NPi-service Psychosomatiek

Referaten

Jaaroverzicht 2020: alle referaten uit het thema Psychosomatiek op een rijtje

Een uitgave van de NPi-service gemist? In dit jaaroverzicht zetten we de 24 referaten uit het thema Psychosomatiek nog een keer op een rijtje.

OPPA, een nieuw instrument om overactiviteit bij chronische pijn te meten

Andrews N. European Journal of Pain 2020, met een vertaalslag van Sanneke Don PhD, Psychosomatisch fysiotherapeut

Terwijl een deel van de chronisch pijnpatiënten activiteiten vermijdt is er ook een groep die vaak over zijn/haar grenzen gaat. Om deze overactiviteit in kaart te brengen ontwikkelden Australische wetenschappers een nieuwe vragenlijst: de 'Overactivity in Persistent Pain Assessment' (OPPA). In deze studie bepaalden ze of het meetinstrument betrouwbaar is door gegevens van 333 patiënten te analyseren. Benieuwd naar deze nieuwe vragenlijst? Lees het hele referaat.

Training bij chronische pijn is geen one size fits all

Franco K. European Journal of Pain 2020, met een vertaalslag van dr. Aleid de Rooij, fysiotherapeut en onderzoeker

Training geldt als één van de primaire behandelvormen voor mensen met chronische pijn. Desondanks rapporteren veel studies niet in welke vorm, hoe vaak en hoe lang chronisch pijnpatiënten zouden moeten trainen. Met dit systematische literatuuronderzoek met gegevens van 3.562 patiënten uit vijftig studies schijnen Braziliaanse wetenschappers licht in die duisternis. Benieuwd naar hun bevindingen? Lees het referaat.

Vergroot de factor pijn de kans op eenzaamheid of vice versa?

Loeffler A. Pain 2020, met een vertaalslag van Annemarieke Fleming MA Post MSc, gezondheidszorgpsycholoog BIG

Veel studies wijzen uit dat pijn en eenzaamheid met elkaar samenhangen, maar het was nog altijd onduidelijk wat hiervan de oorzaak is en wat het gevolg. Britse wetenschappers gebruikten gegevens van bijna vijfduizend mensen uit een grote longitudinale studie onder 50-plussers om de richting van dit verband te achterhalen. Benieuwd naar hun bevindingen? Lees dit referaat.

Literatuurlijst 2020-8

Hier vindt u de meest recente literatuurlijst met daarin open-access studies en internationale publicaties binnen het thema Psychosomatiek.

Eerdere referaten en literatuurlijsten zijn te vinden in het referaten-archief.

Webcasts

Webcast: Overdag effectief pauzeren is 's nachts beter slapen!

Duur: 27:46 min | Spreker: Dr. Kasper Janssen, sportarts

Sportarts Kasper Janssen vertelt over hoe het slapende lichaam herstelt en beschrijft waarom iedere therapeut slaap zou moeten promoten. Ook belicht hij de powernap en hoe dit kan helpen om dagelijks effectiever te zijn en je fitter te voelen.

Eerdere webcasts zijn te vinden in het webcast-archief.

Themaberichten

Stemmings- en angststoornissen verhogen het risico op hartziekte en andere cardiometabole aandoeningen

Bron: Trimbos Instituut, 13 januari 2021

Het hebben van een stemmings- of angststoornis verhoogt het risico op het ontstaan en voortduren van cardiometabole aandoeningen zoals diabetes, hartziekte, hoge bloeddruk en beroerte. Dit is één van de bevindingen uit recent onderzoek van het Trimbos-intituut.

Familie IC-patiënt ervaart ook gezondheidsproblemen

Bron: *Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 5 januari 2020

Dat veel patiënten na een IC-opname nog jaren fysieke, cognitieve en financiële problemen houden, was al bekend. Onderzoekers van het Radboudumc stellen nu dat ook mantelzorgers van IC-patiënten vaak met zulke problemen kampen (BJGP Open. 2020;4:bjgpopen20X101061). * Voor deze bron moet worden betaald.

Aanpak op maat belangrijk bij jongeren met narcolepsie

Bron: Medicalfacts, 30 december 2020

De COVID-19 pandemie en bijbehorende maatregelen hebben geleid tot waardevolle inzichten in de behandeling en begeleiding van jonge mensen met narcolepsie. Het biedt bovendien een onderbouwing van het belang van gepersonaliseerd onderwijs voor deze groep jongeren.

Driekwart is opgelucht door wegvallen sociale activiteiten

Bron: Medicalfacts, 30 december 2020

Netwerkbijeenkomsten, kerstborrels en nieuwjaarszoenen: het hoeft nu (even) niet. Driekwart van de mensen vindt het ook prettig dat er door de coronamaatregelen minder druk is om mee te doen met allerlei sociale activiteiten, blijkt uit een poll van Psychologie Magazine onder ruim 1300 mensen.

Impact van covid-19 op mentaal welzijn

Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 23 december 2020

De mentale impact van de eerste lockdown was ernstig voor patiënten met psychische aandoeningen. Symptomen van depressie, angst, bezorgdheid en eenzaamheid namen echter juist meer toe bij mensen zónder psychische aandoeningen. Hoe is dat te verklaren?

Behandelingen fibromyalgie niet bewezen effectief

Bron: *Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 15 december 2020

Voor de meeste behandelingen die patiënten met fibromyalgie aangeboden krijgen, is weinig wetenschappelijk bewijs. Uit een recente systematische review en meta-analyse blijkt alleen een bescheiden effect van cognitieve gedragstherapie, antidepressiva of middelen die het centrale zenuwstelsel onderdrukken. * Voor deze bron moet worden betaald.

Opleiding ‘Procesmatige adem- en ontspanningstherapie’ voor algemeen practicus én psychosomatisch fysio- en oefentherapeut. Nog enkele plaatsen

Start op 3 maart 2021. Tien woensdagen tussen maart en juni 2021

Door de opleiding ‘Procesmatige adem- en ontspanningstherapie’ te volgen, kun je als (psychosomatisch) fysiotherapeut/oefentherapeut binnen je praktijk meer patiënten beter van dienst zijn, aangezien spanning bij veel gezondheidsproblemen een oorzakelijke dan wel instandhoudende factor is. In deze opleiding leer je hoe je bij je patiënten kunt onderzoeken in hoeverre overmatige spanning samenhangt met hun klachten betreffende het bewegend functioneren. Tevens leer je hoe je hen vanuit een procesmatige benadering kunt helpen om de overmatige spanning te reduceren met behulp van adem- en ontspanningsinstructies. Gemiddelde beoordeling door oud-deelnemers: 8,6 (!).

Nieuwe bijzonder hoogleraar doet klinisch farmacologisch onderzoek op het gebied van neurologie en pijn

Bron: Persbericht LUMC, 7 december 2020

Neuroloog Geert Jan Groeneveld ontwikkelt methoden waarmee al in de ontwikkelfase van geneesmiddelen aangetoond kan worden of het middel doet wat het hoort te doen. Dit doet hij op het gebied van nieuwe geneesmiddelen voor neurologische aandoeningen en voor pijn.

Nieuwe zorgstandaard Psychotrauma-en stressorgerelateerde stoornissen gepubliceerd

Bron: Medicalfacts, 2 december 2020

Samen met patiënten, naasten en professionals is onder begeleiding van Akwa GGZ de zorgstandaard voor psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen ontwikkeld. Naast posttraumatische-stressstoornis (PTSS) wordt er in de zorgstandaard aandacht besteed aan acute stressstoornis, persisterende complexe rouwstoornis en hechtingsstoornissen.

Behandelorganisatie Psyned trekt aan alarmbel: mentale gezondheid werknemers onder druk

Bron: Medicalfacts, 30 november 2020

Landelijke behandelorganisatie Psyned ziet sinds de start van de tweede corona golf een verdubbeling in het aantal behandeltrajecten dat organisaties aanvragen voor hun werknemers. [...] De vraag naar hulp bij psychische klachten op de werkvloer stijgt al sinds het begin van corona, maar nu opvallend snel.

Praktische training over de gedragsgeoriënteerde aanpak bij chronische pijn en vermoeidheid

12 en 13 maart 2021

Binnen de fysiotherapie, oefentherapie en ergotherapie blijkt er een grote behoefte te bestaan aan een praktische cursus over de aanpak van cliënten met medisch onvoldoende verklaarde chronische pijn en vermoeidheid. Het NPi komt met de tweedaagse cursus ‘De gedragsgeoriënteerde aanpak bij chronische pijn en vermoeidheid. Een praktische training’ tegemoet aan de behoefte uit het werkveld. Hierin worden de vaardigheden die de behandelaar dient te beheersen in de begeleiding van deze complexe cliëntengroep actief getraind.

Meer informatie over de NPi-service