NPi-service Hart, vaat en longen

Nieuwe referaten en meer

Relevant, makkelijk te lezen en direct toepasbaar!

Laat COPD-patiënten bij een ziekenhuisopname direct beginnen met trainen

De achteruitgang van het fysiek functioneren tijdens een longaanval geeft vaak het startsein voor progressieve fysieke achteruitgang. Patiënten worden daarbij vaak opgenomen in het ziekenhuis en deze opnames voorspellen vaak toekomstige ziekenhuisopnames. Mogelijk kan fysieke training helpen in het herstel van een longaanval. In dit literatuuronderzoek onderzochten wetenschappers of vroeg starten van trainen tijdens een opname zinvol is.

- Respiratory Medicine 2024, Lai et al.
- Susan Hombergen MSc, Ellen Toet
-> Lees in PDF

Maakt de vorm van high-intensity intervaltraining uit voor het verbeteren van de cardiorespiratoire fitheid?

Welke vorm van high-intensity intervaltraining (HIIT) gebruik jij om de cardiorespiratoire fitheid bij patiënten te vergroten? Er zijn veel verschillende protocollen in omloop over HIIT, maar welk protocol zorgt voor het grootste effect? Een groep Spaans-Amerikaanse onderzoekers zocht dit uit in een literatuuronderzoek met 19 reviews en 103 klinische studies en 4037 deelnemers.

- European Journal of Preventive Cardiology 2024, Cadenas-Sanchez et al.
- Susan Hombergen MSc, drs. Tinus Jongert
-> Lees in PDF

Nieuwe podcast: 'Longfysiotherapie: waar staan we nu en wat brengt de toekomst?'

Welke kennis en vaardigheden hebben fysiotherapeuten nodig om longpatiënten te behandelen en begeleiden? Hoe ziet het werkveld van de longfysiotherapeut eruit? Zes vooraanstaande wetenschappers beschrijven de huidige mogelijkheden van longfysiotherapie en wijzen op lacunes in de onderbouwing van de gebruikte technieken. 

-> Log in en luister

E-learning 'Fysieke en neuropsychologische belastbaarheid bij post-COVID, hoe vind je evenwicht?'

In deze e-learning staat de begeleiding van post-COVID-patiënten centraal. Waarom is bewegen belangrijk bij neuropsychologische klachten? En hoe kun jij in je training de juiste intensiteit kiezen bij fysieke en neuropsychologische klachten?

- 2 accreditatiepunten
- 25 euro of gratis* voor KNGF-leden en Keurmerktherapeuten
-> Bestel direct

E-learning 'Hoog-intensieve looptraining bij perifeer arterieel vaatlijden'

In deze e-learning staat hoog-intensieve looptraining bij claudicatiopatiënten centraal. Je leest een wetenschappelijk onderzoek en een referaat. Daarna beantwoord je 10 meerkeuzevragen waarbij je de informatie toepast op een casus.
- 2 accreditatiepunten
- 25 euro of gratis* voor KNGF-leden en Keurmerktherapeuten
-> Bestel direct

Literatuurlijst 2024-4

Relevante studies, baanbrekende onderzoeken en nieuwe inzichten.
-> Bekijk in PDF

Open access

Integrated Text Messaging (ITM) for people attending cardiac and pulmonary rehabilitation: A multicentre randomised controlled trial.
-> Lees deze open access studie uit Annals of Physical and Rehabilitation Medicine

Uit het archief

-> Meer rendement door High-Intensity Interval Training na een hartinfarct
-> Voorspel het risico op complicaties na een longoperatie met deze twee simpele testen
-> Of zoek in het archief met 250+ referaten

Actualiteiten en cursusnieuws

Mis geen nieuws over hart-, vaat- en longproblemen!

“Normaliseer seksuele problemen bij oncologiepatiënten door ze bespreekbaar te maken”

Bron: Hogeschool Utrecht, 20 juni 2024

“Iemand van 85 heeft vast geen seks meer”, “Tijdens mijn chemotherapie mag ik tóch geen seks hebben” en “Deze patiënt heeft wel wat anders aan zijn hoofd dan seksualiteit”. Dit zijn zomaar wat aannames die bij zowel zorgverleners als patiënten kunnen leven als het gaat om seksualiteit bij kanker. Echter, dit soort aannames en andere belemmeringen bemoeilijken het gesprek erover. Onlangs promoveerde Irene Kelder met haar proefschrift Let’s talk about sex: An interactional perspective on sexual health communication in oncology. “Ik wens iedereen toe dat het onderwerp in elke behandelkamer gewoon besproken kan worden.”

Vermindering aantal SEH-bezoeken door nieuwe aanpak trombosebeen

Bron: Skipr, 19 juni 2024

Het aantal bezoeken aan de SEH kan jaarlijks met duizenden worden verminderd door de inzet van een nieuw zorgpad. Het Zuyderland ontwikkelde samen met huisartsen een zorgpad waarbij patiënten niet op de SEH worden gezien, maar de volgende dag op een gepland tijdstip. De patiënt krijgt daarbij eenmalig antistolling van de huisarts om toename van trombose en het ontstaan van een longembolie te voorkomen.

Inspanningsfysiologie en trainingsleer bij de ziekenhuis patiënt

>>> Zaterdag 7 september en donderdagmiddag en -avond 12 september 2024

Tijdens deze tweedaagse cursus, die is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisfysiotherapie (NVZF), zullen inspanningsfysiologie en trainingsleer en de inzet van klinimetrie uitgebreid aan bod komen. Steeds zal hierbij het doel van de patiënt centraal staan. Omdat ‘de’ ziekenhuispatiënt niet bestaat zal er vooral veel aandacht zijn voor het klinisch redeneren, rekening houdend met effecten van ziekte, zoals koorts, infectie, sepsis en langdurige inactiviteit.

Nieuw: De centraal neurologische patiënt; fysiotherapie in de acute (IC) fase

>>> Donderdag 3 oktober 2024

We bieden al gespecialiseerde scholingen aan voor CVA-patiënten in de acute fase of voor patiënten met een spierziekte tijdens de (sub)acute fase. Met deze nieuwe scholing richten we ons expliciet op patiënten met centrale neurologische aandoeningen, zoals subarachnoïdale bloeding (SAB), neurotrauma, dwarslaesie en patiënten met langdurige bewustzijnsstoornissen, die IC-zorg nodig hebben. Bij deze groep patiënten is het van essentieel belang dat jij als fysiotherapeut beschikt over kennis met betrekking tot cardiorespiratoire en neurologische parameters en dat je weet hoe je deze moet hanteren bij de fysiotherapeutische interventies.

Online cursus PICS: De fysiotherapeutische behandeling van patiënten met een Post Intensive Care Syndroom na ontslag uit het ziekenhuis

>>> 6 accreditatiepunten voor basisregister Algemeen fysiotherapeut

De gevolgen van een IC-opname voor het functioneren en de consequenties voor de fysiotherapeutische behandeling van patiënten met PICS na ontslag uit het ziekenhuis staan centraal in deze online cursus. Je ontdekt welke medische condities ertoe leiden dat iemand PICS ontwikkelt en je leert het ziektebeeld PICS te begrijpen. Na afloop kun je gerichte keuzes maken bij het opstellen van een behandelplan voor een patiënt met PICS.

Kinderfysiotherapie bij kinderen met pulmonale aandoeningen

>>> Donderdag 3 oktober en vrijdag 15 november 2024

Het onderzoeken, behandelen en begeleiden van kinderen met aandoeningen van de luchtwegen is één van de domeinen van de kinderfysiotherapeut. Het betreft vaak kinderen met complexe aandoeningen zodat de kinderfysiotherapeut goede kennis moet hebben van ziektebeelden en de factoren die van invloed zijn op het ziektebeeld en functioneren van het kind.In deze cursus wordt uitgebreid stilgestaan bij de groei en aandoeningen van de luchtwegen zodat je als kinderfysiotherapeut een goede basis hebt om vanuit daar een gerichte anamnese, onderzoek en behandeling uit te voeren. In deze tweedaagse cursus worden theorie en praktijk afgewisseld.

Praktijkdagen COPD Radboudumc (voorheen Dekkerswald)

>>> Donderdag 10 oktober en vrijdag 11 oktober 2024

De afdelingen longrevalidatie ontvangen veel verzoeken van fysiotherapeuten voor een praktijkstage. Fysiotherapeuten, met name in de eerstelijn, die de cursus 'COPD en astma' hebben gevolgd lopen na het behandelen van een aantal COPD-patiënten tegen veel praktische vragen en implementatieproblemen aan. Na deze praktijkdagen kun je de verkregen praktijkinformatie van de longfunctie en maximale inspanningstest interpreteren en vertalen naar een behandeling op maat.

Webinar 'Effectief samenwerken in de eerste lijn bij patiënten met het Post Intensive Care Syndroom'

>>> Dinsdagavond 15 oktober 2024

In dit webinar over PICS delen ervaren paramedici de laatste inzichten en praktische strategieën aan de hand van een patiëntencasus. Je leert hoe je met je collega’s goede afspraken kunt maken, wie wat op welk moment doet en hoe je met een multidisciplinaire aanpak het verschil maakt in het herstelproces van de patient. Kijk jij mee?

Cursus ‘Hartfalen’ voor tweedelijns fysiotherapeuten.

>>> Vrijdagochtend, -middag en -avond 18 oktober en zaterdag 19 oktober 2024

Verdiepende vervolgcursus voor oud-deelnemers van de NPi-opleiding Hartrevalidatie, specifiek gericht op het ziektebeeld hartfalen, op de verschillende trainingsvormen voor hartfalenpatiënten en de risico’s die daaraan verbonden zijn. Na afloop kan je een adequaat behandelplan opstellen dat past in een multidisciplinaire setting.

Airway clearance technieken bij mensen met sputumretentie

>>> Zaterdag 16 november 2024

Na deze cursus kun je een fysiotherapeutisch onderzoek uitvoeren en de verschillende modaliteiten van airway clearance technieken toepassen bij kinderen en volwassenen met sputumretentie. Niet alleen patiënten met respiratoire aandoeningen, zoals COPD en cystic fibrosis, maar ook patiënten met hartfalen, neuromusculaire aandoeningen en chirurgische patiënten kunnen klachten hebben van sputumretentie.

Verslechterde gezondheid van het brein door metabool syndroom

Bron: Medisch Contact, 20 juni 2024

Metabool syndroom leidt tot afgenomen volumes van bepaalde hersenstructuren en verslechterde cognitieve scores. Dat concludeerden Daniel Qureshi e.a. (Universiteit van Oxford) in hun studie gepubliceerd in Diabetes Care.

De obesitasparadox: extreem overgewicht vergroot kans op kanker het meest na roken, maar immuuntherapie werkt juist beter

Bron: scientias, 16 juni 2024

Obesitas is de grootste vermijdbare oorzaak van kanker na roken, maar gek genoeg werkt immuuntherapie beter bij zwaarlijvige kankerpatiënten dan bij mensen met een gezond gewicht. Daar hebben macrofagen vermoedelijk iets mee te maken.

Stimuleer sport en bewegen voor een betere bloeddruk

Bron: Alles over sport, 12 juni 2024

Regelmatig sporten en bewegen werkt bloeddrukverlagend, zelfs al direct na de activiteit. Sporten blijkt zelfs net zo goed te werken bij een hoge bloeddruk (ook wel hypertensie) als medicatie. Twijfel je als zorg-, sport- of beweegprofessional welke activiteiten wel of niet geschikt zijn? Of heb je behoefte aan tips of advies op het gebied van bewegen met een hoge bloeddruk? Lees in dit artikel wat er nodig is om op een veilige manier te sporten en bewegen.

Verhoogt een vroege menopauze de kans op hart- en vaatziekten?

Bron: Telegraaf, 5 juni 2024

De laatste tijd is er gelukkig veel aandacht voor het vrouwenhart. Terwijl men vroeger dacht dat een hartinfarct een typische mannenziekte was, tegenwoordig weten we dat vrouwen meer dan ooit slachtoffer van hart- en vaatziekten kunnen worden. Uit onderzoek blijkt inderdaad dat vrouwen tot de menopauze goed tegen hart- en vaatziekten zijn beschermd, maar daarna neemt het risico in rap tempo toe.

Hartstichting wil gratis reanimatiecursus voor alle Nederlanders: ’Met een disconummer red je het niet’

Bron: De Telegraaf, 31 mei 2024

Elk jaar krijgen zo’n 17.000 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. De kans op overleven is het grootst als omstanders snel hulp bieden. Maar weet jij wat je moet doen als er iemand op straat neervalt en niet meer bij bewustzijn is? En waarom zit er, als de medische nood hoog is, soms een kettingslot op een AED?

Zware vapeurs tijdens menopauze? “Vrouwen die dit ervaren, doen er goed aan hun hart te controleren”

Bron: Nieuwsblad, 3 juni 2024

Vrouwen die tijdens de menopauze worden geplaagd door zware vapeurs of hevige nachtelijke zweetsessies zijn tot drie keer vatbaarder om een leveraandoening te ontwikkelen. Dat blijkt uit onderzoek aan de universiteit van Athene, Griekenland.

Nieuwe combinatie van immunotherapieën verlaagt herval van longkankerpatiënten

Bron: HLN, 28 mei 2024

Uit nieuw onderzoek blijkt dat patiënten in vroegtijdige stadia van longkanker gebaat kunnen zijn met een nieuwe combinatie van immunotherapieën voor er een chirurgische ingreep plaatsvindt. De resultaten van het onderzoek van longarts Kristof Cuppens, (Jessa /Sint-Trudo) in samenwerking met het Nederlands Kanker Instituut en de Universiteit van Essen is zopas gepubliceerd in het vooraanstaande internationale vaktijdschrift ‘Nature Medicine’.

Nooit te oud voor een statine

Bron: Medisch Contact, 28 mei 2024

Er bestaat weinig consensus over het gebruik van statines als primaire preventie van hart- en vaatziekten en sterfte door alle oorzaken bij mannen en vrouwen van 75 jaar of ouder. Domweg omdat deze groep ondervertegenwoordigd is in gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken. Onderzoekers uit Hong Kong – Wanchun Xu e.a. – willen middels een zogeheten target trial emulation design die kennislacune opheffen.

Nieuw systeem tegen ernstige hartritmestoornissen werkt boven verwachting

Bron: Amsterdam UMC, 21 mei 2024

Een nieuw systeem waarbij twee medische apparaatjes, een inwendige defibrillator en een pacemaker, draadloos met elkaar communiceren om puls-therapie te geven aan patiënten met ernstige hartritmestoornissen, laat zeer goede resultaten zien. Dat blijkt uit internationaal onderzoek onder leiding van Reinoud Knops, cardioloog bij Amsterdam UMC.

Nieuw onderzoek suggereert: “Geen 10.000 stappen per dag nodig om langer te leven”

Bron: Nieuwsblad, 21 mei 2024

Goed nieuws voor wie elke dag streeft naar de warm aanbevolen 10.000 stappen, maar dat aantal zelden bereikt: nieuw onderzoek, verschenen in wetenschappelijk vakblad Jama internal medicine, toont aan dat je jouw stappen zelfs niet hoeft te tellen.

Bewegen bij hartfalen: kansen en mogelijkheden van fysieke training

Bron: Alles over sport, 12 mei 2024

Vroeger kregen patiënten met hartfalen het advies om bedrust te houden. Inmiddels is het tegendeel bewezen: bewegen is juist goed. Fysieke training kan de gevolgen van hartfalen beperken. Het aantal ziekenhuisopnames vermindert en de kwaliteit van leven neemt toe. Dit artikel bespreekt de fysieke effecten van training bij hartfalen, waarom bewegen voor deze patiëntengroep zo belangrijk is en welke vormen van bewegen geschikt zijn.

Lareb trok aan de bel CBG: ondanks klachten geen probleem ontdekt bij astmapuffers

Bron: RTL, 13 mei 2024

Medicijnautoriteit CBG ziet vooralsnog geen problemen met de kwaliteit van de astmapuffer van fabrikant Viatris, waarover veel klachten binnenkomen. De inhalator veroorzaakt bij veel gebruikers een hoestprikkel, waardoor het medicijn niet goed werkt en patiënten in veel gevallen juist zieker worden.

Eenvoudig uit te voeren Complicaties na hartinfarct beter te voorspellen door Eindhovens onderzoek

Bron: RTL, 15 mei 2024

Onderzoekers van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven hebben een nieuwe meetmethode ontwikkeld, waardoor ze veel beter kunnen voorspellen of patiënten die zijn behandeld voor een hartinfarct, later complicaties krijgen.

Heb je deze referaten al gelezen?

Hieronder vind je een selectie uit de eerdere referaten die verschenen in het thema Hart, vaat en longen

 

Zoek rechtstreeks in de tekst van 2500+ NPi-service referaten

Toch liever scrollen?
In ons referaten-archief vind je meer dan 250 interessante referaten over hart, vaat en longen.

Naar het referaten-archief

E-learnings, podcasts en meer