NPi-service Kinderen

Referaten

Lopen kinderen met Duchenne spierdystrofie beter met kinesiotape?

Aydin Yağcioğlu G. Developmental Neurorehabilitation 2020, met een vertaalslag van Ruud Wong Chung MSc, kinderfysiotherapeut

Lopen kinderen met Duchenne spierdystrofie beter of sneller als ze kinesiotape op hun benen geplakt krijgen? Turkse wetenschappers onderzochten het bij 45 kinderen met vroege symptomen. Lees hun bevindingen in het NPi-service referaat.

Asymmetrische houding verdubbelt de kans op pijn bij kinderen met cerebrale parese

Casey J. Disability and Rehabilitation 2020, met een vertaalslag van Ruud Wong Chung MSc, kinderfysiotherapeut

Kinderen met cerebrale parese hebben door motorische beperkingen vaak minder controle over hun houding. Wat gebeurt er al zij langdurig scheef zitten? En heeft dat invloed op hun pijn? Zweedse wetenschappers deden grootschalig onderzoek en gingen op zoek naar mogelijke verbanden tussen houding en pijn. Benieuwd naar hun bevindingen? Lees het referaat!

Spelenderwijs op ontdekking met prematuren: is vroegtijdige interventie haalbaar?

Finlayson F. Early Human Development 2020, met een vertaalslag van Ruud Wong Chung MSc, kinderfysiotherapeut

Kinderen die veel te vroeg geboren worden lopen een verhoogd risico op een achterstand in de ontwikkeling. Het is belangrijk om deze achterstand te beperken door vroegtijdig te handelen. Deze taak is niet alleen weggelegd voor therapeuten maar ook ouders kunnen hieraan bijdragen. Is het haalbaar om therapeuten en ouders vroegtijdig en intensief in te zetten om de ontwikkeling van een premature baby te stimuleren? Australische wetenschappers zochten het uit. Lees hun bevindingen in dit referaat!

Literatuurlijst 2021-1

Hier vindt u de meest recente literatuurlijst met daarin open-access studies en internationale publicaties binnen het thema Kinderen.

Eerdere referaten en literatuurlijsten zijn te vinden in het referaten-archief.

Webcasts

Webcast: Het belang van een goede nachtrust

Duur: 31:56 min | Spreker: Dr. Monique l'Hoir

In deze webcast vertelt dr. Monique l'Hoir over het belang van slaap voor kinderen, over het effect van schermtijd op de slaap en de gevolgen van slaapgebrek. Ook geeft ze tips over een goede slaaphygiëne en de relatie tussen slaap en het lichaamsgewicht van kinderen.

Eerdere webcasts zijn te vinden in het webcast-archief.

Themaberichten

'Kinderen met een beperking eenzamer dan ooit door corona'

Bron: NOS, 4 maart 2021

Kinderen met een beperking hebben zwaar te lijden onder de coronacrisis: bijna driekwart zegt zich eenzamer dan ooit te voelen. Dat valt af te leiden uit een inventarisatie van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind onder 161 gezinnen met minstens een kind met een beperking.

Samenwerken maakt zorg effectiever

Bron: Vakblad Vroeg, 2 maart 2021

Betere zorg aan zwangere vrouwen en gezinnen met jonge kinderen vertaalt zich terug in gezondheidswinst. Niet voor niets is dit de insteek van het programma Kansrijke Start. Marilene de Zeeuw breekt in dit verband een lans voor het aanhalen van de onderlinge banden tussen zorgprofessionals.

Jaaroverzicht 2020: alle referaten uit het thema Kinderen op een rijtje

Een uitgave van de NPi-service gemist? In dit jaaroverzicht zetten we de 24 referaten uit het thema Kinderen nog een keer op een rijtje.

Laat kinderen bewegen in coronatijd met de online keuzewijzer

Bron: Alles over sport, 17 februari 2021

Bewegen is voor kinderen heel belangrijk. Hoe meer en gevarieerd zij bewegen, hoe beter. Maar hoe kom je aan voldoende beweging in coronatijd? Ben jij als leraar of ouder op zoek naar hoe je kinderen kunt laten bewegen? Werken online programma’s voor bewegen tussen de (thuis)lessen door? Lees in dit artikel welke initiatieven er zijn.

Rookgewoonten tijdens zwangerschap van invloed op longfunctie kleinkinderen

Bron: Vakblad Vroeg, 15 februari 2021

Roken van de moeder tijdens de zwangerschap verhoogt het risico op astma bij haar kind. Maar de invloed reikt verder. Roken tijdens de zwangerschap vergroot ook het risico dat latere kleinkinderen een slechtere longfunctie en astma krijgen. Dit effect doet zich vooral voor bij mannelijke nakomelingen.

ONLINE Cursus 'Loopproblemen bij kinderen'

Maandagmiddag en -avond 29 maart en maandagmiddag en -avond 12 april 2021

Kinderfysiotherapeuten en kinderoefentherapeuten worden veelvuldig geconsulteerd als ouders zich zorgen maken als hun kind de voeten niet recht plaatst, pijnklachten heeft of gewoon ‘anders’ loopt. Het centrale thema van deze 2-daagse cursus is het leren analyseren, onderzoeken en behandelen van loopproblemen bij kinderen van 4 t/m 12 jaar die hoofdzakelijk orthopedisch van aard zijn. Door de aangescherpte maatregelen in verband met COVID-19,  wordt deze cusus online aangeboden.

Bewegen helpt kinderen zo gezond mogelijk uit de coronacrisis te komen’

Bron: Medicalfacts, 10 februari 2021

Het is goed dat er gepleit wordt voor een landelijke aanpak om de leefstijl van kinderen te verbeteren. Samenwerking is belangrijk omdat ieder vanuit zijn/haar eigen context en mogelijkheden inzet op een gezonde leefstijl van kinderen.

Tabletgebruik door baby’s en peuters onder de loep

Bron: Vakblad Vroeg, 8 februari 2021

Het blijft een verbazingwekkend gezicht: een baby van een paar maanden al wild zien swipen over een smartphone of tablet. Maar het is niet verstandig om jonge kinderen hier te snel aan te laten wennen.

E-learning: ‘Het belang van een goede nachtrust voor kinderen, pubers en adolescenten’

Sinds kort beschikbaar

Slaap is heel belangrijk voor kinderen. Het slaap-waakritme van een kind verschilt nogal van dat van volwassenen. Als (kinder)fysiotherapeut of (kinder)oefentherapeut kun je ondersteuning bieden aan ouders bij het ontwikkelen van een gezond slaappatroon van hun kind. Om je daarbij te ondersteunen is deze E-learning-moduul ontwikkeld samen met mw.dr. Monique L'Hoir, klinisch pedagoog, GZ-psycholoog/psychotherapeut en drs. Tinus Jongert, inspanningsfysioloog/bewegingswetenschapper.

Deelnemers gezocht voor onderzoek naar harde ontlasting

Bron: Vakblad Vroeg, 8 februari 2021

Veel kinderen van 1-3 jaar worstelen met te harde ontlasting. Dit kan pijn en obstipatie veroorzaken. Mogelijk maakt het dagelijks eten van prebiotische vezel de ontlasting zachter.

Helft kinderen beweegt minder dan voor coronacrisis

Bron: Skipr, 5 februari 2021

De helft van de kinderen beweegt “aanzienlijk minder” dan voor de coronacrisis. Dat hebben kinderartsen van het Maastricht UMC+ in samenwerking met andere ziekenhuizen vastgesteld. Een op de vijf kinderen drinkt ook meer dan drie suikerhoudende drankjes per dag. Voor de pandemie was dit een op de zeven.

Wees alert op gevolgen van licht hersenletsel

Bron: Vakblad Vroeg, 4 februari 2021

“Neem licht hersenletsel bij jonge kinderen serieus”, benadrukt drs. Luca Verheul, medisch psycholoog en GZ-psycholoog Kind&Jeugd. Het komt regelmatig voor dat jonge kinderen na een flinke val hiervoor niet extra in de gaten worden gehouden. “Daardoor blijven zij te lang onder de radar of worden verkeerd gediagnosticeerd.”

Veel belangstelling voor sportblessures bij kinderen

Woensdag 21 april 2021

In deze eendaagse cursus worden op interactieve wijze tal van groeigerelateerde sportblessures bij kinderen besproken door sportfysiotherapeut dr. Igor Tak en sportarts drs. Esther Schoots. Daarnaast komen weinig voorkomende maar ernstige blessures, de relatie tussen techniek/groei en blessures en het klinisch onderzoek bij kinderen met sportblessures uitgebreid aan bod.

Snel handelen bij inslikken knoopcelbatterij van levensbelang

Bron: Vakblad Vroeg, 25 januari 2021

Jonge kinderen slikken een knoopcelbatterij regelmatig ongemerkt in. De batterij richt ernstige schade aan. Snel handelen en dus vroeg herkennen is van levensbelang. Een Europese richtlijn moet leiden tot vroege herkenning en preventief handelen. Knoopcelbatterijen zitten vaak in afstandsbedieningen, fietslampjes en speelgoed.

Gehavend in groei; bejegening van kinderen met een belast leven

Woensdag 12 mei en woensdag 26 mei 2021

Deze cursus verkent achtergronden van ontwikkelingen van patronen in gedrag, emoties en bewegen die het gevolg zijn van een vroeg belast leven. Herkenning van deze gevolgen en die op waarde schatten is essentieel om in de fysiotherapeutische praktijk een relatie op te bouwen die aan de basis staat van elke interventie.

De veerkracht van kinderen wordt nu wel zwaar op de proef gesteld

Bron: NRC, 23 januari 2021

Was het maar bij het ‘coronadiploma’ gebleven. Zo heet in de volksmond het diploma dat leerlingen vorig jaar kregen. Door de lockdown in het voorjaar hadden ze minder les gehad en hoefden ze het centraal schriftelijk eindexamen niet meer te maken.

Bewezen effectieve gecombineerde leefstijlinterventie bij kinderen

Donderdagmiddag en -avond 20 mei en donderdagmiddag en -avond 24 juni 2021

In deze 2-daagse cursus staat een multidisciplinaire behandeling van kinderen met overgewicht middels een leefstijlinterventie centraal, die de BMI verlaagt en een actieve leefstijl stimuleert. Deze interventie is ontwikkeld en onderzocht in de Schilderswijk in Den Haag en is opgenomen in de database van het Centrum Gezond Leven.

Onderzoekers moeten beter luisteren naar kinderen

Bron: Nieuwsbericht Rijksuniversiteit Groningen, 18 januari 2021

Onderzoekers die medisch-wetenschappelijk onderzoek doen met kinderen moeten beter luisteren naar de behoeften van kinderen. Daar wordt het onderzoek beter van en daarmee de gezondheidszorg voor kinderen. Dat concludeert Malou Luchtenberg, arts-assistent Kindergeneeskunde en onderzoeker bij het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Leer high-intensity Interval Training (HIT) toepassen bij kinderen

Woensdag 16 juni 2021

Uit de promotiestudie van klinisch inspanningsfysioloog en cursusleider dr. Maremka Zwinkels blijkt dat HIT ook goede resultaten laat zien bij kinderen met een fysieke beperking. Om jongeren met name in de thuissituatie structureel meer te laten bewegen en sporten, kan HIT ook binnen een therapiesetting heel goed gebruikt worden.

Samen Gezond Groot – animatie gezonde leefstijlkeuzes

Bron: VUmc, 12 januari 2021

Professionals in de JGZ hebben behoefte aan ondersteunende materialen om ouders van jonge kinderen over leefstijl te adviseren. Dit was één van de resultaten uit het project Samen Gezond Groot van Amsterdam UMC. JGZ Kennemerland heeft daarom een animatievideo over gezonde leefstijlkeuzes voor 0-4 jarigen gemaakt.

Nieuwe cursus ‘Motiverende gespreksvoering bij kinderen en jong volwassenen’

Donderdag 30 september en vrijdag 1 oktober 2021

Volwassenen motiveren en hun gedrag beïnvloeden vinden veel therapeuten een flinke opgave. Met de juiste grondhouding en vaardigheden kom je al een heel eind. Als het om kinderen gaat, komt daar vaak nog iets anders bij om de hoek kijken. Kinderen zijn in een andere levensfase, hun brein werkt nog anders, is nog niet volgroeid en motivatie werkt op een hele andere manier. Ook speelt het systeem van herkomst een belangrijke rol. Na deze cursus heeft de deelnemer beter zicht op de redenen achter het gedrag van het kind, de puber of jongvolwassene en kan aansluiten bij deze belevingswereld in de therapeutische begeleiding.

Unieke metingen elektrische geleiding kinderhart tijdens operatie

Bron: Vakblad Vroeg, 11 januari 2021

Het is Rotterdamse wetenschappers als eerste ter wereld gelukt om heel precies de elektrische geleiding door de boezems en kamers van een kinderhart te meten. Het verdere verloop van de operatie is hierbij gebaat. Ook geven de metingen mogelijk antwoord op de vraag waarom veel kinderen met een aangeboren hartafwijking hartritmestoornissen ontwikkelen.

Muisarmpjes en tabletnekken: hoe komen kinderen de coronaschermtijd door?

Bron: NU.nl, 9 januari 2021

Schermtijd inperken en lekker veel naar buiten met de kinderen; al voor de coronacrisis was het een speerpunt van de wereldgezondheidsorganisatie WHO. Nu we meer binnen zitten dan ooit, kunnen we wat creativiteit goed gebruiken. Sommetjes stoepkrijten, tafels oefenen op de trap en met het hele gezin naar buiten, tipt Yolanda van Hoorn van Zit met Pit.

Meer informatie over de NPi-service