NPi-service Ouderen

Referaten

Bouwen aan zelfvertrouwen helpt ouderen revalideren

Belloni G. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 2021, met een vertaalslag van dr. Hans Drenth, geriatrie fysiotherapeut en lector ‘Kortdurende Zorg en Interprofessionele Samenwerking bij Kwetsbare Ouderen' aan de Hanzehogeschool Groningen

Het succes van een geriatrische revalidatie hangt af van verschillende factoren: zo is bekend dat de cognitieve status, voedingstoestand en het functioneringsniveau van ouderen voorafgaand aan de revalidatie een rol spelen. Zwitserse wetenschappers vroegen zich af of het zelfvertrouwen om niet te vallen tijdens activiteiten ook meespeelt. Dus volgden zij 180 intramuraal revaliderende ouderen om dat te onderzoeken. Benieuwd naar de uitkomsten? Die lees je in dit referaat uit de NPi-service Ouderen.

Paratonie bij dementie verdient meer aandacht

Drenth H. Journal of Alzheimers Disease 2020, met een vertaalslag van dr. Hans Drenth, geriatrie fysiotherapeut en lector ‘Kortdurende Zorg en Interprofessionele Samenwerking bij Kwetsbare Ouderen' aan de Hanzehogeschool Groningen

Dementie wordt vooral beschouwd als een ziekte waarbij cognitieve problemen optreden. Maar wist je dat dementie ook gepaard gaat met motorische stoornissen? Paratonie treft vrijwel alle ouderen met dementie en heeft grote gevolgen voor hun gezondheid en levenskwaliteit. Toch is het fenomeen bij veel zorgverleners en wetenschappers nog onbekend. Een internationale onderzoeksgroep beschrijft de huidige wetenschappelijke kennis omtrent paratonie: wat is het, hoe herken je het en wat doe je eraan. Wil je dat ook weten? Je leest het in dit referaat.

Welke factoren beïnvloeden het looptempo van zelfstandig wonende ouderen?

Figgins E. Ageing Research Reviews 2021, met een vertaalslag van dr. Hans Drenth, geriatrie fysiotherapeut en lector 'Kortdurende Zorg en Interprofessionele Samenwerking bij Kwetsbare Ouderen' aan de Hanzehogeschool Groningen

Ouderen die langzaam lopen hebben vaak ook een hogere kans op valpartijen, botbreuken, verlies van zelfstandigheid en zelfs overlijden. Maar de loopsnelheid zelf hangt ook weer af van verschillende factoren. Als je weet welke factoren bijdragen aan een trage of afnemende loopsnelheid kun je gericht actie ondernemen om de loopsnelheid te verbeteren, en daarmee het risico op ongewenste gevolgen beperken. Daarom inventariseerden Canadese wetenschappers welke beïnvloedbare factoren een rol spelen bij loopsnelheid. Benieuwd welke dat zijn? Je leest het in dit NPi-service referaat.

Literatuurlijst 2021-2

Hier vindt u de meest recente literatuurlijst met daarin open-access studies en internationale publicaties binnen het thema Ouderen.

Eerdere referaten en literatuurlijsten zijn te vinden in het referaten-archief.

Webcasts

NIEUW - Webcast: Geriatriefysiotherapie

Duur: 34:43 min | Spreker: Ward Heij MSc

In deze webcast bespreekt Ward Heij, geriatriefysiotherapeut en revalidatiewetenschapper, welke rol de (geriatrie)fysiotherapeut kan spelen bij het behandelen en begeleiden van kwetsbare ouderen. Inhakend op de actualiteit benoemt hij welke impact COVID-19 heeft op ouderen, en waarom het belangrijk is om ouderen actief mee te laten beslissen over hun revalidatie. Ook beschrijft hij wat resilience inhoudt, een relatief nieuw begrip in de ouderenfysiotherapie, en hoe de therapeut daarop kan inhaken. Hij staat stil bij de mogelijkheden van telerevalidatie om ouderen op afstand te begeleiden en presenteert onderzoeksresultaten hoe de fysiotherapeut op de lange termijn ouderen fysiek actief kan krijgen en houden.

Eerdere webcasts zijn te vinden in het webcast-archief.

Themaberichten

Ons lichaam veroudert in drie fasen, als eerste rond je 34ste

Bron: Welingelichte kringen, 6 april 2021

Er is één ding dat zeker is: we worden allemaal ouder. Maar waar lang werd gedacht dat dit een continu proces is, blijkt uit onderzoek dat het in drie fases gebeurt: rond je 34ste, je 60ste en 78ste levensjaar.

Samen alzheimer stoppen vóór het start

Bron: ZonMW, 6 april 2021

Deze week is het startschot gegeven voor het landelijk project ABOARD (A personalized medicine approach for Alzheimer’s disease), een samenwerking van meer dan dertig partners om de ziekte van Alzheimer te stoppen. ABOARD is daarmee het eerste onderzoeksproject dat van start gaat als onderdeel van de Nationale Dementiestrategie 2021-2030 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De waarde van wandelen

Bron: Alles over sport, 6 april 2021

Wist je dat de helft van alle verplaatsingen te voet, recreatief of sportief van aard is? En dat dit samen tweederde van de totale afstand is die te voet wordt afgelegd? (Haas & Hamersma 2019). De nationale wandelmonitor laat bovendien zien dat ongeveer 11 miljoen Nederlanders weleens wandelen voor hun plezier: dat leverde in 2018 maar liefst 423,5 miljoen wandelingen op!

Webinar 'Mag alles wat kan? Dilemma's op het grensvlak van de fysiotherapeutische behandeling in de geriatrie?'

Vrijdagavond 21 mei 2021

In dit webinar bespreekt Hans van Dam de dilemma’s in behandeling van de geriatrische patiënt en de dementerende in het bijzonder in de laatste fase van het leven.

Steeds meer verpleeghuismedewerkers kampen met burn-out klachten

Bron: Nieuwsbericht RUG, 12 maart 2021

Eén op de drie verpleeghuismedewerkers die voor bewoners met Covid-19 zorgen, heeft last van burn-out klachten. Dit aantal is gedurende de coronapandemie flink toegenomen. Ook neemt het ziekteverzuim onder verpleeghuismedewerkers neemt toe.

COVID-positieve patiënten moeten operatie uitstellen om overlijdensrisico te verkleinen

Bron: Nieuwsbericht UMCG, 10 maart 2021

Een zeer omvangrijke internationale studie wijst uit dat operaties van patiënten die positief hebben getest op Covid-19, indien mogelijk zeven weken moeten worden uitgesteld. Het blijkt dat zij een meer dan tweeënhalf keer zo groot risico hebben om te overlijden na hun operaties, als deze plaatsvindt in de eerste zes weken nadat zij positief getest hebben.

ONLINE: Masterclass 'Paratonie en andere motorische stoornissen bij dementie'

Woensdag 21 april

Gepromoveerde deskundigen op dit gebied delen hun expertise op het gebied van motorische stoornissen met handvatten voor de praktijk. Na deze masterclass is de deelnemer in staat de verschillen in motorische stoornissen te herkennen en hier de passende meetinstrumenten op in te zetten. Daarnaast heeft de deelnemer handvatten voor de praktische consequenties gekregen.

Zestigplusser hoeft niet meer eiwitten te eten

Bron: Skipr, 2 maart 2021

Zestigplussers hoeven niet meer eiwitten tot zich te nemen dan de ruim 0,8 gram per kilo lichaamsgewicht die voor alle gezonde volwassenen wordt geadviseerd. Dat meldt de Gezondheidsraad aan het ministerie van VWS. Er was onder wetenschappers discussie ontstaan over de norm voor senioren. Sommige landen hanteren voor mensen vanaf zestig jaar ook een grotere hoeveelheid.

Masterclass ‘Fysieke activiteit voor de 'Older Low Physical Performer' (OLoPP): Etiologie, klinimetrie, modaliteiten en oefentherapie’

Donderdag 20 mei en vrijdag 21 mei

In deze masterclass worden eerst de diverse veranderingen opgefrist die ten grondslag liggen aan de status van de “Older Low Physical Performer”, oftewel de ‘frail’ oudere, rekening houdend met comorbiditeiten. Daarna worden de klinimetrische opties bij deze specifieke doelgroep besproken die de mogelijkheid bieden om deze oudere enigermate te kunnen categoriseren als basis voor en monitoring van de oefentherapeutische aanpak met de vereiste accenten. Tot slot wordt een generiek oefentherapiemodel geïntroduceerd dat praktisch goed bruikbaar is in de dagelijkse praktijk van fysio- en oefentherapeuten.

‘Helft ouderen is tijdens de coronapandemie minder gaan sporten en bewegen’

Bron: Medicalfacts, 26 februari 2021

De helft van de ouderen is tijdens de coronapandemie minder gaan sporten en bewegen, vooral de mensen die toch al beperkingen hebben of alleen wonen. Dat terwijl bewegen juist aantoonbaar zorgt voor een betere lichamelijke en mentale gezondheid, en mensen in staat stelt langer zelfredzaam te blijven.

Sarcopenie; voeding en training in de geriatrie

Maandag 27 september

Op deze dag krijgt u de state of the art inzichten m.b.t. het effect van voeding, m.n. eiwitten, en training in de begeleiding van de meest kwetsbaren in de samenleving. Onderzoek heeft aangetoond dat langdurige krachtraining een effectieve methode is om spierkracht en spiermassa van ouderen te verbeteren mits er voldoende eiwit-inname is in de voeding.

‘Ook senioren hebben meer last van somberheid’

Bron: Skipr, 23 februari 2021

Bijna de helft van de senioren heeft last van somberheid sinds het begin van de coronacrisis, blijkt uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB. “Niet alleen bij jongeren, ook bij ouderen is de mentale gezondheid in het geding”, laat de organisatie weten in reactie op de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

‘Kwaliteit van leven in verpleeghuis wordt beter maar aandacht blijft nodig’

Bron: Medicalfacts 23 februari 2021

Uit het recent verschenen SCP-rapport Het leven in een verpleeghuis blijkt dat er belangrijke stappen zijn gezet in de professionalisering van de sector en het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Tegelijk zien we vanuit het kwaliteitsprogramma Waardigheid en trots op locatie dat veel zorglocaties nog een flinke opgave hebben om op alle punten te voldoen aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Multidisciplinaire aanpak voor vergeetachtige migrantenouderen

Bron: Hogeschool Rotterdam, 15 februari 2021

Signalen van vergeetachtigheid en dementie worden bij migrantenouderen vaak pas laat door hun omgeving onderkend als een probleem. Onwetendheid, schaamte en taboe spelen een grote rol. Movisie ging in gesprek met Suzana Zornic (lid kernteam ‘migrantenouderen en dementie’ in Delfshaven) over het project 'Oudere migranten met vergeetachtigheid of dementie'.

Meer informatie over de NPi-service