NPi-service Neurologie

Referaten

Telehealth is geschikt om Parkinsonpatiënten thuis te laten oefenen

Flynn A. Clinical Rehabilitation 2020, met een vertaalslag van dr. Rinske Nijland, ergotherapeut, senior onderzoeker Reade revalidatie & reumatologie

Voor Parkinsonpatiënten is het van belang dat zij regelmatig oefenen om de gevolgen van de ziekte zoveel mogelijk te beperken. Thuis oefenen is makkelijk en betaalbaar, maar vergt veel discipline. Is het mogelijk om de patiënt op afstand te ondersteunen en feedback te geven? Levert dat hetzelfde op als trainen in een groep? Australische wetenschappers volgden veertig trainende Parkinsonpatiënten om het effect van begeleiding op afstand te onderzoeken.

Wat beweegt patiënten om na een CVA hun bezigheden aan te passen?

Tse T. Disability and Rehabilitation. 2020, met een vertaalslag van dr. Rinske Nijland, ergotherapeut, senior onderzoeker Reade revalidatie & reumatologie

De meeste patiënten zien zich na een herseninfarct genoodzaakt hun activiteitenpatroon aan te passen. Maar waarom is dat eigenlijk? Is dat alleen omdat ze fysiek niet meer in staat zijn bepaalde dingen te doen, of zijn er ook andere redenen? Australische wetenschappers vroegen dertig patiënten drie maanden na hun herseninfarct in hoeverre zij hun dagelijkse bezigheden hadden aangepast en waarom.

CVA-patiënten hebben baat bij oefenen in water

Veldema J. Acta Neurologica Scandinavica 2021, met een vertaalslag van dr. Rinske Nijland, ergotherapeut, senior onderzoeker Reade revalidatie & reumatologie

Oefenen is belangrijk voor CVA-patiënten: het draagt bij aan het herstel van hun fysieke en mentale gezondheid en kan mogelijk nieuwe accidenten voorkomen. Oefenen in water heeft extra voordelen: patiënten dragen minder gewicht op hun benen, hoeven niet bang te zijn dat ze vallen en de weerstand van het water verhoogt de intensiteit. Maar werkt het ook? Heeft het hetzelfde effect als oefenen op het droge? Duitse wetenschappers plozen de wetenschappelijke literatuur erop na.

Literatuurlijst 2021-2

Hier vindt u de meest recente literatuurlijst met daarin open-access studies en internationale publicaties binnen het thema Neurologie.

Eerdere referaten en literatuurlijsten zijn te vinden in het referaten-archief.

Webcasts

NIEUW - Webcast: Beweeggedrag van mensen na een beroerte - elke beweging telt

Duur: 21:34 min | Spreker: Dr. Roderick Wondergem

In deze webcast bespreekt Roderick Wondergem, docent-onderzoeker bij Fontys Paramedische Hogeschool, de resultaten uit het RISE onderzoek. Die studie brengt interventies voor duurzame gedragsverandering na een beroerte in kaart. Hij benoemt drie beweegprofielen bij CVA-patiënten en onderstreept het belang om vooral sedentair gedrag te verminderen. Ook beschrijft hij de stappen die nodig zijn om CVA-patiënten meer en vooral duurzaam te laten bewegen.

Eerdere webcasts zijn te vinden in het webcast-archief.

Themaberichten

‘Doorbreek het stigma op psychische klachten bij parkinson’

Bron: AD, 11 april 2021

Het is vandaag Wereld Parkinson Dag. Een belangrijke dag om stil te staan bij de impact van de ziekte, inclusief de onzichtbare symptomen: ,,Juist die beperken de kwaliteit van leven”.

Sven Suwijn: Parkinson met zekerheid vaststellen

Bron: Medicalfacts, 7 april 2021

Veel neurologen kunnen al in de spreekkamer vaststellen of iemand de ziekte van Parkinson heeft, op basis van symptomen en klinische verschijnselen. Toch blijkt dat 24 tot 35 procent van deze patiënten uiteindelijk een andere diagnose krijgt. Patiënten met parkinsonachtige verschijnselen (Parkinsonisme) zijn namelijk te verdelen in twee groepen; neurodegeneratief parkinsonisme en non-neurodegeneratief parkinsonisme.

Onderzoek naar hoofdpijn door zenuwbeklemming

Bron: ErasmusMC, 1 april 2021

Het Erasmus MC gaat onderzoeken of een operatie soelaas biedt aan patiënten met chronische hoofdpijn die wordt veroorzaakt door een beknelde zenuw.

Hoe beïnvloedt overprikkeling het leven van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel?

Bron: Medicalfacts, 31 maart 2021

Vanaf 2000 werd het begrip “overprikkeling” in kleine kring door de oprichter van Hersenletsel- Uitleg – Ariana van Schaaijk – gebruikt voor een reeks van specifieke en alarmerende klachten die zich kunnen voordoen na het verkrijgen van een hersenaandoening. Deze term werd door zorgprofessionals en anderen herkend en begrepen. In 2013 werd de website Hersenletsel-Uitleg.nl gelanceerd. [...] De term “Overprikkeling bij een Niet Aangeboren Hersenletsel”, korter “Overprikkeling bij NAH” deed zijn intrede in een bredere kring.

Helpt leefstijlprogramma om MS-klachten te verminderen?

Bron: Nieuwsbericht VUmc, 26 maart 2021

Deze vraag krijgen neurologen regelmatig in de spreekkamer. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat leefstijlprogramma’s helpen al geven heel wat mensen aan dat ze baat hebben bij een bepaald dieet. Reden voor Brigit de Jong, neuroloog bij MS Centrum Amsterdam, om dit te willen onderzoeken.

Parkinson mogelijk vast te stellen met een wattenstaafje

Bron: Skipr, 19 maart 2021

De ziekte van Parkinson, die onder meer tot trillen, traagheid en stijfheid leidt, kan mogelijk veel eenvoudiger worden vastgesteld, namelijk met behulp van een wattenstaafje. Daarmee wordt dan een talgmonster van de huid genomen. Dat meldt de Vrije Universiteit Amsterdam, die meewerkte aan een onderzoek van de Universiteit van Manchester.

Eiwit geeft inzicht in chronische ontsteking

Bron: New Scientist, 18 maart 2021

Onderzoekers hebben ontdekt welke rol een bepaald eiwit speelt bij het onder controle krijgen van een overmatige ontstekingsreactie. Zo’n doorgeslagen immuunrespons ligt ten grondslag aan ontstekingsziektes als multiple sclerose en aderverkalking.

Problemen handfunctie en lopen gerelateerd aan verstoord hersennetwerk bij MS

Bron: Medicalfacts, 17 maart 2021

Bij multiple sclerose (MS) komen stoornissen in hand- en loopfunctie vaak voor, maar niet altijd tegelijk. Om deze verschillen te verklaren, bestudeerde Myrte Strik patronen van hersenschade en communicatie tussen verschillende hersengebieden, het hersennetwerk.

Ernstig verloop herseninfarcten bij covid-patiënten in ziekenhuis

Bron: Skipr, 16 maart 2021

Herseninfarcten komen weinig voor bij coronapatiënten in het ziekenhuis, maar verlopen wel vaak ernstig. Ruim zeven op de tien (71,1 procent) van deze patiënten raakt ernstig gehandicapt of overlijdt. Dat meldt de Hartstichting op basis van onderzoek onder leiding van wetenschappers van het UMC Utrecht.

Update veel gestelde vragen coronavirus en covid-19 vaccin bij MS

Bron: Amsterdam UMC, 15 maart 2021

Veel mensen met MS (en vooral zij die medicijnen gebruiken die via de afweer werken) vragen zich af of zij meer kans hebben het coronavirus op te lopen en of de door het virus veroorzaakte ziekte (COVID-19) bij hen dan ernstiger verloopt dan bij mensen zonder MS. Ook vragen veel mensen met MS zich af of zij zich moeten laten vaccineren tegen COVID-19.

Hersenstichting financiert onderzoek naar werking veelbesproken Cognitive FX-behandeling na hersenschudding

Bron: Medicalfacts, 9 maart 2021

De Hersenstichting financiert het onderzoek naar de werking van de veelbesproken Cognitive FX-behandeling uit Amerika. Het doel is om te bepalen of de behandeling voor langdurige klachten na een hersenschudding mogelijk werkt.

Nieuwe richtlijn decubitus

Bron: ZonMw, 8 maart 2021

Onlangs is de richtlijn decubitus uit 2011 aangepast. Deze keer geen dik boekwerk, maar informatie die echt specifiek is voor doorligwonden én relevant is voor verpleegkundigen en verzorgenden.

Webinar 'Nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van vermoeidheid bij neuromusculaire aandoeningen en MS'

Woensdagmiddag 21 april

In twee uur praten prof. dr. Vincent de Groot en dr. Nicole Voet je bij over nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van vermoeidheid bij neuromusculaire aandoeningen en MS. Een interactieve live-uitzending met lezingen van experts én paneldiscussies vanuit de NPi-studio in Amersfoort.

Verbeterde precisie bij wervelkolomoperaties door nieuw 3D-navigatiesysteem

Bron: Medicalfacts, 26 februari 2021

Operaties waarbij er implantaten in de wervelkolom worden geplaatst, brengen altijd risico’s met zich mee. Als een schroef verkeerd geplaatst wordt, heeft dit meteen zenuwschade als gevolg. VieCuri Medisch Centrum neemt als eerste ziekenhuis in Nederland een nieuw 3D-navigatiesysteem in gebruik, waarbij het aantal keren dat een schroef verkeerd zit, wordt gereduceerd van acht tot één procent.

NPi opleidingen Neurorevalidatie/CVA

Via bovenstaande link kun je desgewenst je belangstelling kenbaar maken

In verband met alle lopende opleidingen Neurorevalidatie, die deels zijn verschoven, is het op dit moment nog onduidelijk hoe de planningen er exact uit gaan zien voor de komende periode. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de knop 'Belangstelling' en worden vervolgens vrijblijvend op de hoogte gehouden.

Horloge registreert beweging en medicijngebruik Parkinson-patiënten

Bron: Skipr, 23 februari 2021

Bij de behandeling van de ziekte van Parkinson zet de poli neurologie van het Laurentius Ziekenhuis sinds kort een speciaal horloge in. De zogenaamde Parkinson’s Kinetigraph (PKG) is een aan de pols gedragen instrument dat de bewegingen van de patiënt registreert.

Vooralsnog lijken alle coronavaccins veilig voor mensen met MS

Bron: Nieuwsbericht Amsterdam UMC, 22 februari 2021

Medisch specialisten en onderzoekers zijn al maanden bezig met beoordelen van alle informatie over het coronavirus en covid-19 en het effect op mensen met MS. De laatste tijd gaat de aandacht vooral uit naar de veiligheid van de verschillende coronavaccins voor mensen met MS.

Medicijnonderzoek: nieuwe stof ontdekt die Parkinson kan remmen

Bron: Universiteit Utrecht, 18 februari 2021

Een stofje dat bij muizen de ziekte van Parkinson remt, brengt de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel tegen de ziekte dichterbij. Farmaceutisch onderzoekers van de Universiteit Utrecht testten het middel, dat is gemaakt door een farmaceutisch bedrijf. Hun gezamenlijke bevindingen zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift FEBS Journal.

De multidisciplinaire richtlijn Ziekte van Parkinson herzien

Bron: KNGF, 18 februari 2021

De multidisciplinaire richtlijn Ziekte van Parkinson uit 2010 is modulair herzien. Deze herziening heeft plaatsgevonden op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en Vereniging voor revalidatieartsen.

Meer informatie over de NPi-service