NPi-service Kinderen

Referaten

Focus meer op participatie in de kinderrevalidatie

Anaby D. Disability and Rehabilitation 2021, met een vertaalslag van Ruud Wong Chung MSc, kinderfysiotherapeut

In dit opiniestuk pleit een internationale groep wetenschappers voor meer focus op participatie in de revalidatie van kinderen met een beperking. Zij doen suggesties om met een gestructureerde aanpak alle betrokkenen te begeleiden in een verschuiving van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. In dit referaat lees je hoe behandelaars hier hun steentje aan kunnen bijdragen.

Hoe hou je een kind ‘engaged’? Vier bouwstenen voor de zorgverlener.

King G. Disability and Rehabilitation 2021, met een vertaalslag van Ruud Wong Chung MSc, kinderfysiotherapeut

Bij het ene kind vliegt de tijd voorbij terwijl je aan het behandelen bent en bij het andere kind moet je als therapeut hard werken om het kind erbij te houden. Waar ligt dat nou aan? De onderzoekers van deze studie delen vier concrete principes waar je als zorgverlener alert op kunt zijn, zodat je samen met het kind echt werkt en bouwt aan een goede relatie. Alles wat aandacht krijgt … groeit!

Hoe help je kinderen in een rolstoel aan meer zelfvertrouwen en een actiever leven?

Sol M. Disability and Rehabilitation 2021, met een vertaalslag van Ruud Wong Chung MSc, kinderfysiotherapeut

Voor kinderen in een rolstoel is het hebben van een actieve levensstijl moeilijker in vergelijking met leeftijdsgenootjes die niet afhankelijk zijn van een rolstoel. Kinderen in een rolstoel zijn 2,5 keer minder actief, dit heeft aandacht nodig in de kinderfysiotherapeutische praktijk. Maar hoe doe je dat, kinderen in een rolstoel actiever en fitter krijgen? Dit onderzocht een Nederlandse onderzoeksgroep van de Hogeschool Utrecht bij 48 rolstoelrijdende kinderen van 7 tot 18 jaar.

Literatuurlijst 2021-4

Hier vindt u de meest recente literatuurlijst met daarin open-access studies en internationale publicaties binnen het thema Kinderen.

Eerdere referaten en literatuurlijsten zijn te vinden in het referaten-archief.

Webcasts

NIEUW - Webcast: Nekdisfunctie bij kinderen: onderzoek in de fysiotherapiepraktijk

Duur: 29:09 min | Spreker: Monique Bot

Hoofd-halsklachten bij kinderen, deel 1: Nekdisfunctie bij kinderen: onderzoek in de fysiotherapiepraktijk
In deze webcast neemt kinderfysio- en manueel therapeut Monique Bot je mee in het onderzoek van kinderen met nekdisfuncties. Ze toont de uitvoering van verschillende algemene én specifieke testen en vertelt waar je op moet letten tijdens het lichamelijk onderzoek.

Eerdere webcasts zijn te vinden in het webcast-archief.

Themaberichten

Zo wil het kabinet driekwart van de Nederlanders voldoende laten bewegen

Bron: Alles over sport, 14 juni 2021

Een belangrijke opdracht voor een nieuw kabinet: het beweegbeleid. Dat beleid is nu te versnipperd en niet effectief genoeg, vindt het demissionair kabinet. Vijf ministeries schrijven in een beleidsadvies hoe het minimaal 75 procent van de Nederlanders wil laten voldoen aan de Beweegrichtlijnen.

Kinderombudsvrouw: zieke kinderen willen volwaardig betrokken worden

Bron: Skipr, 8 juni 2021

“Kinderen willen beter betrokken worden bij alle beslissingen waar ze door hun ziekte mee te maken krijgen. Niet alleen beslissingen over de behandeling zelf. Alleen dan kunnen ze hun ziekte en behandeling inpassen in hun leven en niet andersom.” Dat concludeert Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer in het rapport Mijn Zorg, Mijn Zaak, dat dinsdag verschijnt.

Nieuwe cursus 'Gedragsbeïnvloeding bij kinderen, thuis en in de praktijk'

Woensdagen 14 september en 28 september

Als kinderfysiotherapeut krijg je frequent te maken met kinderen en adolescenten met mentale/gedragsproblemen die van grote invloed kunnen zijn op de behandeling. Wat geeft dit voor problemen voor de therapeut? Deze cursus helpt je om beter te kunnen inspelen op het gedrag van deze kinderen, de vragen van ouders te kunnen beantwoorden en om gezamenlijk een oplossingsstrategie kiezen.

Premature geboorte leidt vaak tot taalproblemen

Bron: Vakblad Vroeg, 7 juni 2021

Veel te vroeg geboren kinderen hebben op de basisschool vaker taalproblemen dan kinderen die op tijd zijn geboren. De problemen nemen toe naarmate het kind ouder wordt. Bovendien daalt het taalniveau tussen het tweede en tiende levensjaar.

Veel belangstelling voor sportblessures bij kinderen

Woensdag 15 september

In deze 1-daagse cursus worden op interactieve wijze tal van groeigerelateerde sportblessures bij kinderen besproken door sportfysiotherapeut dr. Igor Tak en sportarts drs. Esther Schoots. Daarnaast komen weinig voorkomende maar ernstige blessures, de relatie tussen techniek/groei en blessures en het klinisch onderzoek bij kinderen met sportblessures uitgebreid aan bod. Bekijk ook de videotrailer met sportarts Esther Schoots.

Kind heeft levenslang profijt van gezonde leefstijl

Bron: Nieuws voor diëtisten, 4 juni 2021

Wie als kind heeft geleerd hoe je gezond leeft, plukt daar later nog steeds de vruchten van. Het verkleint namelijk de kans op hart- en vaatziekten als volwassene. Dat blijkt uit nieuwe resultaten van de ABCD-studie, waarin ruim 8.000 in Amsterdam geboren kinderen een aantal keren in hun jeugd gevolgd zijn.

Gehavend in groei; bejegening van kinderen met een belast leven

Woensdagen 29 september en 6 oktober

Deze cursus verkent achtergronden van ontwikkelingen van patronen in gedrag, emoties en bewegen die het gevolg zijn van een vroeg belast leven. Herkenning van deze gevolgen en die op waarde schatten is essentieel om in de fysiotherapeutische praktijk een relatie op te bouwen die aan de basis staat van elke interventie.

Veel voetbalscouts denken toekomstige prof onder 12 jaar niet te kunnen herkennen

Bron: Alles over sport, 1 juni 2021

Veel scouts die voetballers onder de 12 jaar beoordelen, denken niet dat ze de toekomstige Messi’s en Ronaldo’s op die leeftijd kunnen herkennen. Scouts geven aan dat ze pas van een speler op bijna 14-jarige leeftijd kunnen inschatten of die potentie heeft om profvoetballer te worden.

Nieuwe cursus ‘Motiverende gespreksvoering bij kinderen en jong volwassenen’

Donderdag 30 september en vrijdag 1 oktober

Volwassenen motiveren en hun gedrag beïnvloeden vinden veel therapeuten een flinke opgave. Met de juiste grondhouding en vaardigheden kom je al een heel eind. Als het om kinderen gaat, komt daar vaak nog iets anders bij om de hoek kijken. Kinderen zijn in een andere levensfase, hun brein werkt nog anders, is nog niet volgroeid en motivatie werkt op een hele andere manier. Ook speelt het systeem van herkomst een belangrijke rol. Na deze cursus heeft de deelnemer beter zicht op de redenen achter het gedrag van het kind, de puber of jongvolwassene en kan aansluiten bij deze belevingswereld in de therapeutische begeleiding.

Bewegen is cruciaal op de twee sportiefste scholen voor voortgezet speciaal onderwijS

Bron: Alles over Sport, 27 mei 2021

Hoe zien de sportiefste scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) van Nederland eruit? Winnaar De Twijn uit Zwolle en runner-up Kristallis Aventurijn uit Nijmegen delen hun aanpak, tips en ervaringen. Zodat je er op je eigen school ook mee aan de slag kunt.

E-learning: ‘Het belang van een goede nachtrust voor kinderen, pubers en adolescenten’

Sinds kort beschikbaar

Slaap is heel belangrijk voor kinderen. Het slaap-waakritme van een kind verschilt nogal van dat van volwassenen. Als (kinder)fysiotherapeut of (kinder)oefentherapeut kun je ondersteuning bieden aan ouders bij het ontwikkelen van een gezond slaappatroon van hun kind. Om je daarbij te ondersteunen is deze E-learning-moduul ontwikkeld samen met mw.dr. Monique L'Hoir, klinisch pedagoog, GZ-psycholoog/psychotherapeut en drs. Tinus Jongert, inspanningsfysioloog/bewegingswetenschapper.

Zorgen om zwemvaardigheid van kinderen: ‘Zwemmen is net als autorijden, je moet kilometers blijven maken’

Bron: AD, 22 mei 2021

Met de zomer voor de deur maakt de zwembranche zich zorgen over de zwemvaardigheid van kinderen. Belangrijk is dat kinderen na het behalen van hun zwemdiploma blijven oefenen, maar dat is dit jaar er natuurlijk niet of nauwelijks van gekomen.

SOLK bij kinderen

Donderdagmiddag en -avond 7 oktober en donderdagmiddag en -avond 18 november

Kinderfysiotherapie kan een grote meerwaarde hebben voor kinderen met somatisch onvoldoende verklaarde klachten (SOLK). Dit komt ook uit de recent verschenen richtlijn ‘SOLK bij kinderen’ (2019) van de Nederlandse Vereniging van Kinderartsen. Wat kinderfysiotherapeuten kunnen betekenen voor deze kinderen leer je in deze tweedaagse cursus.

Slechte motoriek veroorzaakt steeds meer letsel

Bron: Vakblad Vroeg, 20 mei 2021

Elke dag belanden 500 kinderen met letsel op de eerste hulp (SEH). Dat is 1 kind per 3 minuten. Van de ernstige letsels bij 0 – 11-jarigen is de oorzaak in 82% van de gevallen een val. Dit komt onder meer door slechte motorische vaardigheden.

Hoofdpijn bij kinderen

Woensdagen 10 november en 8 december

Het kind met hoofdpijn en zijn/haar ouders/verzorgers zijn gebaat bij een eenduidig advies over het te lopen traject en de daarbij behorende therapiekeuzes. Het doel van deze 2-daagse cursus is het goed in kaart brengen van hoofdpijnklachten bij kinderen en de invloed daarvan op stoornis-, activiteiten- en participatieniveau; met aandacht voor somatiek, cognities, emoties, gedrag en de sociale context. Diagnostiek en interventies bij kinderen met hoofdpijnklachten zullen interactief worden aangeboden aan de hand van de meest recente literatuur.       

Vallen is oké – als je kinderen leert met risico’s om te gaan

Bron: Alles over sport, 19 mei 2021

Elke dag belanden 500 kinderen met letsel op de eerste hulp. Veel ernstige letsels bij kinderen komen voort uit een val. De oorzaak is onder meer de slechte motorische vaardigheden bij kinderen – een groeiend maatschappelijk probleem.

Inspanningsfysiologie en kinderen

Woensdagen 1 december en 22 december

Om voor kinderen een bewegings- of trainingsprogramma op te zetten, gericht op het verbeteren van de lichamelijke fitheid, is algemene kennis over de inspanningsfysiologie vaak niet voldoende. Trainingsrichtlijnen zijn over het algemeen gebaseerd op studies met gezonde volwassenen. Kinderen zijn echter geen kleine volwassenen! Door groei en ontwikkeling vinden er allerlei fysiologische veranderingen plaats. Bovendien kunnen bij kinderen de kalenderleeftijd en de biologische leeftijd van elkaar afwijken. Kennis van de motorische en fysiologische ontwikkeling zijn dan ook noodzakelijk.

Professor: ‘Ongezonde voeding op lange termijn zeer schadelijk voor gezondheid’

Bron: AD, 12 mei 2021

Kinderen kun je maar het beste al jong goede eetgewoonten aanleren, vindt hoogleraar kindergeneeskunde Inge Gies. In haar werk ziet ze wat de gevolgen zijn van belabberde eetgewoonten.

Masterclass 'Motorisch zelfbeeld bij kinderen met en zonder DCD'

Vrijdag 10 december

Aan het einde van deze masterclass heb je inzicht in de ontwikkeling van het sportief zelfbeeld, het motorische zelfbeeld en het globale zelfbeeld bij normaal ontwikkelende kinderen en kinderen met DCD. Daarnaast weet je hoe deze aspecten van invloed op elkaar zijn. Je leert het sportief zelfbeeld en het motorisch zelfbeeld in kaart te brengen, te interpreteren (diagnostiek) en te stimuleren (behandeling). Er worden veel praktische handvatten gegeven waar je de volgende (werk)dag direct mee aan de slag kunt!

Motorische ontwikkeling van 3 tot 4 jaar

Bron: Alles over sport, 10 mei 2021

Kinderen van 3 tot 4 jaar maken de laatste motorische ontwikkelingen door voordat ze naar de basisschool gaan. Ze leren in deze leeftijdsfase vaardigheden als springen, hinkelen en schommelen. Dat is belangrijk, want een goede motorische ontwikkeling zorgt voor levenslang plezier in sporten en bewegen.

Kwaliteitsstandaard richtlijn Cystic Fibrosis

Bron: KNGF, 6 mei 2021

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) is de kwaliteitstandaard van de richtlijn Cystic Fibrosis (CF) ontwikkeld. De kwaliteitsstandaard is een combinatie van een zorgstandaard en een medisch specialistische richtlijn om patiënten met CF optimale afgestemde zorg te bieden.

SpringLab breekt lans voor bewegend leren

Bron: Vakblad Vroeg, 4 mei 2021

De kinderen van nu noemen we de digitale generatie. Keerzijde is dat schermtijd veelal gelijk staat aan zittijd: digitaal leren en spelen leidt tot minder beweging. SpringLab zet zich in om van schermtijd tegelijkertijd beweegtijd te maken.

Nieuwe database geeft aan welke kinderen met ADHD goed reageren op gedragstherapie

Bron: Medicalfacts, 30 april 2021

Kinderen met ADHD die ernstige symptomen van ADHD of gedragsstoornis hebben of kinderen met ADHD van alleenstaande ouders moeten voorrang krijgen bij gedragstherapeutische behandelingen.

Radboudumc start sneldiagnose bij kinderen met ontwikkelingsachterstand

Bron: Radboudumc, 30 april 2021

Het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis is gestart met een sneldiagnosetraject voor kinderen van wie vermoed wordt dat zij een ontwikkelingsachterstand hebben.

Optimaliteitsscore voorspelt ontwikkeling pasgebore in brede zin

Bron: Vakblad Vroeg, 29 april 2021

De bewegingen en houdingen van een zuigeling kun je uitdrukken in een optimaliteitsscore. Dit gebeurt vanaf de geboorte tot een leeftijd van vijf maanden. Deze score wordt vaak gebruikt om latere problemen in de motorische ontwikkeling te voorspellen. Nu blijkt dat de score ook informatie geeft over de algemene cognitieve ontwikkeling.

Kinderen en jongeren vinden zichzelf nog altijd gezond

Bron: NOS Nieuws, 23 april 2021

Kinderen en jongeren vinden over het algemeen dat ze gezond zijn, blijkt uit de Jeugdmonitor van het CBS. Dat geldt vooral voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Volgens hun ouders voelt 97 procent zich gezond of zeer gezond.

Meer informatie over de NPi-service