kortingskaart 76x74

nieuws app 76x74

nieuws 76x74

opleiding 76x74

issue 76x74

vragen 76x74

NPi-service Musculoskeletaal

Referaten

ICF-checklist geschikt om functioneringsproblemen bij schouderpijn te registreren

Soberg HL. Disability and Rehabilitation 2019, met een vertaalslag van drs. John Bos, praktiserend fysiotherapeut, docent opleiding Fysiotherapie en docent NPi

Schouderpijn beïnvloedt het functioneren op allerlei niveaus. Is de ICF geschikt om deze functioneringsproblemen te beschrijven, en komt deze beschrijving overeen met de problemen die patiënten zelf rapporteren in de DASH-vragenlijst? Een Noors onderzoeksteam zocht het uit.

Fysiotherapie op afstand geen beletsel voor goede therapeutische relatie

Lawford BJ. Arthritis Care and Research (Hoboken) 2019, met een vertaalslag van Rik van Hooff, hoofd afdeling Fysio-/ergotherapie

Kunnen fysiotherapeuten een goede behandelrelatie opbouwen als zij alleen op afstand via telefonische consultatie hun patiënten kunnen begeleiden? Australische wetenschappers zochten het uit.

Helpen bij zelfmanagement is meer dan alleen voorlichting geven

Hutting N. Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy 2019, met een vertaalslag van drs. John Bos, praktiserend fysiotherapeut, docent opleiding Fysiotherapie en docent NPi

Hoe kunnen fysiotherapeuten patiënten leren om te gaan met hun aanhoudende musculoskeletale klachten? Het belang van zelfmanagement.

Literatuurlijst 2019-4

Hier vindt u de meest recente literatuurlijst met daarin open-access studies en internationale publicaties binnen het thema Musculoskeletaal.

Eerdere referaten en literatuurlijsten zijn te vinden in het referaten-archief.

Webcasts

NIEUWE WEBCAST: Behandelstrategie bij patellofemorale pijn

Duur: 27:22 min | Spreker: dr. Erik Witvrouw

In deze webcast bespreekt dr Erik Witvrouw van de Universiteit Gent de meest geschikte en succesvolle oefeningen om patiënten met patellofemorale klachten te behandelen, en hij onderbouwt dit met wetenschappelijke evidentie. Ook benoemt hij welke interventies je beter achterwege kunt laten.

Eerdere webcasts zijn te vinden in het webcast-archief.

Themaberichten

Promotie Andreas Rothgangel: over de behandeling van fantoompijn

Bron: Nieuwsbericht Zuyd Hogeschool, 19 juni 2019

Op dinsdag 25 juni verdedigt Andreas Rothgangel, docent-onderzoeker bij de faculteit Gezondheidszorg van Zuyd Hogeschool, zijn proefschrift over de behandeling van fantoompijn. Hoe behandel je pijn in een lichaamsdeel dat er niet meer is?

Controle en gips na botbreuk vaak onnodig

Bron: Medicalfacts, 12 juni 2019

Goed nieuws voor mensen met bepaalde botbreuken: in OLVG locatie West hoeven zij na behandeling op de Spoedeisende Hulp niet meer terug te komen voor controle. Ook gips is niet altijd nodig. ‘We willen onnodige ziekenhuisbezoeken voorkomen en alleen die zorg bieden die écht waarde toevoegt’, aldus traumachirurg Robert Haverlag. 

Pijnpatiënten dupe machtsmisbruik Zilveren Kruis

Bron: Medicalfacts, 3 juni 2019

Patiënten met chronische pijn worden sinds 1 januari jl. stelselmatig afgewezen door zorgverzekeraar Zilveren Kruis op oneigenlijke gronden. Het gaat om patiënten die bijvoorbeeld kampen met chronische rugpijn, nekpijn, rsi of reuma.

Roken verhoogt kans op infectie van heup- of knieprothese

Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 30 mei 2019

Rokers hebben na een chirurgische procedure meer kans op een infectie. Roken houdt verband met kanker en hart- en vaatziekten, maar leidt ook tot een slechtere weefseldoorbloeding, lagere oxygenatie en een negatieve invloed op de immuunrespons, wat het risico op een gestoorde wondgenezing verhoogt.

Nieuwe behandelwijze hernia onderzocht

Bron: Medicalfacts, 28 mei 2019

In Nederland hebben ongeveer 75.000 mensen last van een hernia. In ‘slechts’ 9.000 gevallen per jaar wordt een patiënt hieraan geopereerd. Voor de overige patiënten wordt momenteel onder andere in het Spaarne Gasthuis onderzoek gedaan naar een nieuwe behandelmethode, die mogelijk de pijnklachten vermindert.

Minder hamstringblessures door de Nordic Hamstring Curl

Bron: Alles over sport, 27 mei 2019

Blessurepreventieprogramma’s die de Nordic Hamstring Curl bevatten, halveren het aantal hamstringblessures. Dit blijkt uit een recente overzichtsstudie waarin maar liefst 8459 sporters werden onderzocht.

Musculoskeletale pijnklachten

Dinsdagmiddag en -avond 29 oktober 2019

Patiënten met musculoskeletale pijnklachten vormen een aanzienlijk deel van de patiënten die een fysiotherapeut raadplegen. In deze cursus worden state-of-the-art concepten over pijn en pijnbeïnvloeding in relatie tot het neuroplastische brein gepresenteerd. Ook de implicaties hiervan voor het fysiotherapeutische diagnostische en therapeutische handelen komen aan bod.

Vernieuw uw visie op fysiotherapie: cursus ‘Toekomstbestendige fysiotherapie’

Dinsdagmiddag en -avond 17 september 2019

Tijdens deze dag presenteren drs. John Bos en Peter Glashouwer Mpt een visie op de toekomstige eigenheid van fysiotherapie. Kijkend in de toekomst geven zij een antwoord op de vraag: ‘Wat is fysiotherapie?’

Verdiep je functioneel-anatomische kennis: snijzaaldagen

Zaterdagen 9 en 23 november 2019

In november organiseert het NPi een tweetal snijzaaldagen: ‘Onderbeen, enkel en voet’ op zaterdag 9 november en ‘Knie’ op zaterdag 23 november 2019. Tijdens deze snijzaaldagen staat het verdiepen van de basiskennis betreffende de knie resp. het onderbeen, de enkel en de voet resp. de schouder centraal.

Wetenschappelijke vondst leidt mogelijk tot nieuwe behandeling artritis

Bron: Mijn gezondheidsgids, 23 mei 2019

Wetenschappers ontdekten dat de dood van macrofagen – een type immuuncel – reumatoïde artritis kan veroorzaken. Het eiwit A20 kan de celdood van deze cellen verhinderen en zo beschermen tegen artritis. Dit kan leiden tot nieuwe behandelingen.

Actuele inzichten over hamstringletsels in de sport. Bekijk de videotrailer.

Dinsdag 29 oktober 2019

In deze praktische masterclass wordt de huidige ‘state of the art’ ten aanzien van de diagnostiek en behandeling uitgebreid besproken en gedemonstreerd. Hierbij gaat de aandacht vooral uit naar de kliniek; welke onderbouwde diagnostische en therapeutische keuzes kan de sportfysiotherapeut maken in de behandeling van sporters met een hamstringletsel.

Endoprothesen: het chirurgische en oefentherapeutische beleid

14 en 15 november

In deze 2-daagse cursus krijgt u een state-of-the-art overzicht van de chirurgische technieken bij heup-, knie- en schouder-endoprothesen, gevolgd door de fysiotherapeutische behandelmogelijkheden.

Tandenknarsen en fysiotherapie

Bron: Fysioforum, 3 mei 2019

Wie tandenknarst, kan soms beter behandeld worden door een kaakfysiotherapeut dan alleen een tandarts. Dat blijkt uit onderzoek van het Radboudumc naar tandenknarsen.

Thoracale pijnsyndromen: hoe te handelen als fysio- / manueel therapeut?

Dinsdagmiddag en -avond 5 november 2019

Na deze cursus is de deelnemer bekend met de voor de fysiotherapeut / manueel therapeut relevante patronen en klachtenbeelden waarin het disfunctioneren van de thoracale wervelkolom een rol speelt. De deelnemer beschikt over kennis uit de beschrijvende en functionele anatomie, kinesiologie en pathologie (klinische manifestaties van pijnpatronen) en kan diagnostische en therapeutische procesgangen legitimeren en funderen.

Klinisch redeneren bij kniepijnsyndromen door dr. Igor Tak. Bekijk de videotrailer.

Maandag 28 oktober

In deze 1-daagse cursus wordt vanuit diverse cliëntprofielen klinische redeneringen toegepast uit zowel de screeningsfase, als uit de diagnostische en therapeutische fase. Alle elementen van de biopsychosociale benaderingswijze komen op een interactieve wijze aan bod, zowel de biomedisch-procedurele als de persoonlijk-narratieve.

Commercieel verkrijgbare activiteitenmeters vaak te ingewikkeld voor mensen met een chronische ziekte

Bron: Nieuwsbericht Zuyd Hogeschool, 26 april 2019

Mensen met een chronische ziekte zoals suikerziekte, artrose of COPD ervaren commercieel verkrijgbare activiteitenmeters vaak als te ingewikkeld. Activiteitenmeters zijn apparaten die bijvoorbeeld om de pols of met een klip aan de broek vastgemaakt worden en bedoeld zijn om het aantal stappen en actieve minuten te meten.

Cervicobrachiale pijnklachten en fysiotherapie

Dinsdagmiddag en -avond 26 november 2019

In deze cursus is de ‘state-of-the art’ ten aanzien van de diagnostiek en (fysio-)therapie bij patiënten met nek- en armpijnklachten het thema. Er is bijzondere aandacht voor klachtenpatronen waarbij neurale symptomen in de arm (tintelingen, doof gevoel, neuropathische armpijn) aan de orde zijn.

Uitgebreid scholingsaanbod voor handtherapeuten bij het NPi. Masterclasses en Skills labs.

Masterclasses en Skills labs

Het NPi heeft naast de cursus ‘Handtherapie’ (3 dagen) en opleiding ‘Handtherapie’ (12 dagen) inmiddels een groot aanvullend scholingsaanbod ontwikkeld. Dit aanbod bestaat uit een vijftal masterclasses gericht op fysio- en ergotherapeuten die een opleiding ‘Handtherapie’ volgen of afgerond hebben. Daarnaast hebben we voor geïnteresseerde fysio- en ergotherapeuten een viertal skills labs ontwikkeld om specifieke vaardigheden te ontwikkelen.

Positief effect geneesmiddel op zenuwpijn-aandoening

Bron: Medicalfacts, 25 april 2019

Onderzoekers van het Maastricht UMC+ hebben aangetoond dat het middel lacosamide een positief effect heeft op patiënten met dunnevezelneuropathie, een aandoening waarbij mensen continu pijn ervaren. Het medicijn verlaagt de pijn, zorgt voor een betere nachtrust en heeft een positief effect op het algehele welzijn.

Schouderklachten: a state of the art op 12 en 13 september

12 en 13 september

In deze cursus wordt alle benodigde voorwaardelijke kennis aangereikt om cliënten met schouderklachten op adequate wijze te kunnen onderzoeken en behandelen. Hierbij worden schouderklachten vanuit medisch en functioneel perspectief belicht. Achtergrondinformatie ten aanzien van diverse aandoeningen en syndromen wordt besproken waarbij de aangrijpingspunten voor de fysiotherapeut, maar ook voor de arts duidelijk uiteengezet zullen worden.

Skills lab handtherapie 'Polsklachten'

Maandag 23 september

Na deze skills lab kan de deelnemer de praktisch geleerde kennis en vaardigheden van de behandeling van patiënten met specifieke polsklachten direct toe te passen in de praktijk.

Gelatine dempt pijn bij peesblessures

Bron: Topsport Topics, 18 april 2019

Sporters met een achillespeesblessure zouden wel eens baat kunnen hebben bij gelatine. Geblesseerde sporters die naast hun reguliere oefentherapie ook gelatine krijgen, ervaren namelijk aanzienlijk minder pijn dan wanneer zij dit niet binnen krijgen.

Praktische 2-daagse masterclass 'Liespijn bij sporters' met Igor Tak en Rob Langhout.

10 en 11 oktober

Liesblessures komen veel voor bij sporters maar wat is het pathomechanisme? Wat zijn de laatste inzichten over de functionele anatomie, sportspecifieke biomechanica, klinische diagnostiek en behandeling en revalidatie van liesblessures bij sporters? In deze 2-daagse masterclass presenteren dr. Igor Tak en Rob Langhout MSc in theorie en praktijk op interactieve wijze de huidige body of knowledge over liespijn bij sporters.

Masterclass ‘Inspanningsfysiologie van krachttraining met inspanningsfysioloog Gerard van der Poel. Bekijk ook de korte videotrailer.

Maandag 30 september 2019

Na deze masterclass kan de deelnemer de fysiologische werkingsmechanismen en effecten van vernieuwende krachttrainingsmethoden benoemen en gerichte keuzes maken om deze in de praktijk te gaan gebruiken. De onderwerpen worden vanuit een inspanningsfysiologische invalshoek belicht.

Praktische 2-daagse cursus ‘Onderbeen-, enkel- en voetklachten’ met o.a. prof. dr. Gino Kerkhoffs

31 oktober en 1 november

In deze cursus wordt alle benodigde voorwaardelijke kennis aangereikt om cliënten met klachten over de onderbeen-, enkel- en voetregio op adequate wijze te kunnen onderzoeken en behandelen. Hierbij worden deze klachten zowel vanuit medisch als functioneel perspectief belicht. Hierbij komen nieuwe inzichten met betrekking tot de biomechanica, kinesiologie en pathokinesiologie uitgebreid aan bod. Bekijk ook de videotrailer.

Meer informatie over de NPi-service

Actueel

 • nieuwe-en-vernieuwde-cursussen-in-de-periode-september-2019-maart-2020
  Nieuwe en vernieuwde cursussen in de periode september 2019 - maart 2020

  lees meer...

 • plaatsen-beschikbaar-bij-vervolgcursus-motiverende-gespreksvoering-op-2-en-3-september
  Plaatsen beschikbaar bij vervolgcursus 'Motiverende gespreksvoering' op 2 en 3 september

  lees meer...

 • skills-lab-handtherapie-mobiliserende-en-corrigerende-spalken-op-dinsdag-3-september
  Skills lab handtherapie ‘Mobiliserende en corrigerende spalken’ op dinsdag 3 september.

  lees meer...

 • unieke-kans-nog-1-plaats-beschikbaar-bij-opleiding-neurorevalidatie-cva-uitvoering-eindhoven-hoensbroek-oosterbeek
  Unieke kans: nog 1 plaats beschikbaar bij opleiding Neurorevalidatie/CVA. Uitvoering Eindhoven - Hoensbroek - Oosterbeek

  lees meer...

 • masterclass-balans-evidentie-en-toepassing-in-de-neurorevalidatie-bekijk-de-videotrailer
  Masterclass Balans; evidentie en toepassing in de Neurorevalidatie. Bekijk de videotrailer.

  lees meer...

 • driedaagse-module-beweegprogramma-s-deel-2-coronaire-hartaandoeningen
  Driedaagse module Beweegprogramma's (deel 2): 'Coronaire hartaandoeningen'

  lees meer...

 • praktische-verdieping-voor-handtherapeuten-in-het-skills-lab-handtherapie-polsklachten-op-maandag-23-september
  Praktische verdieping voor handtherapeuten in het skills lab handtherapie 'Polsklachten' op maandag 23 september

  lees meer...

 • geen-wachtlijst-meer-voor-opleiding-oedeemfysiotherapie-start-20-september-zie-videotrailer
  Geen wachtlijst meer voor Opleiding ‘Oedeemfysiotherapie’. Start 20 september. Zie videotrailer.

  lees meer...

 • sportrevalidatie-specialisatie-kracht-met-drs-michel-edelaar-en-dimitri-stefas-msc
  Sportrevalidatie: specialisatie kracht met drs. Michel Edelaar en Dimitri Stefas MSc.

  lees meer...

 • masterclass-nieuwe-principes-en-concepten-over-sportrevalidatie-en-return-to-play-na-een-voorste-kruisbandletsel
  Masterclass 'Nieuwe principes en concepten over sportrevalidatie en return to play na een voorste kruisbandletsel'

  lees meer...

 • vernieuw-uw-visie-op-fysiotherapie-cursus-toekomstbestendige-fysiotherapie-op-17-september
  Vernieuw uw visie op fysiotherapie: cursus ‘Toekomstbestendige fysiotherapie’ op 17 september

  lees meer...

 • basiscursus-functiestoornissen-van-de-bekkenbodem-voor-fysio-en-oefentherapeuten-start-4-oktober
  Basiscursus 'Functiestoornissen van de bekkenbodem' voor fysio- en oefentherapeuten. Start 4 oktober.

  lees meer...

 • masterclass-casuistiek-copd-uitgebreide-voorbereiding-thuis-gevolgd-door-dagdeel-casusbesprekingen-met-npi-experts
  Masterclass 'Casuïstiek COPD'. Uitgebreide voorbereiding thuis gevolgd door dagdeel casusbesprekingen met NPi-experts.

  lees meer...

 • masterclass-handtherapie-brain-and-hand-op-23-september-voor-handtherapeuten
  Masterclass handtherapie ‘Brain and hand’ op 23 september voor handtherapeuten

  lees meer...

 • opleiding-procesmatige-adem-en-ontspanningstherapie-100-accreditatiepunten
  Opleiding ‘Procesmatige adem- en ontspanningstherapie’ (100 accreditatiepunten)

  lees meer...

Telefoon E-mail Locatie Twitter Facebook LinkedIn Instagram Vimeo