NPi-service Musculoskeletaal

Referaten

Jaaroverzicht 2020: alle referaten uit het thema Musculoskeletaal op een rijtje

Een uitgave van de NPi-service gemist? In dit jaaroverzicht zetten we de 24 referaten uit het thema Musculoskeletaal nog een keer op een rijtje.

Een combinatie van vier tests om klinische lumbale instabiliteit te diagnosticeren

Areeudomwong P. Musculoskeletal Science and Practice 2020, met een vertaalslag van drs. John Bos, praktiserend fysiotherapeut, docent opleiding Fysiotherapie en docent NPi

Klinische lumbale instabiliteit is niet zichtbaar op röntgenbeelden en kan alleen met klinische tests worden aangetoond. Welke tests zijn daarvoor geschikt? Thaise wetenschappers vergeleken vier tests en bepaalden hun diagnostische nauwkeurigheid.

Waddell's 'non-organic signs' in biopsychosociaal perspectief

Echeita JA. Musculoskeletal Science and Practice 2020, met een vertaalslag van drs. John Bos, praktiserend fysiotherapeut, docent opleiding Fysiotherapie en docent NPi

Gordon Waddell is de grondlegger van acht simpele testjes waarmee een therapeut kan vaststellen of de klachten van een chronische lage-rugpijnpatiënt een psychosociale grondslag hebben. Nederlandse onderzoekers menen echter dat zijn 'non-organic signs' ook een biologische component hebben. Benieuwd hoe dat zit? Dat leest u hier.

Robotondersteunde training bij een proximale humerusfractuur: zinvol of niet?

Kröger I. Clinical Rehabilitation 2020, met een vertaalslag van drs. Suzanne Wiertsema, fysiotherapeut en onderzoeker Amsterdam UMC, locatie VUmc

Bij veel patiënten met een proximale humerusfractuur verloopt het herstel niet optimaal: hun spierkracht en schouderbeweeglijkheid is minder, waardoor ze problemen ervaren bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen. Binnen de neurorevalidatie is robottraining in opkomst. Kunnen patiënten met een humerusfractuur daar ook van profiteren? Duitse wetenschappers onderzochten het. 

Literatuurlijst 2020-8

Hier vindt u de meest recente literatuurlijst met daarin open-access studies en internationale publicaties binnen het thema Musculoskeletaal.

Eerdere referaten en literatuurlijsten zijn te vinden in het referaten-archief.

Webcasts

Webcast: Management van tendinopathie: niet langer 'one size fits all'

Duur: 36:46 min | Spreker: prof. dr. Hans Zwerver

In deze webcast rekent sportarts prof. Dr. Hans Zwerver - hoogleraar sportgeneeskunde bij het Universitair Medisch Centrum Groningen - af met de 'one size fits all' gedachte voor het behandelen van peesaandoeningen. Hij geeft aan dat excentrisch trainen als optimale behandelmethode achterhaald is en bespreekt de complexe pathofysiologie van tendinopathie en de mogelijke rol van beeldvormende technieken. Ook geeft hij tips voor de behandeling en legt hij uit waar je als therapeut op moet letten als je oefeningen voorschrijft.

Eerdere webcasts zijn te vinden in het webcast-archief.

Themaberichten

Nederlandse osteopaten willen hun patiënten weer kunnen behandelen

Bron: Medicalfacts, 12 januari 2021

Heel Europa zucht onder de coronapandemie, maar alleen in Nederland geldt een verbod op osteopathie. De European Federation and Forum for Osteopathy (EFFO) pleit in een brief aan de Nederlandse regering, dit verbod zo spoedig mogelijk op te heffen en zo duizenden patiënten weer toegang te verlenen tot deze gespecialiseerde hulp.

Wel of geen fysiotherapeut bij vertigo?

Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde*, 11 januari 2021

Patiënten met draaiduizeligheid lijken gemiddeld gezien behoorlijk tevreden wanneer ze hun klachten bestrijden met een combinatie van online-oefeningen en ‘face-to-face’-contacten met gespecialiseerde fysiotherapeuten. Dat stellen onderzoekers van het Amsterdam UMC op basis van een interviewstudie (Br J Gen Pract Open. 2020; online 27 oktober). * Voor deze bron moet worden betaald.

Promotie: artrose is een veelvoorkomende aandoening

Bron: Sint Maartenskliniek, 7 januari 2021

De Sint Maartenskliniek doet continu onderzoek naar nieuwe en bestaande behandelingen. Alleen op deze manier kunnen we patiënten onze unieke, gespecialiseerde en effectieve behandelingen bieden. Een mooi voorbeeld van onze onderzoekstraditie is het promotieonderzoek van collega Tim Pelle. Zijn onderzoek laat kleine positieve effecten zien van een digitaal zelfmanagementprogramma voor patiënten met knie- en/of heupartrose. Daarnaast blijkt uit zijn onderzoek dat er aanwijzingen zijn dat het digitale zelfmanagementprogramma de artrose-gerelateerde zorgkosten kan verminderen.

Toename neuropathische pijnstillers bij artrose ‘zorgwekkend’

Bron: *Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 4 januari 2021

Het aantal voorschriften van amitriptyline, gabapentine en pregabaline bij patiënten met artrose is in Nederland de afgelopen jaren toegenomen. Dit concluderen Jacoline van den Driest (Erasmus MC) en collega’s naar aanleiding van een groot cohortonderzoek in de 1e lijn. * Voor deze bron moet worden betaald.

'Wat moet ik doen tegen artrose in mijn knie?'

Bron: Nu.nl, 30 december 2020

Iedere week beantwoordt Edwin de Vaal, huisarts in Nijmegen, een veelgestelde of opvallende vraag uit zijn praktijk. Deze week is dat: ik heb artrose in mijn knie. Wat kan ik ertegen doen?

Hoog gewaardeerde ‘Vaardigheidstraining LWK, heup en knie’. Bekijk de videotrailer.

Woensdag 13 januari, woensdag 27 januari en woensdag 10 februari 2021

Deze driedaagse training is gericht op het verbeteren van de sensomotorische vaardigheden van fysiotherapeuten die van toepassing zijn in de diagnostiek en de behandeling van mensen met klachten over de lage-rug, de heup en de knie. Manuele verrichtingen gericht op het teweegbrengen van articulaire bewegingen in de gewrichten van deze lichaamsregio zullen de boventoon voeren.
Gemiddelde beoordeling: 8,3 na 76 beoordelingen.

Manipulatie van de rug verbetert klachten van lage rugpijn

Bron: Medicalfacts, 8 december 2020

Artsen die ruggen manipuleren: het is in Nederland een weinig bekend fenomeen. Toch blijkt uit het onderzoek van Schuller dat deze zogeheten musculoskeletale (MSK) artsen een belangrijke rol kunnen spelen bij de behandeling van patiënten die langdurig last hebben van lage rugpijn.

Nieuwe gezichtspunten voor de fysiotherapeutische behandeling van mensen met heup- en/of liesklachten

Dinsdagmiddag en -avond 5 januari en dinsdagmiddag en -avond 19 januari 2021

In deze cursus worden diverse nieuwe gezichtspunten met betrekking tot de functionele anatomie van de heup en de liesregio gepresenteerd, als ook nieuwe inzichten betreffende de fysiotherapeutische behandeling van mensen met heup- en/of liesklachten. Er is veel aandacht voor patronen van klinische manifestaties van aandoeningen. Aan de hand van een aantal patiëntprofielen worden diagnostische en therapeutische processen verwoord en bediscussieerd. Bekijk ook de korte videotrailer.

Eendaagse cursus patroonherkenning knie

Donderdag 28 januari 2021

Na de cursus kan de deelnemer diverse ‘pluis’- en ‘niet pluis’-patronen (met en zonder rode vlaggen) betreffende de knie herkennen en vast te stellen door een gericht vraaggesprek en eventuele aanvullende lichamelijke tests. Bekijk voor de toelichting op het programma de korte videotrailer met cursusleider dr. Igor Tak (foto).

Opioïdengebruik en fysiotherapie bij lage rugpijn

Bron: FysioForum, 7 december 2020

Bij lage rugpijn kunnen fysio- of oefentherapie eraan bijdragen om de pijn te verminderen. Ook pijnstillers, waaronder opioïden, kunnen daarbij helpen.

Verbeter je screeningsvaardigheden bij mensen met lage-rug- en heup-/liesklachten

Dinsdagmiddag en -avond 16 maart 2021

Als eerstelijns, direct toegankelijke fysiotherapeut, manueel therapeut of oefentherapeut is het van cruciaal belang dat je beschikt over goede screeningsvaardigheden. Daartoe dien je de diverse ‘pluis’- en ‘niet pluis’-patronen te kunnen herkennen en hierop te anticiperen. Wil je je (verder) bekwamen in het screenen van mensen met lage-rug- en heup-/liesklachten? Volg dan de eendaagse cursus ‘Patroonherkenning: lage-rug en heup/lies’. Bekijk ook de korte videotrailer.

Nieuw: masterclass ‘Cervicale risicoprofielen’ voor fysio- en manueeltherapeuten, door drs. John Bos en dr. Rik Kranenburg

Dinsdagmiddag en -avond 2 februari 2021

Tijdens deze masterclass worden de meest actuele gezichtspunten met betrekking tot de functionele anatomie en pathologie van de cervicale wervelkolom gepresenteerd alsmede patronen van klinische manifestaties van aandoeningen en syndromen die van belang zijn. Casuïstiek zal kritisch besproken worden aan de hand van de nationale beroepsnorm van de NVMT en het nieuwe internationale framework van de IFOMPT. Echter, ook de beroepsnorm en het framework zullen kritisch bekeken worden aan de hand van recente literatuur en casuïstiek. Er zal ruime aandacht zijn voor het formuleren en beredeneren van therapeutische uitgangspunten voor de begeleiding en behandeling.

Meniscusoperatie binnen twee weken in Ikazia

Bron: Medicalfacts, 4 december 2020

De polikliniek Orthopedie van het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam heeft een zogenoemde ‘one-stop meniscus’ mogelijkheid. Hierdoor kunnen patiënten met meniscusproblemen binnen drie weken zijn gescreend én – indien noodzakelijk – geopereerd.

Nieuw: 2-daagse masterclass ‘NPi Shoulder Specialty days’ - Let's challenge the brain and cut the non-sense! door Norman D’Hondt en Peter Glashouwer MSc

Zaterdag 20 en zaterdag 27 maart 2021

Hoe ervaren je ook bent, soms kom je in je praktijk wel eens een schoudercasus tegen waarbij je met je handen in het haar zit. Er is al van alles geprobeerd, maar het gezondheidsprobleem van je cliënt is simpelweg te complex om er in je eentje uit te komen. Op zo’n moment heb je wel eens behoefte om uit je eigen redeneercirkel te worden getrokken en met een frisse blik naar de case te kunnen kijken. En dát is waar het in deze masterclass om draait: het scholen van kritisch denkende, ‘open-minded’ professionals die behoefte hebben om samen met inhoudelijk gedreven collega’s nóg beter in hun vak te willen worden.

Masterclass handtherapie 'Early active' nabehandeling van flexorpeesletsels

Vrijdag 19 maart 2021

In deze masterclass staat de ‘early active’ nabehandeling van gehechte flexorpezen van de vingers centraal. Naar aanleiding van de nieuwe richtlijn ‘Behandeling letsels van de flexorpezen van de hand’ (2019) van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVvPC) is aangegeven dat flexorpeesletsels in principe alleen nog maar met de ‘early active’-methode moeten worden nabehandeld.

Masterclass 'Liespijn bij sporters'. Bekijk de videotrailer.

Woensdagmiddag en -avond 24 maart en donderdag 25 maart 2021

In deze masterclass worden dr. Igor Tak en dr. Rob Langhout de laatste inzichten gepresenteerd betreffende de functionele anatomie, sportspecifieke biomechanica, klinische diagnostiek en behandeling en oefentherapie van liesblessures bij sporters. Hoewel liespijn het meest voorkomt in het voetbal kunnen biomechanica, onderzoek- en behandelprincipes toegepast worden op iedere sporter met een liesblessure. Gemiddelde beoordeling: 8,3 na 84 beoordelingen.

Hoe kunnen fysiotherapeuten behandelen vanuit een biopsychosociale visie?

Bron: Hogeschool Utrecht, 25 november 2020

Zo’n 1,6 miljoen Nederlanders hebben last van chronische pijnklachten als rug-, nek- en schouderpijn. [...] fysio- en oefentherapeuten [worden] in toenemende mate geconfronteerd met steeds complexere klachten. Therapeuten hebben niet genoeg handvatten om deze klachten effectief en efficiënt vanuit een biopsychosociale visie te behandelen. Onderzoekers van het lectoraat Leefstijl en Gezondheid buigen zich samen met fysiotherapeuten en collega’s van het lectoraat Co-design over een scholingsprogramma.

Masterclass handtherapie ‘Brain and hand’ voor handtherapeuten

Vrijdag 19 maart 2021

In deze masterclass presenteert dr. Birgitta Rosén een evidence-based management van perifere zenuwletsels (PNI) op basis van neurowetenschappelijk onderzoek naar de interactie tussen de hand en de hersenen vanaf de eerste dag na een blessure. Kennis over het effect van een perifere zenuwbeschadiging op het CZS opent nieuwe perspectieven voor behandeling door geleide plasticiteit, waarbij zowel snelle als langzame plasticiteitsmechanismen therapeutisch kunnen worden gebruikt om de functie te ondersteunen en te verbeteren.

Meer informatie over de NPi-service