NPi-service Psychosomatiek

Referaten

Hoe beïnvloeden slaap- en beweegpatronen elkaar?

Atoui S. Sleep Medicine Reviews 2021, met een vertaalslag van Sanneke Don PhD, Psychosomatisch fysiotherapeut

Iedereen weet dat slaap en fysieke activiteit elkaar beïnvloeden. Maar de ene keer slaap je goed na inspanning, terwijl je de volgende keer moeilijk in slaap valt. Noord-Amerikaanse wetenschappers zochten uit hoe dagelijkse slaap- en beweegpatronen elkaar beïnvloeden door 33 studies met gegevens van ruim 14 duizend volwassenen te analyseren. Je leest hun bevindingen in dit NPi-service referaat.

Empathische communicatie, een must bij het behandelen van patiënten met chronische pijn?

Too A. Patient Education and Counseling 2021, met een vertaalslag van Annemarieke Fleming MA Post MSc, gezondheidszorgpsycholoog BIG

Bij chronische-pijnpatiënten is een biopsychosociale aanpak inmiddels gemeengoed. De aandacht is verschoven van puur biologische aspecten naar een meer en meer psychosociaal gerichte insteek. Empathie en communicatieve vaardigheden spelen hierin een belangrijke rol. In dit referaat lees je welke invloed empathische communicatie blijkt te hebben op depressieve klachten en angstniveaus bij 259 patiënten met chronische pijn.

Wat beïnvloedt de kwaliteit van leven na een ernstig fysiek trauma?

Visser E. Quality of Life Research 2021, met een vertaalslag van Eva Thekla Grein, MSc neuropsychologie, gezondheidszorgpsycholoog en fysiotherapeut

Dat een ernstig fysiek trauma, zoals een auto-ongeval, impact kan hebben op de kwaliteit van leven is evident. Toch is er nog bar weinig bekend over welke factoren de kwaliteit van leven van traumapatiënten beïnvloeden. Maakt het traumamechanisme uit? Is de ernst van het letsel bepalend? Of zijn psychologische factoren voorspellend? Nederlandse wetenschappers vroegen het aan 267 traumapatiënten en volgden hen tot een jaar na het trauma. Hun bevindingen lees je in dit NPi-service referaat.

Literatuurlijst 2021-5

Hier vindt u de meest recente literatuurlijst met daarin open-access studies en internationale publicaties binnen het thema Psychosomatiek.

Eerdere referaten en literatuurlijsten zijn te vinden in het referaten-archief.

Webcasts

NIEUW - Webcast: Body-relatedness bij somatische symptoomstoornissen

Duur: 26:51 min | Spreker: Dr. Hanneke Kalisvaart

In deze webcasts bespreekt dr. Hanneke Kalisvaart de resultaten uit haar proefschrift naar body-relatedness bij somatische symptoomstoornissen. De twee poten van body-relatedness komen aan bod: lichaamsbewustzijn en zelfbewustzijn. Ook vertelt ze hoe je dit in kaart kunt brengen en zie je een praktijkvoorbeeld van de fysiotherapeutische observatie.

Eerdere webcasts zijn te vinden in het webcast-archief.

Themaberichten

Ruim helft van de Nederlanders ervaart ongezond veel stress op werk

Bron: AD, 16 juli 2021

Door de coronacrisis is stress op de werkvloer een nog relevanter onderwerp geworden. Ruim de helft van de Nederlandse werknemers (56 procent) zegt ongezond veel werkgerelateerde stress te ervaren.

Nieuwe cursus ‘Motiverende gespreksvoering bij kinderen en jong volwassenen’

Donderdag 30 september en vrijdag 1 oktober 2021

In de cursus ‘Motiverende gespreksvoering bij kinderen en jong volwassenen’ krijg je beter zicht op de reden achter het gedrag van het kind, puber of jongvolwassene en leer je goed aan te sluiten bij hun belevingswereld in de therapeutische begeleiding.

Hoogste risico op angststoornis of depressie onder laagopgeleiden

Bron: Medicalfacts, 29 juni 2021

Terwijl bij mensen van 35 jaar of ouder een hoog risico op een angststoornis of depressie de afgelopen jaren licht afnam, nam dit risico bij jongvolwassenen juist toe: van 7 procent in 2016, naar ongeveer 9 procent van de 18- tot 35-jarigen in 2020. Onder alle volwassenen had 6 procent een hoog risico op een angststoornis of depressie.

Verbeter je gesprekstechnieken bij patiënten met chronische aandoeningen

Vrijdagmiddag en -avond 5 november en zaterdag 6 november

Therapeuten die de NPi-cursus ‘Motiverende gespreksvoering bij mensen met een chronische aandoening’ hebben gevolgd kunnen zich verder bekwamen in het gebruik van motiverende gesprekstechnieken bij deze doelgroep in de tweedaagse verdiepingscursus.

Meer jonge volwassenen lopen risico op angststoornis of depressie

Bron: Skipr, 29 juni 2021

Een op elke elf jonge volwassenen loopt een hoog risico om een angststoornis of een depressie te ontwikkelen. Die 9 procent is meer dan in 2016, toen 7 procent een groot risico liep op zulke klachten. In 2012 was het 6 procent. Het is niet duidelijk of er een verband is met de coronacrisis.

Benaderingswijzen van mensen met een psychiatrische aandoening

Zaterdag 6 november en woensdag 17 november

In deze nieuwe NPi-cursus wordt breed ingegaan op de meest voorkomende psychiatrische beelden of kenmerkend gedrag zonder dat de diagnose is gesteld (persoonlijkheidsstoornissen, depressie, angst/stress-stoornissen, psychosen). De nadruk ligt op de praktijk van contact leggen en aanjagende factoren van symptomen.

Vaak psychische klachten na hersenschudding

Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde*, 17 juni 2021

Van de kinderen die een hersenschudding doormaken, ontwikkelt ongeveer een derde nadien psychische klachten. De meeste kinderen herstellen binnen 6 maanden na de hersenschudding, en binnen 1 jaar is vaak duidelijk of er een psychische stoornis is ontstaan. Dit concluderen Australische onderzoekers uit een systematische review en meta-analyse. *Voor deze bron moet worden betaald.

Stressgerelateerde klachten: a state of the art

Donderdagmiddag en -avond 13 januari 2022

In deze cursus is het centrale thema de state of the art wat betreft de invloed van stress op het ontstaan en instandhouden van gezondheidsproblemen die een indicatie vormen voor fysiotherapie of oefentherapie. Hiertoe worden de laatste inzichten uit kennisdomeinen als de stressfysiologie, psychofysiologie en psychologie gepresenteerd. Ook de diagnostische en therapeutische mogelijkheden die fysiotherapeuten en oefentherapeuten hebben voor een adequate hulpverlening aan cliënten met stressgerelateerde klachten worden belicht.

Stimulatie achterhoofdzenuw werkt bij onbehandelbare clusterhoofdpijn

Bron: Erasmus MC, 16 juni 2021

Stimulatie van de achterhoofdzenuw vermindert extreem pijnlijke aanvallen van clusterhoofdpijn bij patiënten die geen baat hadden bij medicamenteuze behandelingen. Dat blijkt uit een studie geleid door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Erasmus MC, gepubliceerd in de Lancet Neurology.

Hoe krijg je grip op (chronische) pijn en vermoeidheid?

26 november en 10 december

Mensen met somatisch onvoldoende verklaarde klachten als chronische pijn en vermoeidheid stuiten haast zonder uitzondering op onbegrip in hun omgeving. De cursus ‘Grip op (chronische) pijn en vermoeidheid’ heeft tot doel het ‘onvoldoende verklaarde’ begrijpelijk te maken. Na deze cursus ben je op de hoogte van de meest recente concepten en inzichten met betrekking tot de complexe fenomenen (chronische) pijn en vermoeidheid en de beïnvloeding ervan, en kun je deze op de cliënt overbrengen door middel van therapeutisch effectieve educatietechnieken.

Eerste Herstelpoli in Nederland voor hulp na depressie

Bron: Amsterdam UMC, 16 juni 2021

Vandaag start Amsterdam UMC de Herstelpolikliniek Depressie voor de behandeling van mensen die slechts deels zijn opgeknapt van een depressie. Deze patiënten houden na een depressie ondanks een goede behandeling toch nog klachten. Daarmee kunnen zij nu nog nergens terecht. Amsterdam UMC gaat als eerste instelling in Nederland deze hulp bieden.

Angststoornis blijkt hardnekkiger dan gedacht

Bron: Trimbos, 16 juni 2021

Slechts 41% van de mensen met een angststoornis knapte over een periode van 6 jaar ‘echt’ helemaal op. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van het Amsterdam UMC, locatie VUmc en het Trimbos-instituut.

Starten met de leerlijn ‘Mobilizing Awareness’ in het najaar van 2021?

Maandagmiddag en -avond 29 november, dinsdag 30 november en woensdag 1 december

Het NPi organiseert de voor fysio- en oefentherapeuten interessante leerlijn ‘Mobilizing Awareness’. Hierin leert de deelnemer om disfunctionele, habituele (onbewuste) houdings- en bewegingsadapties en -compensaties te herkennen die het herstel van een verstoord bewegend functioneren in de weg staan, en deze therapeutisch te beïnvloeden door middel van sensomotorische reëducatie en vergroting van het lichaamsbewustzijn van de cliënt. Bij de eerste cursus van deze leerlijn d.d. 29 november – 1 december 2021 zijn nog enkele plaatsen vrij.

Anticonceptiepil veroorzaakt geen depressieve klachten

Bron: Nieuwsbericht Rijksuniversiteit Groningen, 1 juni 2021

In volwassenen vrouwen veroorzaakt de anticonceptiepil geen depressieve klachten. Dat concludeert arts-onderzoeker Anouk de Wit van het Universitair Medisch Centrum Groningen samen met medeonderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en het Leids Universitair Medisch Centrum uit de resultaten van hun recente onderzoek.

Opleiding ‘Procesmatige adem- en ontspanningstherapie’. Beoordeeld met een 8,7!

Tien woensdagen tussen 12 januari en 8 juni 2022

Door de opleiding ‘Procesmatige adem- en ontspanningstherapie’ te volgen, kun je als (psychosomatisch) fysiotherapeut/oefentherapeut binnen je praktijk meer patiënten beter van dienst zijn, aangezien spanning bij veel gezondheidsproblemen een oorzakelijke dan wel instandhoudende factor is. In deze opleiding leer je hoe je bij je patiënten kunt onderzoeken in hoeverre overmatige spanning samenhangt met hun klachten betreffende het bewegend functioneren. Tevens leer je hoe je hen vanuit een procesmatige benadering kunt helpen om de overmatige spanning te reduceren met behulp van adem- en ontspanningsinstructies.

Meer informatie over de NPi-service