NPi-service Musculoskeletaal

Nieuwe referaten en meer

Relevant, makkelijk te lezen en direct toepasbaar!

Management bij ribfracturen – wat kan de fysiotherapeut doen?

Wat kun je als fysiotherapeut betekenen voor mensen met een ribfractuur? Wat is jouw belangrijkste rol? Die vraag beantwoordt universitair hoofddocent Mark Elkins van de University of Sydney in een narratieve literatuurstudie die hij schreef op verzoek van het Journal of Physiotherapy. In dit referaat lees je een samenvatting van die studie.

- Journal of Physiotherapy 2023, Elkins MR.
- Nick Muhren MSc, dr. Suzanne Wiertsema
-> Lees in PDF

Emoties en pijn: hoe ervaren mensen die in hun lichaam?

Emoties spelen een belangrijke rol bij de beleving van pijn. Andersom heeft pijn ook invloed op emoties. Zijn de lichamelijke ervaringen van emoties en pijn anders bij mensen met aanhoudende pijn dan bij pijnvrij mensen?

Dat zochten Scandinavische wetenschappers uit met de ‘bodily sensation maps’ – een relatief nieuwe manier om lichaamservaringen op een gestandaardiseerde manier vast te leggen.

- Pain 2023, Ojala et al.
- Nick Muhren MSc, drs. John Bos
-> Lees in PDF

NIEUW: Podcast 'Verwachtingsmanagement bij manuele technieken is essentieel'

Wat verwachten patiënten met lage rugpijn van mobilisaties en manipulaties? Waar zijn die verwachtingen op gebaseerd? En hoe beïnvloeden die verwachtingen hun tevredenheid?

Britse wetenschappers interviewden tien patiënten met lage rugpijn om daarachter te komen.
-> Log in en luister

NIEUW: E-learning 'De artrosepatiënt in beweging'

In deze e-learning staat staat gedragsverandering voor mensen met heup- en knieartrose centraal. Waarom bewegen artrosepatiënten vaak te weinig? Wat houdt ze tegen? En belangrijker: met welke gedragsveranderingstechnieken krijg je ze in beweging?

- 2 accreditatiepunten
- 25 euro of gratis* voor KNGF-leden en Keurmerktherapeuten
-> Bestel direct

E-learnings, misschien vind je deze ook interessant:


- Fysiotherapie bij niet-traumatische schouderinstabiliteit
- Een psychosociale benadering van whiplash-gerelateerde klachten
- Leren revalideren - de psychologische aspecten van sportrevalidatie 

Literatuurlijst 2024-1

Relevante studies, baanbrekende onderzoeken en nieuwe inzichten.

-> Bekijk in PDF

Open access

Summarizing the effects of different exercise types in chronic neck pain - a systematic review and meta-analysis of systematic reviews.
-> Lees deze open access studie uit BMC Musculoskeletal Disorders

Uit het archief

-> Fysiotherapie bij niet-traumatische schouderinstabiliteit: hoe kan het beter?
-> Hoe te trainen bij instabiele enkels
-> Of zoek in het archief met 250+ referaten

Actualiteiten en cursusnieuws

Lees hier het laatste nieuws over spier-, pees- en gewichtsklachten!

Jicht verhoogt risico op een scala van hart- en vaatziekten

Bron: Medisch contact, 22 februari 2024

Bekend feit: jicht correleert met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Niet goed bekend is hoe dat risico varieert bij verschillende hart- en vaatziekten, en of andere risicofactoren zoals hoge bloeddruk en obesitas daarbij ook een rol kunnen spelen.

Europese onderzoekers slaan handen ineen voor tsunami van artrose

Bron: Reuma Nederland, 8 februari 2024

Er is een nieuw netwerk van Europese onderzoekers opgericht: NetwOArk. Dit netwerk is gefinancierd door COST (European Cooperation in Science and Technology) en zal zich richten op de ontwikkeling van nieuwe strategieën om het immense probleem van artrose aan te pakken.

Uitkomstgerichte en passende bekostiging geïntroduceerd voor hand- en polszorg

Bron: NZA, 1 februari 2024

Xpert Clinics en Zilveren Kruis introduceren vanaf 1 januari 2024 bundelbekostiging voor hand- en polszorg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is hierbij betrokken geweest. In de bundelbekostiging maakt de volumeprikkel plaats voor prikkels die passende zorg én innovatie faciliteren. De patiënt ontvangt hierdoor passende zorg: zorg die rondom de patiënt is georganiseerd en waardegedreven is. De prestatie omvat de medisch specialistische zorg, ondersteunende paramedische zorg en hulpmiddelenzorg.

Plants for joints: promotie diëtist Wendy Walrabenstein

Bron: Nieuws voor diëtisten, 2 februari 2024

Wendy Walrabenstein, diëtist en onderzoeker, promoveerde op 23 januari bij de Universiteit van Amsterdam op haar onderzoek naar Plants for joints, een leefstijlprogramma voor mensen met reumatische aandoeningen.

NWO en ReumaNederland investeren ruim drie miljoen in vroegtijdige opsporing artrose

Bron: ReumaNederland, 31 januari 2024

Nederland telt op dit moment 1,5 miljoen mensen met artrose. Als we niets doen, zijn dit er in 2040 een miljoen meer. Dat betekent nogal wat voor de samenleving en gezondheidszorg. NWO en ReumaNederland zetten de komende jaren daarom fors in op onderzoek naar vroege opsporing van de ziekte. Aan drie nieuwe, veelbelovende onderzoeksprojecten is een bedrag van 3.1 miljoen euro toegekend. Betrokken bedrijven en maatschappelijke organisaties dragen in totaal ook nog 355.000 euro bij. Dit zijn de onderzoeken die starten.

Mannen met gewrichtsklachten krijgen vaker en meer kinderen dan gezonde mannen: hoe kan dat nou?

Bron: Scientias, 24 januari 2024

Het is een verrassend verband: mannen met gewrichtsklachten zijn minder vaak kinderloos en krijgen bovendien gemiddeld meer kinderen, ontdekten Noorse onderzoekers. Hoe is dat mogelijk?

Verbeter je manuele onderzoeks- en behandeltechnieken voor de lage-rug en heup

Vrijdag 8 maart en vrijdag 22 maart 2024

Ben je (algemeen) fysiotherapeut en wil je je manuele onderzoeks- en behandeltechnieken voor de lage-rug en heup/lies graag aanscherpen? Volg dan de nieuwe, uiterst praktische cursus ‘Musculoskeletale manuele technieken: lage-rug, heup en lies’. Hierin leer je de voor diagnostiek en therapie vereiste manueel-technische vaardigheden (diagnostische tests en mobilisatie- en manipulatietechnieken) bij patiënten met musculoskeletale pijnklachten betreffende de lage-rug, heup en lies.

Masterclass handtherapie 'De kinderhand'

Zaterdag 16 maart 2024

Deze masterclass met hand- en ergotherapeut Lisette Melis en plastisch chirurg dr. Christianne van Nieuwenhoven is uniek in zijn soort en richt zich volledig op aangeboren en verworven aandoeningen van de kinderhand. De handtherapeutische behandeling bij kinderen is een uitdaging vanwege de complexe pathologie, leeftijd gerelateerde handfunctie en de ontwikkeling van het kind. Bekijk de videotrailer om te zien wat je in deze cursus kunt verwachten.

Ben je up-to-date wat betreft de diagnostiek en behandeling van elleboogklachten?

Vrijdag 22 maart en vrijdag 12 april 2024

Ben je als (sport-)fysiotherapeut, manueel therapeut of handtherapeut helemaal up-to-date wat betreft de diagnostiek en behandeling van elleboogklachten? Als je daar niet zo zeker van bent, kom dan naar de cursus ‘Elleboogklachten: a state of the art’. Hierin krijg je de meest actuele kennis aangereikt die voorwaardelijk is voor het fysiotherapeutisch klinisch redeneren en handelen bij patiënten met elleboogklachten. Je leert de patronen van aandoeningen en letsels van de elleboog beter te herkennen en de juiste therapeutische strategieën te bepalen.

Live-muziek na operatie versnelt het herstel

Bron: Skipr, 16 januari 2024

Met name oudere mensen kunnen baat hebben bij livemuziek na een ingreep. Hartslag en bloeddruk kunnen normaliseren en pijn kan verminderen.

Masterclass ‘Hoofd-hals oncologie en lymfoedeem: nieuwe ontwikkelingen’

Vrijdag 5 april 2024

Orofaciaal fysiotherapeuten worden in toenemende mate geconfronteerd met patiënten die behandeld zijn voor kanker in het hoofd-halsgebied. In deze masterclass over hoofd-hals oncologie en lymfoedeem informeren vijf experts op dit terrein je over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de medisch-oncologische en fysiotherapeutische behandeling van deze patiënten. Deze masterclass is zowel op locatie als online te volgen.

Masterclass handtherapie ‘Duiminstabiliteit’

Vrijdagavond 12 april en zaterdagmiddag 13 april 2024

Na het volgen van deze masterclass begrijp je hoe duimstabiliteit of -instabiliteit de functie en participatie beïnvloedt en kun je normale en afwijkende kinematische en motorische patronen van de duimfunctie identificeren. Je leert innovatieve, evidence-based technieken om het duimgewricht te mobiliseren en de spierfunctie en stabiliteit van de duim te verbeteren.

Inspanningsfysiologie en trainingsleer bij de revalidatiepatiënt

Donderdag 25 april en donderdag 23 mei 2024

In deze sterk praktische cursus leer je bij de fysiotherapeutische behandeling van een revalidatiepatiënt a) gerichte keuzes te maken voor de inzet van klinimetrie en inspanningstesten, b) parameters voor het monitoren en bepalen van de belastbaarheid en veiligheid te gebruiken en toe te toepassen, c) gerichte en veilige keuzes te maken voor belasting en training bij de revalidatiepatiënt en d) de belastingsvariabelen voor training van uithoudingsvermogen en kracht toe te passen in de praktijk.

ONLINE scholing ‘Musculoskeletale pijnklachten’ met experts John Bos en Sanneke Don

Dinsdagavond 14 mei en dinsdagavond 21 mei 2024

De cursus ‘Musculoskeletale pijnklachten’ wordt als online scholing gegeven door de twee experts drs. John Bos en dr. Sanneke Don. Zij bespreken o.a. de volgende onderwerpen: (re)conceptualisering van pijn; neuroplasticiteit en neurotags: de ‘cortical body matrix’; de neurobiologie van het afferente en efferente pijnmodulatiesysteem; pijn en de relatie met verstoord bewegen (graded motor imagery); neuropathische pijn, nociceptieve pijn en leereffecten (centrale sensitisatie); de neurobiologie van placebo en nocebo.

Fysiotherapeutische mogelijkheden bij hoofdpijnklachten

Vrijdag 17 mei 2024

In de eendaagse cursus ‘Hoofdpijnklachten en fysiotherapie’ wordt het meest recente theoretische ‘framework’ ten aanzien van hoofdpijnklachten (IHS-classificatie: primaire hoofdpijn, secundaire hoofdpijn en craniale neuralgieën) gepresenteerd, alsmede de implicaties voor jou als fysiotherapeut / manueel therapeut / orofaciaal fysiotherapeut. De fysiotherapeutische diagnostiek bij en behandeling van patiënten met cervicogene hoofdpijn en tension-type headache vormen een belangrijk deel van de inhoud van deze eendaagse cursus.

Wil je je hands-on vaardigheden voor de schouder en elleboog aanscherpen?

Donderdag 23 mei en donderdag 30 mei 2024

Volg dan de cursus ‘Musculoskeletale manuele technieken: schouder en elleboog’. In deze uiterst praktische scholing staat een lichaamsgerichte benadering van patiënten met musculoskeletale schouder- en elleboogklachten centraal. Samen met de docenten werk je twee dagen aan je sensomotorische competenties: je verbetert je diagnostische vaardigheden en leert hoe je je mobiliserende (artrogene en myofasciale) interventies daarop kunt afstemmen.

Leer het belang van fascia kennen!

Vrijdag 24 mei 2024

Door de cursus ‘Fysiotherapie en fascia’ te volgen leer je om bij patiënten met musculoskeletale pijnklachten lokale en regionale pijnsyndromen te herkennen en de daarvoor geëigende fascie-gerichte therapeutische interventies te bepalen.

Word beter in het screenen van mensen met schouder- en elleboogklachten!

Vrijdag 31 mei 2024

Wil jij je als fysiotherapeut, manueel therapeut of sportfysiotherapeut graag verder bekwamen in patroonherkenning (screening) bij cliënten met schouder- en elleboogklachten? Volg dan deze eendaagse cursus! Je leert welke patronen van (pijn-)klachten binnen het fysiotherapeutische indicatiedomein vallen, maar ook welke er buiten vallen. Per geschetst patiëntprofiel wordt bediscussieerd of verder fysiotherapeutisch onderzoek geïndiceerd is. Bekijk de videotrailer om te zien wat je in deze cursus kunt verwachten.

Verbeter je screeningsvaardigheden bij mensen met lage-rug- en heup-/liesklachten

Vrijdag 21 juni 2024

Als eerstelijns, direct toegankelijke fysiotherapeut, manueel therapeut of oefentherapeut is het van cruciaal belang dat je beschikt over goede screeningsvaardigheden. Daartoe dien je de diverse ‘pluis’- en ‘niet pluis’-patronen te kunnen herkennen en hierop te anticiperen. Wil je je (verder) bekwamen in het screenen van mensen met lage-rug- en heup-/liesklachten? Volg dan de eendaagse cursus ‘Patroonherkenning: lage-rug en heup/lies’. Docent en cursusleider: drs. John Bos. Bekijk de videotrailer om te zien wat je in deze cursus kunt verwachten.

Onderbeen-, enkel- en voetklachten: a state of the art

Vrijdagmiddag en -avond 21 juni en zaterdag 22 juni 2024

Tijdens deze cursus krijg je de benodigde kennis aangereikt om cliënten met klachten over hun onderbeen, enkel en voet op adequate wijze te kunnen onderzoeken en behandelen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: aandoeningen en syndromen van het onderbeen, de enkel en de voet, ongevalsmechanismen, risicofactoren, testen, loopanalyse, oefentherapie en chirurgie.

E-learnings, podcasts en meer