NPi-service Bekkenproblematiek

Referaten

Train de bekkenbodem bij een verzakking, maar niet na een verzakkingsoperatie?

Basnet R. International Urogynecology Journal 2021, met een vertaalslag van dr. Marijke Slieker-ten Hove, bekkenfysiotherapeut en onderzoeker

Wil je weten waarom trainen volgens deze auteur niet zinvol is na een verzakkingsoperatie? En benieuwd wat thema-expert Marijke Slieker-ten Hove daar tegenin brengt? Je leest het in dit referaat over bekkenbodemtraining bij verzakkingsklachten.

Vermindert training de pijn van vrouwen met endometriose?

Hansen S. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2021, met een vertaalslag van dr. Marijke Slieker-ten Hove, bekkenfysiotherapeut en onderzoeker

Endometriose kenmerkt zich vooral door hevige bekkenpijn rondom de menstruatie, maar gaat ook regelmatig gepaard met systemische ontstekingen. Op andere ontstekingsgerelateerde aandoeningen heeft training een pijndempend effect. Maar leidt training ook tot minder pijn bij vrouwen met endometriose? In dit referaat lees je de conclusies van een Deense onderzoeksgroep die een systematisch literatuuronderzoek uitvoerden met zes studies.

Jonge, actieve vrouwen kunnen hun bekkenbodemklachten verminderen door gericht te trainen

Romero-Franco N. Physiotherapy 2021, met een vertaalslag van dr. Marijke Slieker-ten Hove, bekkenfysiotherapeut en onderzoeker

Leidt het trainen van de bekkenbodemspieren ook tot een afname van bekkenbodemklachten en urineverlies bij jonge, sportende vrouwen? Deze vraag probeerden Spaanse wetenschappers te beantwoorden in een systematische literatuurstudie. Meer over de uitkomsten en het waarom achter hun onderzoek vind je in het referaat.

Literatuurlijst 2021-6

Hier vindt u de meest recente literatuurlijst met daarin open-access studies en internationale publicaties binnen het thema Bekkenproblematiek.

Eerdere referaten en literatuurlijsten zijn te vinden in het referaten-archief.

Webcasts

Webcast: De relatie tussen ademhaling en de bekkenbodem

Duur: 36:34 min | Spreker: Birgit Post

In deze webcasts vertelt Birgit Post, fysiotherapeut en therapeut methode van Dixhoorn, over de relatie tussen ademhaling, het diafragma en de bekkenbodem. Zij bespreekt wat de invloed is van stress en legt onder meer uit hoe houdingen de ademhaling kunnen tegenwerken.

Eerdere webcasts zijn te vinden in het webcast-archief.

Themaberichten

Dit moet je weten als je iemand bent die altijd 'voor de zekerheid' naar de wc gaat

Bron: De Telegraaf, 17 augustus 2021

Veel mensen doen het: nog even snel plassen vlak voordat ze in de auto stappen voor een lange rit of voordat ze aan boord gaan van een vliegtuig. Niet omdat ze zo nodig moeten, maar 'voor het geval dat'. Is dat wel zo verstandig?

Voorlopig laatste uitvoering masterclass Dry Needling in de bekken-buik-bilregio

Vrijdag 17 september, zaterdag 18 september 2021 en zaterdag 5 februari 2022

Triggerpoints kunnen overal in het musculoskeletale systeem voorkomen. Samen met Jelle de Moor van het Dry Needling Centrum Amsterdam heeft het NPi deze masterclass voor bekkenfysiotherapeuten ontwikkeld, zodat zij zich het behandelen van triggerpoints in het bekkengebied en aangrenzende structuren met dry needling technieken eigen kunnen maken. Het vormt een nieuwe uitdaging voor geregistreerde bekkenfysiotherapeuten die de manuele triggerpointtechnieken reeds beheersen.

Stress zorgt bij driekwart Nederlanders voor buikpijn

Bron: Gezondheidsnet, 5 augustus 2021

Nu de zomer weer is begonnen kijken de meeste Nederlanders uit naar hun vakantie. Voor veel mensen een leuk vooruitzicht maar voor sommige kan het van tevoren ook een hoop stress en spanningen opleveren. Bij 76 procent van de Nederlanders resulteert dat in buikpijn.

‘Met zes centimeter ontsluiting smeekte ik om medicatie’

Bron: NRC, 3 augustus 2021*

Iedere vrouw heeft bij de bevalling 24/7 recht op pijnbestrijding. De praktijk blijkt weerbarstiger. *Voor deze bron moet soms worden betaald

Vervolgcursus 'Functiestoornissen van de bekkenbodem in relatie tot de darm'

Vrijdagochtend, -middag en -avond 19 november en zaterdag 20 november 2021

Na deze cursus kent de deelnemer de fysiotherapeutische mogelijkheden bij cliënten met darmklachten die in relatie staan tot functiestoornissen van de bekkenbodem. Tevens kan de deelnemer een gestructureerde anamnese afnemen en hieruit doelstellingen voor de therapie destilleren. Daarnaast kent de deelnemer een aantal oefentherapeutische mogelijkheden voor mensen met darmklachten die in relatie staan tot functiestoornissen van de bekkenbodem

Mindfulnesstraining verdubbelt kans op natuurlijke bevalling

Bron: Vakblad Vroeg, 2 augustus 2021

Een mindfulnesstraining van negen avonden verdubbelt de kans op een natuurlijke bevalling. Ook vermindert de training de kans op een medisch niet-noodzakelijke keizersnede met 50% en wordt 36% minder gebruik gemaakt van een ruggenprik.

Vervolgcursus 'Myofasciale triggerpoints in de bekken-buik-bilregio'

Vrijdagmiddag en -avond 21 januari en zaterdag 22 januari 2022

Na de cursus kan de deelnemer de myofasciale triggerpoints in het algemeen en specifiek in de bekken-buik-bilregio herkennen aan de hand van een aantal vastgestelde criteria. Tevens kent de deelnemer de theoretische verklaringsmodellen van myofasciale pijn en de diverse factoren die een rol kunnen spelen bij het instandhouden van myofasciale pijn, alsmede de therapeutische mogelijkheden voor de cliënt met klachten over de bekken-buik-bilregio.

Complicaties van conservatieve prolapsbehandeling

Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 27 juli 2021

Meer dan 40% van de vrouwen boven de 40 heeft een verzakking. Als de verzakking klachten geeft, is de eerstelijnsbehandeling vaak een pessarium.

Meer informatie over de NPi-service