NPi-service Ouderen

Referaten

Jaaroverzicht 2020: alle referaten uit het thema Ouderen op een rijtje

Een uitgave van de NPi-service gemist? In dit jaaroverzicht zetten we de 24 referaten uit het thema Ouderen nog een keer op een rijtje.

Chronische pijn verhoogt risico op valpartijen met letsel bij ouderen

Cai Y. Journals of Gerontology Series A, Biological Sciences and Medical Sciences 2020, met een vertaalslag van dr. Hans Drenth, geriatrie fysiotherapeut en lector 'Kortdurende Zorg en Interprofessionele Samenwerking bij Kwetsbare Ouderen' aan de Hanzehogeschool Groningen

Ouderen lopen een hoog risico om te vallen. Spierzwakte, slechte balans, verminderd gezichtsvermogen of minder gevoel kunnen dat risico versterken. Maar speelt chronische pijn ook een rol? En is de kans op een 'gewone' valpartij anders dan de kans op een ernstige valpartij met letsel? Amerikaanse onderzoekers lieten 765 ouderen gedurende vier jaar maandelijks hun pijnscores en valpartijen vastleggen om daar achter te komen.

Training verhoogt levenslust van ouderen met chronische pijn

Otones P. BMC Geriatrics 2020, met een vertaalslag van dr. Hans Drenth, geriatrie fysiotherapeut en lector 'Kortdurende Zorg en Interprofessionele Samenwerking bij Kwetsbare Ouderen' aan de Hanzehogeschool Groningen

Ouderen met chronische pijn kunnen door training hun pijn verminderen en kwetsbaarheid voorkomen. Maar heeft training ook een gunstig effect op hun kwaliteit van leven? Voelen ze zich beter als ze trainen? Spaanse wetenschappers zochten naar een antwoord. 

Wat te doen bij een valpartij?

Swancutt DR. BMC Geriatrics 2020, met een vertaalslag van dr. Hans Drenth, geriatrie fysiotherapeut en lector 'Kortdurende Zorg en Interprofessionele Samenwerking bij Kwetsbare Ouderen' aan de Hanzehogeschool Groningen

Ouderen die vallen zijn vaak niet in staat om zelf weer overeind te komen. Soms krijgen ze hulp van een partner of omstander, maar ook wordt vaak een ambulance opgeroepen. Hoewel er erkende technieken zijn om ouderen te leren zelf op te staan worden die zelden onderwezen. Hoe denken ouderen zelf, hun partners, therapeuten en ambulancepersoneel over die problemen? Wat zijn hun ervaringen? Engelse wetenschappers interviewden een aantal betrokkenen om daar zicht op te krijgen en doen aanbevelingen om hen te leren beter met die incidenten om te gaan.

Literatuurlijst 2020-8

Hier vindt u de meest recente literatuurlijst met daarin open-access studies en internationale publicaties binnen het thema Ouderen.

Eerdere referaten en literatuurlijsten zijn te vinden in het referaten-archief.

Webcasts

Webcast: Goede oogzorg in de geriatrie

Duur: 25:59 min | Spreker: Greetje Koevoets MEd

Greetje Koevoets, ambulant begeleider bij stichting Bartiméus, spreekt over het belang van goede oogzorg bij ouderen. Slechtziendheid komt veel voor maar wordt vaak niet (h)erkend. Daarom beschrijft zij welk effect normale veroudering heeft op het gezichtsvermogen en welke klachten kunnen duiden op problemen in de visuele informatieverwerking. Zij illustreert dit met een aantal aansprekende voorbeelden en geeft tips om met visueel beperkte mensen om te gaan.

Eerdere webcasts zijn te vinden in het webcast-archief.

Themaberichten

Bestendige ouderenzorg kan niet zonder preventie, anticiperen en samenwerking

Bron: Medicalfacts, 23 december 2020

Zorgverzekeraars Nederland luidt terecht de noodklok omdat zij hun verzekerden niet de nodige zorg kunnen verstrekken. Door de vergrijzing dreigen de bestaande tekorten in het bieden van verpleeghuiszorg intramuraal als ook in de thuissituatie verder uit de hand te lopen. Daarnaast groeien de uitgaven ongebreideld en nemen de personeelstekorten alleen maar toe.

Succesvolle Vitality Club in elke wijk op te zetten

Bron: LUMC, 21 december 2020

In de Vitality Club sporten oudere buurtgenoten samen in de buitenlucht, en coachen elkaar. Dit blijkt te werken: de deelnemers blijven terugkomen en voelen zich fysiek en mentaal gezonder. Maar kun je dit soort clubs in elke wijk helpen opzetten, en weer loslaten zo gauw de groep op eigen benen staat? Uit onderzoek van het LUMC en Leyden Academy on Vitality and Ageing blijkt dat dit mogelijk is.

Ouderen vooral kwetsbaar op sociaal vlak tijdens coronapandemie

Bron: Hanzehogeschool Groningen, 18 december 2020

Uit onderzoek onder 10.000 65-plussers in Noord-Nederland tijdens de eerste golf van de coronapandemie blijkt dat bijna de helft van de ouderen zich tijdens de coronapandemie afgesloten voelt van anderen. Het onderzoek maakt deel uit van het FAITH research, een langlopend SIA SPRONG onderzoeksprogramma – waarin de Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden hogeschool samenwerken met bijna 40 zorgorganisaties, patiëntbelangenorganisaties en bedrijven uit Noord-Nederland.

Sarcopenie; voeding en training in de geriatrie.

Woensdag 20 januari 2021 (Online)

Op deze dag krijgt u de state of the art inzichten m.b.t. het effect van voeding, m.n. eiwitten, en training in de begeleiding van de meest kwetsbaren in de samenleving. Onderzoek heeft aangetoond dat langdurige krachtraining een effectieve methode is om spierkracht en spiermassa van ouderen te verbeteren mits er voldoende eiwit-inname is in de voeding.

Apathie vroege voorspeller van dementie

Bron: Radboud UMC, 15 december 2020

Apathie voorspelt sommige vormen van dementie al jaren voordat de eerste symptomen ontstaan. Dat schrijven Rogier Kievit van het Radboudumc en collega’s van de University of Cambridge in Alzheimer’s & Dementia. Met die kennis kan een potentiële behandeling al aanzienlijk vroeger worden gestart.

Zitanalyse en (rol)stoelaanpassingen

Woensdag 27 januari en donderdag 28 januari 2021

Na het vertrek van Bengt Engstrom als docent van deze cursus zijn we erg blij dat deze cursus een doorstart heeft gekregen met de internationale expert Bart van der Heyden uit België. Biomechanica, kyfose- en scoliosemanagement, functioneel zitten en Evidence Based Clinical Decision Making (EBCDM) staan in de scholing centraal. Het middagprogramma op dag 2 staat in het teken van live casuïstiek in revalidatiecentrum Klimmendaal.

Website geeft handvatten voor vitaal ouder worden

Bron: Zorgverzekeraars Nederland, 2 december 2020

Ouderen hebben veel maatschappelijk potentieel: zij hebben immers veel kennis, kunde en ervaring. Ervaring die het delen waard is. In de campagne de waarde van ouder worden van het ministerie van VWS delen bekende Nederlanders, zoals Gijs Wanders, Gerda Havertong en Willeke Alberti hun ervaring met ouder worden. Als lid van het Pact voor de ouderenzorg ondersteunt Zorgverzekeraars Nederland de campagne.

LUMC start onderzoek naar revalidatie van ouderen met COVID-19

Bron: LUMC, 1 december 2020

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gaat samen met Europese partners onderzoek doen naar het herstel van oudere COVID-19-patiënten. Daarnaast wordt het huidige Europese revalidatie-aanbod onderzocht met als belangrijkste vraag: wat werkt er en wat werkt er niet? Deze kennis zal leiden tot betere zorg voor ex-COVID-19-patiënten.

Functiestoornissen van de bekkenbodem in de geriatrie

Vrijdag 9 april, vrijdag 23 april en vrijdag 28 mei 2021en 27 november

In deze 3-daagse cursus wordt inzicht gegeven in deze sociaal zeer invaliderende problematiek bij ouderen. Naast het bespreken van de oorzaken en behandelmogelijkheden leert de geriatriefysiotherapeut ook de mogelijkheden van de bekkenfysiotherapeut kennen.

‘Kwetsbare ouderen krijgen soms geen goede zorg thuis’

Bron: Skipr, 30 november 2020

Huisartsen, hun praktijkondersteuners en de wijkverpleging moeten intensief samenwerken om goede zorg te bieden aan kwetsbare thuiswonende ouderen in hun werkgebied, vindt de IGJ.

Masterclass ‘Fysieke activiteit voor de 'Older Low Physical Performer' (OLoPP): Etiologie, klinimetrie, modaliteiten en oefentherapie’

Donderdag 20 mei en vrijdag 21 mei 2021

In deze masterclass worden eerst de diverse veranderingen opgefrist die ten grondslag liggen aan de status van de “Older Low Physical Performer”, oftewel de ‘frail’ oudere, rekening houdend met comorbiditeiten. Daarna worden de klinimetrische opties bij deze specifieke doelgroep besproken die de mogelijkheid bieden om deze oudere enigermate te kunnen categoriseren als basis voor en monitoring van de oefentherapeutische aanpak met de vereiste accenten. Tot slot wordt een generiek oefentherapiemodel geïntroduceerd dat praktisch goed bruikbaar is in de dagelijkse praktijk van fysio- en oefentherapeuten.

Een goed gesprek over de laatste levensfase loont

Bron: Medicalfacts, 23 november 2020

Gesprekken over wat bewoners in verzorgings- en verpleeghuizen nog willen of nodig hebben in hun laatste levensfase dragen bij aan kortere ziekenhuisopnames, zo blijkt uit een analyse van deze opnames. Ook leiden deze gesprekken tot een hogere kwaliteit van leven in de laatste levensfase, geven direct betrokken verpleegkundigen aan. Anne Wichmann van het Radboudumc onderzocht waar deze gesprekken tussen patiënten en zorgverleners toe leidde. Zij promoveerde op 16 november.

Meer informatie over de NPi-service