kortingskaart 76x74

nieuws app 76x74

nieuws 76x74

opleiding 76x74

issue 76x74

vragen 76x74

NPi-service Ouderen

Referaten

Ouderen fitter na oefenen in water, maar onduidelijk of ze dan ook minder vallen

Martínez-Carbonell Guillamón E. BMC Geriatrics 2019, met een vertaalslag van dr. Ellen Smulders, hoofddocent master geriatrie fysiotherapie

Ouderen kunnen door oefenen hun valrisico verlagen. Maar sommige ouderen vrezen juist dat ze vallen als ze gaan trainen. Zou oefenen in water hun fysieke fitheid kunnen verbeteren en het valrisico verlagen? U leest het in dit referaat.

Omvangrijke Cochrane review toont aan: valpreventie werkt

Sherrington C. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, met een vertaalslag van dr. Ellen Smulders, hoofddocent master geriatrie fysiotherapie

Vallen ouderen minder als ze een valpreventieprogramma volgen? En hoe ziet zo'n programma er dan bij voorkeur uit? Dat leest u in deze omvangrijke review van de Cochrane Collaboration.

Thuis verder revalideren helpt ouderen na heupfractuur weer op de been

Pol M. Age and Ageing 2019, met een vertaalslag van dr. Ellen Smulders, hoofddocent master geriatrie fysiotherapie

Wat helpt ouderen na een heupfractuur weer op de been? En hoe ervaren zij de overgang van klinische revalidatie naar de thuissituatie? Lees er meer over in dit referaat!

Literatuurlijst 2019-3

Hier vindt u de meest recente literatuurlijst met daarin open-access studies en internationale publicaties binnen het thema Ouderen.

Eerdere referaten en literatuurlijsten zijn te vinden in het referaten-archief.

Webcasts

NIEUWE Webcast: Pijn bij dementie

Duur: 20:30 min | Spreker: prof. Sandra Zwakhalen

Professor Sandra Zwakhalen, hoogleraar Verplegingswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht, staat in deze webcast stil bij de mogelijkheden en uitdagingen om pijn bij ouderen met dementie te beoordelen. Zij legt uit hoe ouderen zelf hun pijn kunnen aangeven, en met welke observatieschalen mantelzorgers, verzorgenden en andere behandelaars de pijn kunnen beoordelen.

Eerdere webcasts zijn te vinden in het webcast-archief.

Themaberichten

Gezonde leefstijl verkleint risico op dementie aanzienlijk

Bron: Skipr, 15 mei 2019

De kans op dementie neemt flink af als mensen gezond leven. Dit meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) naar aanleiding van een nieuwe studie.

Twintig miljoen euro voor aanpak alzheimer via big data

Bron: FMT Gezondheidszorg, 13 mei 2019

Dankzij Big Data zijn we nu voor het eerst in staat om grote hoeveelheden data snel te analyseren en om daarin patronen te ontdekken die iets zeggen over het voorkomen en voorspellen van ziektes. Provincie Limburg, het Maastricht UMC+ en de Universiteit Maastricht (UM) investeren daarom gezamenlijk €20 miljoen in een nieuw onderzoeksinstituut, genaamd BReIN (Brightlands e-Infrastructure for Neurohealth).

Nieuwe e-training om pijn te herkennen bij mensen met dementie

Bron: Medicalfacts, 9 mei 2019

Hoe weet je of mensen met vergevorderde dementie pijn hebben? Een Europees team onderzoekers waaronder Miriam Kunz van het UMCG heeft daarvoor een nieuw hulpmiddel ontwikkeld: de PAIC 15-observatieschaal. In een gratis e-training leren verzorgenden en verpleegkundigen om vijftien signalen van pijn te herkennen en de PAIC 15 te gebruiken.

Gezonde leefstijl voorkomt depressies

Bron: Skipr, 7 mei 2019

Lichamelijke ongemakken en chronische ziektes bij vergroot de kans op een depressie op oudere leeftijd. Om dit te voorkomen is een gezonde leefstijl van groot belang.

Ouderenzorg als exportproduct: China is dan interessante markt

Bron: NOS Nieuws, 7 mei 2019

De manier waarop Nederland met ouderen omgaat, wordt beschouwd als een exportproduct. Vandaag tekent minister De Jonge van Volksgezondheid in China een overeenkomst die de samenwerking op het gebied van ouderenzorg moet bezegelen.

Doorbraak: game helpt bij opsporen alzheimer

Bron: Gezondheidsnet, 30 april 2019

Onderzoekers hebben ontdekt dat als iemand de game Sea Hero Quest speelt, ze binnen een paar minuten de vroegste stadia van alzheimer bij deze persoon kunnen herkennen. Dat blijkt uit een nieuw gepubliceerde studie in het wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Commercieel verkrijgbare activiteitenmeters vaak te ingewikkeld voor mensen met een chronische ziekte

Bron: Nieuwsbericht Zuyd Hogeschool, 26 april 2019

Mensen met een chronische ziekte zoals suikerziekte, artrose of COPD ervaren commercieel verkrijgbare activiteitenmeters vaak als te ingewikkeld. Activiteitenmeters zijn apparaten die bijvoorbeeld om de pols of met een klip aan de broek vastgemaakt worden en bedoeld zijn om het aantal stappen en actieve minuten te meten.

Wegens grote interesse komend najaar twee cursussen over perifeer vestibulaire duizeligheid

27 en 28 september | 25 en 26 oktober

Na de cursus is de deelnemer in staat om verschillende vormen van duizeligheid diagnostisch te onderscheiden, vast te stellen of er, in het geval van vestibulaire duizeligheid, een fysiotherapeutische behandelindicatie bestaat en een een behandelplan op te stellen en uit te voeren voor cliënten met perifeer vestibulaire duizeligheid.

8,5 miljoen euro voor onderzoek naar gezond oud worden en vitaliteit

Bron: ZonMW, 24 april 2019

Een uitgebreid en multidisciplinair team van verouderingsexperts krijgt ruim 8,5 miljoen euro voor een grootschalig onderzoek naar factoren en oplossingen die bijdragen aan het gezond ouder worden en het vergroten van vitaliteit. Het team wil de functionele achteruitgang bij ouderen eerder herkennen, afremmen en herstellen zodat zij meer jaren in gezondheid doorbrengen.

Elektrostimulatie maakt breinveroudering ongedaan

Bron: NewScientist, 23 april 2019

Ouderdom komt met gebreken, maar sommige daarvan kun je terugdraaien. Wetenschappers van de universiteit van Boston wisten met elektrostimulatie het werkgeheugen van ouderen – in elk geval voor even – op hetzelfde niveau te brengen als dat van twintigers.

Osteoporose: preventie, behandeling en begeleiding

21 en 28 oktober

Na de cursus kan de deelnemer op basis van de in de cursus aangeboden kennis over het ziektebeeld en de gevolgen voor de cliënt, de medische mogelijkheden qua onderzoek en behandeling en de evidentie voor paramedische hulpverlening, gerichte keuzes maken bij de behandeling en begeleiding van mensen met osteoporose.

Het verleiden van ouderen tot meer sport en bewegen

Bron: Alles over sport, 17 apil 2019

Door toenemende vergrijzing tellen gemeenten steeds meer inwoners van 65 jaar en ouder. Zes van de zeven 65-plussers woont nog thuis. Het is van groot belang om deze groep fit en vitaal te houden. Maar hoe doe je dat?

Ouderen krijgen thuis niet de zorg die ze nodig hebben

Bron: NRC Handelsblad, 16 april 2019

Het aantal ouderen dat thuis woont neemt sterk toe. Het SCP concludeert dat grote problemen dreigen als de zorg voor deze mensen niet snel wordt opgebouwd.

Scherp uw competenties betreffende klinisch-neurologisch onderzoek aan

Zaterdag 2 november

Een praktisch georiënteerde, interactieve cursus ‘Klinisch-neurologisch onderzoek’, waarin de deelnemend algemeen fysiotherapeut of geriatriefysiotherapeut z’n competenties met betrekking tot het klinisch-neurologisch onderzoek aan kan scherpen. Aan de hand van casuïstiek worden onderzoeksdoelstellingen geformuleerd, klinische tests geselecteerd en uitgevoerd, en de klinische bevindingen geïnterpreteerd in relatie tot het functioneren van de patiënt.

Ouderen met depressie vaker therapieontrouw

Bron: Skipr, 10 april 2019

Een groot deel van de ouderen met een depressie stopt voortijdig met het gebruik van antidepressiva. Ook hebben zij de voorkeur voor een niet-medicamenteuze behandeling.

Slimme motor in stuur voorkomt vallen met fiets

Bron: Persbericht TU Delft, 11 april 2019

De TU Delft en Koninklijke Gazelle hebben een prototype ontwikkeld van een fiets met slimme stuurondersteuning. Deze fiets moet in de toekomst helpen het aantal valpartijen op de fiets te voorkomen.

Functiestoornissen van de bekkenbodem in de geriatrie

25 oktober, 8 november en 12 december

Op de haar kenmerkende zeer bevlogen wijze onderwijst bekkenfysiotherapeut dr. Marijke Slieker deze in 3 daagse cursus voor (geriatrie)fysiotherapeuten. Aard van de problematiek, onderzoek en behandelmogelijkheden en eigen reflectie staan centraal in deze cursus.

‘Ziekenhuiszorg ondermaats voor mensen met dementie’

Bron: Nursing, 10 april 2019

De zorg in het ziekenhuis voor mensen met dementie is ondermaats. Dat concludeert Alzheimer Nederland naar aanleiding van onderzoek onder mantelzorgers.

Ouderen met COPD zijn gebaat bij gespecialiseerd revalidatieprogramma

Bron: LUMC, 5 april 2019

Specialist ouderengeneeskunde Leonoor van Dam van Isselt ontwikkelde een revalidatie-zorgpad voor ouderen met de longziekte COPD. In haar proefschrift, dat ze op 4 april verdedigde, concludeert ze dat dit programma zeer effectief is. 'Het verbetert de kwaliteit van leven en dringt het aantal nieuwe COPD-aanvallen terug.'

Vallen verleden tijd. Bekijk de videotrailer.

25 oktober en 3 november

Recent heeft het RIVM Centrum Gezond Leven het programma ‘Vallen Verleden Tijd’ wederom de hoogst mogelijke erkenning toegeschreven, namelijk ‘bewezen effectief’. ‘Vallen Verleden Tijd’ is hiermee het enige valpreventieprogramma in Nederland dat door het RIVM beschreven is als ‘bewezen effectief’. Na de cursus is de deelnemer in staat om een valpreventie- en valtrainingsprogramma op te zetten en er praktisch invulling aan te geven.

Grondige screening maakt geriatrisch patiënt minder kwetsbaar

Bron: ZorgVisie, 2 april 2019

Op 29 maart promoveerde Rosanne van Seben met een onderzoek naar de overgang van ziekenhuis naar huis. Goede begeleiding voor acuut opgenomen ouderen is daarbij essentieel omdat het functieverlies en onnodige heropnames kan voorkomen, stelt Van Seben.

Fysiotherapie in de palliatieve levensfase bij geriatrische patiënten

9, 30 november en 14 december

Na deze nieuwe cursus is de deelnemer in staat de verschillende domeinen van palliatieve zorg te herkennen en te benoemen. De deelnemer kent de (medische) behandelmogelijkheden in de verschillende palliatieve fasen, kan de waarde en beperkingen van fysiotherapie ter ondersteuning van autonomie, functioneren en kwaliteit van leven in deze fasen benoemen en hier naar handelen.

Het effect van sport en bewegen op dementie bij ouderen

Bron: Alles over Sport, 2 april 2019

Het aantal mensen met dementie in Nederland groeit in de komende decennia naar verwachting sterk. Uit onderzoek is gebleken dat bewegen positieve effecten heeft op dementie.

Cursus 'Motoriek van de ouder wordende mens'. Bekijk de videotrailer.

13 en 27 november en 11 december

Om een adequate analyse te kunnen maken van het zichtbare motorische gedrag van een oudere patiënt in een specifieke situatie is het noodzakelijk kennis te hebben van biologische en psychologische veranderingen die gepaard gaan met het ouder worden, motorische leertheorieën, motorische eisen die gesteld worden door de situatie en de mogelijkheden van de persoon in kwestie. De cursist wordt bekendgemaakt met het zogeheten 'Model van actie'. Dit model wordt gebruikt om de meest kwetsbare component van motorische taken te lokaliseren en te beïnvloeden.

Bewegen stimuleren van ouderen in woonzorginstellingen

Bron: Alles over sport, 21 maart 2019

Ouderen willen het liefst in hun eigen omgeving zelfstandig oud worden en een fijn en zinvol leven leiden. Maar soms is de zorgvraag zodanig dat dit – ondanks de steun van mantelzorgers en thuiszorgdiensten – onmogelijk blijkt. [...] Van beweegbeleid en wettelijke kaders tot praktijkvoorbeelden: wij zetten hier graag diverse publicaties op een rij met betrekking tot ouderen die niet meer thuis wonen.

Meer informatie over de NPi-service

Actueel

 • npi-service-bekkenproblematiek-2019-4
  NPi-service Bekkenproblematiek 2019-4

  lees meer...

 • npi-service-hart-vaat-en-longen-2019-4
  NPi-service Hart, vaat en longen 2019-4

  lees meer...

 • enkele-plaatsen-beschikbaar-bij-hooggewaardeerde-opleiding-neurorevalidatie-cva
  Enkele plaatsen beschikbaar bij hooggewaardeerde opleiding Neurorevalidatie/CVA

  lees meer...

 • masterclass-inspanningsfysiologie-van-krachttraining-met-inspanningsfysioloog-gerard-van-der-poel
  Masterclass ‘Inspanningsfysiologie van krachttraining met inspanningsfysioloog Gerard van der Poel

  lees meer...

 • gedragsverandering-bij-clienten-een-training-voor-paramedici
  Gedragsverandering bij cliënten; een training voor paramedici

  lees meer...

 • basiscursus-functiestoornissen-van-de-bekkenbodem-voor-fysio-en-oefentherapeuten-start-4-oktober
  Basiscursus 'Functiestoornissen van de bekkenbodem' voor fysio- en oefentherapeuten. Start 4 oktober.

  lees meer...

 • opleiding-procesmatige-adem-en-ontspanningstherapie-100-accreditatiepunten
  Opleiding ‘Procesmatige adem- en ontspanningstherapie’ (100 accreditatiepunten)

  lees meer...

 • circuittraining-na-een-beroerte
  Circuittraining na een beroerte

  lees meer...

 • uitgebreid-scholingsaanbod-voor-handtherapeuten-bij-het-npi-masterclasses-en-skills-labs
  Uitgebreid scholingsaanbod voor handtherapeuten bij het NPi. Masterclasses en Skills labs.

  lees meer...

 • musculoskeletale-pijnklachten-binnen-de-fysiotherapie-en-oefentherapie
  Musculoskeletale pijnklachten binnen de fysiotherapie en oefentherapie

  lees meer...

 • wegens-grote-interesse-komend-najaar-twee-cursussen-over-perifeer-vestibulaire-duizeligheid
  Wegens grote interesse komend najaar twee cursussen over perifeer vestibulaire duizeligheid

  lees meer...

 • nog-plaatsen-beschikbaar-bij-vervolgcursus-motiverende-gespreksvoering-op-2-en-3-september
  Nog plaatsen beschikbaar bij vervolgcursus 'Motiverende gespreksvoering' op 2 en 3 september

  lees meer...

 • praktische-2-daagse-masterclass-liespijn-bij-sporters-met-igor-tak-en-rob-langhout
  Praktische 2-daagse masterclass 'Liespijn bij sporters' met Igor Tak en Rob Langhout

  lees meer...

 • praktijkcursus-over-inspanningsfysiologie-en-trainingsleer-bij-kinderen-van-6-t-m-16-jaar
  Praktijkcursus over inspanningsfysiologie en trainingsleer bij kinderen van 6 t/m 16 jaar

  lees meer...

 • hoe-toekomstbestendig-ben-jij-als-fysiotherapeut-cursus-toekomstbestendige-fysiotherapie-op-17-september
  Hoe toekomstbestendig ben jij als fysiotherapeut? Cursus ‘Toekomstbestendige fysiotherapie’ op 17 september

  lees meer...

Telefoon E-mail Locatie Twitter Facebook LinkedIn Instagram Vimeo