kortingskaart 76x74

nieuws app 76x74

nieuws 76x74

opleiding 76x74

issue 76x74

vragen 76x74

NPi-service Musculoskeletaal

Referaten

Pijneducatie bij knievervanging geen meerwaarde voor pijn en functioneren

Louw A. Clinical Rehabilitation 2019, met een vertaalslag van drs. John Bos, praktiserend fysiotherapeut, docent opleiding Fysiotherapie en docent NPi

Hebben patiënten na een knievervangende operatie minder pijn en herstellen zij sneller als ze voor de operatie neurofysiologische pijneducatie volgen? Lees hier de bevindingen van een Amerikaans onderzoeksteam.

Uitsluiten van cervicogene duizeligheid met twee torsietesten

Treleaven J. Physical Therapy 2019, met een vertaalslag van drs. John Bos, praktiserend fysiotherapeut, docent opleiding Fysiotherapie en docent NPi

Duizeligheidsklachten kunnen ontstaan door problemen met het evenwichtsorgaan of door verkeerde signalen vanuit de nek. Is het mogelijk om deze twee van elkaar te onderscheiden? Australische wetenschappers onderzochten of de cervicale torsietest en de hoofd-nek differentiatietest geschikt zijn voor de diagnostiek van cervicogene duizeligheid.

Online training vermindert klachten bij patiënten met chronisch vestibulair syndroom

Vugt VA van. BMJ 2019, met een vertaalslag van drs. John Bos, praktiserend fysiotherapeut, docent opleiding Fysiotherapie en docent NPi

Patiënten met vestibulaire klachten komen veel voor in de huisartsenpraktijk. Kan een eenvoudig online trainingsprogramma de klachten verminderen? Lees hier hoe het Nederlandse vijftigplussers verging die het programma uitvoerden.

Literatuurlijst 2020-1

Hier vindt u de meest recente literatuurlijst met daarin open-access studies en internationale publicaties binnen het thema Musculoskeletaal.

Eerdere referaten en literatuurlijsten zijn te vinden in het referaten-archief.

Webcasts

Behandelstrategie bij patellofemorale pijn: gematigd optimisme of prozac?

Duur: 27:22 min | Spreker: dr. Erik Witvrouw

In deze webcast bespreekt dr Erik Witvrouw van de Universiteit Gent de meest geschikte en succesvolle oefeningen om patiënten met patellofemorale klachten te behandelen, en hij onderbouwt dit met wetenschappelijke evidentie. Ook benoemt hij welke interventies je beter achterwege kunt laten.

Eerdere webcasts zijn te vinden in het webcast-archief.

Themaberichten

Boost voor onderzoek naar behandeling artrose met stamcellen

Bron: LUMC Nieuws, 17 februari 2020

Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) krijgen een miljoen euro subsidie voor onderzoek naar de behandeling van artrose met stamcellen. De wetenschappers zijn onderdeel van een groot Europees onderzoeksconsortium dat als doel heeft de stamceltherapie zo snel mogelijk beschikbaar te maken voor patiënten met artrose.

Eén op de vijf heeft elke dag chronische pijn: zo ga je daarmee om

Bron: Algemeen Dagblad, 16 februari 2020

Eén op de vijf Nederlanders heeft elke dag chronische pijn. Die kan overal in het lichaam zitten, maar de meeste mensen kampen met rug- of nekklachten. Hoe voorkom je dat dit je leven beheerst?

Maastricht UMC+ opent poli voor niet-genezende botbreuken

Bron: Medicalfacts, 13 februari 2020

Patiënten met botbreuken die niet genezen, kunnen in het Maastricht UMC+ tegenwoordig terecht op een gespecialiseerde poli, de zogeheten non-union poli. Vooralsnog de enige in zijn soort in Nederland.

Behandel-app informeert orthopedie-patiënten voor én na operatie

Bron: Medicalfacts, 28 januari 2020

Patiënten die bij Treant een nieuwe knie, heup, schouder of kruisband krijgen, worden met behulp van een heuse behandel-app voorbereid op en geïnformeerd over de operatie. Ook na de ingreep is het de behandel-app die op eenvoudige wijze de patiënt advies geeft en wijst op belangrijke thema’s die van belang zijn bij het herstel.

Medicijndosering veilig verlagen tijdens reumabehandeling

Bron: Medicalfacts, 27 januari 2020

Patiënten met reuma die worden behandeld met TNF blokkers, krijgen vaak meer medicijn dan nodig is. Zij kunnen de dosering veilig verlagen. Dit is één van de belangrijkste resultaten uit het proefschrift van Merel l’Ami, onderzoeker bij Reade.

Onderzoek: welk effect heeft fysiotherapie op arbeidsparticipatie bij ontstekingsreuma?

Bron: Nieuwsbericht KNGF, 22 januari 2020

ReumaNederland en het KNGF stellen € 250.000 beschikbaar aan een onderzoeksgroep onder leiding van prof. dr. Thea Vliet Vlieland van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in nauwe samenwerking met Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), Amsterdam UMC en het academisch ziekenhuis Maastricht en de Universiteit Maastricht (MUMC+). De onderzoeksgroep gaat onderzoek doen naar het effect van fysiotherapie op arbeidsparticipatie bij mensen met reumatoïde artritis (RA) en axiale spondyloartritis (axiale SpA).

Innovatieve stamceltherapie voor herstel spiermassa en -kracht

Bron: Nieuwsbericht Maastricht UMC+, 20 januari 2020

Een consortium geleid door wetenschappers van het Maastricht UMC+ en de Universiteit Maastricht heeft drie miljoen euro aan Europese subsidie ontvangen voor de ontwikkeling van stamceltherapie tegen onder meer genetische spieraandoeningen en spierafbraak bij ouderen. Onder de naam Generate Your Muscle (GYM) willen de onderzoekers door middel van gemodificeerde stamcellen de aanmaak van spiermassa en -weefsel bevorderen. In een nog op te richten spin-off bedrijf zal de productie van de specifieke stamcellen worden opgeschaald.

Schouderpijnsyndromen: klinisch redeneren op basis van complexe casuïstiek

Maandagen 23 en 30 maart

In deze praktische 2-daagse cursus wordt vanuit diverse cliëntprofielen het klinisch redeneren toegepast in zowel de screeningsfase, de diagnostische en de therapeutische fase. Alle elementen van de biopsychosociale benaderingswijze komen aan bod, zowel de biomedisch-procedurele als de persoonlijk-narratieve. Er wordt gewerkt met interactieve werkvormen en open gespreksvormen op basis van casuïstiek. Tevens zullen verschillende onderdelen van de diagnostiek en behandeling van cliënten met schouderpijn worden gedemonstreerd en geoefend.

‘Nazorg traumapatiënten na ongeluk onder de maat’

Bron: Skipr, 16 januari 2020

Patiënten die een ongeval hebben gehad worden niet goed geïnformeerd over de mogelijke gevolgen van hun verwondingen en over hoe hun herstel gaat verlopen. Dat concludeert Nena Kruithof van Tilburg University in een promotieonderzoek.

Snijzaal schouder

Zaterdag 4 april

Op deze dag wordt u meegenomen in de functionele anatomie van de schouderregio. Naast de opfrissing van de anatomie in vivo krijgt u de gelegenheid zelf een breed scala aan preparaten te bekijken om daarna in groepen de klinische lessen te volgen van prof. dr. Andry Vleeming en dr. Igor Tak.

Huisartsenzorg bij lagerugklachten afgelopen vijf jaar weinig veranderd

Bron: Nivel, 15 januari 2020

De afgelopen vijf jaar is er niet veel veranderd in de huisartsenzorg voor patiënten met lagerugklachten, zo blijkt uit onderzoek van het Nivel en het Radboudumc voor het programma Zinnige Zorg van het Zorginstituut Nederland. Het aantal recepten voor opioïden en het aantal verwijzingen naar medisch specialisten zijn licht gestegen.

Cursussen patroonherkenning Knie en Lage-rug en heup/lies

Maandag 20 april en vrijdag 19 juni

Als eerstelijns, direct toegankelijke fysiotherapeut, manueel therapeut of oefentherapeut is het van cruciaal belang dat u beschikt over goede screeningsvaardigheden. Daartoe dient u de diverse ‘pluis’- en ‘niet pluis’-patronen te kunnen herkennen en hierop te anticiperen. Wilt u zich (verder) bekwamen in het screenen? Volg dan een eendaagse cursus ‘Patroonherkenning. Bekijk ook de korte videotrailer.

10e NPi-opleiding ‘Handtherapie’. Bekijk de videotrailer.

Start: vrijdag 27 maart

Na deze 12 daagse praktijkopleiding heeft de deelnemer voldoende door de NVHT geaccrediteerde scholing gevolgd om te kunnen voldoen aan de scholingseisen voor het aanvragen van het Certificaat Handtherapeut (CHT-NL). In de videotrailer vertellen dr. Annemieke Videler (foto), Gwendolyn van Strien MSc en Eleonore Sleegers met passie over de opzet en inhoud van deze opleiding.

Reumafactoren voorspellen risico op reumatoïde artritis

Bron: Medicalfacts, 14 januari 2020

Reumatoïde artritis (RA) is een auto-immuun ziekte die gekenmerkt wordt door ontstoken gewrichten. Patiënten met deze ziekte hebben vaak hoge concentraties reumafactoren in hun bloed.

Cursus ‘Reumatische aandoeningen’ vernieuwd!

Vrijdag 17 april, vrijdag 8 mei en zaterdag 16 mei

Deze driedaagse cursus wordt gegeven op 3 expertiselocaties in het land. Centraal staan artrose, reumatoïde artritis en axiale spondylartritis. Naast de pathofysiologie staan het medisch en paramedisch onderzoek en de behandeling centraal met live casuïstiek.

Goed nieuws over artrose

Bron: Gezondheidsnet, 20 december 2019

De medische wetenschap gaat snel vooruit. We vroegen dr. Pieter Emans, orthopedisch chirurg in het Maastrichtse MUMC+, welke doorbraken echte verbeteringen gaan brengen bij de behandeling van artrose.

Temporomandibulaire disfunctie: diagnostiek en behandeling

Vrijdagen 27 maart en 3 april

Temporomandibulaire disfunctie (TMD) is de verzamelnaam voor musculoskeletale stoornissen van het kauwstelsel. TMD omvat articulaire en musculaire manifestaties, en een combinatie daarvan. Veel gehoorde klachten bij TMD zijn: pijn tijdens het kauwen, vermoeidheid van de kauwspieren, het niet goed kunnen openen en/of sluiten van de mond, pijn van het kaakgewricht, een knappend of krakend kaakgewricht, een overgevoelig gebit, abnormale slijtage van het gebit, oorpijn, hoofdpijn en nekpijn. In deze cursus worden de huidige inzichten besproken over TMD in relatie tot de genoemde klachtenpatronen.

Verbeter uw diagnostische en therapeutische vaardigheden in 3 dagen. Bekijk de videotrailer.

woensdagen 13 mei, 27 mei en 10 juni

De driedaagse Vaardigheidstraining Lage-rug / Heup / Knie is gericht op het verbeteren van de sensomotorische vaardigheden van fysiotherapeuten ten behoeve van de diagnostiek en behandeling van mensen met klachten over de lage-rug, de heup en de knie. Het gemiddelde algemeen oordeel van de laatste vijf cursussen was 8,5.

Opereren beter dan fysiotherapie bij femoro-acetabulaire impingement?

Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 11 december 2019*

Het femoro-acetabulaire impingement syndroom1 (FAIS) is een bepaalde vorm van de heup die het heupgewricht vatbaar maakt voor slijtage. De aandoening komt bij circa een vijfde van de bevolking voor. Bij minder dan 25 procent van deze mensen leidt deze specifieke vorm tot pijn of artrose. *Voor deze bron moet worden betaald.

Zeer goed gewaardeerde masterclass ‘Tendinopathiëen in de sport’

Maandag 11 mei

Quote oud-cursist: 'Echt een hele goede dag. Interessant verteld, juiste niveau, goede opbouw, goede interactie, no-nonsens. Gewoon top dus'. In de masterclass gegeven door dr. Robert Jan de Vos (foto) en Edwin Visser MSc komen alle diagnostische en therapeutische aspecten die van belang zijn bij de (sport)fysiotherapeutische begeleiding en behandeling van (top)sporters met tendinopathieën aan bod. Beoordeling vorige masterclass: 8,3.

Problematiek KANS (klachten aan armen, nek en/of schouders) onverminderd groot

Bron: HAN, 3 december 2019

Ons veelvuldige gebruik van smartphone, tablet en laptop leidt tot allerlei moderne kwalen, vertellen de media ons. En elke lezer heeft weleens rug-, schouder en nekklachten (KANS) ondervonden van een uurtje werken met de laptop op schoot. "Toch moeten we ons niet verkijken op lekkerbekkende aanduidingen als de swipeduim en de iPadpols", zegt Nathan Hutting, fysiotherapeut, manueel therapeut en onderzoeker bij het Lectoraat Arbeid & Gezondheid aan de HAN.

Cursus ‘Myofasciale pijn: diagnostiek en behandeling van myofasciale triggerpoints’

Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni

In deze cursus krijgt u een praktische inleiding in het onderzoek en de behandeling van myofasciale pijn, ondersteund door de beschikbare evidentie en demonstraties bij enkele patiënten met hoofdpijn, schouderpijn en rugpijn.

Deskundige reuma fysio- en oefentherapeut beter vindbaar

Bron: Persbericht ReumaNederland, 26 november 2019

Mensen met een vorm van reuma zijn vaak op zoek naar een deskundige fysiotherapeut of oefentherapeut in hun buurt die gespecialiseerd is in het behandelen van reumatische klachten. Deze zijn vanaf nu vindbaar op de nieuwe website ReumanetNL.

‘State of the art’ behandeling van patiënten met knieklachten. Bekijk de videotrailer.

Vrijdagmiddag en -avond 17 april en zaterdag 18 april

2 orthopedisch chirurgen en 3 (sport)fysiotherapeuten met veel kennis en ruime ervaring laten in deze cursus in duopresentaties de huidige ‘state of the art’ behandeling van patiënten met knieklachten zien. De vrijwel dagelijkse samenwerking ‘op de werkvloer’ en gezamenlijke spreekuren garanderen een goede onderlinge afstemming.

Masterclass handtherapie ‘Polsklachten’ voor handtherapeuten. Bekijk de videotrailer.

Vrijdag 6 maart

Na deze masterclass kan de deelnemer het specifieke onderzoek van de pols uit te voeren en te interpreteren. Door kennis van de specifieke recente chirurgische mogelijkheden en de behandelprincipes zal de deelnemer beter in staat zijn gericht (na) te behandelen. Tijdens deze masterclass wordt de pols vanuit verschillende disciplines belicht en worden meest recente (internationale) ontwikkelingen besproken.

Meer informatie over de NPi-service

Actueel

 • npi-service-kinderen-2020-1
  NPi-service Kinderen 2020-1

  lees meer...

 • npi-service-ouderen-2020-1
  NPi-service Ouderen 2020-1

  lees meer...

 • 10e-opleiding-handtherapie-start-op-27-maart-waardering-8-3-bekijk-de-videotrailer-plaatsen-beschikbaar
  10e opleiding Handtherapie start op 27 maart. Waardering 8,3. Bekijk de Videotrailer. Plaatsen beschikbaar.

  lees meer...

 • nog-plaatsen-beschikbaar-bij-het-beweegprogramma-oncologie-op-6-en-7-maart-bekijk-de-videotrailer
  Nog plaatsen beschikbaar bij het beweegprogramma 'Oncologie' op 6 en 7 maart. Bekijk de videotrailer.

  lees meer...

 • cursus-myofasciale-triggerpoints-in-de-bekken-buik-bilregio-vernieuwd-en-geaccrediteerd-op-3-en-4-april
  Cursus ‘Myofasciale triggerpoints in de bekken-buik-bilregio’ vernieuwd en geaccrediteerd. Op 3 en 4 april.

  lees meer...

 • eerstvolgende-cursus-beweegprogramma-s-deel-1-op-3-en-4-april-2020
  Eerstvolgende cursus Beweegprogramma’s (deel 1) op 3 en 4 april 2020

  lees meer...

 • sportrevalidatie-bij-kinderen-cursus-op-20-en-21-maart
  Sportrevalidatie bij kinderen. Cursus op 20 en 21 maart.

  lees meer...

 • aanleren-van-zelfmanagement-bij-lymfoedeem-aan-individuele-clienten-en-aan-groepen-6-7-maart-en-4-april-2020
  Aanleren van zelfmanagement bij lymfoedeem aan individuele cliënten en aan groepen. 6, 7 maart en 4 april 2020.

  lees meer...

 • masterclass-tendinopathieen-in-de-sport-gepland-op-vrijdag-12-juni-inschrijven-nu-mogelijk
  Masterclass 'Tendinopathieën in de sport' gepland op vrijdag 12 juni. Inschrijven nu mogelijk.

  lees meer...

 • masterclass-handtherapie-extensorpeesletsels-pip-zone-3-met-topdocent-julianne-howell-donderdag-23-april-2020
  Masterclass handtherapie 'Extensorpeesletsels: PIP zone 3' met topdocent Julianne Howell. Donderdag 23 april 2020

  lees meer...

 • masterclass-paratonie-en-andere-motorische-stoornissen-bij-dementie-op-22-april
  Masterclass 'Paratonie en andere motorische stoornissen bij dementie' op 22 april

  lees meer...

 • nog-3-plaatsen-beschikbaar-opleiding-procesmatige-adem-en-ontspanningstherapie-gewaardeerd-met-een-8-6-start-op-4-maart
  Nog 3 plaatsen beschikbaar. Opleiding ‘Procesmatige adem- en ontspanningstherapie’ gewaardeerd met een 8,6. Start op 4 maart.

  lees meer...

 • tweede-cursus-perifeer-arterieel-vaatlijden-en-training-start-op-4-maart
  Tweede cursus 'Perifeer arterieel vaatlijden en training'. Start op 4 maart.

  lees meer...

 • nieuwe-masterclass-lymfofluoroscopie-de-meerwaarde-voor-de-oedeemtherapie-op-10-maart
  Nieuwe masterclass ‘Lymfofluoroscopie: de meerwaarde voor de oedeemtherapie’. Op 10 maart.

  lees meer...

 • starten-met-een-beweegprogramma-diabetes-mellitus-cursus-op-8-en-9-april
  Starten met een beweegprogramma Diabetes Mellitus? Cursus op 8 en 9 april.

  lees meer...

 • snijzaaldag-schouder-in-utrecht-op-zaterdag-4-april
  Snijzaaldag schouder in Utrecht op zaterdag 4 april

  lees meer...

 • knieklachten-a-state-of-the-art-en-patroonherkenning-knie-twee-knie-cursussen-in-april
  Knieklachten: a state of the art en Patroonherkenning knie. Twee knie-cursussen in april

  lees meer...

Telefoon E-mail Locatie Twitter Facebook LinkedIn Instagram Vimeo