NPi-service Musculoskeletaal

Referaten

Diagnostiek en behandeling bij schouderpijnpatiënten: nog een wereld te winnen

Maxwell C. Physical Therapy 2021, met een vertaalslag van drs. John Bos, praktiserend fysiotherapeut, docent opleiding Fysiotherapie en docent NPi

Musculoskeletale schouderpijn komt veel voor en leidt vaak tot langdurige klachten, die verstrekkende gevolgen hebben voor het dagelijks functioneren en welbevinden van patiënten. Hoe denken deze patiënten over hun schouderpijn? Wat zijn hun opvattingen en verwachtingen over de oorzaak en de oplossing van hun klachten? Ierse wetenschappers analyseerden 19 studies waarin 278 schouderpijnpatiënten vertellen over hun ervaringen. Hun bevindingen lees je in dit referaat.

De meerwaarde van taakspecifiek oefenen na een proximale humerusfractuur

Monticone M. BMC Musculoskeletal Disorders 2021, met een vertaalslag van drs. Suzanne Wiertsema, fysiotherapeut en onderzoeker Amsterdam UMC, locatie VUmc

Bovenarmfracturen hebben grote impact op het dagelijks functioneren. Als patiënten een baan hebben kunnen de gevolgen ingrijpend zijn voor henzelf en hun werkgevers. Zouden zij gebaat zijn bij een taakspecifieke revalidatie, die zich niet alleen richt op de algemene schouder en armfunctie, maar ook hun dagelijks werk in ogenschouw neemt? Italiaanse wetenschappers namen de proef op de som en lieten 70 patiënten na hun armoperatie volgens twee verschillende protocollen revalideren. Hun bevindingen lees je in dit referaat.

Werkt regiospecifiek oefenen bij musculoskeletale klachten beter dan algemene training?

Ouellet P. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 2021, met een vertaalslag van drs. John Bos, praktiserend fysiotherapeut, docent opleiding Fysiotherapie en docent NPi

Musculoskeletale klachten komen veel voor, kunnen een grote impact hebben op het dagelijks functioneren en jagen de gezondheidszorg op kosten. Oefenen en bewegen zijn de meest toegepaste interventies, maar de vraag is of specifieke oefeningen voor de lichaamsregio waar de patiënt klachten heeft beter werken dan generieke training. Een internationale onderzoeksgroep zocht in de wetenschappelijke literatuur naar een antwoord op die vraag. In dit referaat lees je wat ze vonden.

Literatuurlijst 2021-4

Hier vindt u de meest recente literatuurlijst met daarin open-access studies en internationale publicaties binnen het thema Musculoskeletaal.

Eerdere referaten en literatuurlijsten zijn te vinden in het referaten-archief.

Webcasts

NIEUW - Webcast: Veilig behandelen van patiënten met nek- en hoofdpijn

Duur: 34:00 min | Spreker: dr. N. (Nathan) Hutting

In deze webcast bespreekt Nathan Hutting, fysio- en manueel therapeut en associate lector aan de HAN, het onderzoek en de behandeling van patiënten met nek- en hoofdpijn. Hij staat stil bij de risico's van behandeling van de cervicale wervelkolom en of die verschillen voor mobilisatie en manipulatie. Ook beschrijft hij het belang van het klinisch redeneerproces om eventuele risicofactoren te signaleren: is er een onderliggend vasculair probleem, en hoe beïnvloedt dat de behandeling? En welke diagnostische tests zijn wel of niet zinvol om die risicofactoren te herkennen?

Eerdere webcasts zijn te vinden in het webcast-archief.

Themaberichten

Altijd maar pijn: mensen uit heel het land rijden naar Rotterdam voor deze ribdokter

Bron: Algemeen Dagblad, 12 juni 2021

Traumachirurg Jefrey Vermeulen van het Maasstad Ziekenhuis heeft een speciale ribfractuurpoli. Zelfs mensen van ver weg komen naar Rotterdam, in de hoop dat zij eindelijk van eeuwigdurende klachten afkomen. ,,Het gezegde dat je je ribben beter breekt dan kneust is echt totale onzin.’’

Masterclass 'Liespijn bij sporters'. Bekijk de videotrailer.

Dinsdag 6 juli 2021

In deze masterclass worden door dr. Igor Tak en dr. Rob Langhout de laatste inzichten gepresenteerd betreffende de functionele anatomie, sportspecifieke biomechanica, klinische diagnostiek en behandeling en oefentherapie van liesblessures bij sporters. Hoewel liespijn het meest voorkomt bij voetbal kunnen biomechanica, onderzoek- en behandelprincipes toegepast worden op iedere sporter met een liesblessure. Gemiddelde beoordeling: 8,3. Bekijk de videotrailer met nadere toelichting over het programma.

Patiënt en reumatoloog beslissen samen over behandeling

Bron: Medicalfacts, 10 juni 2021

De afdeling Reumatologie van het Maasstad Ziekenhuis heeft een dashboard ontwikkeld waarmee artsen en patiënten samen beslissingen kunnen nemen over de behandeling. “Via de gegevens in het dashboard krijgt de patiënt niet alleen meer inzicht in het eigen ziekteverloop, maar ook meer regie over de behandeling”, zegt Angelique Weel, reumatoloog in het Maasstad Ziekenhuis.

Thoracale pijnsyndromen: hoe te handelen als fysio- / manueel therapeut?

Dinsdagmiddag en -avond 9 november

Na deze cursus is de deelnemer bekend met de voor de fysiotherapeut / manueel therapeut relevante patronen en klachtenbeelden waarin het disfunctioneren van de thoracale wervelkolom een rol speelt. De deelnemer beschikt over kennis uit de beschrijvende en functionele anatomie, kinesiologie en pathologie (klinische manifestaties van pijnpatronen) en kan diagnostische en therapeutische procesgangen legitimeren en funderen.

Insecten als eiwitbron voor groeiende spieren

Bron: Medicalfacts, 7 juni 2021

Wetenschappers van het Maastricht UMC+ hebben voor het eerst aangetoond dat het eten van insecten hetzelfde effect kan hebben als het consumeren van melkproducten. Eiwit uit meelwormen kan in de mens direct worden verteerd, waarna de opgenomen aminozuren de spiergroei stimuleren en als bouwstenen worden opgenomen in onze spieren.

Masterclass 'Spierfysiologie, training en stretching, van lab naar oefenzaal' met dr. Richard Jaspers

Zaterdag 18 september

In deze masterclass krijg je antwoord op de volgende vragen. Hoe wordt je sterker of kun je meer vermogen leveren? Welke belastingsprikkels zijn hiervoor nodig? Wat is het minimale of maximale programma om nog trainingsresultaten te kunnen boeken? Welke trainingsvormen gaan niet samen of verstoren elkaars fysiologische adaptatiemechanismen? Hoe ontstaan contracturen of spierverklevingen? En hoe zijn deze het beste te behandelen? Wat zijn de effecten van stretching op kracht, lenigheid, spierpijn, blessurepreventie en de behandeling van (sport)blessures?

Waar komen die dikke haren vandaan op een gipsarm?

Bron: NRC, 4 juni 2021

Wie weleens een gipsbeen of -arm heeft gehad, kent wellicht het verschijnsel: het gips mag eraf, na een maand of twee, en wat eronder vandaan komt is wat onsmakelijk. Een dun, schilferig, grijs lichaamsdeel, bedekt met dikke, donkere haren. Waar komt die rare haargroei vandaan?

Halswervelkolom gerelateerde nek- en hoofdpijn, duizeligheid en oorsuizingen

Dinsdagmiddag en -avond 28 september

De masterclass ‘Halswervelkolom gerelateerde nek- en hoofdpijn, duizeligheid en oorsuizingen’ wordt gegeven door prof. dr. Sarah Michiels en drs. John Bos en heeft als onderwerp de state-of-the-art van cervicogene hoofdpijn, cervicogene duizeligheid en cervicogene tinnitus. Deze masterclass is bedoeld voor manueel therapeuten, orofaciale fysiotherapeuten en fysiotherapeuten met voldoende kennis over het (dis-)functioneren van de hoog-cervicale wervelkolom. Bekijk ook de korte videotrailer.

Hoeveelheid vet in en tussen de spieren voorspelt kans op overlijden door corona

Bron: UMC Groningen, 26 mei 2021

Mensen met meer vet in en tussen de spieren hebben een grotere kans op overlijden door Covid-19. Dit blijkt uit onderzoek van het UMCG en het Amsterdam UMC.

Nieuwe NPi-opleiding 'Handtherapie'

Start op dinsdag 2 november

Na deze opleiding en met voldoende praktijkervaring en een gevuld portfolio op zak kan de deelnemer bij de Nederlands Vereniging voor Handtherapie (NVHT) een Certificaat Handtherapeut (CHT-NL) aan te vragen.In de videotrailer vertellen dr. Annemieke Videler (foto), Gwendolyn van Strien MSc en Eleonore Sleegers met passie over de opzet en inhoud van deze opleiding.

Oriëntatiehulp Arm- en Handondersteuning voor cliënten en ergotherapeuten

Bron: Vilans, 25 mei 2021

Door knelpunten in het verstrekkingsproces van armondersteuningen en robotarmen sluiten de hulpmiddelen niet altijd aan op de mogelijkheden en behoeften van gebruikers. Zuyd Hogeschool wil dat veranderen en gaat - samen met stakeholders en Vilans - de uitdaging aan. Dit resulteerde in een speciale oriëntatiehulp waarmee mensen in twee stappen ontdekken welke mogelijkheden voor arm- en handondersteuning bij hen passen.

In ontwikkeling: herziening richtlijn lage rugpijn

Bron: KNGF Actueel, 25 mei 2021

Deze zomer levert het KNGF de herziene richtlijn lage rugpijn op. De richtlijn is herzien vanwege nieuwe inzichten vanuit de praktijk en wetenschap, aangescherpte wettelijke eisen en de behoefte aan een meer praktijkgerichte richtlijn met concrete aanbevelingen.

Cursus ‘Elleboogklachten: a state of the art’. Bekijk de videotrailer.

Vrijdagen 5 november en 19 november

Tijdens deze cursus wordt kennis aangereikt uit o.a. de beschrijvende en functionele anatomie, kinesiologie, pathofysiologie en pathomorfologie die voorwaardelijk is voor het fysiotherapeutisch klinisch redeneren en de fysiotherapeutische screening, diagnostiek en behandeling bij cliënten met klachten over de elleboog. Na deze cursus ken je de voor de fysiotherapie meest relevante patronen en klachtenbeelden waarin het disfunctioneren van de elleboog een rol speelt.

Studie: af en toe de trap nemen al genoeg voor langer leven

Bron: Welingelichte Kringen, 25 mei 2021

Bewegen is gezond, maar het is niet voor iedereen weggelegd om drie keer per week naar de sportschool te gaan of uren achtereen te wandelen. Voor hen is er goed nieuws: ook korte beweegmomenten dragen al bij aan een langer leven. Dat blijkt uit een nieuwe studie van onder meer Christopher Moore van de universiteit van North Carolina.

Onderzoek - en behandelvaardigheden van de nek, thorax, schouder en elleboog: 3-daagse praktijkcursus

Woensdagen 10 november, 24 november en 8 december

“Een hele zinvolle cursus met veel praktijk. Ik ben blij dat ik de cursus gedaan heb, veel van geleerd. Ik ga zeker ook de andere vaardigheidstraining over de lage rug, heup en knie doen”. Bekijk voor toelichting over het programma de korte videotrailer met fysio- en manueeltherapeut en praktijkdocent dr. Rob Langhout. Gemiddelde beoordeling: 8,1.

De Aandachtswijzer Reumazorg en Gender helpt bewustzijn over man-vrouwverschillen bij reuma te vergroten

Bron: Nivel, 6 mei 2021

Mannen en vrouwen met reuma ervaren hun ziekte en de behandeling ervan heel verschillend. [...] Zorgverleners zijn zich niet altijd bewust van deze verschillen, zo blijkt uit onderzoek van het Nivel. Om meer bewustzijn over en aandacht voor man-vrouwverschillen bij reuma te bewerkstelligen tijdens een consult tussen zorgverlener en patiënt, is de tool ‘Aandachtswijzer Reumazorg en Gender’ ontwikkeld.

Snijzaaldagen

Knie: vrijdag 12 november - Onderbeen enkel en voet: vrijdag 3 december

Tijdens deze dag staat het verdiepen van de basiskennis centraal. Anatomische, biomechanische en kinesiologische aspecten worden in relatie gebracht met het fysieke functioneren en het klinisch onderzoek. Telkens zal het uitgangspunt liggen bij het anatomisch substraat, zowel in vivo als in situ op de snijzaal. Korte theoretische inleidingen worden gevolgd door demonstraties en snijzaalpractica.

Placebo werkt beter tegen rugpijn dan niets doen (maar niet voor lang)

Bron: Erasmus MC, 4 mei 2021

Bij mensen met chronische pijn onderin de rug werkt een nepbehandeling beter dan geen behandeling. Maar het effect van de placebobehandeling is klein en van korte duur. Dat blijkt uit een studie van de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC.

Masterclass handtherapie 'Early active' nabehandeling van flexorpeesletsels

Donderdag 18 november

In deze masterclass staat de ‘early active’ nabehandeling van gehechte flexorpezen van de vingers centraal. Naar aanleiding van de nieuwe richtlijn ‘Behandeling letsels van de flexorpezen van de hand’ (2019) van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVvPC) is aangegeven dat flexorpeesletsels in principe alleen nog maar met de ‘early active’-methode moeten worden nabehandeld.

Nieuw systeem zet bekkenbreuk bij patiënt met osteoporose steviger vast

Bron: Erasmus MC, 29 april 2021

Het Erasmus MC heeft een Europese primeur. Voor het eerst is een patiënt met een bekkenbreuk en osteoporose geopereerd met een nieuwe techniek. Traumachirurgen gebruikten geen schroeven, maar speciale titanium balkjes waarin het bot vastgroeit.

Cursus ‘Myofasciale pijn: diagnostiek en behandeling van myofasciale triggerpoints’

Vrijdagochtend, -middag en -avond 26 november en zaterdag 27 november

In de afgelopen 50 jaar is er veel gepubliceerd over myofasciale pijn (dr. Janet Travell en dr. David Simons) en ondanks de nodige discussie wordt het bestaan van deze myofasciale triggerpoints als pathofysiologische neuromusculaire entiteit toch door vele specialismen binnen de geneeskunde serieus genomen. Reden genoeg voor fysiotherapeuten kennis te nemen van deze ontwikkeling en zich te bekwamen in het diagnosticeren en behandelen van myofasciale triggerpoints. In deze inleidende cursus zal het onderzoek naar en de behandeling van myofasciale triggerpoints bij enkele patiënten met hoofdpijn, schouderklachten en rugklachten worden gedemonstreerd.

Virtual Reality als medicijn

Bron: HAN, 29 april 2021

Rugpijn is een veelgehoorde klacht. Zeker nu we allemaal veel thuis achter de laptop zitten. Een prachtig moment voor onderzoeker Jesper Knoop en lector Bart Staal om een subsidie van ZonMw te ontvangen om met Virtual Reality lage rugpijn te lijf te gaan.

Meer informatie over de NPi-service