NPi-service Kinderen

Nieuwe referaten en meer

Relevant, makkelijk te lezen en direct toepasbaar!

Ben jij je bewust van culturele verschillen bij migrantenouders en hun kind met een beperking?

Ouders met een migratieachtergrond hebben meer uitdagingen dan westerse ouders als ze een kind hebben met een beperking. De taalbarrière is vaak niet het probleem, maar wat dan wel? Benieuwd voor welke uitdagingen migrantenouders staan en hoe jij jouw zorg daar het beste op kunt aanpassen? Vier onderzoekers interviewden 12 ouders met een kind met een beperking over de uitdagingen die zij tegenkwamen nadat ze in Nederland waren.
- Disability and Rehabilitation 2021, Dijkstra et al.
- Kristel Lankhorst PhD, prof. dr. Ria Nijhuis-van der Sanden
-> Lees in PDF

Hoe inactief zijn kinderen met een fysieke beperking?

Bij kinderen met een fysieke beperking is bewegen op zich al een uitdaging. Canadese wetenschappers vatten de resultaten samen van 36 onderzoeken die bij kinderen met een beperking hebben gekeken naar de mate van inactiviteit en het patroon van inactiviteit in het dagelijks leven. Daarnaast keken ze hoe inactiviteit gemeten kan worden en of er effectieve interventies waren. Benieuwd wat wij als kinderfysiotherapeuten kunnen leren en aanpakken? Lees dan snel verder.
- Disability and Rehabilitation 2021, Ganz et al.
- Kristel Lankhorst PhD, prof. dr. Ria Nijhuis-van der Sanden
-> Lees in PDF

Samen werken aan gezondheid bij een kind met een chronische aandoening: een overzicht van strategieën

Logisch toch, dat je als zorgverlener meer bereikt als kinderen en ouders actief betrokken zijn?! Maar hoe krijg je dat het beste voor elkaar? De review geeft een overzicht met diverse strategieën, van het inzetten van eHealth bij astma tot samen nadenken over behandeldoelen bij ADHD.
Eén ding is wel duidelijk, we hebben ze hard nodig om het stijgende aantal kinderen met een chronische aandoening in de toekomst de beste zorg te bieden. Dat kan alleen met hen samen!
- Disability and Rehabilitation 2021, Smith et al.
- Lienke Scheurwater, Ria Nijhuis-van der Sanden
-> Lees in PDF

Wil je meer lezen?

In het referatenarchief met 250+ referaten zoek je gemakkelijk op trefwoord

Of kies uit deze drie referaten:
- ‘Mijn kind in een rolstoel…wat vind ik daarvan?!’
- Ervaringen van therapeuten met oplossingsgericht coachen bij de behandeling van kinderen
- Virtual Reality Therapie bij kinderen met CP, leuk maar ook nuttig?!

Blijf up-to-date

Elke zes weken verzamelen wij de meest relevante open-access studies en internationale publicaties uit peer-reviewed journals.
-> Bekijk de nieuwste literatuurlijst in PDF

Nieuw, interessant én gratis toegankelijk

Identifying pain trajectories in children and youth with cerebral palsy: a pilot study
-> Lees deze open access studie uit BMC Pediatrics

Actualiteiten en cursusnieuws

Werk jij met kinderen? Dan wil je deze berichten niet missen!

Kinderen testen beademingsapparatuur voor Europese aanbesteding

Bron: Erasmusmc, 26 januari 2022

Ouders en kinderen met ademhalingsstoornissen die onder behandeling zijn in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis helpen mee bij de aanbesteding van nieuwe apparatuur voor thuisbeademing.

Hersenactiviteit rond tien maanden stelt baby in staat menselijk gedrag te begrijpen

Bron: Vakblad Vroeg, 24 januari 2022

In de ontwikkeling van het babybrein wordt als eerste gefocust op het verwerken van sociale prikkels. Daarbij is er een groot verschil in hersenactiviteit tussen baby’s van 5 en van 10 maanden oud. Bij een baby van vijf maanden is nog weinig communicatie tussen de sociale hersengebieden. Vijf maanden later is er sprake van intensieve communicatie.

Beter voorbereid op kinderhartoperatie met 3D-model

Bron: Erasmusmc, 18 januari 2022

Een kinderhartoperatie vergt veel voorbereiding. Technisch geneeskundige Jet Peek werkt aan manieren om dit driedimensionaal te doen. Chirurgen en cardiologen zijn enthousiast.

Gewichtsverlies kan nadelige neveneffecten van obesitas teniet doen

Bron: Vakblad Vroeg, 10 januari 2022

Kinderen met obesitas ontwikkelen vaker obstructief slaapapneu en hart- en vaatziekten. Beide aandoeningen tasten de binnenbekleding van bloedvaten aan, het zogenaamde endotheel. Na gewichtsverlies kan bij kinderen de verstoorde werking herstellen, waardoor aderverkalking en hart –en vaatproblemen kunnen worden voorkomen.

Spelinterventie heeft positief effect op symptomen autisme

Bron: Vakblad Vroeg, 6 januari 2022

Op spel gebaseerde interventies hebben een positief effect op de symptomen van autisme. Ze verbeteren het dagelijks functioneren. Ook de afstemming van ouders met hun kind is erbij gebaat. Theraplay is een behandelmethode die zich hiervoor leent. Momenteel loopt er onderzoek naar de meerwaarde van de interventie.

Traumavrije kindzorg in meeste ziekenhuizen onder de maat

Bron: Vakblad Vroeg, 20 december 2021

De meeste ziekenhuizen hebben geen uniform beleid ter voorkoming van angst, pijn en stress bij kinderen. Dit geldt met name voor spoedeisende hulp, labs, poli’s en operatiekamers. Hier begint wel langzaam verandering in te komen. Op veel kinderafdelingen en kinderpoli’s wordt juist wel comfortzorg geboden.

Drie umc’s stoppen met kinderhartchirurgie

Bron: Skipr, 20 december 2021

De academische ziekenhuizen in Groningen, Amsterdam en Leiden stoppen met kinderhartchirurgie, schrijft demissionair minister De Jonge van VWS in een brief aan de Tweede Kamer. Deze zorg wordt alleen nog mogelijk in het UMC Utrecht en ErasmusMC in Rotterdam. Ook de meest complexe operaties voor mensen met aangeboren hartafwijkingen verhuizen naar deze centra.

Meer informatie over de NPi-service