NPi-service Kinderen

Nieuwe referaten en meer

Relevant, makkelijk te lezen en direct toepasbaar!

De ‘push button task’ bij kinderen met cerebrale parese

De Task-oriented Arm-hAnd Capacity is een test om de arm- en handfunctie bij kinderen met een cerebrale parese te onderzoeken. Eén van de taken is de ‘push button task’ en komt overeen met een voor kinderen belangrijke en moeilijke taak: het openen en sluiten van kleding met een drukknoop. Wetenschappers onderzochten de test-hertest betrouwbaarheid van deze taak en bekeken welke parameters het meest relevant zijn.

- Disability and Rehabilitation 2023, Geijen et al.
- Ester Weerdenburg MSc, dr. Manon Bloemen
-> Lees in PDF

Een cognitieve behandelaanpak helpt kinderen met een neurologische ontwikkelingsstoornis

Het zelfstandig plannen en uitvoeren van taken is voor kinderen met een cerebrale parese (CP) of spina bifida (SB) vaak een probleem. Zweedse wetenschappers hebben een cognitief georiënteerde aanpak ontwikkeld van 11 sessies en vergeleken die met een standaard behandelprogramma. En wat blijkt? De cognitieve leerstrategietraining leidde op vele vlakken tot betere behandelresultaten. In deze samenvatting lees je meer over deze nieuwe aanpak en hoe jij het kan toepassen.

- Disability and Rehabilitation 2023, Peny-Dahlstrand et al.
- Kristel Lankhorst PhD, dr. Eline Bolster
-> Lees in pdf

E-learning 'Powertraining bij kinderen met cerebrale parese'

In deze e-learning staat functionele powertraining bij kinderen met cerebrale parese centraal. Wat zijn de voordelen van functionele powertraining? Voor welke kinderen is dat het meest geschikt? En welke oefenvormen kies je?
- 2 accreditatiepunten
- 25 euro of gratis* voor KNGF-leden en Keurmerktherapeuten
-> Bestel direct

Podcast: 'Samen werken aan gezondheid bij een kind met een chronische aandoening'

Logisch toch, dat je als kinderfysiotherapeut meer bereikt als kinderen en ouders actief betrokken zijn bij de behandeling? Maar hoe krijg je dat het beste voor elkaar? Een Amerikaanse onderzoeksgroep ging in de literatuur op zoek naar het antwoord op die vraag. Ze vonden 25 studies met uiteenlopende strategieën om kinderen en hun ouders meer te betrekken bij het verbeteren van hun gezondheid.
-> Log in en luister

Open access

Health-related quality of life in adolescents with cerebral palsy; a cross-sectional and longitudinal population-based study
-> Child: Care, Health and Development

Literatuurlijst 2023-3

Relevante studies, baanbrekende onderzoeken en nieuwe inzichten.

-> Bekijk in PDF

Uit het archief

-> Rolstoelvaardigheden bij kinderen, leer je de wheelie aan?
-> Manuele technieken bij kinderen? Een peiling onder kinderfysio- en manueeltherapeuten
-> Of zoek in het archief met 250+ referaten

Actualiteiten en cursusnieuws

Werk jij met kinderen? Dan wil je deze berichten niet missen!

Overgewicht onder jongeren neemt toe: 'Voor elk kind en diens gezin plan op maat maken’

Bron: AD, 1 juni 2023

Van de kinderen en jongeren van 2 tot 25 jaar had 17 procent in 2022 overgewicht. Vooral 18- tot 25-jarigen zijn vaak te zwaar; een kwart van deze jongeren had overgewicht, van wie 7 procent obesitas, ofwel ernstig overgewicht. „Ouders herkennen het soms niet als hun kind te dik is.”

Cultuur blijkt factor bij grof motorische ontwikkeling van vroeggeboren baby's

Bron: HU, 31 mei 2023

De overlevingskansen van zeer vroeggeboren baby’s, met een zwangerschapsduur van minder dan 32 weken, zijn de laatste jaren sterk toegenomen. Maar hierbij zijn ook nieuwe uitdagingen ontstaan in het voorkomen, diagnosticeren en behandelen van mogelijk nadelige gevolgen van vroeggeboorte op de ontwikkeling van het kind. Imke Suir deed onderzoek naar de grof motorische ontwikkeling van zeer vroeggeboren baby’s en welke rol ouders hier in spelen. Ze promoveert op 31 mei.

Kies een erkende sport- en beweeginterventie voor jouw basisschool

Bron: Alles over sport, 30 mei 2023

Steeds meer basisscholen zien het belang in van voldoende en vaardig bewegen. Met goed regulier bewegingsonderwijs en aanvullende beweging tijdens, tussen en na schooltijd. Dit artikel toont het aanbod van sport- en beweeginterventies. Elke basisschool kan met een erkende aanpak aan de slag om kinderen in beweging te krijgen.

Geslaagde kankerbehandeling bij kinderen kent keerzijde op termijn

Bron: Medisch Contact, 24 mei 2023

Dat de vijfjaarsoverleving van alle soorten kinderkanker tezamen nu rond de 80 procent bedraagt is uiteraard een groot goed. Maar dat succes heeft ook een keerzijde. Kinderen groeien en hebben daarom vele snel delende cellen, en juist die cellen ondervinden de consequenties van de diverse kankerbehandelingen. Gevolg: de meeste mensen die als kind zijn behandeld voor kanker, hebben op de lange termijn een aandoening onder de leden, waarvan 80 procent zelfs ernstig.

Structurele bekostiging voor aanpak kinderen met overgewicht en obesitas

Bron: NZA, 24 mei 2023

Kinderen met overgewicht en obesitas ontvangen zorg van meerdere zorgverleners. De ketenaanpak van zorg en ondersteuning voor deze groep kinderen wordt vanaf 2024 structureel bekostigd. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt prestaties en maximumtarieven vast voor de centrale zorgverlener en voor de gecombineerde leefstijlinterventie voor kinderen.

‘Voor kinderen met ernstige obesitas is een maagverkleining echt een uiterst redmiddel'

Bron: Medisch Contact, 17 mei 2023

Een gecombineerde leefstijlinterventie wordt vanaf 2024 ook voor kinderen met overgewicht en obesitas vergoed, mede dankzij de inspanningen van hoogleraar kindergeneeskunde Anita Vreugdenhil van het Maastricht UMC+. En voor die kinderen bij wie dat geen enkel effect heeft, onderzoekt zij of die geholpen kunnen worden met leefstijlinterventie plús een maagverkleining.

Erkende beweeginterventies voor kinderen van 0 tot 4 jaar

Bron: Alles over sport, 17 mei 2023

Bewegen is erg belangrijk voor kinderen van 0 tot 4 jaar. In dit artikel beschrijven we beweegaanpakken voor kinderen van die leeftijd, die op verschillende plekken naar tevredenheid zijn uitgevoerd. Bijvoorbeeld binnen de kinderopvang, de wijk en de sportvereniging. Ze zijn beoordeeld door onafhankelijke praktijkprofessionals en staan goed op papier. Vaak geeft de aanbieder ondersteuning bij de uitvoering. Het zijn dan ook erkende aanpakken (erkende interventies).

Vroeggeboorte zet prikkelverwerking onder druk

Bron: Vakblad Vroeg, 8 mei 2023

Veel kinderen kampen met problemen met het verwerken van prikkels. Opvallend is dat met name veel te vroeggeboren kinderen problemen hebben op dit gebied. Voor het toepassen van interventies is het allereerst van belang om erachter te komen of er sprake is van overprikkeling of onderprikkeling.

Jeugdtrauma beïnvloedt tijdens zwangerschap stressysteem baby

Bron: Vakblad Vroeg, 3 mei 2023

Trauma in de jeugd van zwangere vrouwen kan het stresssysteem van het kind beïnvloeden. Het is een combinatie van genetische factoren, sociaaleconomische omstandigheden en opvoedeffecten, blijkt uit onderzoek van psychiater Carlinde Broeks. ”Wat mogelijk ook bijdraagt is dat baby’s voor de geboorte al worden blootgesteld aan stress. Dat zou ze gevoeliger kunnen maken voor verstoring van het stresssysteem.” Bij vroeg signaleren zijn problemen goed te behandelen.

Skateboard helpt vroeggeboren baby’s met motorische vaardigheden

Bron: NewScientist, 30 april 2023

Veel te vroeg geboren baby’s kunnen oefenen met bewegen met hulp van een medisch skateboard. Hierdoor hebben ze betere kansen om te kunnen kruipen en lopen tegen de tijd dat ze een jaar oud zijn.

Webinar 'Patella-luxaties bij jonge sporters'

Dinsdagavond 6 juni 2023

Sportfysiotherapeut Martin Ophey behandelt al meer dan 10 jaar veel jonge sporters met patellofemorale pijn. Hij is zich gaan verdiepen in ‘what the literature does not tell’. Martin houdt in dit webinar een pleidooi voor meer bandbreedte in de oefentherapie, aandacht voor de keten (ook qua lenigheid) en hij neemt ons mee in andere pijnmechanismen (zoals gestoorde homeostase en doorbloeding van de patella) dan sporingsproblemen patellofemoraal.

Doorbraak in behandeling van baby's met agressieve leukemie

Bron: RTL nieuws, 27 april 2023

De overlevingskans van baby's met een agressieve vorm van leukemie kan met immuuntherapie sterk worden verbeterd. Dat meldt het Prinses Máxima Centrum op basis van nieuw onderzoek dat woensdag in het New England Journal of Medicine is gepubliceerd. Volgens het centrum in Utrecht waar kinderoncologische expertise geconcentreerd is, wordt immuuntherapie met het geneesmiddel blinatumomab nu wereldwijd standaard.

Ook risicovol spelen hoort bij beweegstimulering

Bron: Alles over sport, 26 april 2023

Om kinderen van jongs af aan te versterken in hun vaardigheden, is het belangrijk om risicovol spelen bewust mee te nemen bij het stimuleren van bewegen. Zo zorg je ervoor dat kinderen extra worden versterkt in hun motorische, cognitieve en sociaal- emotionele vaardigheden. Ze ontwikkelen zo een actieve leefstijl, weten zich veilig te houden en hebben meer en langer plezier in bewegen. Letselpreventie en beweegstimulering komen hiermee samen. Want beide zijn nodig voor een gezonde ontwikkeling.

Nieuwe cursus: Gehavend in groei; bejegening van kinderen met een belast leven (vooralsnog eenmalige uitvoering)

Vrijdagmiddag en -avond 16 juni en zaterdag 17 juni 2023

Deze cursus verkent achtergronden van ontwikkelingen van patronen in gedrag, emoties en bewegen die het gevolg zijn van een vroeg belast leven. Herkenning van deze gevolgen en die op waarde schatten is essentieel om in de fysiotherapeutische praktijk een relatie op te bouwen die aan de basis staat van elke interventie. Na de cursus kun je de gevolgen van belangrijke kwetsuren van het kinderbrein inventariseren, en het adaptatiegedrag en onbegrepen klachten herkennen. Ook kun je je positie hierin bepalen en waar mogelijk interventies toepassen.

Cursus 'Hoofdpijn bij kinderen'

Maandag 4 september en donderdag 28 september 2023

Het kind met hoofdpijn en zijn/haar ouders/verzorgers zijn gebaat bij een eenduidig advies over het te lopen traject en de daarbij behorende therapiekeuzes. Het doel van deze 2-daagse cursus is het goed in kaart brengen van hoofdpijnklachten bij kinderen en de invloed daarvan op stoornis-, activiteiten- en participatieniveau; met aandacht voor somatiek, cognities, emoties, gedrag en de sociale context. Diagnostiek en interventies bij kinderen met hoofdpijnklachten worden interactief aangeboden aan de hand van de meest recente literatuur.       

Opleiding Kinderbekkenfysiotherapie

Start op 15 september 2023

Deze opleiding is alleen toegankelijk voor geregistreerde bekkenfysiotherapeuten en geregistreerde kinderfysiotherapeuten. Het addendum ‘gespecialiseerde fysiotherapie bij kinderen met problemen in de zindelijkheid’ van de NVFB en de NVFK heeft als uitgangspunt gediend voor deze opleiding. De scholing is ontwikkeld om professioneel te kunnen werken met kinderen met problemen in de zindelijkheid en daarmee de patiëntveiligheid te waarborgen. De scholing is opgezet volgens de principes van blended learning en is modulair opgebouwd.

Bewezen effectieve gecombineerde leefstijlinterventie bij kinderen

Maandagmiddag en -avond 25 september en maandagmiddag en -avond 9 oktober 2023

In deze 2-daagse cursus (deels ONLINE) staat een multidisciplinaire behandeling van kinderen met overgewicht middels een leefstijlinterventie centraal, die de BMI verlaagt en een actieve leefstijl stimuleert. Deze interventie is ontwikkeld en onderzocht in de Schilderswijk in Den Haag en is opgenomen in de database van het Centrum Gezond Leven.

Kinderfysiotherapie bij kinderen met pulmonale aandoeningen

Vrijdag 27 oktober en vrijdag 24 november 2023

In deze 2 daagse cursus voor kinderfysiotherapeuten of kinderoefentherapeuten komen met betrekking tot diagnostiek en behandeling de meest voorkomende long- en luchtweg aandoeningen aan bod vanuit medisch en fysiotherapeutisch perspectief.

Inspanningsfysiologie en kinderen

Woensdag 8 november en woensdag 29 november 2023

Om voor kinderen een bewegings- of trainingsprogramma op te zetten, gericht op het verbeteren van de lichamelijke fitheid, is algemene kennis over de inspanningsfysiologie vaak niet voldoende. Trainingsrichtlijnen zijn over het algemeen gebaseerd op studies met gezonde volwassenen. Kinderen zijn echter geen kleine volwassenen! Door groei en ontwikkeling vinden er allerlei fysiologische veranderingen plaats. Bovendien kunnen bij kinderen de kalenderleeftijd en de biologische leeftijd van elkaar afwijken. Kennis van de motorische en fysiologische ontwikkeling zijn dan ook noodzakelijk.

Loopproblemen leren analyseren bij kinderen van 4-12 jaar?

Maandagmiddag en -avond 13 november en maandagmiddag en -avond 11 december 2023

Dag 1 gaat over het analyseren van het looppatroon; hoe is de fysiologische ontwikkeling, wat zijn normale variaties binnen het lopen, hoe maak je analyses van het looppatroon en welke aanvullende onderzoeksmogelijkheden er zijn in de 2e of 3e lijn. Tijdens dag 2 gaat het over alle mogelijke behandelopties. Welke stoornissen en/ of functiebeperkingen zijn wel of niet behandelbaar en op welke wijze zijn deze te beïnvloeden. Hierbij worden duidelijke richtlijnen gegeven voor een mogelijk behandelopbouw, rekening houdend met leeftijd van het kind en motorische vaardigheden. Voor- en nadelen van behandelvormen zoals spalken, het gebruik van gips, botox en aangepast schoeisel komen hierbij uitgebreid aan bod.

E-learnings, podcasts en meer