NPi-service Ouderen

Nieuwe referaten en meer

Relevant, makkelijk te lezen en direct toepasbaar!

Ouderen met een onderliggende aandoening, ga wandelen!

Hebben alle ouderen baat bij bewegen in de buitenlucht? Of verschilt dat voor gezonde ouderen en ouderen met een aandoening? Britse wetenschappers sloegen de literatuur erop na en combineerden 29 studies met gegevens van ruim 7.000 ouderen.
- Age and Ageing 2022, Geohagen et al.
- Nick Muhren MSc, dr. Hans Drenth
-> Lees in PDF

De behoeften van ouderen in de revalidatie na een heupfractuur

Van valangst na een heupfractuur naar weer zelfredzaam worden: de mentale gevolgen en invloed op kwaliteit van leven bij ouderen zijn na een heupfractuur vaak groot. Toch richt het meeste onderzoek zich vooral op fysiek herstel na een heupfractuur. In deze kwalitatieve studie zijn de ouderen aan het woord om hun ervaringen te delen en hun behoeften te benoemen.
- BMC Geriatrics 2022, Karlsson et al.
- Anne Verhagen MSc, dr. Hans Drenth
-> Lees in PDF

Podcast: 'Zittend oefenen'

Ook niet-mobiele ouderen zouden moeten oefenen en bewegen om hun conditie te behouden en gezondheidsklachten te voorkomen. Maar hoe doe je dat als je niet of nauwelijks kunt staan of lopen? Is zittend oefenen een goed alternatief?
-> Log in en luister

E-learning 'Fysiek én mentaal fitte ouderen door een uitdagende revalidatie-omgeving'

In deze e-learning staat het optimaliseren van geriatrische revalidatie centraal. Wat is het 'laaghangende fruit' in de revalidatie van ouderen? En hoe zorg je ervoor dat oudere patiënten het maximale uit hun training halen?
- 2 accreditatiepunten
- 25 euro of gratis* voor KNGF-leden en Keurmerktherapeuten
-> Bestel direct

Uit het archief

-> 5000 stappen per dag beschermt ouderen tegen valpartijen
-> Verpleeghuisbewoners hebben baat bij proprioceptieve training
-> Ouderen met milde cognitieve stoornissen scoren slechter op looptest met dubbeltaak
-> Of zoek in het archief met 250+ referaten

Literatuurlijst 2022-6

Relevante studies, baanbrekende onderzoeken en nieuwe inzichten.

-> Bekijk in PDF

Open access

The frail depressed patient: a narrative review on treatment challenges
-> Lees deze open access studie uit Clinical Interventions in Aging

Actualiteiten en cursusnieuws

Werk jij veel met ouderen? Mis deze berichten dan niet!

Het effect van sport en bewegen op ouderen met dementie

Bron: Alles over sport, 21 september 2022

Het aantal mensen met dementie in Nederland zal de komende decennia naar verwachting sterk groeien en mogelijk zelfs verdubbelen. Bewegen heeft positieve effecten bij dementie, zo blijkt uit onderzoek. Hoe dat precies werkt en in welke mate is nog deels onbekend. In dit artikel zetten we enkele gegevens met betrekking tot bewegen en dementie op een rij.

Verenso: VWS heeft weinig aandacht voor kwetsbare ouderen

Bron: Skipr, 21 september 2022

Verenso, de beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde, is teleurgesteld dat er in de plannen die het kabinet op Prinsjesdag bekend heeft gemaakt, zeer beperkte aandacht is voor kwetsbare ouderen en de rol die de specialist ouderengeneeskunde kan vervullen.

Hormoontherapie verkleint kans op ziekte van Alzheimer bij vrouwen in menopauze

Bron: Nieuwsblad, 15 september 2022

Hormoontherapie kan de kans op de ziekte van Alzheimer verkleinen bij vrouwen die in menopauze gaan. Dat blijkt uit een studie van het UZ Gent en de Franse Universiteit van Sorbonne.

NIEUW: Implementatie Palliatieve zorg voor fysiotherapeuten

Zaterdag 26 november 2022

Na deze cursusdag is de deelnemer in staat om fysiotherapeutisch denken en handelen bij patiënten in de palliatieve levensfase te kunnen implementeren in de werksetting. Palliatieve zorg is per definitie interprofessionele zorg en vraagt behalve kennis over het eigen vakgebied vaardigheden op het terrein van advanced care planning, shared decision making en andere vormen van pro-actieve zorg.

Drie miljoen voor hulp voor mensen met dementie

Bron: Rijksuniversiteit Groningen, 7 september 2022

Mensen met dementie kunnen niet zonder hulp en ondersteuning. Toch vinden weinig producten en diensten hun weg naar de personen met dementie en hun naasten. Om dit te verbeteren heeft Alzheimer Nederland drie miljoen euro beschikbaar gesteld aan een landelijk samenwerkingsverband, waaraan ook het Universitair Netwerk Ouderenzorg UMCG (UNO-UMCG) deelneemt.

Grotere kans op heupfractuur voor vrouwelijke vegetariërs

Bron: Gezondheidsnet, 31 augustus 2022

Vrouwen die vegetarisch eten, hebben 33 procent meer kans op een heupfractuur in vergelijking met vrouwen die regelmatig vlees eten. De onderzoekers speculeren dat vegetariërs mogelijk niet voldoende voedingsstoffen binnenkrijgen voor een goede gezondheid van botten en spieren.

Masterclass ‘Fysieke activiteit voor de 'Older Low Physical Performer' (OLoPP): Etiologie, klinimetrie, modaliteiten en oefentherapie’

Woensdag 30 november en donderdag 1 december 2022

In deze masterclass worden eerst de diverse veranderingen opgefrist die ten grondslag liggen aan de status van de “Older Low Physical Performer”, oftewel de ‘frail’ oudere, rekening houdend met comorbiditeiten. Daarna worden de klinimetrische opties bij deze specifieke doelgroep besproken die de mogelijkheid bieden om deze oudere enigermate te kunnen categoriseren als basis voor en monitoring van de oefentherapeutische aanpak met de vereiste accenten. Tot slot wordt een generiek oefentherapiemodel geïntroduceerd dat praktisch goed bruikbaar is in de dagelijkse praktijk van fysio- en oefentherapeuten.

Inzetten op zorgrobot wordt steeds realistischer

Bron: Medicalfacts, 24 augustus 2022

Bij het startsein voor het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) vorige maand, schreef VWS-minister Conny Helder aan de Tweede Kamer dat beeldbellen en robots de norm worden in de ouderenzorg van de toekomst. Dat is nodig om de zorg minder duur en arbeidsintensief te maken. Maar is het realistisch?

Geheugen ouderen verbetert door elektrische stimulatie brein

Bron: Medisch Contact, 24 augustus 2022

Het herhaaldelijk gedurende meerdere dagen met een zwakke elektrische stroom stimuleren van bepaalde hersengebieden kan de geheugenfunctie van 65-plussers aanzienlijk verbeteren. Dat laten Shrey Grover e.a. zien met een gerandomiseerde, dubbelblind uitgevoerd onderzoek gepubliceerd in Nature Neuroscience.

Basiscursus Psychogeriatrie

Vrijdag 2 december, zaterdag 3 december en zaterdag 17 december 2022

Na de cursus heeft de deelnemer een goed beeld van de mogelijke problemen die patiënten met dementie kunnen hebben zowel extra– als intramuraal, mede afhankelijk van de aard van de neurologische aandoening waaraan zij lijden. Kan hij het gepresenteerde vier-fasen model hanteren in diagnostiek en therapie en is hij bekend met de extra sociale vaardigheden die de rol van een therapeut met psycho-geriatrische patiënten met zich meebrengt.

Ultrabewerkt voedsel verhoogt risico op dementie

Bron: Nieuws voor diëtisten, 22 augustus 2022

Mensen die grote hoeveelheden ultrabewerkt voedsel eten, lopen meer risico om op latere leeftijd dementie te ontwikkelen. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 70.000 Britten, gepubliceerd in Neurology. Het goede nieuws is dat aanpassingen naar gezondere voeding ook kunnen leiden tot een verlaging van het risico.

Bloed-hersenbarrière verstoord bij erfelijke frontotemporale dementie

Bron: Medicalfacts, 22 augustus 2022

Bij patiënten met een erfelijke vorm van frontotemporale dementie is de bloed-hersenbarrière verstoord. Dat blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen en het Erasmus MC.

Europese primeur voor betere ouderenzorg, pilot Limburgse gemeenten

Bron: Medicalfacts, 22 augustus 2022

Een Europese primeur op het gebied van crowdfunding: voor het eerst kunnen particulieren investeren in een impact bond om een maatschappelijk probleem op te lossen. Via Oneplanetcrowd kan geïnvesteerd worden in preventie om kosten en leed onder ouderen te besparen via de Health Impact bond ‘Stevig Staan’.

Osteoporose: preventie, behandeling en begeleiding

Woensdag 21 en donderdag 22 december 2022

Na de cursus kan de deelnemer op basis van de in de cursus aangeboden kennis over het ziektebeeld en de gevolgen voor de cliënt, de medische mogelijkheden qua onderzoek en behandeling en de evidentie voor paramedische hulpverlening, gerichte keuzes maken bij de behandeling en begeleiding van mensen met osteoporose.

Alzheimer Nederland: versterking eerste lijn cruciaal voor langer thuis wonen

Bron: Skipr, 17 augustus 2022

Het ministerie van VWS wil flink bezuinigen op huisartsenzorg en wijkverpleegkunde. Dat blijkt uit het concept-Integraal Zorgakkoord (IZA). Alzheimer Nederland vindt de plannen zorgelijk. “Met de plannen om mensen met dementie zo lang mogelijk in een eigen woning te laten wonen, is de eerstelijnszorg hoogstnoodzakelijk.”

23 FTE bespaard én minder eenzaamheid met E-Health Thuis

Bron: FMT Gezondheidszorg, 17 augustus 2022

Zorgorganisatie Carinova startte drie jaar geleden met het opschalen van beeldzorg, met behulp van subsidie uit de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). En dat was een groot succes: inmiddels is de inzet van e-health geen innovatie meer, maar gewoon een manier van werken, vertellen Wencke Eijkelkamp (manager innovatie en transformatie van zorg bij Carinova) en Paul Haarman (projectleider zorginnovatie) aan ZonMW.

‘Juist in beginfase hebben mensen met dementie begeleiding nodig’

Bron: Medicalfacts, 14 augustus 2022

Al in een vroeg stadium van dementie kan ‘probleemgedag’ voorkomen, ziet neuropsycholoog Willem Eikelboom (Alzheimercentrum Erasmus MC). Dit onderzoek is heel belangrijk, omdat juist in het beginstadium van dementie het gedrag veel verandert. En dat heeft gevolgen voor henzelf, hun naasten en mantelzorgers.

E-learnings, podcasts en meer