NPi-service Neurologie

Referaten

Lopen neurologische patiënten beter na ballistische training?

Cordner T. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 2021, met een vertaalslag van Jip Kamphuis MSc, fysiotherapeut, klinisch gezondheidswetenschapper en docent neurorevalidatie

Ballistische training wordt in de sport veel toegepast maar is relatief nieuw binnen de neurorevalidatie. Profiteren patiënten met neurologische aandoeningen ook van deze explosieve trainingsvorm? Leidt ballistisch trainen tot meer spierkracht en vermogen, en lopen patiënten daardoor beter? Australische onderzoekers verzamelden wetenschappelijke artikelen en zetten de uitkomsten van negen studies op een rij.

Welke factoren spelen een rol bij beter leren lopen na een beroerte?

French MA. Neurorehabilitation and Neural Repair 2021, met een vertaalslag van Jip Kamphuis MSc, fysiotherapeut, klinisch gezondheidswetenschapper en docent neurorevalidatie

De mate waarin patiënten na een beroerte hun loopvaardigheid kunnen herstellen of verbeteren loopt sterk uiteen. Zijn er specifieke factoren die daarin van belang zijn? Doet leeftijd ertoe, of de ernst van het CVA? Speelt cognitie een rol, of het leervermogen van patiënten? En hoe kunnen therapeuten daar tijdens de revalidatie rekening mee houden? Amerikaanse wetenschappers onderzochten het.

Dubbeltaken bij Parkinsonpatiënten: speelt cognitie een rol?

Johansson H. Neurorehabilitation and Neural Repair 2021, met een vertaalslag van Jip Kamphuis MSc, fysiotherapeut, klinisch gezondheidswetenschapper en docent neurorevalidatie

Veel Parkinsonpatiënten vertonen niet alleen motorische problemen, maar kampen ook met cognitieve stoornissen. Dat uit zich onder andere als ze twee dingen tegelijk moeten doen. Maar in hoeverre lijdt de uitvoering van de dubbeltaak daaronder? Hebben patiënten met ernstigere ziekteverschijnselen en meer cognitieve problemen daar meer last van? Welke taak krijgt voorrang, en verschilt dat tussen patiënten met en zonder cognitieve stoornissen? Deze Zweedse studie licht een tipje van de sluier op.

Literatuurlijst 2021-4

Hier vindt u de meest recente literatuurlijst met daarin open-access studies en internationale publicaties binnen het thema Neurologie.

Eerdere referaten en literatuurlijsten zijn te vinden in het referaten-archief.

Webcasts

NIEUW - Webcast: Beweeggedrag van mensen na een beroerte - elke beweging telt

Duur: 21:34 min | Spreker: Dr. Roderick Wondergem

In deze webcast bespreekt Roderick Wondergem, docent-onderzoeker bij Fontys Paramedische Hogeschool, de resultaten uit het RISE onderzoek. Die studie brengt interventies voor duurzame gedragsverandering na een beroerte in kaart. Hij benoemt drie beweegprofielen bij CVA-patiënten en onderstreept het belang om vooral sedentair gedrag te verminderen. Ook beschrijft hij de stappen die nodig zijn om CVA-patiënten meer en vooral duurzaam te laten bewegen.

Eerdere webcasts zijn te vinden in het webcast-archief.

Themaberichten

Nieuwste inzichten vorming Lewy bodies bij parkinson

Bron: Amsterdam UMC, 11 juni 2021

Lewy bodies, mysterieuze bolletjes in hersencellen, spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van de ziekte van Parkinson, ‘s werelds snelst groeiende hersenziekte. Met nieuwe microscopietechnieken ontdekten onderzoekers dat Lewy bodies een consistente, ui-achtige, opbouw hebben.

Wetenschappers: ‘Intensief sporten vergroot kans op ALS’

Bron: Welingelichte Kringen, 11 juni 2021

Vaak en hard sporten vergroot de kans op een motorneuronziekte bij mensen die daar genetische aanleg voor hebben, zeggen wetenschappers. ALS is de bekendste van deze groep zenuwaandoeningen.

Gepersonaliseerd revalideren met beweegsensoren big data en kunstmatige intelligentie

Bron: Hogeschool Utrecht, 7 juni 2021

Jaarlijks worden gemiddeld zo’n 40.000 Nederlanders getroffen door een hersenbloeding of beroerte. Een aanzienlijk deel van deze mensen moet opnieuw leren lopen, en dat gaat vaak moeizaam. Op basis van data uit bewegingssensoren werkt onderzoeker Michiel Punt van het lectoraat Leefstijl en Gezondheid aan een applicatie om tot betere prognoses te komen over valrisico en de kans op herstel.

‘Leidraad voor meetinstrumenten ter ondersteuning van de triage voor revalidatie na een beroerte’ gepubliceerd

Bron: Ergotherapie Nederland, 4 juni 2021

De ‘Leidraad voor meetinstrumenten ter ondersteuning van de triage voor revalidatie na een beroerte’ evenals alle bijbehorende documenten zijn gereed. Deze leidraad is opgesteld op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA).

Nieuw: Behandelprotocol Fysiotherapie bij CVA

Bron: Nieuwsbericht KNGF, 3 juni 2021

Behandelprotocol Fysiotherapie bij patiënten met een herseninfarct of hersenbloeding op de ZSU. Dit protocol, gemaakt voor fysiotherapie bij patiënten met een herseninfarct of hersenbloeding op de ziekenhuis stroke unit (ZSU), werd ontwikkeld door drs. Muriel Rutgers-Koolstra en prof. dr. Gert Kwakkel (afdeling revalidatiegeneeskunde Amsterdam UMC, locatie VUmc).

Cursussen in het themagebied Neurologie

Via bovenstaande link kun je desgewenst je belangstelling kenbaar maken

Voor de cursussen in het themagebied Neurologie is grote belangstelling. Belangstellenden voor deze cursussen kunnen zich aanmelden via de knop 'Belangstelling' bij de desbetreffende cursussen en worden vervolgens vrijblijvend op de hoogte gehouden.

MS klachten voorkomen door boost van eigen immuunsysteem

Bron: Nieuwsbericht Amsterdam UMC, 3 juni 2021

Onderzoekers van het MS Centrum Amsterdam hebben laten zien dat de vetachtige stof Lipoxine A4 ontstekingen in de hersenen in toom kan houden, zodat hersenweefsel zich kan herstellen. In tegenstelling tot de huidige medicijnen voor MS, die het immuunsysteem onderdrukken, kan Lipoxine A4 het lichaamseigen herstelproces een boost geven, zodat het lichaam zelf de ontstekingen aanpakt.

Vaker en jonger dementie bij DM2

Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 28 mei 2021*

Hoe jonger iemand is ten tijde van de diagnose ‘diabetes mellitus type 2’, hoe hoger het risico op dementie later in het leven. Dit blijkt uit een prospectief cohortonderzoek.Diabetes mellitus 2 geldt als risicofactor voor cardiovasculaire aandoeningen, maar de relatie met dementie was nog onduidelijk. *Voor deze bron moet worden betaald

Overzichtsartikel van de beschikbare informatie over COVID-19 en MS

Bron: Nieuwsbericht Amsterdam UMC, 12 mei 2021

Floor Loonstra, arts-onderzoeker bij het MS Centrum Amsterdam heeft, namens de MS-werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en samen met een aantal neurologen, een overzichtsartikel geschreven over de belangrijkste beschikbare informatie vanuit wetenschappelijke artikelen over Covid-19 en MS.

Aandacht voor onzichtbare gevolgen hersenletsel

Bron: Nieuwsbericht KNGF, 11 mei 2021

De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol in het herkennen van onzichtbare gevolgen van hersenletsel. Na een traumatisch hersenletsel door bijvoorbeeld een ongeluk of bij hersenletsel na een beroerte ontstaan er vaak lichamelijke problemen.

Met speciaal apparaatje kan Gert-Jan, ondanks dwarslaesie, weer lopen

Bron: RTL Nieuws, 6 mei 2021

Door een dwarslaesie kon Gert-Jan Oskam niet meer lopen, zeiden de doktoren. Toch doet hij zondag mee aan een hardloopevenement, waarbij hij 100 meter gaat lopen. Zelfstandig. Op eigen kracht. En dat heeft Gert-Jan te danken aan een gloednieuwe techniek, ontwikkeld door een Zwitserse neurowetenschapper.

Onderzoekers parkinson bundelen krachten in Nederland

Bron: Medicalfacts, 5 mei 2021

Deze nieuwe beroepsvereniging van Parkinson Onderzoekers [‘Dutch Parkinson Scientists’] sluit zich aan bij de recent opgerichte Parkinson Alliantie Nederland; Samen versnellen!

‘Het leven is niet voorbij na de diagnose parkinson’

Bron: de Volkskrant, 30 april 2021

De kwaliteit van leven van patiënten met de ziekte van Parkinson kan behoorlijk omhoog, betogen twee psychiaters. Ze proberen misvattingen weg te nemen met een bundel verhalen uit hun praktijk.

Samen grenzen verleggen met en voor mensen met MS

Bron: Medicalfacts, 23 april 2021

‘De best-passende zorg bieden aan mensen met Multiple Sclerose (MS) en samen met hen grenzen verleggen’. Met die intentie willen het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) en Jan Kelders sr. de krachten bundelen.

Meer informatie over de NPi-service