NPi-service Kinderen

Referaten

Vroege interventies: wat stimuleert de ontwikkeling van prematuren?

Aita M. BMC Pediatrics 2021, met een vertaalslag van dr. Anjo Janssen, kinderfysiotherapeut/onderzoeker Radboudumc en docent master kinderfysiotherapie HU

Hoe bevorder je de gedragsmatige en neuromotorische ontwikkeling van prematuur geboren kinderen tijdens de opname op de neonatale intensive care unit? Welke therapie werkt en wat niet, gemeten op de zeer korte termijn tot twee weken gecorrigeerde leeftijd voor de vroeggeboorte? Canadese wetenschappers analyseerden het effect van verschillende behandelingen uit 12 studies met gegevens van 901 premature kinderen. In dit referaat lees je hun conclusies.

Hoe help je jongeren met een beperking in het ontwikkelen van een ‘vrije wil’?

Lindsay S. Disability and Rehabilitation 2021, met een vertaalslag van Dr. Eline Bolster, kinderfysiotherapeut en docent master kinderfysiotherapie HU

Jongeren met een beperking hebben minder zelfvertrouwen en een lagere zelfbeschikking dan leeftijdsgenootjes. Door blootstelling aan 'ongunstige' situaties doen zij sociale leerervaringen op en ontwikkelen ze een goede copingstijl. Maar hoe pas je dat toe in een interventie? Canadese wetenschappers zochten het uit door 28 studies met gegevens van ruim 5 duizend jongeren (9-29 jaar) te analyseren. Benieuwd wat het beste werkt?

Waarom reflecteren voor therapeuten cruciaal is voor ondersteuning van zelfmanagement bij ouders

Wong Chung R. Child: Care, Health and Development 2021, met een vertaalslag van Marike Boonzaaijer MSc, kinderfysiotherapeut en docent master kinderfysiotherapie HU

Ouders van kinderen met een fysieke beperking hebben vaardigheden nodig om hun kind te ondersteunen. Professionals in de kinderrevalidatie erkennen dat. Echter, wat de opvattingen van professionals zijn over de rol van de ouders van het kind en hun eigen rol in het ondersteunen van ouders in zelfmanagement is onduidelijk. In welke mate zijn de overtuigingen en motivatie van professionals van invloed op het ondersteunen van zelfmanagement bij ouders van een kind (0-12 jaar) met een fysieke beperking? Dit onderzocht een Nederlandse onderzoeksgroep van de Vrije Universiteit bij 175 professionals met een vragenlijst en aanvullend bij 16 van hen met een interview.

Literatuurlijst 2021-5

Hier vindt u de meest recente literatuurlijst met daarin open-access studies en internationale publicaties binnen het thema Kinderen.

Eerdere referaten en literatuurlijsten zijn te vinden in het referaten-archief.

Webcasts

Webcast: Nekdisfunctie bij kinderen: onderzoek in de fysiotherapiepraktijk

Duur: 29:09 min | Spreker: Monique Bot

Hoofd-halsklachten bij kinderen, deel 1: Nekdisfunctie bij kinderen: onderzoek in de fysiotherapiepraktijk
In deze webcast neemt kinderfysio- en manueel therapeut Monique Bot je mee in het onderzoek van kinderen met nekdisfuncties. Ze toont de uitvoering van verschillende algemene én specifieke testen en vertelt waar je op moet letten tijdens het lichamelijk onderzoek.

Eerdere webcasts zijn te vinden in het webcast-archief.

Themaberichten

’Motoriek basisschoolkinderen verslechterd door coronalockdown’

Bron: De Telegraaf, 14 september 2021

De bewegingsvaardigheden van veel basisschoolkinderen zijn na de eerste coronalockdown vorig jaar achteruitgegaan vergeleken met voor de lockdown. Volgens onderzoekers van het Mulier Instituut zijn bij de jongste kinderen uit groep 1 en 2 de grootste verschillen zichtbaar.

Cerebrale parese werkt eet- en drinkproblemen in de hand

Bron: Vakblad Vroeg, 13 september 2021

Veel jonge kinderen met cerebrale parese worstelen met eet- en voedingsproblemen. “De hersenbeschadiging verstoort de coördinatie van eet- en drinkvaardigheden”, leggen Jeanine Voorman en Karen van Hulst uit.

Gehavend in groei; bejegening van kinderen met een belast leven

Woensdagen 29 september en 6 oktober

Deze cursus verkent achtergronden van ontwikkelingen van patronen in gedrag, emoties en bewegen die het gevolg zijn van een vroeg belast leven. Herkenning van deze gevolgen en die op waarde schatten is essentieel om in de fysiotherapeutische praktijk een relatie op te bouwen die aan de basis staat van elke interventie.

Kwart kinderen van kankerpatiënten krijgt traumatische stress

Bron: Skipr, 13 september 2021

Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat 27 procent van de kinderen last krijgt van traumatische stressklachten als één van hun ouders kanker heeft en wordt behandeld. De Stichting Langs de Zijlijn vraagt vroegtijdige aandacht voor deze kinderen en pleit voor het optuigen van een landelijk steunprogramma.

Hoofdpijn bij kinderen

Woensdagen 10 november en 8 december

Het kind met hoofdpijn en zijn/haar ouders/verzorgers zijn gebaat bij een eenduidig advies over het te lopen traject en de daarbij behorende therapiekeuzes. Het doel van deze 2-daagse cursus is het goed in kaart brengen van hoofdpijnklachten bij kinderen en de invloed daarvan op stoornis-, activiteiten- en participatieniveau; met aandacht voor somatiek, cognities, emoties, gedrag en de sociale context. Diagnostiek en interventies bij kinderen met hoofdpijnklachten zullen interactief worden aangeboden aan de hand van de meest recente literatuur.       

Veel belangstelling voor sportblessures bij kinderen

Woensdag 17 november 2021

Locatie: Hotel en Sportcentrum Papendal te Arnhem
In deze 1-daagse cursus worden op interactieve wijze tal van groeigerelateerde sportblessures bij kinderen besproken door sportfysiotherapeut dr. Igor Tak en sportarts drs. Esther Schoots. Daarnaast komen weinig voorkomende maar ernstige blessures, de relatie tussen techniek/groei en blessures en het klinisch onderzoek bij kinderen met sportblessures uitgebreid aan bod. Bekijk ook de videotrailer met sportarts Esther Schoots.

Kan gezichtsfoto erfelijk syndroom opsporen bij kinderen?

Bron: SmartHealth, 6 september 2021

Onderzoekers, verbonden aan het Amerikaanse Children’s National Hospital, stellen dat ze op basis van gezichtsherkenningstechnologie bepaalde genetische aandoeningen kunnen detecteren bij kinderen. De onderzoeksresultaten zijn onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Digital Health.

Netwerk Kind & NAH+ gelanceerd

Bron: Skipr, 6 september 2021

Met de lancering van het nieuwe netwerk Kind en NAH+ wordt een vervolgstap gezet in de ondersteuning van gezinnen met een kind met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH). Het initiatief moet ouders via regionale expertisecentra en coaches helpen in de wirwar van zorg, onderwijs en bekostigingsregelingen.

SOLK bij kinderen

Donderdagmiddag en -avond 7 oktober en donderdagmiddag en -avond 18 november

Kinderfysiotherapie kan een grote meerwaarde hebben voor kinderen met somatisch onvoldoende verklaarde klachten (SOLK). Dit komt ook uit de recent verschenen richtlijn ‘SOLK bij kinderen’ (2019) van de Nederlandse Vereniging van Kinderartsen. Wat kinderfysiotherapeuten kunnen betekenen voor deze kinderen leer je in deze tweedaagse cursus.

Overlevingskans van kinderen met kanker sterk gestegen

Bron: Skipr, 6 september 2021

De overlevingskans van Nederlandse kinderen die kanker krijgen is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Van de kinderen die in de jaren 90 door de ziekte werden getroffen, overleed nog 28 procent binnen vijf jaar.

Inspanningsfysiologie en kinderen

Woensdagen 1 december en 22 december

Om voor kinderen een bewegings- of trainingsprogramma op te zetten, gericht op het verbeteren van de lichamelijke fitheid, is algemene kennis over de inspanningsfysiologie vaak niet voldoende. Trainingsrichtlijnen zijn over het algemeen gebaseerd op studies met gezonde volwassenen. Kinderen zijn echter geen kleine volwassenen! Door groei en ontwikkeling vinden er allerlei fysiologische veranderingen plaats. Bovendien kunnen bij kinderen de kalenderleeftijd en de biologische leeftijd van elkaar afwijken. Kennis van de motorische en fysiologische ontwikkeling zijn dan ook noodzakelijk.

Minder te lichte baby's na verbeteringen in de buurt

Bron: Erasmus MC, 2 september 2021

In buurten die sociale vooruitgang boeken, worden minder vaak te lichte baby's geboren dan in buurten waar dat niet gebeurt. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC, waarbij voor het eerst ook de sociale veranderingen in een wijk werden meegenomen.

'Cannabis beïnvloedt breinontwikkeling pubers'

Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde*, 31 augustus 2021

Cannabisgebruik tijdens de adolescentie is gerelateerd aan een verstoorde ontwikkeling van de corticale hersengebieden, met name prefrontaal. Dat is de conclusie van een internationaal consortium van onderzoekers op basis van een longitudinale MRI-studie.
*Voor deze bron moet worden betaald.

Masterclass 'Motorisch zelfbeeld bij kinderen met en zonder DCD'

Vrijdag 10 december

Aan het einde van deze masterclass heb je inzicht in de ontwikkeling van het sportief zelfbeeld, het motorische zelfbeeld en het globale zelfbeeld bij normaal ontwikkelende kinderen en kinderen met DCD. Daarnaast weet je hoe deze aspecten van invloed op elkaar zijn. Je leert het sportief zelfbeeld en het motorisch zelfbeeld in kaart te brengen, te interpreteren (diagnostiek) en te stimuleren (behandeling). Er worden veel praktische handvatten gegeven waar je de volgende (werk)dag direct mee aan de slag kunt!

Check het leven in de buik

Bron: Erasmus MC, 27 augustus 2021

Het Erasmus MC heeft deze week een nieuwe studie gepubliceerd waaruit blijkt dat het coronavirus de placenta van zwangere vrouwen kan aantasten. Ook als besmette zwangeren nauwelijks klachten hebben. Dat kan een verontrustend bericht zijn geweest voor vrouwen die in verwachting zijn. Het Erasmus MC heeft een advies.

Te vroeg geboren? Dan nog even groeien in de kunstbaarmoeder

Bron: NRC, 27 augustus 2021

Kinderen die veel te vroeg geboren worden, kunnen daar de rest van hun leven last van hebben. Kan een kunstbaarmoeder uitkomst bieden?

De eerste 1.000 dagen beïnvloeden het hele leven

Bron: NRC Handelsblad, 20 augustus 2021

Een slechte start in de eerste duizend dagen na de conceptie zet een kind een leven lang op achterstand. Veel risicofactoren gaan samen: roken, drinken, stress ... "Maar jonge kinderen hebben een enorme veerkracht."

Amerikaans statement over myocarditis bij kinderen

Bron: DOQ, 18 augustus 2021

Onlangs verscheen in Circulation een wetenschappelijk statement van de American Heart Association (AHA) over de diagnostiek en behandeling van myocarditis bij kinderen. De auteurs hopen dat dit wetenschappelijke statement niet alleen dient als een educatieve update, maar ook als een verenigende oproep ons gezamenlijk in te spannen om deze ernstige pediatrische aandoening beter te begrijpen en te behandelen.

In de gereedschapskist van de kinderinterventiecardioloog: tools van mini-formaat

Bron: Erasmus MC, 16 augustus 2021

Een bouwfout in een kinderhart herstellen zonder de borstkas open te maken? Dat is het terrein van de kinderinterventiecardioloog. Een superspecialist met een gereedschapskist vol pluggen, ballonnen, paraplu's en stents in mini-formaat.

Verbeter rolstoelvaardigheden al op jonge leeftijd

Bron: Vakblad Vroeg, 11 augustus 2021

Er is meer aandacht nodig voor de rolstoelvaardigheden van kinderen met een beperkte loopfunctie. Zo worden ze al op jonge leeftijd veel zelfstandiger. Dat blijkt uit onderzoek van Marleen Sol, die onlangs is gepromoveerd. Ze pleit voor structurele aandacht voor het aanleren van rolstoelvaardigheden bij kinderen.

Inspiratie uit de praktijk van de Kleine Beweegsubsidie

Bron: Kenniscentrum Sport en Bewegen, 9 augustus 2021

Of je nu werkt met jonge kinderen in de kinderopvang, bij een sportvereniging of als kinderfysiotherapeut, je weet: ouders betrekken is belangrijk, maar niet altijd eenvoudig. Zoek je inspiratie om bewegen bij de allerjongsten via de ouders te stimuleren, dan helpt de Inspiratiegids Kleine Beweegsubsidie je verder.

Meer informatie over de NPi-service