kortingskaart 76x74

nieuws app 76x74

nieuws 76x74

opleiding 76x74

issue 76x74

vragen 76x74

NPi-service Ouderen

Referaten

Revalidatie volgens zorgpad verbetert herstel na low-impact fractuur

Talevski J. Journal of the American Medical Directors Association 2019, met een vertaalslag van dr. Hans Drenth, geriatrie fysiotherapeut en lector ‘Kortdurende Zorg en Interprofessionele Samenwerking bij Kwetsbare Ouderen'

Herstellen ouderen na een low-impact fractuur beter als zij revalideren volgens een specifiek zorgpad? En hoe ziet zo'n zorgpad er idealiter uit? Australische wetenschappers brachten de huidige wetenschappelijke evidentie in kaart.

Meerwaarde voor combinatie van krachttraining en voedingssupplementen voor ouderen met spierzwakte

Yamada M. Geriatrics and Gerontology International 2019, met een vertaalslag van dr. Hans Drenth, geriatrie fysiotherapeut en en lector ‘Kortdurende Zorg en Interprofessionele Samenwerking bij Kwetsbare Ouderen'

Ouderen met spierzwakte kunnen baat hebben bij krachttraining en het innemen van extra eiwitten. Maar wat werkt beter, en leidt een combinatie van beide tot grotere verbeteringen in spierkracht? Japanse onderzoekers namen de proef op de som.

 

Ouderen met milde cognitieve stoornissen hebben baat bij groepstraining in de eigen buurt

Langoni CDS. Clinical Rehabilitation 2019, met een vertaalslag van dr. Hans Drenth, geriatrie fysiotherapeut en Lector 'Kortdurende Zorg en Interprofessionele Samenwerking bij Kwetsbare Ouderen' 

Ouderdom komt met gebreken, en ouderen met milde cognitieve stoornissen lopen een verhoogd risico op fysieke en mentale achteruitgang. Oefenen helpt, maar is niet voor iedere oudere weggelegd. Kan een oefenprogramma in de eigen woonomgeving de fysieke en mentale gezondheid verbeteren? Lees hier de uitkomsten van een Braziliaans onderzoek.

Literatuurlijst 2019-4

Hier vindt u de meest recente literatuurlijst met daarin open-access studies en internationale publicaties binnen het thema Ouderen.

Eerdere referaten en literatuurlijsten zijn te vinden in het referaten-archief.

Webcasts

NIEUWE Webcast: Pijn bij dementie

Duur: 20:30 min | Spreker: prof. Sandra Zwakhalen

Professor Sandra Zwakhalen, hoogleraar Verplegingswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht, staat in deze webcast stil bij de mogelijkheden en uitdagingen om pijn bij ouderen met dementie te beoordelen. Zij legt uit hoe ouderen zelf hun pijn kunnen aangeven, en met welke observatieschalen mantelzorgers, verzorgenden en andere behandelaars de pijn kunnen beoordelen.

Eerdere webcasts zijn te vinden in het webcast-archief.

Themaberichten

Ruim 70 procent chronische patiënten klaar voor zorg op afstand

Bron: Medicalfacts, 19 juni 2019

Dat patiënten volgens medisch specialisten nog niet klaar zouden zijn voor eHealth – ofwel zorg op afstand – is een misverstand. Meer dan 70 procent van de chronische patiënten staat open voor zorg op afstand, blijkt uit onderzoek van ABN AMRO onder 1.228 patiënten.

Na diagnose dementie: blijf actief, vrijwilligerswerk heeft positief effect

Bron: NOS Nieuwsuur, 17 juni 2019

Minder emotionele problemen zoals angst, apathie, depressie en agitatie. Dat zijn de effecten wanneer mensen met dementie vrijwilligerswerk doen. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Psychiatrie van Amsterdam UMC, locatie VUmc.

Gebruiksvriendelijke tablet voor ouderen gaat vereenzaming tegen

Bron: Medicalfacts, 7 juni 2019

Maar liefst vijftig Rotterdamse ouderen worden de komende weken verblijd met ‘Memorylane’, ’s werelds meest gebruiksvriendelijke tablet voor ouderen. De bijzondere tablet is vormgegeven als een fotolijst en biedt speciaal ontwikkelde voorzieningen voor ouderen om meer in contact te blijven met vrienden en familie.

Scherp uw competenties betreffende klinisch-neurologisch onderzoek aan

Zaterdag 2 november

Een praktisch georiënteerde, interactieve cursus ‘Klinisch-neurologisch onderzoek’, waarin de deelnemend algemeen fysiotherapeut of geriatriefysiotherapeut z’n competenties met betrekking tot het klinisch-neurologisch onderzoek aan kan scherpen. Aan de hand van casuïstiek worden onderzoeksdoelstellingen geformuleerd, klinische tests geselecteerd en uitgevoerd, en de klinische bevindingen geïnterpreteerd in relatie tot het functioneren van de patiënt.

Ondervoeding bij ouderen niet altijd herkend

Bron: Gezondheidsnet, 6 juni 2019

Ondervoeding is een veelvoorkomend probleem bij ouderen. Van alle thuiswonende 65-plussers is vijf tot tien procent ondervoed, maar zelfs voor zorgprofessionals is het lastig om dit te herkennen. Zij zijn hiervoor namelijk niet altijd goed geschoold. Dit blijkt uit een studie door onderzoekers uit zeven Europese landen.

Wegens grote interesse komend najaar twee cursussen over perifeer vestibulaire duizeligheid

Nog plaats bij cursus 25 en 26 oktober

Na de cursus is de deelnemer in staat om verschillende vormen van duizeligheid diagnostisch te onderscheiden, vast te stellen of er, in het geval van vestibulaire duizeligheid, een fysiotherapeutische behandelindicatie bestaat en een een behandelplan op te stellen en uit te voeren voor cliënten met perifeer vestibulaire duizeligheid.

Eenzaamheid niet minder onder fysiek beperkte ouderen die extra bewegen

Bron: Mijn gezondheidsgids, 4 juni 2019

Waar eerdere onderzoeken uitwijzen dan extra bewegen helpt tegen eenzaamheid, lijkt dit effect te niet worden gedaan bij een lichamelijke beperking. Dat melden onderzoeker van de Open Universiteit (OU). “Logisch misschien, maar wél iets om rekening mee te houden bij beweegprogramma’s in het kader van gezond ouder worden”, zegt gezondheidspsycholoog Janet Boekhout (OU).

Fysiotherapie in de palliatieve levensfase bij geriatrische patiënten

9, 30 november en 14 december

In deze nieuwe 3 daagse cursus voor (geriatrie)fysio- en oefentherapeuten wordt uitgebreid aandacht besteed de veranderende rol van de therapeut in de laatste levensfase waarbij ‘kwaliteit van leven’ verandert in ‘kwaliteit van sterven’. Naast de (para)medische behandel en interventie mogelijkheden wordt ook aandacht besteedt aan gesprekstechnieken, multiculturele zingeving en het euthanasievraagstuk.

Bewegen voor betere cognitie bij mensen met dementie

Bron: Alles over sport, 4 juni 2019

Het aantal mensen met dementie stijgt. Verlies aan cognitieve capaciteiten tast de kwaliteit van leven ernstig aan: een slecht geheugen, moeilijk verbaal uit kunnen drukken, en problemen met de weg (terug) vinden. De vraag is: kan bewegen helpen de cognitieve achteruitgang te beperken?

De hoogstpersoonlijke toekomst van ouder worden

Bron: Medicalfacts, 3 juni 2019

De toekomstige zorg voor ouderen gaat ingrijpend veranderen. Dat raakt iedere Nederlander, oud en jong. Het publieke debat wordt nu gekaapt door persoonlijke ervaringen van opiniemakers en politieke reflexen. Dat moet anders, betoogt Henk Kamp namens de zorgwerkgevers.

Osteoporose: preventie, behandeling en begeleiding

21 en 28 oktober

In deze 2 daagse cursus wordt aandacht besteed aan de pathofysiologie, case finding, diagnostiek en behandeling in de eerste en tweede lijn. Fysiotherapeutische behandelmogelijkheden worden besproken en in praktijk geoefend. Ook de ziektebeleving vanuit patiënten perspectief komt aan de orde.

Thuiswonende oudere kampt met ondervoeding, screening ontbreekt

Bron: Skipr, 31 mei 2019

Ondervoeding komt veel voor bij ouderen die nog thuiswonen. Er daar wordt nu juist niet actief op gescreend, zoals wel in verpleeghuizen gebeurt.

Vraag naar thuiszorg en woonvormen voor ouderen groeit in Nederland sterker dan in andere EU-landen

Bron: Medicalfacts, 29 mei 2019

De vraag naar thuiszorg en specifieke woonvormen voor ouderen zal in Nederland naar verwachting sterker groeien dan in andere EU-landen. Nederlandse ouderen tonen relatief vaak interesse in een aangepaste woonvorm en zijn bereid en in staat daar extra geld voor uit te trekken.

Masterclass ‘Fysieke activiteit voor de 'Older Low Physical Performer' (OLoPP): Etiologie, klinimetrie, modaliteiten en oefentherapie’

21 en 22 november

In deze 2 daagse masterclass geeft prof. Dirk Cambier het wetenschappelijke fundament voor behandelbare grootheden voor de aller zwaksten in onze samenleving. Op de tweede dag, die zeer praktijk gericht is, worden therapeutische handvatten aangereikt door Koen de Weerdt in een logische opbouw.

GRZ groeit en bloeit, kwaliteitsagenda hard nodig

Bron: Medicalfacts, 28 mei 2019

De revalidatiezorg voor kwetsbare ouderen is volop in ontwikkeling en de behoefte aan geriatrische revalidatiezorg (GRZ) neemt toe. Maar een eenduidige landelijke agenda voor het ontwikkelen van kwaliteit binnen de GRZ ontbreekt vooralsnog.

Gen ontdekt dat risico op dementie verlaagt

Bron: Gezondheidsnet, 28 mei 2019

Er is een gen ontdekt dat het risico op dementie verlaagt en de kans op een langer leven lijkt te verhogen. De ontdekking kan een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een behandeling tegen dementie. Dit blijkt uit onderzoek van Amsterdam UMC.

Verdiepingscursus 'Vallen Verleden Tijd'

Zaterdag 7 december

Voor oud deelnemers die de NPi cursus ‘Valpreventie en valtraining; programma Vallen Verleden Tijd’ hebben gevolgd. Op deze cursusdag krijgt u de laatste stand van zaken mbt het ‘vallen’ en aan de hand van casuïstiek worden de diverse valtechnieken weer op maat geoefend.

Vraag zorg en huizen voor ouderen groeit sneller in Nederland

Bron: Skipr, 28 mei 2019

De vraag naar thuiszorg en woonvormen speciaal voor ouderen gaat in Nederland waarschijnlijk sneller groeien dan in andere landen van de EU. Dat zegt het ING Economisch Bureau, op basis van een rapport waarvoor in in elf grotere EU-landen onderzoek is gedaan.

Grootschalig onderzoek naar gezond oud worden en vitaliteit

Bron: Fysioforum, 26 mei 2019

Een uitgebreid en multidisciplinair team van verouderingsexperts krijgt ruim 8,5 miljoen euro voor een grootschalig onderzoek naar factoren en oplossingen die bijdragen aan het gezond ouder worden en het vergroten van vitaliteit. Het team wil de functionele achteruitgang bij ouderen eerder herkennen, afremmen en herstellen zodat zij meer jaren in gezondheid doorbrengen.

Functiestoornissen van de bekkenbodem in de geriatrie

25 oktober, 8 november en 12 december

Deze cursus voor (geriatrie)fysio- en oefentherapeuten o.l.v. dr. Marijke Slieker stelt de deelnemer in staat om zowel in diagnostiek als behandeling aandacht te geven aan bekkenbodemproblemen bij ouderen en in te zien wanneer een patiënt mogelijk baat heeft bij bekkenfysiotherapie.

Meer tijd en aandacht voor ouderen door flinke toename personeel verpleeghuizen

Bron: Medicalfacts, 23 mei 2019

Het aantal medewerkers in de verpleeghuiszorg is de afgelopen jaren sterk gegroeid. In 2017 en 2018 zijn er in totaal 18.500 mensen extra gaan werken in de verpleeghuiszorg, in 2019 verwachten verpleeghuizen dat nog eens 19.000 mensen extra worden aangenomen. Er is daardoor meer tijd en aandacht voor bewoners van verpleeghuizen, waardoor de kwaliteit van de zorg toeneemt.

‘Onder dementieprofessoren’ biedt totaalbeeld dementie-onderzoek

Bron: Zorgvisie, 23 mei 2019

Het werk, de onderzoeksterreinen, de samenwerkingsverbanden en inzichten van alle Nederlandse dementieprofessoren zijn voor het eerst gebundeld. Voor het boek ‘Onder dementieprofessoren’ interviewde hoogleraar en zorgbestuurder Robbert Huijsman 44 collega-wetenschappers.

Andere leefstijl kán helpen tegen diabetes type 2, maar goed onderzoek blijft nodig

Bron: NRC, 20 mei 2019

Kun je als diabetes type 2-patiënt van je medicijnen afkomen als je je leefstijl aanpast? Een nieuwe Nederlandse studie wijst in die richting. De helft van de deelnemers aan een voeding- en leefstijlinterventieprogramma kon binnen zes maanden minderen of stoppen met de medicijnen die de bloedsuiker verlagen.

Gezonde leefstijl verkleint risico op dementie aanzienlijk

Bron: Skipr, 15 mei 2019

De kans op dementie neemt flink af als mensen gezond leven. Dit meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) naar aanleiding van een nieuwe studie.

Twintig miljoen euro voor aanpak alzheimer via big data

Bron: FMT Gezondheidszorg, 13 mei 2019

Dankzij Big Data zijn we nu voor het eerst in staat om grote hoeveelheden data snel te analyseren en om daarin patronen te ontdekken die iets zeggen over het voorkomen en voorspellen van ziektes. Provincie Limburg, het Maastricht UMC+ en de Universiteit Maastricht (UM) investeren daarom gezamenlijk €20 miljoen in een nieuw onderzoeksinstituut, genaamd BReIN (Brightlands e-Infrastructure for Neurohealth).

Meer informatie over de NPi-service

Actueel

 • nieuwe-en-vernieuwde-cursussen-in-de-periode-september-2019-maart-2020
  Nieuwe en vernieuwde cursussen in de periode september 2019 - maart 2020

  lees meer...

 • plaatsen-beschikbaar-bij-vervolgcursus-motiverende-gespreksvoering-op-2-en-3-september
  Plaatsen beschikbaar bij vervolgcursus 'Motiverende gespreksvoering' op 2 en 3 september

  lees meer...

 • skills-lab-handtherapie-mobiliserende-en-corrigerende-spalken-op-dinsdag-3-september
  Skills lab handtherapie ‘Mobiliserende en corrigerende spalken’ op dinsdag 3 september.

  lees meer...

 • unieke-kans-nog-1-plaats-beschikbaar-bij-opleiding-neurorevalidatie-cva-uitvoering-eindhoven-hoensbroek-oosterbeek
  Unieke kans: nog 1 plaats beschikbaar bij opleiding Neurorevalidatie/CVA. Uitvoering Eindhoven - Hoensbroek - Oosterbeek

  lees meer...

 • masterclass-balans-evidentie-en-toepassing-in-de-neurorevalidatie-bekijk-de-videotrailer
  Masterclass Balans; evidentie en toepassing in de Neurorevalidatie. Bekijk de videotrailer.

  lees meer...

 • driedaagse-module-beweegprogramma-s-deel-2-coronaire-hartaandoeningen
  Driedaagse module Beweegprogramma's (deel 2): 'Coronaire hartaandoeningen'

  lees meer...

 • praktische-verdieping-voor-handtherapeuten-in-het-skills-lab-handtherapie-polsklachten-op-maandag-23-september
  Praktische verdieping voor handtherapeuten in het skills lab handtherapie 'Polsklachten' op maandag 23 september

  lees meer...

 • geen-wachtlijst-meer-voor-opleiding-oedeemfysiotherapie-start-20-september-zie-videotrailer
  Geen wachtlijst meer voor Opleiding ‘Oedeemfysiotherapie’. Start 20 september. Zie videotrailer.

  lees meer...

 • sportrevalidatie-specialisatie-kracht-met-drs-michel-edelaar-en-dimitri-stefas-msc
  Sportrevalidatie: specialisatie kracht met drs. Michel Edelaar en Dimitri Stefas MSc.

  lees meer...

 • masterclass-nieuwe-principes-en-concepten-over-sportrevalidatie-en-return-to-play-na-een-voorste-kruisbandletsel
  Masterclass 'Nieuwe principes en concepten over sportrevalidatie en return to play na een voorste kruisbandletsel'

  lees meer...

 • vernieuw-uw-visie-op-fysiotherapie-cursus-toekomstbestendige-fysiotherapie-op-17-september
  Vernieuw uw visie op fysiotherapie: cursus ‘Toekomstbestendige fysiotherapie’ op 17 september

  lees meer...

 • basiscursus-functiestoornissen-van-de-bekkenbodem-voor-fysio-en-oefentherapeuten-start-4-oktober
  Basiscursus 'Functiestoornissen van de bekkenbodem' voor fysio- en oefentherapeuten. Start 4 oktober.

  lees meer...

 • masterclass-casuistiek-copd-uitgebreide-voorbereiding-thuis-gevolgd-door-dagdeel-casusbesprekingen-met-npi-experts
  Masterclass 'Casuïstiek COPD'. Uitgebreide voorbereiding thuis gevolgd door dagdeel casusbesprekingen met NPi-experts.

  lees meer...

 • masterclass-handtherapie-brain-and-hand-op-23-september-voor-handtherapeuten
  Masterclass handtherapie ‘Brain and hand’ op 23 september voor handtherapeuten

  lees meer...

 • opleiding-procesmatige-adem-en-ontspanningstherapie-100-accreditatiepunten
  Opleiding ‘Procesmatige adem- en ontspanningstherapie’ (100 accreditatiepunten)

  lees meer...

Telefoon E-mail Locatie Twitter Facebook LinkedIn Instagram Vimeo