “Voorzien in de fysieke behoeften zoals eten of slapen, hoe liefdevol dit ook gebeurt, voorziet slechts in de helft van de behoeftes van een baby. Daardoor kunnen er allerlei problemen ontstaan. In dialoog gaan met ouders en baby opent dan de luiken.”

Onderzoeksproject laat dringende noodzaak zien voor aanleren gezond gedrag op basisschool

Bron: Maastricht University, 21 september 2020

Kinderen worden gezonder als ze op school gezond lunchen, gevarieerd bewegen en in de klas leren over gezond gedrag. Dat blijkt uit het project Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT), waarvan op dinsdag 22 september de eindresultaten bekend worden gemaakt tijdens een symposium in Venlo. Onderzoekers van de Universiteit Maastricht vergeleken vier jaar lang ruim 2200 kinderen van vier projectscholen en vier reguliere scholen.

Meer informatie over de NPi-service

Actueel

 • npi-service-musculoskeletaal-2020-7
  NPi-service Musculoskeletaal 2020-7

  lees meer...

 • npi-service-arbeid-en-bedrijf-2020-7
  NPi-service Arbeid en bedrijf 2020-7

  lees meer...

 • eerstvolgende-opleiding-kinderbekkenfysiotherapie-start-27-november
  Eerstvolgende Opleiding Kinderbekkenfysiotherapie start 27 november

  lees meer...

 • nieuwe-cursus-bewegen-en-bewogen-worden-benaderingswijzen-van-mensen-met-een-psychiatrische-aandoening-7-en-23-november
  Nieuwe cursus: ‘Bewegen en bewogen worden; benaderingswijzen van mensen met een psychiatrische aandoening’. 7 en 23 november.

  lees meer...

 • cursus-de-fysiotherapeutische-behandeling-van-patienten-met-een-post-intensive-care-syndroom-na-ontslag-uit-het-ziekenhuis-op-20-november
  Cursus De fysiotherapeutische behandeling van patiënten met een Post Intensive Care Syndroom na ontslag uit het ziekenhuis op 20 november

  lees meer...

 • geheel-online-masterclass-motorisch-leren-binnen-fysieke-training-en-sport-revalidatie-op-donderdag-19-november-geaccrediteerd-met-6-punten
  Geheel online: masterclass 'Motorisch leren binnen fysieke training en (sport)revalidatie' op donderdag 19 november geaccrediteerd met 6 punten

  lees meer...

 • nieuwe-cursus-gedragsbeinvloeding-bij-kinderen-thuis-en-in-de-praktijk-2-december-2020-en-6-januari-2021
  Nieuwe cursus: Gedragsbeïnvloeding bij kinderen, thuis en in de praktijk. 2 december 2020 en 6 januari 2021

  lees meer...

 • persoonlijke-groei-en-ontwikkeling-voor-de-paramedicus-een-praktische-opleiding-start-woensdag-20-januari
  Persoonlijke groei en ontwikkeling voor de paramedicus; een praktische opleiding. Start: woensdag 20 januari.

  lees meer...

 • nieuwe-gezichtspunten-voor-de-fysiotherapeutische-behandeling-van-mensen-met-heup-en-of-liesklachten-op-5-en-19-januari
  Nieuwe gezichtspunten voor de fysiotherapeutische behandeling van mensen met heup- en/of liesklachten. Op 5 en 19 januari

  lees meer...

 • verbeter-je-screeningsvaardigheden-door-cursussen-patroonherkenning
  Verbeter je screeningsvaardigheden door cursussen 'patroonherkenning'.

  lees meer...

 • praktische-skills-lab-handtherapie-artrose-van-de-hand-op-8-januari-2021
  Praktische skills lab handtherapie 'Artrose van de hand' op 8 januari 2021

  lees meer...

 • het-nieuwe-npi-scholingsprogramma-voor-de-periode-januari-juni-2021
  Het nieuwe NPi scholingsprogramma voor de periode januari - juni 2021

  lees meer...

 • fysiotherapeutische-mogelijkheden-bij-hoofdpijnklachten-cursus-op-8-december
  Fysiotherapeutische mogelijkheden bij hoofdpijnklachten. Cursus op 8 december

  lees meer...

 • masterclass-hamstringletsels-in-de-sport-op-donderdag-3-december-bekijk-de-videotrailer
  Masterclass ‘Hamstringletsels in de sport’ op donderdag 3 december. Bekijk de videotrailer

  lees meer...

 • goedgewaardeerde-cursus-vaardigheidstraining-van-de-lwk-heup-en-knie-op-woensdagen-13-januari-27-januari-en-10-februari-2021
  Goedgewaardeerde cursus ‘Vaardigheidstraining van de LWK, heup en knie’ op Woensdagen 13 januari, 27 januari en 10 februari 2021

  lees meer...

 • grip-op-chronische-pijn-en-vermoeidheid-met-cursusleider-annemarieke-fleming-op-27-november-en-11-december
  Grip op (chronische) pijn en vermoeidheid met cursusleider Annemarieke Fleming. Op 27 november en 11 december

  lees meer...

Telefoon E-mail Locatie Twitter Facebook LinkedIn Instagram Vimeo