kortingskaart 76x74

nieuws app 76x74

nieuws 76x74

opleiding 76x74

issue 76x74

vragen 76x74

NPi-service Ouderen

Referaten

Kunnen ouderen hun cognitie op peil houden na een acute ziekenhuisopname?

Sáez de Asteasu ML. PLoS Medicine 2019, met een vertaalslag van dr. Hans Drenth, geriatrie fysiotherapeut en lector 'Kortdurende Zorg en Interprofessionele Samenwerking bij Kwetsbare Ouderen' aan de Hanzehogeschool Groningen

Ouderen die in het ziekenhuis belanden, teren vaak in op hun fysieke reserves. Maar ze lopen ook meer risico op cognitieve achteruitgang. Kunnen zij hun cognitieve vaardigheden behouden of zelfs verbeteren als zij een trainingsprogramma volgen? Lees hier de uitkomsten van een Spaans onderzoek bij hoogbejaarde ouderen.

Fysieke inspanning voorafgaand aan cognitieve training versterkt het effect

Ten Brinke LF. Journals of Gerontology. Series A, Biological Sciences and Medical Sciences 2019, met een vertaalslag van dr. Hans Drenth, geriatrie fysiotherapeut en lector 'Kortdurende Zorg en Interprofessionele Samenwerking bij Kwetsbare Ouderen' aan de Hanzehogeschool Groningen

Ouder worden gaat vaak gepaard met cognitieve achteruitgang. Kunnen ouderen hun cognitie op peil houden met cognitieve oefeningen? En versterkt een fysieke inspanning voorafgaand aan de cognitieve training dat effect? Lees hier de resultaten van een Canadese effectstudie.

Bewegen verbetert cognitief functioneren bij ouderen met Alzheimer

Jia RX. BMC Geriatrics 2019, met een vertaalslag van dr. Hans Drenth, geriatrie fysiotherapeut en lector ‘Kortdurende Zorg en Interprofessionele Samenwerking bij Kwetsbare Ouderen' aan de Hanzehogeschool Groningen

Verbeteren ouderen met de ziekte van Alzheimer hun cognitieve functies als ze meer bewegen? En wat is dan de optimale dosering? Chinese onderzoekers zochten antwoorden in een meta-analyse van dertien effectstudies bij 673 ouderen met Alzheimer.

Literatuurlijst 2019-6

Hier vindt u de meest recente literatuurlijst met daarin open-access studies en internationale publicaties binnen het thema Ouderen.

Eerdere referaten en literatuurlijsten zijn te vinden in het referaten-archief.

Webcasts

NIEUWE Webcast: Pijn bij dementie

Duur: 20:30 min | Spreker: prof. Sandra Zwakhalen

Professor Sandra Zwakhalen, hoogleraar Verplegingswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht, staat in deze webcast stil bij de mogelijkheden en uitdagingen om pijn bij ouderen met dementie te beoordelen. Zij legt uit hoe ouderen zelf hun pijn kunnen aangeven, en met welke observatieschalen mantelzorgers, verzorgenden en andere behandelaars de pijn kunnen beoordelen.

Eerdere webcasts zijn te vinden in het webcast-archief.

Themaberichten

TanteLouise test heup-airbag tegen botbreuken

Bron: Skipr, 11 oktober 2019

Een kleine airbag rond de heup, die wordt opgeblazen bij een val, moet de klap verzachten. Dat moet botbreuken bij kwetsbare ouderen of mensen met dementie voorkomen. Door een sensor in de airbag krijgt een contactpersoon meteen een sms met de locatie.

Netwerkzorg kwetsbare ouderen in één op tien gemeenten mogelijk twijfelachtig

Bron: Skipr, 10 oktober 2019

De Inspectie voor de Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ) onderzoekt de kwaliteit van de netwerkzorg voor kwetsbare ouderen in verschillende gemeenten. In de betreffende gemeenten is sprake van relatief veel overbelasting van mantelzorgers, een groot beroep op de spoedeisende hulp, een relatief hoog aantal heropnames en een onverwacht lange opnameduur.

Onderzoek naar risicopredictie van hartvaatziekten bij oudere mensen

Bron: ZonMw, 10 oktober 2019

Bij gezonde ouderen boven 70 jaar is de kans op hartvaatziekten lastig te voorspellen. Dat bemoeilijkt de besluitvorming over behandeling van hoge bloeddruk of verhoogd cholesterol. AIOTO Emma van Bussel adviseert huisartsen de bestaande kennis en onzekerheden open met de oudere te bespreken.

Digitale app verbetert zorg voor ouderen

Bron: Mondiaal Nieuws, 5 oktober 2019

De Wereldgezondheidsorganisatie lanceert een app om hulpverleners en gezondheidswerkers te helpen bij de zorg voor ouderen.

Nieuw netwerk ouderengeneeskunde in Utrecht van start

Bron: Skipr, 2 oktober 2019

In Utrecht is een nieuw netwerk voor ouderengeneeskunde van start gegaan. De zorgorganisaties AxionContinu, Careyn, Vecht en IJssel, Bartholomeus Gasthuis en de landelijke behandeldienst Novicare werken hierin samen om de zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen te regelen.

Ouderen vaker na val naar spoedeisende hulp

Bron: Skipr, 30 september 2019

Ouderen komen steeds vaker na een val op de spoedeisende hulp terecht. In 2018 moesten 108.000 65-plussers zich in het ziekenhuis laten behandelen na een een valongeval in of om huis.

Beginnen alzheimer en reuma met een ontstoken gebit?

Bron: De Volkskrant, 27 september 2019

Is een nietige mondbacterie de reden waarom we worden getroffen door alzheimer, reuma en aderverkalking? De bewijzen daarvoor beginnen zich op te stapelen. Plannen voor speciale tandpasta’s, vaccins en mondzorgprogramma’s trouwens ook.

Valpreventie valt of staat met goede samenwerking in de wijk

Bron: Alles over sport, 27 september 2019

In Nederland vallen dagelijks honderden ouderen met soms ingrijpende gevolgen. Om het risico hierop te beperken zijn valpreventieprogramma’s ontwikkeld. Ouderen ontwikkelen in die programma’s niet alleen meer kracht en een betere balans maar ook leren ze de risicofactoren te (her)kennen.

Actief blijven en bewegen, óók met dementie

Bron: Gezondheidsnet, 19 september 2019

Ouderen met dementie bewegen te weinig. Dat is logisch. Iemand met dementie verdwaalt gemakkelijk en loopt het risico om te vallen. Toch is actief blijven belangrijk, ook voor iemand met dementie. En deze tips en deskundigen kunnen u daarbij helpen.

Wmo biedt gemeente kansen voor mensen met dementie

Bron: Alles over sport, 19 september 2019

Het risico op dementie neemt zeer sterk toe op hoge leeftijd. [...]. Doordat de levensverwachting toeneemt en mensen met dementie langer thuis blijven wonen, zal het beroep op de voorzieningen van de Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) sterk gaan stijgen. Binnen de gemeente zijn er kansen om mensen op een kosteneffectieve manier langer zelfredzaam te houden.

Een goede hersengezondheid verlaagt de kans op dementie

Bron: Maastricht University, 19 september 2019

Kay Deckers is een van de drie genomineerden voor de Young Outstanding Researcher Award, een prijs die door Alzheimer Nederland wordt uitgereikt aan de meest veelbelovende onderzoeker op het gebied van dementie. [Hij] heeft een model ontwikkeld, waarmee je inzicht kunt krijgen in je eigen hersengezondheid. Deze ‘LIfestyle for BRAin health’ (LIBRA) score bestaat uit 12 beschermende- en risicofactoren van dementie.

Beweeggids voor ouderen met dementie

Bron: Alles over sport, 17 september 2019

Voldoende bewegen is belangrijk voor ouderen met dementie. Het houdt hen langer gezond en heeft een gunstige invloed op de ontwikkeling van dementie. Speciaal voor verzorgers, begeleiders en mantelzorgers heeft Kenniscentrum Sport samen met onderzoekers een beweeggids ontwikkeld. Deze beweeggids laat zien hoe je ouderen met dementie kan stimuleren meer te bewegen.

Nieuwe generatie ouderen onvoorbereid op tijd van zorg

Bron: Skipr, 12 september 2019

Ouderen van nu zijn totaal niet voorbereid op de fase, waarin zij afhankelijk worden van zorg. Hoewel de overheid zich steeds verder terugtrekt en de personeelstekorten in de zorg fors toenemen, gaat een grote meerderheid ervan uit dat de staat zich straks over hen ontfermt.

Risicoscore op 50-jarige leeftijd voorspelt dementie

Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 12 september 2019

Mensen met een gunstig cardiovasculair risicoprofiel op middelbare leeftijd lopen minder risico op dementie dan leeftijdsgenoten met een ongunstiger profiel. Dit geldt ook wanneer de risicofactoren niet leiden tot cardiovasculaire ziekte. Dat blijkt uit een Engelse cohortstudie (BMJ. 2019;366:l4414).

Masterclass ‘Fysieke activiteit voor de 'Older Low Physical Performer' (OLoPP): Etiologie, klinimetrie, modaliteiten en oefentherapie’

21 en 22 november

In deze 2 daagse masterclass geeft prof. Dirk Cambier het wetenschappelijke fundament voor behandelbare grootheden voor de aller zwaksten in onze samenleving. Op de tweede dag, die zeer praktijk gericht is, worden therapeutische handvatten aangereikt door Koen de Weerdt in een logische opbouw.

‘Langdurige zorg ouderen onbetaalbaar’

Bron: Nieuws.nl, 10 september 2019

Senioren- en gepensioneerdenorganisaties maken zich grote zorgen over de hoge kosten in de zorg. Langdurige zorg voor ouderen is volgens de organisaties bijna niet te betalen en daarom menen ze dat ingrijpen nodig is.

Belangrijke stappen onderzoek behandeling MS en alzheimer

Bron: Maastricht University, 9 september 2019

Wetenschappers van de Universiteit Maastricht (UM) en de Universiteit Hasselt (UHasselt) zijn er binnen experimentele proefdiermodellen voor MS voor het eerst in geslaagd om de aanmaak van de stof myeline, die door de ziekte wordt afgebroken, te herstellen. Dat gebeurt door de werking van specifieke eiwitten te onderdrukken die bepalend zijn voor de verminderde aanmaak van myeline. In Maastricht onderzoeken wetenschappers of het onderdrukken van dezelfde enzymen ook de cognitie van alzheimerpatiënten kan verbeteren.

Fysiotherapie in de palliatieve levensfase bij geriatrische patiënten

9, 30 november en 14 december

In deze nieuwe 3 daagse cursus voor (geriatrie)fysio- en oefentherapeuten wordt uitgebreid aandacht besteed de veranderende rol van de therapeut in de laatste levensfase waarbij ‘kwaliteit van leven’ verandert in ‘kwaliteit van sterven’. Naast de (para)medische behandel en interventie mogelijkheden wordt ook aandacht besteedt aan gesprekstechnieken, multiculturele zingeving en het euthanasievraagstuk.

Eten met lange tanden: onderzoek naar (onder)voeding en mondzorg bij ouderen

Bron: HAN, 6 september 2019

Veel thuiswonende ouderen ervaren problemen met mondgezondheid, zoals pijn bij het kauwen en in samenhang daarmee slechte voedingsinname. Diëtisten en mondhygiënisten willen graag hulp bij het tijdig signaleren van problemen van mondgezondheid en voeding, bij de aanpak en bij het doorverwijzen naar een andere discipline.

Biomarkermeting in bloed helpt bij inschatten kwetsbaarheid ouderen

Bron: LUMC, 20 augustus 2019

Verouderingsonderzoekers onder leiding van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) hebben een combinatie van biomarkers in het bloed gevonden die kan helpen de gezondheidsstatus en kwetsbaarheid van ouderen in te schatten. Hun meting gaf consistente resultaten voor mannen en vrouwen boven de zestig jaar in vijf Europese landen.

Basiscursus Psychogeriatrie

13,14 en 28 maart 2020

Na de cursus heeft de deelnemer een goed beeld van de mogelijke problemen die patiënten met dementie kunnen hebben zowel extra– als intramuraal, mede afhankelijk van de aard van de neurologische aandoening waaraan zij lijden. Kan hij het gepresenteerde vier-fasen model hanteren in diagnostiek en therapie en is hij bekend met de extra sociale vaardigheden die de rol van een therapeut met psycho-geriatrische patiënten met zich meebrengt.

Patiënten kunnen langer zelfstandig wonen dankzij app Luscii

Bron: Skipr, 19 augustus 2019

Met de thuismeetapp Luscii kunnen kwetsbare patiënten langer zelfstandig wonen. Artsen kunnen hun patiënten via de app op afstand volgen. Op basis van het algoritme berekent de app of de dokter naar de patiënt toe moet komen.

Deze robotstaart moet ouderen helpen in evenwicht te blijven

Bron: De Standaard, 19 augustus 2019

Japanse onderzoekers hebben een robotstaart ontwikkeld die mensen moet helpen om recht te blijven. De staart kan ouderen helpen om hun evenwicht te bewaren, maar kan ook in industriële toepassingen gebruikt worden.

Functiestoornissen van de bekkenbodem in de geriatrie

25 oktober, 8 november en 12 december

Deze cursus voor (geriatrie)fysio- en oefentherapeuten o.l.v. dr. Marijke Slieker stelt de deelnemer in staat om zowel in diagnostiek als behandeling aandacht te geven aan bekkenbodemproblemen bij ouderen en in te zien wanneer een patiënt mogelijk baat heeft bij bekkenfysiotherapie.

Gezondheid oudere gebaat bij vertrouwde omgeving

Bron: Skipr, 29 juli 2019

Ouderen die thuis wonen ervaren een goede kwaliteit van leven wanneer hun directe omgeving vertrouwd is. Dat betekent ook dat er een vertrouwde persoon is die overzicht geeft en bij veranderingen in de leefsituatie samen met de oudere keuzes maakt.

Meer informatie over de NPi-service

Actueel

 • npi-service-neurologie-2019-7
  NPi-service Neurologie 2019-7

  lees meer...

 • npi-service-sportgezondheidszorg-2019-7
  NPi-service Sportgezondheidszorg 2019-7

  lees meer...

 • nieuwe-en-vernieuwde-scholingsactiviteiten-in-de-periode-januari-juni-2020
  Nieuwe en vernieuwde scholingsactiviteiten in de periode januari - juni 2020

  lees meer...

 • functiestoornissen-van-de-bekkenbodem-in-de-geriatrie-cursus-op-25-oktober-8-november-en-12-december
  Functiestoornissen van de bekkenbodem in de geriatrie. Cursus op 25 oktober, 8 november en 12 december.

  lees meer...

 • vernieuwde-masterclass-nieuwe-principes-en-concepten-over-sportrevalidatie-en-return-to-play-na-een-voorste-kruisbandletsel-op-18-november
  Vernieuwde masterclass 'Nieuwe principes en concepten over sportrevalidatie en return to play na een voorste kruisbandletsel' op 18 november

  lees meer...

 • endoprothesen-het-chirurgische-en-oefentherapeutische-beleid-cursus-op-14-en-15-november
  Endoprothesen: het chirurgische en oefentherapeutische beleid. Cursus op 14 en 15 november

  lees meer...

 • masterclass-fysieke-activiteit-voor-de-older-low-physical-performer-olopp-etiologie-klinimetrie-modaliteiten-en-oefentherapie
  Masterclass ‘Fysieke activiteit voor de “Older Low Physical Performer” (OLoPP): Etiologie, klinimetrie, modaliteiten en oefentherapie’

  lees meer...

 • fysiotherapie-in-de-palliatieve-fase-bij-patienten-met-longaandoeningen-vrijdag-29-november
  Fysiotherapie in de palliatieve fase bij patiënten met longaandoeningen. Vrijdag 29 november.

  lees meer...

 • fysiotherapie-bij-nek-en-armpijn-cursus-op-26-november
  Fysiotherapie bij nek- en armpijn: cursus op 26 november.

  lees meer...

 • masterclass-handtherapie-early-active-nabehandeling-van-flexorpeesletsels-op-zaterdag-23-november
  Masterclass handtherapie 'Early active' nabehandeling van flexorpeesletsels op zaterdag 23 november

  lees meer...

 • komend-najaar-nog-het-beweegprogramma-deel-2-moduul-artrose-volgen-op-25-en-26-november
  Komend najaar nog het beweegprogramma (deel 2): moduul Artrose volgen op 25 en 26 november?

  lees meer...

 • masterclass-smwjc-2019-sportgerelateerde-enkelletsels-op-27-november
  Masterclass 'SMWJC 2019': sportgerelateerde enkelletsels op 27 november

  lees meer...

 • nieuw-masterclass-hoofd-halslymfoedeem-voor-orofaciaal-fysiotherapeuten-op-maandag-9-december
  Nieuw: Masterclass ‘Hoofd-halslymfoedeem’ voor orofaciaal fysiotherapeuten op maandag 9 december

  lees meer...

 • nieuw-kinderfysiotherapie-bij-kinderen-met-pulmonale-aandoeningen-op-1-en-15-november
  Nieuw: Kinderfysiotherapie bij kinderen met pulmonale aandoeningen op 1 en 15 november.

  lees meer...

 • nieuwe-2-daagse-cursus-loopproblemen-bij-kinderen-op-4-en-25-november
  Nieuwe 2-daagse cursus ‘Loopproblemen bij kinderen’ op 4 en 25 november

  lees meer...

Telefoon E-mail Locatie Twitter Facebook LinkedIn Instagram Vimeo