kortingskaart 76x74

nieuws app 76x74

nieuws 76x74

opleiding 76x74

issue 76x74

vragen 76x74

NPi-service Musculoskeletaal

Referaten

Welke behandeling kiezen fysiotherapeuten bij patiënten met een trochantair pijnsyndroom?

French HP. Physiotherapy 2019, met een vertaalslag van drs. John Bos, praktiserend fysiotherapeut, docent opleiding Fysiotherapie en docent NPi

Welke behandeling kiezen fysiotherapeuten voor patiënten met pijn rond de trochanter major, en zijn die interventies evidence-based? Een internationaal onderzoeksteam analyseerde gegevens van 361 fysiotherapeuten die een online vragenlijst invulden.

Revalideren patiënten met een nieuwe heup of knie op de juiste plek?

Naylor JM. BMC Musculoskeletal Disorders 2019, met een vertaalslag van Rik van Hooff, zorgmanager Basalt revalidatie

Volgens de wetenschap herstellen patiënten met een nieuwe heup of knie die thuis revalideren net zo goed en snel als patiënten die revalideren in een instelling. Maar revalideren deze patiënten in de praktijk dan op de juiste plek, en wie of wat bepaalt de revalidatiesetting? Een onderzoeksteam inventariseerde de werkwijze in Australië.

Hoe leg je anderen uit hoe chronische pijn voelt?

Munday I. Disability and Rehabilitation 2019, met een vertaalslag van drs. John Bos, praktiserend fysiotherapeut, docent opleiding Fysiotherapie en docent NPi

Pijn is onzichtbaar en moeilijk onder woorden te brengen. Wat doet chronische pijn met mensen, en hoe leggen chronische pijnpatiënten aan anderen uit hoe ze zich voelen? Zestien Australische pijnpatiënten spraken in focusgroepen over hun ervaringen.

Literatuurlijst 2019-6

Hier vindt u de meest recente literatuurlijst met daarin open-access studies en internationale publicaties binnen het thema Musculoskeletaal.

Eerdere referaten en literatuurlijsten zijn te vinden in het referaten-archief.

Webcasts

NIEUWE WEBCAST: Behandelstrategie bij patellofemorale pijn

Duur: 27:22 min | Spreker: dr. Erik Witvrouw

In deze webcast bespreekt dr Erik Witvrouw van de Universiteit Gent de meest geschikte en succesvolle oefeningen om patiënten met patellofemorale klachten te behandelen, en hij onderbouwt dit met wetenschappelijke evidentie. Ook benoemt hij welke interventies je beter achterwege kunt laten.

Eerdere webcasts zijn te vinden in het webcast-archief.

Themaberichten

Meer kennis nodig bij verpleegkundigen en verzorgenden over osteoporose en fractuurrisico

Bron: Nivel, 17 september 2019

Verpleegkundige en verzorgende professionals ervaren een gebrek aan kennis over osteoporose en fractuurrisico. Zij komen kennis tekort over preventieve maatregelen, risicofactoren, de aandoening zelf en medicatie. De ontwikkeling van een landelijke richtlijn voor verpleegkundige en verzorgende professionals lijkt een goede eerste stap om deze knelpunten aan te pakken.

Gevoel in prothese dankzij elektroden

Bron: New Scientist, 16 september 2019

Voor het eerst waren twee mensen in staat hun beenprothese te voelen. Hierdoor konden ze sneller lopen en nam ook de fantoompijn af. Zwitserse onderzoekers zorgden daarvoor door elektroden onder de voet en in de knie van de prothese te verbinden met een zenuw in het bovenbeen.

7 centimeter korter: lange kinderen laten groeischijf kapotmaken

Bron: NOS, 23 augustus 2019

Steeds meer (extreem) lange kinderen laten zich opereren om hun groei af te remmen. Een operatie op het juiste moment kan ertoe leiden dat jongens gemiddeld 7 centimeter minder lang worden dan verwacht, voor meisjes is dat bijna 6 centimeter.ki

Spaarne Gasthuis introduceert muzikantenspreekuur

Bron: Skipr, 22 augustus 2019

Het Spaarne Gasthuis in Heemstede begint met een speciaal spreekuur voor muzikanten. Zij kunnen hier vanaf maandag terecht voor alle lichamelijke klachten en blessures die worden veroorzaakt door musiceren of die invloed hebben op het maken van muziek, maakte het ziekenhuis bekend.

Masterclass handtherapie ‘Brain and hand’ voor handtherapeuten

23 september

In deze masterclass wordt een evidence-based behandelprogramma gepresenteerd voor patienten met perifere zenuwletsels. De kennis over het effect van een perifere zenuwbeschadiging op het centrale zenuwstelsel opent nieuwe perspectieven voor de behandeling, waarbij snelle en langzame plasticiteitsmechanismen therapeutisch gebruikt kunnen worden om het functie herstel van de hand te ondersteunen en te verbeteren.

Nieuwe hoogleraar gaat voor de beste zorg voor patiënten met jeugdreuma

Bron: LUMC, 20 augustus 2019

Kinderreumatoloog Rebecca ten Cate is elke dag bezig om de zorg voor haar patiënten nog beter te maken. Per 1 juli 2019 is ze benoemd tot Leidse hoogleraar Kindergeneeskunde, in het bijzonder kinderreumatologie.

Skills lab handtherapie 'Polsklachten'

Maandag 23 september

Na deze skills lab kan de deelnemer de praktisch geleerde kennis en vaardigheden van de behandeling van patiënten met specifieke polsklachten direct toe te passen in de praktijk.

Fysiotherapie reumapatiënt voorlopig vergoed

Bron: Nieuws.nl, 19 augustus 2019

Patiënten die erg gehinderd worden door bepaalde vormen van reuma krijgen de komende vier jaar fysiotherapie vergoed. In de tussentijd wordt onderzocht of zo’n behandeling inderdaad helpt.

Klinisch redeneren bij kniepijnsyndromen door dr. Igor Tak. Bekijk de videotrailer.

Maandag 28 oktober

In deze 1-daagse cursus wordt vanuit diverse cliëntprofielen klinische redeneringen toegepast uit zowel de screeningsfase, als uit de diagnostische en therapeutische fase. Alle elementen van de biopsychosociale benaderingswijze komen op een interactieve wijze aan bod, zowel de biomedisch-procedurele als de persoonlijk-narratieve.

Bravis gebruikt 3D-prints voor voorlichting bij botbreuken

Bron: Skipr, 19 augustus 2019

Het Bravis ziekenhuis gebruikt een 3D-printer om patiënten voor te lichten over hun botbreuk. Artsen kunnen met een 3D-print beter inzichtelijk maken waar een breuk zit en waarom een behandeling gedaan wordt.

Masterclass hamstringletsels in de sport met dr. Guus Reurink en dr. Nick van der Horst. Bekijk de videotrailer.

Dinsdag 29 oktober 2019

In deze praktische masterclass wordt de huidige ‘state of the art’ ten aanzien van de diagnostiek en behandeling uitgebreid besproken en gedemonstreerd. Hierbij gaat de aandacht vooral uit naar de kliniek; welke onderbouwde diagnostische en therapeutische keuzes kan de sportfysiotherapeut maken in de behandeling van sporters met een hamstringletsel.

We zitten te veel op ons gat: 10 tips voor een betere houding

Bron: Het Laatste Nieuws, 12 augustus 2019

Een nieuwe werkweek. Dat betekent voor veel mensen vijf dagen neerzitten achter een bureau. We weten allemaal dat het ongezond is, maar waar we op moeten letten, is niet volledig duidelijk. Enkele tips om mee rekening te houden. 

Musculoskeletale pijnklachten

Dinsdagmiddag en -avond 29 oktober 2019

Patiënten met musculoskeletale pijnklachten vormen een aanzienlijk deel van de patiënten die een fysiotherapeut raadplegen. In deze cursus worden state-of-the-art concepten over pijn en pijnbeïnvloeding in relatie tot het neuroplastische brein gepresenteerd. Ook de implicaties hiervan voor het fysiotherapeutische diagnostische en therapeutische handelen komen aan bod.

Delftse studenten ontwikkelen exoskelet dat zijwaarts beweegt

Bron: Skipr, 6 augustus 2019

Het Delftse studententeam Project MARCH heeft een nieuwe versie ontwikkeld van haar exoskelet, een robotachtig harnas waarmee mensen met een dwarslaesie uit hun rolstoel kunnen opstaan en zelfs lopen. Met de nieuwe versie kunnen gebruikers ook zijwaartse bewegingen met de heup maken.

Snijzaaldagen

‘Onderbeen, enkel en voet’ op 9 november en ‘Knie’ op 23 november

Tijdens deze snijzaaldagen worden anatomische, biomechanische en kinesiologische aspecten in relatie gebracht met het fysieke functioneren en het klinisch onderzoek van de cliënt. Telkens zal het uitgangspunt liggen bij het anatomisch substraat, zowel in vivo als in situ op de snijzaal. Korte theoretische inleidingen worden gevolgd door demonstraties en snijzaalpractica.

Het Nivel onderzoekt effect fysio- en oefentherapie op het voorschrijven van opioïden bij mensen met lage rugpijn

Bron: Nivel, 26 juli 2019

Behandelingen gericht op het structureel veranderen van beweeggedrag, zoals fysiotherapie en oefentherapie, kunnen ertoe bijdragen dat patiënten met chronische pijn minder pijnklachten ervaren. Dit kan weer leiden tot minder medicatie, waaronder sterkwerkende opioïden. Het Nivel gaat onderzoeken of patiënten met lage rugpijn die fysiotherapie krijgen, vervolgens minder pijnstilling nodig hebben.

Endoprothesen: het chirurgische en oefentherapeutische beleid

14 en 15 november

In deze 2-daagse cursus krijgt u een state-of-the-art overzicht van de chirurgische technieken bij heup-, knie- en schouder-endoprothesen, gevolgd door de fysiotherapeutische behandelmogelijkheden.

Hand- en polschirurgen Martini Ziekenhuis bij de beste in Europa

Bron: Medicalfacts, 25 juli 2019

Het Martini Ziekenhuis heeft onlangs het exclusieve predicaat ‘Hand Trauma and Replantation Center’ gekregen van de FESSH, dat is de Europese Handchirurgie Vereniging. Dit predicaat is een bevestiging van de hoge kwaliteit die de handchirurgen en handtherapeuten van het Martini Ziekenhuis leveren als het gaat om de behandeling van hand- en polsaandoeningen.

Cervicobrachiale pijnklachten en fysiotherapie

Dinsdagmiddag en -avond 26 november 2019

In deze cursus is de ‘state-of-the art’ ten aanzien van de diagnostiek en (fysio-)therapie bij patiënten met nek- en armpijnklachten het thema. Er is bijzondere aandacht voor klachtenpatronen waarbij neurale symptomen in de arm (tintelingen, doof gevoel, neuropathische armpijn) aan de orde zijn.

Geen rolstoel dankzij 3D-geprint implantaat

Bron: Nieuws.nl, 24 juli 2019

Een 16-jarige jongen en een vrouw van eind 60 die het risico liepen een dwarslaesie te krijgen, kunnen zich weer vrijelijk bewegen dankzij een 3D-geprint implantaat. De behandeling is ontwikkeld door een team van ingenieurs, chirurgen en wetenschappers in het UMC Utrecht.

Masterclass 'SMWJC 2019’ over sportgerelateerde enkelletsels door keynote spreker en thema-expert prof.dr. Eamonn Delahunt (2)

27 november

Eamonn Delahunt (foto) is een internationale autoriteit op het terrein van onderzoek en behandeling van (complexe) enkelpathologie bij sporters. Hij is een ervaren sportfysiotherapeut, keynote-spreker van het SMWJC-congres, hoogleraar aan de University College Dublin School of Public Health, Physiotherapy and Sports Science en medevoorzitter van het International Ankle Consortium.

Specifieke aandacht voor vrouwen met reuma gerechtvaardigd vanwege zwaardere behandellast

Bron: Nivel, 23 juli 2019

Vrouwen ondervinden meer klachten ten gevolge van de behandeling van reuma dan mannen. Toch wordt er bij de behandeling van deze ziekte geen rekening gehouden met de verschillen tussen mannen en vrouwen. Het Nivel deed onderzoek naar verschillen in de ‘behandellast’ (‘treatment burden’) bij reuma. De uitkomsten rechtvaardigen meer specifieke aandacht voor vrouwen.

Fysiotherapeutische zorg voor patiënten met nek- en/of schouderklachten helpen verbeteren?

Bron: Nieuwsbericht KNGF, 15 juli 2019

Hoe kunnen we de behandeling van patiënten met nek- en/of schouderklachten in de eerstelijn makkelijker personaliseren en beter laten aansluiten bij de wensen en zorgbehoefte van de individuele patiënt? Hiernaar doet HU onderzoek binnen het KNGF/WCF gefinancierde project ‘gestratificeerde fysiotherapeutische (blended) zorg bij patiënten met nek- en/of schouderklachten’.

Meer informatie over de NPi-service

Actueel

 • npi-service-ouderen-2019-6
  NPi-service Ouderen 2019-6

  lees meer...

 • npi-service-kinderen-2019-6
  NPi-service Kinderen 2019-6

  lees meer...

 • functiestoornissen-van-de-bekkenbodem-in-de-geriatrie-cursus-op-25-oktober-8-november-en-12-december
  Functiestoornissen van de bekkenbodem in de geriatrie. Cursus op 25 oktober, 8 november en 12 december.

  lees meer...

 • praktische-dag-over-klinische-redeneren-bij-patienten-met-kniepijn-maandag-28-oktober-bekijk-de-videotrailer
  Praktische dag over klinische redeneren bij patienten met kniepijn. Maandag 28 oktober. Bekijk de videotrailer.

  lees meer...

 • masterclass-hamstringletsels-in-de-sport-op-29-oktober-bekijk-de-videotrailer
  Masterclass ‘Hamstringletsels in de sport’ op 29 oktober. Bekijk de videotrailer

  lees meer...

 • adem-en-ontspanningstherapie-waardevolle-toevoeging-binnen-fysiotherapie-en-oefentherapiepraktijk-opleiding-start-op-30-oktober
  Adem- en ontspanningstherapie waardevolle toevoeging binnen fysiotherapie- en oefentherapiepraktijk. Opleiding start op 30 oktober

  lees meer...

 • komend-najaar-nog-een-beweegprogramma-s-deel-2-volgen-modules-artrose-en-oncologie
  Komend najaar nog een beweegprogramma’s (deel 2) volgen? Modules artrose en oncologie.

  lees meer...

 • fysiotherapie-in-de-palliatieve-levensfase-bij-geriatrische-patienten-nieuwe-cursus
  Fysiotherapie in de palliatieve levensfase bij geriatrische patiënten. Nieuwe cursus.

  lees meer...

 • snijzaaldagen-onderbeen-enkel-voet-knie
  Snijzaaldagen. Onderbeen, enkel, voet, knie.

  lees meer...

 • nieuw-kinderfysiotherapie-bij-kinderen-met-pulmonale-aandoeningen-op-1-en-15-november
  Nieuw: Kinderfysiotherapie bij kinderen met pulmonale aandoeningen op 1 en 15 november.

  lees meer...

 • nieuwe-skills-lab-handtherapie-artrose-van-de-hand-op-2-november
  Nieuwe skills lab handtherapie ‘Artrose van de hand’ op 2 november.

  lees meer...

 • nieuwe-2-daagse-cursus-loopproblemen-bij-kinderen-op-4-en-25-november
  Nieuwe 2-daagse cursus ‘Loopproblemen bij kinderen’ op 4 en 25 november

  lees meer...

 • masterclass-handtherapie-early-active-nabehandeling-van-flexorpeesletsels-op-zaterdag-23-november
  Masterclass handtherapie 'Early active' nabehandeling van flexorpeesletsels op zaterdag 23 november

  lees meer...

 • keynote-masterclass-sportmedisch-wetenschappelijk-jaarcongres-2019-door-prof-dr-eamonn-delahunt-op-27-november
  Keynote masterclass 'Sportmedisch wetenschappelijk jaarcongres 2019' door Prof. dr. Eamonn Delahunt op 27 november.

  lees meer...

 • basiscursus-functiestoornissen-van-de-bekkenbodem-voor-fysio-en-oefentherapeuten-start-4-oktober
  Basiscursus 'Functiestoornissen van de bekkenbodem' voor fysio- en oefentherapeuten. Start 4 oktober.

  lees meer...

Telefoon E-mail Locatie Twitter Facebook LinkedIn Instagram Vimeo