NPi-service Lymfologie en oncologie

Nieuwe referaten en meer

Relevant, makkelijk te lezen en direct toepasbaar!

Gamen met Xbox helpt beter tegen lymfoedeemklachten dan krachttraining

Hebben vrouwen met eenzijdig armlymfoedeem na borstkanker baat bij extra training naast manuele lymfedrainage en compressietherapie? En zo ja, wat werkt dan beter: krachttraining of gamen met een Xbox? Egyptische wetenschappers zochten het voor je uit.
- Supportive Care in Cancer, Basha et al.
- Nick Muhren MSc, Tom Zee
-> Lees in PDF

Een informatiefolder met armoefeningen is niet genoeg na een borstkankeroperatie

Is het voldoende om vrouwen na een borstkankeroperatie een informatiefolder met oefenadviezen mee te geven? Of is een gestructureerd oefenprogramma geschikter? Britse onderzoekers zochten het uit in een landelijke studie waaraan 382 vrouwen meededen met een hoog risico op het ontwikkelen van schouderbeperkingen.
- BMJ 2021, Bruce et al.
- dr. Maarten van Egmond, dr. Martijn Stuiver
-> Lees in PDF

Blijf up-to-date

Elke zes weken verzamelen wij de meest relevante open-access studies en internationale publicaties uit peer-reviewed journals.
-> Bekijk de nieuwste literatuurlijst in PDF

Nieuw, interessant én gratis toegankelijk

Attention to principles of exercise training: an updated systematic review of randomized controlled trials in cancers other than breast and prostate
-> Lees deze open access studie uit BMC Cancer

Wil je meer lezen?

In het referatenarchief met 250+ referaten zoek je gemakkelijk op trefwoord

Of kies uit deze drie referaten:
- Veelbelovend nieuw multidimensionaal meetinstrument voor lymfoedeem bij borstkanker
- Geperiodiseerd trainen tijdens chemotherapie verhoogt therapietrouw
- Fullerton Advanced Balance Scale bruikbaar bij vrouwen met secundair lymfoedeem

Actualiteiten en cursusnieuws

Mis geen berichten over oncologie en lymfeproblematiek!

Geheel ONLINE: cursus Zelfmanagement bij lymfoedeem: teach the teacher. Bekijk de videotrailer.

Vrijdagmiddag en -avond 28 januari, zaterdag 29 januari en zaterdag 12 maart 2022

In deze online cursus leer je hoe je als oedeemfysiotherapeut zelfmanagement een volwaardige plaats kunt geven binnen de individuele lymfoedeembehandeling en hoe je een zelfmanagementcursus kunt opzetten voor groepen cliënten met lymfoedeem in alle fasen van de behandeling. Het multiprofessionele docententeam bestaat uit therapeuten met een rijke klinische expertise. Bekijk ook de korte videotrailer.

Kunstmatige intelligentie als digitale collega verbetert prostaatdiagnose

Bron: Medicalfacts, 19 januari 2022

Kunstmatige intelligentie (AI) is wat betreft de techniek klaar voor gebruik in de kliniek voor de analyse van prostaatkanker, dankzij een wereldwijde programmeerwedstrijd gepubliceerd in Nature Medicine. Algoritmen overtreffen de gemiddelde patholoog, maar nog beter is de combinatie van AI en de patholoog, waarbij de computer een digitale second opinion geeft. Dat laat promovendus Wouter Bulten zien in zijn proefschrift.

Start met de NPi-leerlijn Oncologie: ‘Oncologische cliënten: fysiotherapeutische mogelijkheden’

Zaterdag 29 januari, vrijdagmiddag en -avond 11 februari en zaterdag 12 februari 2022

De cursus ‘Oncologische cliënten: fysiotherapeutische mogelijkheden’ vormt het startpunt van de NPi-leerlijn Oncologie. In het fysiotherapeutische werkveld bestaat een grote behoefte aan scholing op het gebied van de fysiotherapeutische begeleiding van mensen die een medische behandeling voor kanker hebben ondergaan en daarna kampen met een sterk verlaagde belastbaarheid. Deze cursus is gericht op de individuele begeleiding van oncologische cliënten in de eerstelijn.  Deze cursus kan ook als volledige online scholing gevolgd worden.

Betere uitkomsten bij borstkankeroperaties dankzij quilten

Bron: Radboudumc, 13 januari 2022

Quilten zorgt voor minder complicaties na een borstamputatie of okselklierdissectie en biedt veel voordelen voor een patiënt. Bij deze techniek sluit een chirurg de holte onder de wond met naald en draad. Een drain is dan niet meer nodig.

Bijscholing Onconet 2022

Zaterdag 5 februari 2022

Op zaterdag 5 februari vindt de jaarlijkse bijscholingsdag van Onconet plaats. Dit jaar is het thema ‘Prehabilitatie’. De onderwerpen die tijdens deze bijscholing aan de orde komen zijn o.a.: FAST Richtlijn oncologie: aanpassen beweegprogramma bij vermoeidheid, neuropathie en botmetastasen, Overzicht van chirurgische behandelopties bij darm-, maag- en slokdarmkanker, Literatuuroverzicht prehabilitatie, Inspanningsfysiologie in de prehabilitatie, Voeding bij prehabilitatie, Prehabilitatie UMCG: onderzoeksresultaten en fysiotherapeutische prehabilitatie in de eerstelijn.

Onderzoek naar gepersonaliseerde okselbehandeling van borstkanker met lymfeklieruitzaaiingen

Bron: Medicalfacts, 13 januari 2022

Als er sprake is van uitzaaiingen van borstkanker naar lymfeklieren in de oksel worden voorafgaand aan operatief verwijderen hiervan uitgebreide beeldvormende onderzoeken verricht en tumorkenmerken bepaald. Met in Maastricht UMC+ opgezet onderzoek wordt beoogd helder te krijgen in hoeverre voorafgaand aan de operatie een nauwkeurige uitspraak gedaan kan worden over eventuele reactie op chemotherapie.

Beweegprogramma voor mensen met een chronische aandoening

Deel 1: Maandagochtend, -middag en -avond 7 maart en zaterdag 12 maart 2022

Om voor oncologische patiënten een op maat gemaakt en verantwoord beweegprogramma (in groepsverband) te leren opstellen en begeleiden, kun je bij het NPi een scholing volgen die bestaat uit twee delen: Beweegprogramma’s (deel 1) en Beweegprogramma’s (deel 2): module ‘Oncologie’

Factsheet uitgezaaide borstkanker

Bron: Medicalfacts, 4 januari 2022

Maastricht UMC+, Borstkankervereniging Nederland en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) presenteren cijfers over uitgezaaide borstkanker. Informatie gebaseerd op data uit de SONABRE Registry (SOutheast Netherlands Advanced BREast cancer).

Verdiepingscursus ‘Oncologie en fysiotherapie’. Bekijk de videotrailer.

Vrijdagochtend, -middag en -avond 18 maart en zaterdag 19 maart 2022

Voor fysiotherapeuten die na het volgen van een basisscholing over oncologie en fysiotherapie meer verdieping willen op het gebied van de medische achtergrond van veelvoorkomende vormen van kanker, en de mogelijkheden van fysiotherapie daarbij, biedt het NPi de Verdiepingscursus ‘Oncologie en fysiotherapie’. Hierin komen de vormen van kanker aan bod waarmee fysiotherapeuten in hun praktijk vooral mee te maken kunnen krijgen: borstkanker, darmkanker, prostaat- en blaaskanker, longkanker en hoofd-halskanker.

Kennis uit hotelbranche ingezet bij onderzoek thuisherstel darmkankerpatiënten

Bron: Hogeschool Rotterdam, 23 december 2021

Een consortium dat vanuit Medical Delta Living Lab Better In Better Out onderzoek doet naar sneller en beter thuisherstel van darmkankerpatiënten na een operatie, heeft hiervoor een KIEM-subsidie van SIA toegekend gekregen. Bijzonder aan het onderzoek is dat Hotelschool The Hague betrokken is bij het project, dat ‘Een vijf-sterrenbeleving thuis’ als titel heeft.

Lymfofluoroscopie van meerwaarde voor oedeemtherapie

Dinsdag 22 maart 2022

Heb je als oedeemfysiotherapeut wel eens patiënten met lymfoedeem die niet reageren op jouw behandeling met lymfedrainage of compressietherapie zoals je zou willen? Dan biedt lymfofluoroscopie mogelijk een oplossing. Hierdoor krijg je meer inzicht in het (dis)functioneren van het oppervlakkige lymfestelsel. Op basis van deze informatie kun je je interventies aanpassen en de patiënt effectiever behandelen. Wil je hier meer over weten? Volg dan deze masterclass.

Toegang moleculaire- of DNA-diagnostiek kankerpatiënten kan beter

Bron: Medicalfacts, 20 december 2021

Nog altijd kan er veel verbeteren in de toegang tot diagnostisch DNA-onderzoek (ook wel moleculaire- of DNA-diagnostiek genoemd) voor kankerpatiënten in Nederland. Nu is er nog een te groot verschil in uitgevoerde diagnostiek tussen ziekenhuizen, waardoor niet iedere patiënt toegang krijgt tot de meest optimale behandeling.

Bewegingsvoorbereiding, een essentieel onderdeel binnen de functionele training van oncologische patiënten

Donderdag 7 april 2022

Prof. Kerri Winters-Stone en Kimi Daniels van de Oregon Health and Science University (USA) verzorgen de nieuwe masterclass ‘Movement preparation: an essential component to improve the success of functional training in cancer survivors’. Tijdens deze masterclass breken ze een lans voor het opnemen van een ‘bewegingsvoorbereidingsfase’ binnen de functionele training van oncologische patiënten en demonstreren ze hoe je deze fase met succes kunt implementeren in de praktijk.

Gezondheidsraad eens met nieuwe aanpak darmkankerscreening

Bron: Skipr, 20 december 2021

De Commissie Bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad heeft een voorgesteld onderzoek goedgekeurd van het Erasmus MC om de darmkankerscreening te personaliseren. In dat onderzoek kijken de Rotterdamse artsen of kanker eerder voorkomen kan worden door de ontlasting van mensen uit risicogroepen vaker te screenen.

Prehabilitatie voor een oncologische behandeling

Zaterdag 11 juni en zaterdag 18 juni 2022

Op 11 en 18 juni 2022 organiseert het NPi de nieuwe cursus ‘Prehabilitatie voor een oncologische behandeling’. In deze cursus worden de laatste ontwikkelingen gepresenteerd die gaande zijn op het gebied van prehabilitatie van oncologische patiënten voorafgaand aan de medische behandeling en uit welke elementen een prehabilitatieprogramma bestaat. Ook leer je hoe je een goed onderbouwd, gepersonaliseerd prehabilitatieprogramma kunt opstellen en hoe je prehabilitatie kunt inpassen in de usual care.

Meer informatie over de NPi-service