NPi-service Kinderen

Referaten

Meer tijd nemen voor de ouders tijdens een consult?

Gmmash A. Physical Therapy 2021, met een vertaalslag van prof. dr. Ria Nijhuis-van der Sanden, em. hoogleraar Paramedische Wetenschappen

Om baby’s en peuters met een motorische ontwikkelingsachterstand zo goed mogelijk te helpen is het essentieel dat ouders thuis met ze oefenen. Wat kunnen ergo-, oefen- en fysiotherapeuten doen om ouders daarin te ondersteunen? Amerikaanse wetenschappers vroegen het aan de ouders van 446 kinderen met een vroege motorische ontwikkelingsstoornis.

Daag baby’s met een motorische ontwikkelachterstand ook cognitief uit

Harbourne R. Physical Therapy 2020, met een vertaalslag van prof. dr. Ria Nijhuis-van der Sanden, em. hoogleraar Paramedische Wetenschappen

Al van jongs af aan hangen motorische vaardigheden en probleemoplossend vermogen met elkaar samen. Wat als je die twee componenten samenbrengt in één interventie? Hebben kinderen met een motorische ontwikkelingsachterstand daar baat bij? Dat zochten Amerikaanse wetenschappers uit in deze gerandomiseerde studie bij 112 baby’s. Benieuwd naar hun bevindingen? Lees het NPi-service referaat.

Uitdagingen voor ouders van een kind met Congenitale Musculaire Torticollis

Oledzka M. Pediatric Physical Therapy 2020, met een vertaalslag van prof. dr. Ria Nijhuis-van der Sanden, em. hoogleraar Paramedische Wetenschappen

"Zo veel mogelijk oefenen" zeggen we vaak tegen ouders bij kinderen met een torticollis. Het is inderdaad cruciaal voor het herstel van het kind, maar hebben we ook aandacht voor de jonge ouder? Een ouder die toch al zo geleefd wordt door het ritme van de pasgeboren baby van slapen, drinken en verschonen. Hoe moet een ouder dan de tijd vinden om óók nog te oefenen?

Literatuurlijst 2021-2

Hier vindt u de meest recente literatuurlijst met daarin open-access studies en internationale publicaties binnen het thema Kinderen.

Eerdere referaten en literatuurlijsten zijn te vinden in het referaten-archief.

Webcasts

Webcast: Het belang van een goede nachtrust

Duur: 31:56 min | Spreker: Dr. Monique l'Hoir

In deze webcast vertelt dr. Monique l'Hoir over het belang van slaap voor kinderen, over het effect van schermtijd op de slaap en de gevolgen van slaapgebrek. Ook geeft ze tips over een goede slaaphygiëne en de relatie tussen slaap en het lichaamsgewicht van kinderen.

Eerdere webcasts zijn te vinden in het webcast-archief.

Themaberichten

Gezond of niet: worden onze ogen slechter van al die schermen?

Bron: Nu.nl, 31 maart 2021

We zitten langer achter beeldschermen dan ooit. Overdag Teams en Zoom, 's avonds Netflix en PlayStation. In de rubriek Gezond of niet duikt gezondheidsjournalist Tijn Elferink in een onderwerp waarover verwarring bestaat. Dit keer: worden onze ogen slechter van al die schermen?

‘Onderschat het belang van sport en bewegen voor jongeren niet’

Bron: Medicalfacts, 22 maart 2021

Binnensportbonden en belangenorganisaties doen een dringende oproep aan het (demissionaire) kabinet en de Tweede Kamer om meer oog te hebben voor de mensen die door de coronamaatregelen nog niet kunnen sporten in sporthallen en -zalen. Zij presenteren in hun oproep dalende cijfers over de sportbeoefening, met name onder kinderen.

Webinar 'Gedragsbeïnvloeding bij kinderen, thuis en in de praktijk

Donderdagavond 22 april

Een (kinder)fysiotherapeut of (kinder)oefentherapeut is uiteraard geen pedagoog/psycholoog maar extra scholing kan helpen om praktische, relatief eenvoudige gedragsgerichte methoden te kunnen toepassen. Tijdige doorverwijzing kan de behandeling van kinderen ten goede komen, maar wanneer is dit punt bereikt? En welke afspraken maak je vooraf met ouders? In dit webinar met als sprekers klinisch pedagoog dr. Monique L’Hoir en kinderfysiotherapeut Jacqueline Lohle-Akkersdijk MPPT, leer je gedragsproblemen bij kinderen in kaart te brengen, de ouders en het kind op een positieve manier te betrekken en een gezamenlijke, werkzame oplossingsstrategie te kiezen.

Overmatig scherm- en socialemediagebruik gelinkt aan eetbuistoornissen bij jonge kinderen

Bron: Het Laatste Nieuws, 11 maart 2021

Met leren op afstand, sociaal isolement en het gebrek aan hobby’s spenderen kinderen steeds meer tijd voor heel wat verschillende schermen tijdens de pandemie. En hoewel dit zeker ook zijn voordelen heeft, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van eventuele risico’s.

Blog: Tips voor therapie bij kinderen met hechtings- en gedragsproblemen

Leestijd: 4 minuten

Werk je veel met kinderen? Dan kom je ongetwijfeld kinderen met hechtings- of gedragsproblemen tegen. Hoewel je daar als ergo-, oefen- of fysiotherapeut misschien niet direct iets mee doet, beïnvloedt het de behandeling wel degelijk. Wist je dat het behandeleffect valt of staat met jouw (non-)verbale communicatie? In dit blog lees je meer over gedragsproblemen, onveilige hechting en hoe je hier in je behandelruimte mee om kunt gaan.

‘Juist met games kun je sport en bewegen stimuleren’

Bron: Medicalfacts, 11 maart 2021

In 2020 werd er 50 procent meer gegamed in vergelijking met het jaar daarvoor. Uit meerdere nieuwsberichten bleek onlangs dat ouders zich steeds meer zorgen maken om het gamegedrag van hun kinderen.

E-learning: ‘Het belang van een goede nachtrust voor kinderen, pubers en adolescenten’

Sinds kort beschikbaar

Slaap is heel belangrijk voor kinderen. Het slaap-waakritme van een kind verschilt nogal van dat van volwassenen. Als (kinder)fysiotherapeut of (kinder)oefentherapeut kun je ondersteuning bieden aan ouders bij het ontwikkelen van een gezond slaappatroon van hun kind. Om je daarbij te ondersteunen is deze E-learning-moduul ontwikkeld samen met mw.dr. Monique L'Hoir, klinisch pedagoog, GZ-psycholoog/psychotherapeut en drs. Tinus Jongert, inspanningsfysioloog/bewegingswetenschapper.

Bied jongeren en kinderen sport als perspectief in de coronacrisis

Bron: Alles over sport, 9 maart 2021

Steeds meer jongeren melden zich in de coronacrisis met mentale klachten. Wat ze in hun vrije tijd het meest missen, kan een deel van de oplossing zijn. Waarom maken we juist nu niet meer gebruik van de kracht van sport en bewegen?

Masterclass ‘Primair lymfoedeem: diagnostiek en behandeling’ ook interessant voor kinderfysiotherapeuten

Donderdag 29 april

De masterclass ‘Primair lymfoedeem: diagnostiek en behandeling’ is ontwikkeld voor oedeemfysiotherapeuten, maar is ook zeker interessant voor kinderfysiotherapeuten aangezien zij in hun praktijk af en toe ook kinderen met lymfoedeem zullen zien. De in deze scholing opgedane inzichten in de verschillen in aanleg van het lymfestelsel en de rol die erfelijkheid speelt, helpt hen om lymfoedeem bij kinderen beter te begrijpen en te herkennen.

'Kinderen met een beperking eenzamer dan ooit door corona'

Bron: NOS, 4 maart 2021

Kinderen met een beperking hebben zwaar te lijden onder de coronacrisis: bijna driekwart zegt zich eenzamer dan ooit te voelen. Dat valt af te leiden uit een inventarisatie van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind onder 161 gezinnen met minstens een kind met een beperking.

Gehavend in groei; bejegening van kinderen met een belast leven

Woensdag 12 mei en woensdag 26 mei

Deze cursus verkent achtergronden van ontwikkelingen van patronen in gedrag, emoties en bewegen die het gevolg zijn van een vroeg belast leven. Herkenning van deze gevolgen en die op waarde schatten is essentieel om in de fysiotherapeutische praktijk een relatie op te bouwen die aan de basis staat van elke interventie.

Samenwerken maakt zorg effectiever

Bron: Vakblad Vroeg, 2 maart 2021

Betere zorg aan zwangere vrouwen en gezinnen met jonge kinderen vertaalt zich terug in gezondheidswinst. Niet voor niets is dit de insteek van het programma Kansrijke Start. Marilene de Zeeuw breekt in dit verband een lans voor het aanhalen van de onderlinge banden tussen zorgprofessionals.

Webinar 'Breed motorisch opleiden, talentontwikkeling en blessurepreventie'

Dinsdagmiddag 18 mei

Na afloop van dit webinar kent de deelnemer de mogelijkheden van het breed motorisch opleiden en de gevolgen voor de motorische en sportieve ontwikkeling van jeugdige sporters. In dit webinar wordt een helder beeld geschetst hoe je deze aanpak praktisch zou kunnen invullen en wat de mogelijke voordelen kunnen zijn van een proactieve aanpak voor de preventie van sportblessures.

Laat kinderen bewegen in coronatijd met de online keuzewijzer

Bron: Alles over sport, 17 februari 2021

Bewegen is voor kinderen heel belangrijk. Hoe meer en gevarieerd zij bewegen, hoe beter. Maar hoe kom je aan voldoende beweging in coronatijd? Ben jij als leraar of ouder op zoek naar hoe je kinderen kunt laten bewegen? Werken online programma’s voor bewegen tussen de (thuis)lessen door? Lees in dit artikel welke initiatieven er zijn.

Bewezen effectieve gecombineerde leefstijlinterventie bij kinderen

Donderdagmiddag en -avond 20 mei en donderdagmiddag en -avond 24 juni

In deze 2-daagse cursus staat een multidisciplinaire behandeling van kinderen met overgewicht middels een leefstijlinterventie centraal, die de BMI verlaagt en een actieve leefstijl stimuleert. Deze interventie is ontwikkeld en onderzocht in de Schilderswijk in Den Haag en is opgenomen in de database van het Centrum Gezond Leven.

Rookgewoonten tijdens zwangerschap van invloed op longfunctie kleinkinderen

Bron: Vakblad Vroeg, 15 februari 2021

Roken van de moeder tijdens de zwangerschap verhoogt het risico op astma bij haar kind. Maar de invloed reikt verder. Roken tijdens de zwangerschap vergroot ook het risico dat latere kleinkinderen een slechtere longfunctie en astma krijgen. Dit effect doet zich vooral voor bij mannelijke nakomelingen.

Meer informatie over de NPi-service