In de NPi-service podcastreeks geven we samenvattingen van actuele wetenschappelijke studies én vertellen we wat die betekenen voor de dagelijkse praktijk van fysio- en oefentherapeuten.

De podcasts zijn onderdeel van de NPi-service.
Log in op MijnNPi om
afleveringen te beluisteren die bij je abonnement horen.


logo Neurologie

Log in om te luisteren, de podcastplayer verschijnt als je een abonnement hebt op dit NPi-service thema.

Het beweeggedrag van CVA-patiënten

Hoeveel bewegen patiënten na een beroerte? En hoe intensief doen ze dat? Of moeten we die vragen omdraaien: hoe vaak en hoe lang zitten CVA-patiënten?

Daarnaar deden Nederlandse wetenschappers uitgebreid onderzoek. Ze rustten 190 CVA-patiënten uit met een apparaatje om hun beweeggedrag te analyseren en pleiten voor individuele beweegadviezen voor CVA-patiënten.


logo Ouderen

Log in om te luisteren, de podcastplayer verschijnt als je een abonnement hebt op dit NPi-service thema.

Zittend oefenen

Ook niet-mobiele ouderen zouden moeten oefenen en bewegen om hun conditie te behouden en gezondheidsklachten te voorkomen. Maar hoe doe je dat als je niet of nauwelijks kunt staan of lopen? Is zittend oefenen een goed alternatief?

Duitse wetenschappers zochten in de vakliteratuur naar antwoorden. In deze podcast hoor je hun bevindingen.


logo Hart, vaat en longen

Log in om te luisteren, de podcastplayer verschijnt als je een abonnement hebt op dit NPi-service thema.

De mentale gesteldheid van revaliderende hartpatiënten

Het is bekend dat depressieve gevoelens en angst zorgen voor een slechtere prognose na een hartincident. Maar hoeveel hartpatiënten hebben die symptomen? En hoe beïnvloedt dat de hartrevalidatie?

Om dat te achterhalen analyseerden Australische wetenschappers gegevens van bijna 6000 hartpatiënten die een hartinfarct, dotterbehandeling of hartoperatie kregen.


logo Musculoskeletaal

Log in om te luisteren, de podcastplayer verschijnt als je een abonnement hebt op dit NPi-service thema.

Hands-on: het therapeutische effect van aanraking

De fysiotherapie neigt steeds meer naar 'hands-off technieken', waarbij aanraking een steeds kleinere rol krijgt. Massage wordt op dit ogenblik zelfs sterk ondergewaardeerd. Maar de potentiële effecten van massage zijn zeer krachtig. Ze reiken verder dan de lokale effecten in de huid en spieren. Dat geldt eveneens voor manuele technieken.

In deze podcast hoor je waarom Italiaanse neurowetenschappers 'hands-on technieken' beschouwen als een specifieke vorm van aanraking. Ze schetsen het belang van drie brede, diepgaande aspecten van aanraking: pijndemping, affectiviteit en lichaamsbesef.


logo Lymfologie en oncologie

Log in om te luisteren, de podcastplayer verschijnt als je een abonnement hebt op dit NPi-service thema.

Bijwerkingen na een borstreconstructie als gevolg van borstkanker

Vrouwen die na borstkanker een borstamputatie en vervolgens een reconstructie van hun borst ondergaan, kampen vaak met ongewenste bijwerkingen. Ze verliezen spierkracht, ze kunnen hun arm aan de geopereerde zijde minder soepel bewegen of ze hebben moeite om een lekker zittende beha te vinden.

Welke impact hebben deze bijwerkingen op hun dagelijks leven? Hoe beïnvloeden die nadelige effecten hun functioneren? Je hoort het in deze podcast.


logo Sportgezondheidszorg

Log in om te luisteren, de podcastplayer verschijnt als je een abonnement hebt op dit NPi-service thema.

Trainen voorafgaand aan een kruisbandoperatie

Sporters die een kruisbandblessure oplopen, worden vaak niet direct geopereerd. Loont het als zij in de periode vóór hun kruisbandreconstructie al revalideren? Wat levert hun dat op?

Duitse wetenschappers selecteerden zes studies die twee groepen sporters vergeleken: een groep die voor de operatie intensief trainde en een groep die voor de operatie juist NIET specifiek aan spierkracht en stabiliteit werkte. In deze podcast hoor je wat trainen voor de operatie oplevert.


logo Bekkenproblematiek

Log in om te luisteren, de podcastplayer verschijnt als je een abonnement hebt op dit NPi-service thema.

Vraag naar plasklachten bij mensen met lage rug- en bekkenproblemen

Vaak zijn urinewegproblemen goed te behandelen, maar de fysiotherapeut moet dan natuurlijk wel weten dat de klachten bestaan. Het is daarom belangrijk om in de anamnese uit te vragen of er sprake is van urinewegklachten of plasproblemen. Welke drempels ervaren fysiotherapeuten om patiënten met lagerug- of bekkenpijn te vragen naar urinewegklachten? En welke factoren zorgen ervoor dat therapeuten deze vragen juist wél stellen?


 logo Kinderen

Log in om te luisteren, de podcastplayer verschijnt als je een abonnement hebt op dit NPi-service thema.

Samen werken aan gezondheid bij een kind met een chronische aandoening

Logisch toch, dat je als kinderfysiotherapeut meer bereikt als kinderen en ouders actief betrokken zijn bij de behandeling? Maar hoe krijg je dat het beste voor elkaar? Een Amerikaanse onderzoeksgroep ging in de literatuur op zoek naar het antwoord op die vraag. Ze vonden 25 studies met uiteenlopende strategieën om kinderen en hun ouders meer te betrekken bij het verbeteren van hun gezondheid.


 logo Psychosomatiek

Log in om te luisteren, de podcastplayer verschijnt als je een abonnement hebt op dit NPi-service thema.

Een pleidooi voor graded exercise therapy bij chronische vermoeidheid

In de voorpublicatie van de nieuwe richtlijn voor chronisch vermoeide patiënten schrapt de National Institute for Health and Care Excellence (NICE) het advies voor 'graded exercise therapy'. Twee vooraanstaande Britse artsen laten dat niet over hun kant gaan en weerleggen de argumenten. In deze podcast hoor je waarom zij pleiten voor bewegingstherapie bij het chronisch vermoeidheidssyndroom.


logo Neurologie

Log in om te luisteren, de podcastplayer verschijnt als je een abonnement hebt op dit NPi-service thema.

Handmotoriek meten bij Parkinsonpatiënten

De Nine Hole Peg Test en de Purdue Peg Test zijn handvaardigheidstesten die vaak bij CVA-patiënten worden toegepast. Zijn deze testen ook geschikt om patiënten met de ziekte van Parkinson te evalueren? Vijf wetenschappers van verschillende Australische universiteiten bogen zich over deze vraag.