kortingskaart 76x74

nieuws app 76x74

nieuws 76x74

opleiding 76x74

issue 76x74

vragen 76x74

NPi-service Musculoskeletaal

Referaten

Artrose: waar staan we en waar gaan we naartoe?

Hunter DJ. The Lancet 2019, met een vertaalslag van drs. John Bos, praktiserend fysiotherapeut, docent opleiding Fysiotherapie en docent NPi

Meer en meer mensen zullen in de toekomst te maken krijgen met artrose. Wat weten we over het ontstaan van artrose, en hoe kunnen we de gevolgen van deze destructieve aandoening het beste behandelen? U leest het in dit beschouwende artikel uit één van de meest gerenommeerde medisch-wetenschappelijke tijdschriften.

Onderzoek naar cervicale musculoskeletale stoornissen bij migrainepatiënten essentieel

Szikszay TM. Physical Therapy 2019, met een vertaalslag van drs. John Bos, praktiserend fysiotherapeut, docent opleiding Fysiotherapie en docent NPi

Veel migrainepatiënten zeggen ook nekpijn te hebben. Maar is dat alleen een symptoom van de migraine, of hebben zij daadwerkelijk musculoskeletale stoornissen in de nekregio? En hoe onderzoek je dat dan? Een Duits onderzoeksteam zocht de wetenschappelijke literatuur erop na.

Wat is de meerwaarde van een poliklinisch groepsoefenprogramma na een nieuwe knie?

Lenguerrand E. Arthritis Care and Research (Hoboken) 2019, met een vertaalslag van Rik van Hooff, zorgmanager Basalt revalidatie

Functioneren patiënten met een nieuwe knie beter als ze naast reguliere zorg zes weken extra oefenen in een poliklinisch groepsprogramma? Britse wetenschappers zochten het uit.

Literatuurlijst 2019-5

Hier vindt u de meest recente literatuurlijst met daarin open-access studies en internationale publicaties binnen het thema Musculoskeletaal.

Eerdere referaten en literatuurlijsten zijn te vinden in het referaten-archief.

Webcasts

NIEUWE WEBCAST: Behandelstrategie bij patellofemorale pijn

Duur: 27:22 min | Spreker: dr. Erik Witvrouw

In deze webcast bespreekt dr Erik Witvrouw van de Universiteit Gent de meest geschikte en succesvolle oefeningen om patiënten met patellofemorale klachten te behandelen, en hij onderbouwt dit met wetenschappelijke evidentie. Ook benoemt hij welke interventies je beter achterwege kunt laten.

Eerdere webcasts zijn te vinden in het webcast-archief.

Themaberichten

Fysiotherapeutische zorg voor patiënten met nek- en/of schouderklachten helpen verbeteren?

Bron: Nieuwsbericht KNGF, 15 juli 2019

Hoe kunnen we de behandeling van patiënten met nek- en/of schouderklachten in de eerstelijn makkelijker personaliseren en beter laten aansluiten bij de wensen en zorgbehoefte van de individuele patiënt? Hiernaar doet HU onderzoek binnen het KNGF/WCF gefinancierde project ‘gestratificeerde fysiotherapeutische (blended) zorg bij patiënten met nek- en/of schouderklachten’.

Call open: Wat is het effect van fysiotherapie op arbeidsparticipatie bij ontstekingsreuma?

Bron: Nieuwsbericht KNGF, 1 juli 2019

ReumaNederland stelt samen met KNGF 250.000 euro beschikbaar voor onderzoek naar het effect van fysiotherapie op arbeidsparticipatie voor mensen met reumatoïde artritis en/of axiale spondyloartritis. De onderzoekscall is nu open, dien je voorstel in voor 18 september.

Masterclass handtherapie ‘Brain and hand’ voor handtherapeuten

23 september

In deze masterclass wordt een evidence-based behandelprogramma gepresenteerd voor patienten met perifere zenuwletsels. De kennis over het effect van een perifere zenuwbeschadiging op het centrale zenuwstelsel opent nieuwe perspectieven voor de behandeling, waarbij snelle en langzame plasticiteitsmechanismen therapeutisch gebruikt kunnen worden om het functie herstel van de hand te ondersteunen en te verbeteren.

Skills lab handtherapie ‘Mobiliserende en corrigerende spalken’

Dinsdag 3 september

Deze 1-daagse skills lab is gericht op het gebruiken, toepassen van redressie spalken bij gewrichtsstijfheid, spiertightness en biomechanische dysbalans.

Cervicobrachiale pijnklachten en fysiotherapie

Dinsdagmiddag en -avond 26 november 2019

In deze cursus is de ‘state-of-the art’ ten aanzien van de diagnostiek en (fysio-)therapie bij patiënten met nek- en armpijnklachten het thema. Er is bijzondere aandacht voor klachtenpatronen waarbij neurale symptomen in de arm (tintelingen, doof gevoel, neuropathische armpijn) aan de orde zijn.

Promotie Andreas Rothgangel: over de behandeling van fantoompijn

Bron: Nieuwsbericht Zuyd Hogeschool, 19 juni 2019

Op dinsdag 25 juni verdedigt Andreas Rothgangel, docent-onderzoeker bij de faculteit Gezondheidszorg van Zuyd Hogeschool, zijn proefschrift over de behandeling van fantoompijn. Hoe behandel je pijn in een lichaamsdeel dat er niet meer is?

Musculoskeletale pijnklachten

Dinsdagmiddag en -avond 29 oktober 2019

Patiënten met musculoskeletale pijnklachten vormen een aanzienlijk deel van de patiënten die een fysiotherapeut raadplegen. In deze cursus worden state-of-the-art concepten over pijn en pijnbeïnvloeding in relatie tot het neuroplastische brein gepresenteerd. Ook de implicaties hiervan voor het fysiotherapeutische diagnostische en therapeutische handelen komen aan bod.

Vernieuw uw visie op fysiotherapie: cursus ‘Toekomstbestendige fysiotherapie’

Dinsdagmiddag en -avond 17 september 2019

Tijdens deze dag presenteren drs. John Bos en Peter Glashouwer Mpt een visie op de toekomstige eigenheid van fysiotherapie. Kijkend in de toekomst geven zij een antwoord op de vraag: ‘Wat is fysiotherapie?’

Skills lab handtherapie 'Polsklachten'

Maandag 23 september

Na deze skills lab kan de deelnemer de praktisch geleerde kennis en vaardigheden van de behandeling van patiënten met specifieke polsklachten direct toe te passen in de praktijk.

Controle en gips na botbreuk vaak onnodig

Bron: Medicalfacts, 12 juni 2019

Goed nieuws voor mensen met bepaalde botbreuken: in OLVG locatie West hoeven zij na behandeling op de Spoedeisende Hulp niet meer terug te komen voor controle. Ook gips is niet altijd nodig. ‘We willen onnodige ziekenhuisbezoeken voorkomen en alleen die zorg bieden die écht waarde toevoegt’, aldus traumachirurg Robert Haverlag. 

Verdiep je functioneel-anatomische kennis: snijzaaldagen

Zaterdagen 9 en 23 november 2019

In november organiseert het NPi een tweetal snijzaaldagen: ‘Onderbeen, enkel en voet’ op zaterdag 9 november en ‘Knie’ op zaterdag 23 november 2019. Tijdens deze snijzaaldagen staat het verdiepen van de basiskennis betreffende de knie resp. het onderbeen, de enkel en de voet resp. de schouder centraal.

Actuele inzichten over hamstringletsels in de sport. Bekijk de videotrailer.

Dinsdag 29 oktober 2019

In deze praktische masterclass wordt de huidige ‘state of the art’ ten aanzien van de diagnostiek en behandeling uitgebreid besproken en gedemonstreerd. Hierbij gaat de aandacht vooral uit naar de kliniek; welke onderbouwde diagnostische en therapeutische keuzes kan de sportfysiotherapeut maken in de behandeling van sporters met een hamstringletsel.

Pijnpatiënten dupe machtsmisbruik Zilveren Kruis

Bron: Medicalfacts, 3 juni 2019

Patiënten met chronische pijn worden sinds 1 januari jl. stelselmatig afgewezen door zorgverzekeraar Zilveren Kruis op oneigenlijke gronden. Het gaat om patiënten die bijvoorbeeld kampen met chronische rugpijn, nekpijn, rsi of reuma.

Klinisch redeneren bij kniepijnsyndromen door dr. Igor Tak. Bekijk de videotrailer.

Maandag 28 oktober

In deze 1-daagse cursus wordt vanuit diverse cliëntprofielen klinische redeneringen toegepast uit zowel de screeningsfase, als uit de diagnostische en therapeutische fase. Alle elementen van de biopsychosociale benaderingswijze komen op een interactieve wijze aan bod, zowel de biomedisch-procedurele als de persoonlijk-narratieve.

Endoprothesen: het chirurgische en oefentherapeutische beleid

14 en 15 november

In deze 2-daagse cursus krijgt u een state-of-the-art overzicht van de chirurgische technieken bij heup-, knie- en schouder-endoprothesen, gevolgd door de fysiotherapeutische behandelmogelijkheden.

Roken verhoogt kans op infectie van heup- of knieprothese

Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 30 mei 2019

Rokers hebben na een chirurgische procedure meer kans op een infectie. Roken houdt verband met kanker en hart- en vaatziekten, maar leidt ook tot een slechtere weefseldoorbloeding, lagere oxygenatie en een negatieve invloed op de immuunrespons, wat het risico op een gestoorde wondgenezing verhoogt.

Skills lab handtherapie 'Artrose van de hand'

Zaterdag 2 november

Na deze skills lab kan de deelnemer de praktisch geleerde kennis en vaardigheden over de behandeling van patiënten met artrose van de hand toe te passen in de praktijk.

Praktische 2-daagse cursus ‘Onderbeen-, enkel- en voetklachten’ met o.a. prof. dr. Gino Kerkhoffs

31 oktober en 1 november

In deze cursus wordt alle benodigde voorwaardelijke kennis aangereikt om cliënten met klachten over de onderbeen-, enkel- en voetregio op adequate wijze te kunnen onderzoeken en behandelen. Hierbij worden deze klachten zowel vanuit medisch als functioneel perspectief belicht. Hierbij komen nieuwe inzichten met betrekking tot de biomechanica, kinesiologie en pathokinesiologie uitgebreid aan bod. Bekijk ook de videotrailer.

Nieuwe behandelwijze hernia onderzocht

Bron: Medicalfacts, 28 mei 2019

In Nederland hebben ongeveer 75.000 mensen last van een hernia. In ‘slechts’ 9.000 gevallen per jaar wordt een patiënt hieraan geopereerd. Voor de overige patiënten wordt momenteel onder andere in het Spaarne Gasthuis onderzoek gedaan naar een nieuwe behandelmethode, die mogelijk de pijnklachten vermindert.

Thoracale pijnsyndromen: hoe te handelen als fysio- / manueel therapeut?

Dinsdagmiddag en -avond 5 november 2019

Na deze cursus is de deelnemer bekend met de voor de fysiotherapeut / manueel therapeut relevante patronen en klachtenbeelden waarin het disfunctioneren van de thoracale wervelkolom een rol speelt. De deelnemer beschikt over kennis uit de beschrijvende en functionele anatomie, kinesiologie en pathologie (klinische manifestaties van pijnpatronen) en kan diagnostische en therapeutische procesgangen legitimeren en funderen.

Meer informatie over de NPi-service

Actueel

 • npi-service-psychosomatiek-2019-5
  NPi-service Psychosomatiek 2019-5

  lees meer...

 • npi-service-lymfologie-en-oncologie-2019-5
  NPi-service Lymfologie en oncologie 2019-5

  lees meer...

 • vervolgcursus-motiverende-gespreksvoering-op-2-en-3-september
  Vervolgcursus 'Motiverende gespreksvoering' op 2 en 3 september

  lees meer...

 • skills-lab-handtherapie-mobiliserende-en-corrigerende-spalken-op-dinsdag-3-september
  Skills lab handtherapie ‘Mobiliserende en corrigerende spalken’ op dinsdag 3 september.

  lees meer...

 • driedaagse-module-beweegprogramma-s-deel-2-coronaire-hartaandoeningen
  Driedaagse module Beweegprogramma's (deel 2): 'Coronaire hartaandoeningen'

  lees meer...

 • geen-wachtlijst-meer-voor-opleiding-oedeemfysiotherapie-start-20-september
  Geen wachtlijst meer voor Opleiding ‘Oedeemfysiotherapie’. Start 20 september.

  lees meer...

 • nieuwe-skills-lab-handtherapie-polsklachten
  Nieuwe Skills lab handtherapie 'Polsklachten'

  lees meer...

 • vernieuw-uw-visie-op-fysiotherapie-cursus-toekomstbestendige-fysiotherapie-op-17-september
  Vernieuw uw visie op fysiotherapie: cursus ‘Toekomstbestendige fysiotherapie’ op 17 september

  lees meer...

 • uiterst-praktische-opleiding-procesmatige-adem-en-ontspanningstherapie
  Uiterst praktische opleiding ‘Procesmatige adem- en ontspanningstherapie’

  lees meer...

 • basiscursus-functiestoornissen-van-de-bekkenbodem-voor-fysio-en-oefentherapeuten-start-4-oktober
  Basiscursus 'Functiestoornissen van de bekkenbodem' voor fysio- en oefentherapeuten. Start 4 oktober.

  lees meer...

 • functiestoornissen-van-de-bekkenbodem-in-de-geriatrie-cursus-op-25-oktober-8-november-en-12-december
  Functiestoornissen van de bekkenbodem in de geriatrie. Cursus op 25 oktober, 8 november en 12 december.

  lees meer...

 • masterclass-dry-needling-in-de-bekken-buik-bilregio-start-28-september
  Masterclass 'Dry needling in de bekken-buik-bilregio'. Start: 28 september.

  lees meer...

 • masterclass-casuistiek-copd-uitgebreide-voorbereiding-thuis-gevolgd-door-dagdeel-casusbesprekingen-met-npi-experts
  Masterclass 'Casuïstiek COPD'. Uitgebreide voorbereiding thuis gevolgd door dagdeel casusbesprekingen met NPi-experts.

  lees meer...

 • keynote-masterclass-sportmedisch-wetenschappelijk-jaarcongres-2019-bekend
  Keynote masterclass 'Sportmedisch wetenschappelijk jaarcongres 2019' bekend!

  lees meer...

 • praktische-dag-over-klinische-redeneren-bij-patienten-met-kniepijn-door-dr-igor-tak-maandag-28-oktober-bekijk-de-videotrailer
  Praktische dag over klinische redeneren bij patienten met kniepijn door dr. Igor Tak. Maandag 28 oktober. Bekijk de videotrailer.

  lees meer...

Telefoon E-mail Locatie Twitter Facebook LinkedIn Instagram Vimeo