NPi-service Ouderen

Referaten

Zo verbeteren ouderen spelenderwijs hun loopvaardigheid

Janhunen M. Physical Therapy 2021, met een vertaalslag van dr. Hans Drenth, geriatrie fysiotherapeut en lector 'Kortdurende Zorg en Interprofessionele Samenwerking bij Kwetsbare Ouderen' aan de Hanzehogeschool Groningen

Ouderen die fysiek actief zijn of regelmatig trainen houden daarmee hun mobiliteit op peil. Dat is van belang om sociaal actief en zelfstandig te blijven. Zijn actieve videospellen, bekend als exergames, daar ook geschikt voor? Dit referaat beschrijft de bevindingen van Finse wetenschappers die specifiek bij ouderen zonder neurologische stoornissen het effect van exergames op loopvaardigheid in kaart brachten.

Hoe leer je ouderen snel en adequaat reageren op valgevaarlijke situaties?

Nørgaard JE. Age and Ageing 2021, met een vertaalslag van dr. Hans Drenth, geriatrie fysiotherapeut en lector 'Kortdurende Zorg en Interprofessionele Samenwerking bij Kwetsbare Ouderen' aan de Hanzehogeschool Groningen

Valpartijen kunnen desastreuse gevolgen hebben voor de gezondheid en het welbevinden van ouderen. Daarom is er de laatste jaren veel aandacht voor valpreventie bij senioren. Gait adaptability training is een relatief nieuwe trainingsvorm, die ouderen leert om snel en adequaat hun gangpatroon aan te passen op onverwachte veranderingen in hun omgeving. Deense wetenschappers waren benieuwd of deze trainingsvorm daadwerkelijk tot minder valpartijen leidt, en zochten in de wetenschappelijke literatuur naar bewijs. Hun bevindingen lees je in dit referaat.

Dansant oefenen maakt rolstoelgebonden verpleeghuisbewoners fitter

Wołoszyn N. BMC Geriatrics 2021, met een vertaalslag van dr. Hans Drenth, geriatrie fysiotherapeut en lector 'Kortdurende Zorg en Interprofessionele Samenwerking bij Kwetsbare Ouderen' aan de Hanzehogeschool Groningen

Fysiek fit blijven is een grote uitdaging voor ouderen, en zeker voor rolstoelgebonden verpleeghuisbewoners. Training is belangrijk, en moet zo aantrekkelijk mogelijk zijn om deelname te stimuleren. Poolse wetenschappers onderzochten of dansant oefenen op muziek bijdraagt aan de fysieke fitheid van rolstoelgebonden verpleeghuisbewoners. Benieuwd of het werkt? Je leest het in dit referaat.

Wil je meer lezen?

Elke zes weken verzamelen wij de meest relevante open-access studies en internationale publicaties uit peer-reviewed journals.
>>> Bekijk de nieuwste literatuurlijst in PDF

Of zoek in het referatenarchief met meer dan 250 samenvattingen van studies bij ouderen.
>>> Blader door 250+ referaten in het archief

Webcasts

Webcast: Geriatriefysiotherapie

Duur: 34:43 min | Spreker: Ward Heij MSc

In deze webcast bespreekt Ward Heij, geriatriefysiotherapeut en revalidatiewetenschapper, welke rol de (geriatrie)fysiotherapeut kan spelen bij het behandelen en begeleiden van kwetsbare ouderen. Inhakend op de actualiteit benoemt hij welke impact COVID-19 heeft op ouderen, en waarom het belangrijk is om ouderen actief mee te laten beslissen over hun revalidatie. Ook beschrijft hij wat resilience inhoudt, een relatief nieuw begrip in de ouderenfysiotherapie, en hoe de therapeut daarop kan inhaken. Hij staat stil bij de mogelijkheden van telerevalidatie om ouderen op afstand te begeleiden en presenteert onderzoeksresultaten hoe de fysiotherapeut op de lange termijn ouderen fysiek actief kan krijgen en houden.

Eerdere webcasts zijn te vinden in het webcast-archief.

Themaberichten

Depressie vergroot waarschijnlijk kans op dementie

Bron: Welingelichte Kringen, 15 oktober 2021

Een nieuwe studie toont opnieuw het verband aan tussen depressie en dementie. Niet alleen depressie op latere leeftijd, maar ook bij wie jonger is, verhoogt waarschijnlijk de kans op de hersenaandoening.

Jaulien Glaudemans: Vooruit plannen in ouderenzorg

Bron: Medicalfacts, 6 oktober 2021

Er zijn steeds meer onderzoeken en behandelingen waardoor mensen langer blijven leven. Helaas kunnen onderzoeken en behandelingen erg belastend zijn en doen ze soms meer kwaad dan goed. Mensen leven langer met chronische aandoeningen en de toename van medische mogelijkheden maken dat er in de toekomst vaker een afweging nodig is tussen welke zorg iemand goed doet of schaadt.

'Dreigbrief' voor zestigplussers die te weinig bewegen: wie geen gehoor geeft, krijgt bezoek

Bron: Algemeen Dagblad, 4 oktober 2021

Zestigplussers in Leusden krijgen binnenkort een sportcoach aan de deur die peilt hoe fit ze zijn. Wie dat niet wil, had een antwoordkaartje in moeten vullen en op de post moeten doen. Inwoners reageren verbijsterd. 'Dat gedreig! Het lijken wel deurwaarders.'

Amsterdamse ouderen profiteren van wetenschap Amsterdam UMC

Bron: Amsterdam UMC, 1 oktober 2021

Amsterdam UMC wil met de Amsterdamse Coalitie Ouderen de zorg voor ouderen in de stad verbeteren. Samen hebben zij daarom een kennisagenda ouderen opgesteld, die wetenschappelijke kennis aan de zorgvraagstukken voor ouderen in de stad koppelt.

Merendeel van de kwetsbare ouderen met mogelijk hoog valrisico ontvangt geen valpreventieve zorg

Bron: Nivel, 30 september 2021

Vallen is een groot probleem bij ouderen. Kwetsbare ouderen die bang zijn om te vallen of het afgelopen jaar zijn gevallen, hebben een zeer grote kans dat zij (weer) vallen. Uit onderzoek van het Nivel en Tranzo (Tilburg Universiteit) blijkt dat huisartsen niet altijd weten of hun kwetsbare oudere patiënten een valgeschiedenis of valangst hebben.

De ene oudere is de andere niet: intensieve begeleiding na ziekenhuisopname niet altijd zinvol

Bron: Mediator, 29 september 2021

Oudere hartpatiënten lopen na een acute ziekenhuisopname een relatief groot risico op nieuwe complicaties. Het lijkt dus logisch hen intensiever te begeleiden na hun ontslag uit het ziekenhuis. Toch is dat niet effectief, ontdekten Amsterdamse onderzoekers. Het blijkt vooral zaak de juiste categorie patiënten in het vizier te krijgen.

Kosten van valincidenten 'verdubbelen naar 2,4 miljard euro'

Bron: NRC Handelsblad, 27 september 2021

Zonder maatregelen zullen binnen tien jaar 50 procent meer ouderen op de spoedeisende hulp van ziekenhuizen belanden na een val en zullen de directe medische kosten daarvoor verdubbelen tot 2,4 miljard euro per jaar. Dat stelt Kenniscentrum Letselpreventie VeiligheidNL in een prognose maandag over vallen, de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij 65-plussers.

Verpleeghuisbewoners willen vaker bewegen en naar buiten

Bron: Skipr, 24 september 2021

Bewoners van verpleeghuizen en hun naasten vinden buitenkomen en wandelen prettig en zelfs essentieel, blijkt uit onderzoek van de Patiëntenfederatie op basis van waarderingen op ZorgkaartNederland. Dit lukt echter vaak niet, omdat er te weinig personeel of vrijwilligers zijn.

Podcast: 'Een diagnose dementie opent ook deuren'

Bron: Erasmus MC, 23 september 2021

Na een diagnose dementie vallen mensen vaak tussen wal en schip. Hoe gaat het nu verder en waar kunnen ze zorg krijgen? Het Alzheimercentrum Erasmus MC wil dat gat dichten.

Valpreventieweek start op 27 september: doe je mee?

Bron: KNGF, 23 september 2021

Valongevallen zijn een ernstig en toenemend probleem bij ouderen. Hier kunnen we samen iets tegen doen! Tijdens de Valpreventieweek 'Babbelen tegen vallen’, van 27 september tot en met 3 oktober, besteedt VeiligheidNL aandacht aan bewustwording en kennisverspreiding over valpreventie.

Dementie is meer dan een ziekte van vergeetachtige oude mensen

Bron: Nu.nl, 22 september 2021

Afgelopen dinsdag was het Wereld Alzheimer Dag. Op die dag werd stilgestaan bij deze ziekte die niet alleen veel impact heeft op de patiënt zelf, maar des te meer op de omgeving. Deze dag is van belang omdat er nog steeds geen geneesmiddel is.

Eerstelijnszorg ouderen met migratieachtergrond

Bron: HAN, 22 september 2021

Hoe kunnen professionals in de wijk Nijmegen Dukenburg beter tegemoet komen aan de behoeften van ouderen met een niet-westerse migratieachtergrond? HAN studenten Verpleegkunde pakten deze vraag van het wijknetwerk op. Ze deden in het voorjaar van 2021 zelf onderzoek in de wijk.

Wie maken de grootste kans om Alzheimer te krijgen?

Bron: Volkskrant, 18 september 2021

Door vergrijzing worden steeds meer mensen getroffen door de ziekte van Alzheimer, de hersen- aandoening die tweederde van alle gevallen van dementie veroorzaakt. 21 september wordt daar nog eens extra bij stilgestaan, op Wereld Alzheimerdag.

Is artrose binnenkort te genezen?

Bron: Dokter Media, 15 september 2021

De ontdekking van een aantal genen die het risico op artrose lijken te vergroten, heeft geleid tot voorbarig hoopgevend nieuws voor patiënten. Een stap in de goede richting voor onderzoekers is namelijk geen garantie voor een nieuwe behandeling of kans op genezing.

Sarcopenie; voeding en training in de geriatrie

Maandag 29 november 2021

Goede voeding en training zijn belangrijke componenten om het verlies aan spiermassa en spierkracht tegen te gaan. Eiwit-inname en krachttraining zijn hierbij de belangrijkste pijlers. Onderzoek heeft aangetoond dat langdurige krachtraining een effectieve methode is om spierkracht en spiermassa van ouderen te verbeteren mits er voldoende eiwit-inname is in de voeding. Dr. ir. Michael Tieland, expert op het gebied van sarcopenie, bespreekt welke rol een fysiotherapeut kan spelen bij de diagnose, behandeling en of (geïndiceerde) preventie van sarcopenie?

Nieuwe genetische marker voor frontotemporale dementie

Bron: LASA Amsterdam UMC, 13 september 2021

Onderzoekers van Alzheimercentrum Amsterdam hebben van miljoenen genetische varianten onderzocht of ze vaker voorkomen bij patiënten met frontotemporale dementie (FTD) in vergelijking tot gezonde personen. Zij vonden een nieuwe genetische marker om het risico voor FTD te bepalen.

Is de oudere patiënt met heupfractuur beter af door multidisciplinaire behandeling?

Bron: NTvG*, 9 september 2021

Oudere patiënten met een heupfractuur zijn mogelijk gebaat bij multidisciplinaire, geriatrische én orthopedische zorg. Recent Nederlands onderzoek liet gunstige resultaten van deze multidisciplinaire aanpak zien. Is dit de toekomst?
*Voor deze bron moet worden betaald.

Nieuwe hoogleraar wil perspectief ouderen laten meetellen in zorg en samenleving

Bron: LUMC, 9 september 2021

Er valt nog veel te verbeteren wat betreft de bijdrage aan en deelname van ouderen in de zorg en de samenleving, aldus directeur van Leyden Academy on Vitality and Ageing Tineke Abma. Dit kan volgens haar door ruimte te maken voor de stem en het perspectief van ouderen. Abma is sinds 1 juli benoemd tot Leidse hoogleraar Ouderenparticipatie.

Elke 4 minuten belandt een 65-plusser op de spoedeisende hulp

Bron: Vrije Univerisiteit Amsterdam, 9 september 2021

In 2019 bezochten maar liefst 109 duizend ouderen een spoedeisende hulp vanwege letsel veroorzaakt door een val. "Gelukkig kun je de kans op een val verkleinen", aldus onderzoeker Maaike van Gameren van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). "Meer bewegen en oefenen kan het evenwicht en de spierkracht van 65-plussers verbeteren."

Masterclass ‘Fysieke activiteit voor de 'Older Low Physical Performer' (OLoPP): Etiologie, klinimetrie, modaliteiten en oefentherapie’

Donderdagmiddag en -avond 16 december en vrijdag 17 december

In deze masterclass worden eerst de diverse veranderingen opgefrist die ten grondslag liggen aan de status van de “Older Low Physical Performer”, oftewel de ‘frail’ oudere, rekening houdend met comorbiditeiten. Daarna worden de klinimetrische opties bij deze specifieke doelgroep besproken die de mogelijkheid bieden om deze oudere enigermate te kunnen categoriseren als basis voor en monitoring van de oefentherapeutische aanpak met de vereiste accenten. Tot slot wordt een generiek oefentherapiemodel geïntroduceerd dat praktisch goed bruikbaar is in de dagelijkse praktijk van fysio- en oefentherapeuten.

'Dementie-onderzoekers staren zich blind op jonge, witte patiënt'

Bron: Erasmus MC, 7 september 2021

Wetenschappelijk onderzoek naar dementie beperkt zich te veel tot een selecte groep van doorgaans witte en relatief jonge patiënten. Dit terwijl dementie zich veel vaker openbaart bij mensen die ver in de 80 zijn en hun wortels hebben in alle windstreken van de wereld.

Nivel onderzoekt hoe mondzorg voor kwetsbare thuiswonende ouderen een structurele plek kan krijgen in zorgprogramma's

Bron: Nivel, 6 september 2021

Mondgezondheid hangt bij ieder individu samen met de algemene gezondheid en het algemene welbevinden. Bij kwetsbare thuiswonende ouderen is er een verhoogd risico op mondproblemen en andere aandoeningen en bovendien op sociaal isolement. Daarom is goede mondzorg bij deze groep extra belangrijk.

Gezond eten verkleint kans op dementie: 'Kies voor groente, fruit en volkoren'

Bron: RTL Nieuws, 4 september 2021

Door gezond te eten kun je de kans op dementie verkleinen. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Universiteit Maastricht. Het onderzoek laat zien dat dementie al jaren van tevoren opgespoord kan worden op hersenscans van mensen met een ongezonde leefstijl – denk aan zware rokers, drinkers en mensen die alleen maar vet voedsel eten.

Verdiepingscursus 'Vallen Verleden Tijd'

Zaterdag 18 december

Voor oud deelnemers die de NPi cursus ‘Valpreventie en valtraining; programma Vallen Verleden Tijd’ hebben gevolgd. Op deze cursusdag krijgt u de laatste stand van zaken mbt het ‘vallen’ en aan de hand van casuïstiek worden de diverse valtechnieken weer op maat geoefend.

Neurologische schade die tot dementie kan leiden vaak al vroeg zichtbaar

Bron: Skipr, 26 augustus 2021

Wie door een ongezonde leefstijl de kans loopt om later dement te worden, heeft vaak op jongere leeftijd al zichtbare schade aan de hersenen. Ook cognitieve problemen, zoals vergeetachtigheid en de juiste woorden niet kunnen vinden, zijn al in een vroeg stadium merkbaar.

Meer informatie over de NPi-service