NPi-service Kinderen

Nieuwe referaten en meer

Relevant, makkelijk te lezen en direct toepasbaar!

Motorisch leren in de kinderfysiotherapie door de ogen van 29 experts

Onderzoek naar motorisch leren in de kinderfysiotherapie staat nog in de kinderschoenen: wetenschappelijke studies zijn schaars en experts zijn het niet met elkaar eens. Nederlandse wetenschappers ondervroegen 29 internationale experts om te achterhalen wat ervoor nodig is om motorische leerprincipes beter te integreren in de beweegzorg bij kinderen met en zonder motorische ontwikkelingsstoornis.

- Child: Care, Health and Development 2024, van der Veer et al.
- Nick Muhren MSc, Ruud Wong Chung MSc
-> Lees in PDF

Hebben kinderen baat bij een trainingsinterventie tijdens gymles?

Kinderen bewegen steeds minder en zijn daardoor minder fit en gezond. Gymles op school wordt gezien als een effectieve omgeving om gericht te trainen en om fysiek fitter en actiever te worden. Braziliaanse wetenschappers trainden 36 kinderen tussen de 6 en 11 jaar 19 weken lang tijdens de gymles én gaven maandelijkse lessen over gezonde voeding. Benieuwd wat dat opleverde? Lees dan snel verder.

- BMC Pediatrics 2024, Reis et al.
- Kristel Lankhorst PhD, Ruud Wong Chung MSc
-> Lees in PDF

NIEUW: E-learning 'Groei- en overbelastingsklachten bij jonge adolescenten'

In deze e-learning staat de begeleiding van jonge adolescenten (8-15 jaar) met orthopedische klachten van de onderste extremiteit centraal. In welke periode hebben jonge adolescenten meer kans op klachten van groei-gerelateerde blessures? Welke behandelopties zijn er voor jongeren met Osgood Schlatter en Morbus Sever? En hoe ziet een specifieke behandeling voor jongeren met patellofemorale klachten eruit?

- 2 accreditatiepunten
- 25 euro of gratis* voor KNGF-leden en Keurmerktherapeuten
-> Bestel direct

NIEUW: Podcast 'Ben jij je bewust van culturele verschillen bij migrantenouders en hun kind met een beperking?'

Voor ouders met een migratieachtergrond is het hebben van een kind met een beperking vaak lastiger dan voor andere ouders. De taalbarrière is niet het enige probleem; er speelt vaak nog veel meer.
In deze podcast hoor je voor welke uitdagingen migrantenouders staan en hoe jij jouw zorg daar het beste op kunt aanpassen.

-> Log in en luister

E-learning 'Powertraining bij kinderen met cerebrale parese'

In deze e-learning staat functionele powertraining bij kinderen met cerebrale parese centraal. Wat zijn de voordelen van functionele powertraining? Voor welke kinderen is dat het meest geschikt? En welke oefenvormen kies je?
- 2 accreditatiepunten
- 25 euro of gratis* voor KNGF-leden en Keurmerktherapeuten
-> Bestel direct

Open access

Long-COVID in children: An exploratory case-control study from a bio-psycho-social perspective
-> Journal of Psychosomatic Research

Literatuurlijst 2024-2

Relevante studies, baanbrekende onderzoeken en nieuwe inzichten.

-> Bekijk in PDF

Uit het archief

-> Skully Care: Kunnen kinderen met ADHD hun fijne motoriek verbeteren met specifieke training?
-> De 6MWT bij kinderen met jeugdreuma: normwaarden en formule om loopafstand te voorspellen
-> Of zoek in het archief met 250+ referaten

Actualiteiten en cursusnieuws

Werk jij met kinderen? Dan wil je deze berichten niet missen!

Een andere kijk op talent

Bron: SportKnowHowXL, 16 april 2024

In de zoektocht naar ‘de beste of meest talentvolle spelers’ is in het Nederlands voetbal continu sprake van selectie en daarmee ook van deselectie. Maar zijn we wel in staat om die spelers te selecteren die in potentie de beste prestatie kunnen leveren op latere leeftijd? Er zijn allerlei signalen dat we op jonge leeftijd vooral die kinderen selecteren die beter presteren. Is dat verstandig?

Betere overstap van kinder naar volwassenzorg voor jongeren met een chronische aandoening

Bron: Hogeschool Rotterdam, 18 april 2024

Volwassen worden gaat gepaard met ingrijpende veranderingen. Voor jongeren met chronische aandoeningen of lichamelijke beperkingen komt daar de overstap van kinderzorg naar volwassenzorg bij. Deze overstap gaat lang niet altijd goed met alle gevolgen van dien.

Artsen slaan alarm tegen vapen

Bron: Radboud UMC, 16 april 2024

Al decennialang maakt de tabaksindustrie mensen zo jong mogelijk verslaafd aan nicotine. Eerst deden ze dat op een sluwe wijze met sigaretten en nu doen ze dat met vapes. Maar ze vertellen niet hoe slecht vapen voor de gezondheid is.

‘Alleen als je er heel vroeg bij bent, kun je obesitas voorkomen’

Bron: Erasmuc MC, 17 april 2024

De groei van het aantal volwassenen en kinderen met obesitas lijkt niet te stoppen. ‘Er komt een tsunami aan obesitas op ons af en die komt ook in onze zorg terecht’, waarschuwt kinderarts-endocrinoloog prof. dr. Erica van den Akker. Zij pleit daarom voor preventie, vroegtijdige interventie en toegang tot medicatie voor kinderen.

Sport en bewegen zijn van betekenis voor kwetsbare jongeren

Bron: Alles over sport, 17 april 2024

Kwetsbare jongeren die sporten, scoren op verschillende terreinen (vaardigheid, gedrag, gezondheid) beter dan kwetsbare jongeren die niet sporten. Hoe en onder welke voorwaarden heeft sport deze positieve effecten bij kwetsbare jongeren? Wat is hierbij de rol van een trainer of coach? En wat is nodig voor een succesvolle samenwerking tussen jeugdhulporganisaties en sportverenigingen?

Jeugd moet stoppen met vapen, zeggen kinderartsen: ‘Een kind belandde zelfs op de ic’

Bron: AD, 16 april 2024

Kinderen belanden door het vapen soms met ernstige longproblemen in het ziekenhuis. De opname is nodig om hen zuurstof toe te dienen. Dat meldt de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK).

‘De fietshelm biedt zo’n 30% extra bescherming bij het voorkomen van hersenletsel’

Bron: Amsterdam UMC, 10 april 2024

Van de bijna 90.000 fietsslachtoffers die in 2023 met ernstig letsel de spoedeisende hulp bezochten, hadden ongeveer 15.000 hersenletsel. Opvallende cijfers. Zéker als je weet dat de fietshelm zo’n 30% extra bescherming biedt bij het voorkomen van hersenletsel.

De kwestie van vroeg specialiseren: wat kunnen we ervan leren?

Bron: SportknowhowXL, 2 april 2024

Het is een veelbesproken onderwerp in de wereld van talentontwikkeling: vroeg specialiseren. Volgens sommigen een absolute no-go, volgens anderen juist de formule voor succes. De discussie die daaruit ontstaat positioneert specialisatie vaak zwart-wit: of je specialiseert, of niet. En dat is goed, of dat is fout. Maar het ligt genuanceerder dan dat.

Video: op deze basisschool hoort buitenspelen bij de les

Bron: RTL Nieuws, 3 april 2024

Op basisschool Het Kompas in Lexmond doen ze er alles aan om kinderen veel buiten te laten spelen, óók tijdens het leren. Ze hebben het schoolplein er zelfs een make-over voor gegeven. Dat blijkt hard nodig, want volgens Jantje Beton neemt het aantal kinderen dat dagelijks buitenspeelt af.

Richtlijn over hoe te handelen bij vroeggeboorte herzien

Bron: Vakblad Vroeg, 29 maart 2024

De modules van de richtlijn Perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte – tussen 22 en 26 weken – zijn herzien. De richtlijn is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Doelgroep zijn alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor zwangere vrouwen met een dreigende extreme vroeggeboorte en/of de zorg voor extreem vroeggeboren kinderen.

Cursus ‘Sportrevalidatie bij kinderen'

Vrijdagmiddag en -avond 12 april en zaterdag 13 april 2024

Als sportende kinderen een blessure oplopen, zijn ze tijdelijk beperkt in hun sportbeoefening. Blessures kunnen groeigerelateerd zijn, maar ze kunnen ook ontstaan door overbelasting of er kan sprake zijn van acute sportletsels. Aan de hand van casuïstiek van diverse sportletsels bij kinderen wordt in de praktijk alle stappen van de opbouw en de praktische uitvoering van het revalidatietraject door ervaren sport- en kinderfysiotherapeuten samen met de deelnemers ingevuld.

Na een hersenschudding hebben jonge kinderen typische klachten

Bron: Medisch contact, 22 maart 2024

Jonge kinderen die een hersenschudding oplopen hebben waarschijnlijk deels andere klachten en symptomen dan oudere kinderen. Dat blijkt uit onderzoek gepubliceerd in JAMA Network Open. Er is enig dispuut over de vraag of jonge en oudere kinderen (waarbij de grens ligt bij ongeveer 6 jaar) in dat opzicht verschillen.

Webinar 'Patella-luxaties bij jonge sporters'

Dinsdagavond 4 juni 2024

Sportfysiotherapeut Martin Ophey behandelt al meer dan 10 jaar veel jonge sporters met patellofemorale pijn. Hij is zich gaan verdiepen in ‘what the literature does not tell’. Martin houdt in dit webinar een pleidooi voor meer bandbreedte in de oefentherapie, aandacht voor de keten (ook qua lenigheid) en hij neemt ons mee in andere pijnmechanismen (zoals gestoorde homeostase en doorbloeding van de patella) dan sporingsproblemen patellofemoraal.

Bewegend leren: stand van zaken vanuit de wetenschap

Bron: Alles over sport, 18 maart 2024

Kinderen brengen een groot deel van hun dag op school door, waardoor basisscholen een belangrijke rol spelen om kinderen meer te laten bewegen[1]. Veel scholen zetten momenteel in op bewegend leren om kinderen gedurende een schooldag fysiek actiever te laten zijn. Maar wat is bewegend leren precies? En wat is er vanuit de wetenschap bekend over de effecten van bewegend leren? Dit artikel geeft een overzicht van onderzoek naar de effecten van bewegend leren op leerprestaties en het functioneren van kinderen in de klas.

Gehavend in groei; bejegening van kinderen met een belast leven

Vrijdagmiddag en -avond 21 juni en zaterdag 22 juni 2024

Deze cursus verkent achtergronden van ontwikkelingen van patronen in gedrag, emoties en bewegen die het gevolg zijn van een vroeg belast leven. Herkenning van deze gevolgen en die op waarde schatten is essentieel om in de eerstelijnspraktijk een relatie op te bouwen die aan de basis staat van elke interventie. Na de cursus kun je de gevolgen van belangrijke kwetsuren van het kinderbrein inventariseren, en het adaptatiegedrag en onbegrepen klachten herkennen. Je kunt jouw positie hierin bepalen en waar mogelijk interventies toepassen.

Statistieken stellen: “Ouders geven obesitas door aan hun kinderen”

Bron: Nieuwsblad, 12 maart 2024

Ouders met overgewicht geven het gezondheidsprobleem door aan hun kinderen. Dat concludeert een nieuwe studie. Het hebben van één ouder met obesitas verdrievoudigt de kans op zwaarlijvigheid. Als moeder en vader allebei zwaarlijvig zijn, verzesvoudigt het risico.

HIT bij kinderen

Donderdag 27 juni 2024

In deze eendaagse cursus leer je hoe je HIT in de praktijk kunt inzetten om jongeren met een fysieke beperking in een korte periode naar een bepaald doel te trainen. Dit doel moet gericht zijn op structurele fysieke activiteit in de thuissituatie, zoals aansluiting vinden bij een sportvereniging of fietsen naar school. Jongeren met een fysieke beperking zijn trainbaar volgens algemene trainingsprincipes, maar sporten minder vaak dan hun leeftijdsgenoten, na deze dag weet je hoe jij hier op in kunt spelen.

Cursus ‘Motiverende gespreksvoering bij kinderen en jong volwassenen’

Maandagmiddag en -avond 9 september en dinsdag 10 september 2024

Na deze cursus heb je beter zicht op de reden achter het gedrag van het kind, puber of jongvolwassene en kun je aansluiten bij deze belevingswereld in de therapeutische begeleiding. Volwassenen motiveren en hun gedrag beïnvloeden vinden veel therapeuten een flinke opgave. Met de juiste grondhouding en vaardigheden kom je al een heel eind. Als het om kinderen gaat, komt daar vaak nog iets anders om de hoek kijken. Kinderen zijn in een andere levensfase, hun brein werkt nog anders, is nog niet volgroeid en motivatie werkt op een hele andere manier. Ook speelt het systeem van herkomst een belangrijke rol.

Opleiding Kinderbekkenfysiotherapie

Start op 27 september 2024

Het addendum ‘gespecialiseerde fysiotherapie bij kinderen met problemen in de zindelijkheid’ van de NVFB en de NVFK heeft als uitgangspunt gediend voor deze opleiding. De scholing is ontwikkeld om professioneel te kunnen werken met kinderen met problemen in de zindelijkheid en daarmee de patiëntveiligheid te waarborgen

Spelend beter leren bewegen

Woensdag 2 oktober 2024 en woensdag 9 oktober 2024

Hoe kun jij als (kinder) fysiotherapeut kinderen stimuleren en begeleiden naar een actieve levensstijl en de basis leggen voor een leven lang bewegen? In deze 2-daagse cursus nemen docenten Anco Bulk en Joris Hoeboer jou daarin mee. Je krijgt inzicht in de factoren die van belang zijn voor een leven lang bewegen middels de laatste inzichten in motorisch leren, het Physical Literacy concept en hoe een duurzame gedragsverandering blijvend is middels het I-change gedragsveranderingsmodel.

Loopproblemen bij kinderen

Maandag 14 oktober 2024 en maandag 18 november 2024

Loopproblemen komen veel voor. Tussen de 5% en 10% van de kinderen die door de huisarts worden gezien betreft het vragen over het lopen. Ouders maken zich vaak zorgen als hun kind de voeten niet recht plaatst, pijnklachten heeft of gewoon ‘anders’ loopt. Sommige afwijkende looppatronen veroorzaken geen (pijn)klachten en verdwijnen in de loop der tijd door aanpassingen in de motoriek. Deze cursus richt zich specifiek op (kinder)fysiotherapeuten en (kinder)oefentherapeuten werkzaam in de eerste lijn. Het centrale thema is het leren analyseren, onderzoeken en behandelen van loopproblemen bij kinderen van 4 t/m 12 jaar die hoofdzakelijk orthopedisch van aard zijn.

E-learnings, podcasts en meer