NPi-service Psychosomatiek

Referaten

Bewegen lage rugpijnpatiënten met negatieve gedachten stijver en meer gespannen?

Christe G. Pain 2021, met een vertaalslag van Sanneke Don PhD, Psychosomatisch fysiotherapeut

Patiënten met lage rugpijn bewegen vaak minder soepel dan hun gezonde leeftijdsgenoten. Hangt dat af van hun negatieve gedachten zoals angst, catastroferen en hun geloof in eigen kunnen? En speelt hun pijnscore daarin een rol? In dit referaat lees je de samenvatting die Zwitserse en Belgische wetenschappers maakten van 52 studies met gegevens van bijna vierduizend rugpatiënten.

Mindfulness en training vermindert kankergerelateerde vermoeidheid

Cohen J. Psychooncology 2021, met een vertaalslag van Annemarieke Fleming MA Post MSc, gezondheidszorgpsycholoog BIG

Veel ex-kankerpatiënten kampen met vermoeidheidsklachten. Van zowel training als ontspanningsoefeningen is bekend dat het vermoeidheid kan verminderen. Wat als je die twee trainingsvormen combineert in één interventie? Amerikaanse wetenschappers onderzochten de haalbaarheid van zo'n interventie door 40 ex-borstkankerpatiënten te laten fietsen, ontspanningsoefeningen te geven of een combinatie van beiden te laten doen. Benieuwd wat het beste werkt? Lees het NPi-service referaat.

Verergert 'social distancing' de klachten van chronisch pijnpatiënten?

Hruschak V. Pain 2021, met een vertaalslag van Eva Thekla Grein, MSc neuropsychologie, gezondheidszorgpsycholoog en fysiotherapeut

Social distancing was één van de eerste – bijna wereldwijd toegepaste – maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Welke impact had dat op chronisch pijnpatiënten? Amerikaanse wetenschappers vroegen het aan 150 patiënten met lang aanhoudende pijn. In dit referaat lees je niet alleen hoe hun klachten veranderde, maar ook wat hier mogelijk aan bijdroeg.

Literatuurlijst 2021-3

Hier vindt u de meest recente literatuurlijst met daarin open-access studies en internationale publicaties binnen het thema Psychosomatiek.

Eerdere referaten en literatuurlijsten zijn te vinden in het referaten-archief.

Webcasts

NIEUW - Webcast: Body-relatedness bij somatische symptoomstoornissen

Duur: 26:51 min | Spreker: Dr. Hanneke Kalisvaart

In deze webcasts bespreekt dr. Hanneke Kalisvaart de resultaten uit haar proefschrift naar body-relatedness bij somatische symptoomstoornissen. De twee poten van body-relatedness komen aan bod: lichaamsbewustzijn en zelfbewustzijn. Ook vertelt ze hoe je dit in kaart kunt brengen en zie je een praktijkvoorbeeld van de fysiotherapeutische observatie.

Eerdere webcasts zijn te vinden in het webcast-archief.

Themaberichten

Hoe je met meditatie meer grip op gedachten en emoties krijgt

Bron: AD, 14 mei 2021

Morgen is het Wereld Meditatiedag. Waarom is zo'n dag belangrijk, hoe doe je het goed en welke voordelen kan mediteren opleveren? We vroegen het aan drie meditatie-experts.

Combinatie psychotherapie en medicijnenbehandeling meest effectief bij depressie

Bron: Nieuwsbericht VUmc, 11 mei 2021

De combinatie met cognitieve gedragstherapie blijkt het meest succesvol. Zowel psychotherapie als farmacotherapie zijn aantoonbaar effectiever dan de gebruikelijke zorg voor depressie, maar tussen beide bestaat geen aantoonbaar verschil.

EMDR-therapie bij angsten en trauma's wint aan populariteit: hoe werkt het precies?

Bron: AD, 10 mei 2021

Heb je grote angst voor een auto-ongeluk, een hondenbeet of om te stikken? Ga je gebukt onder een traumatische ervaring? In zo’n geval kan EMDR een oplossing zijn.

Veel angst en depressie na bevalling zonder risico

Bron: Vakblad Vroeg, 10 mei 2021

Stress komt na de bevalling veel voor bij ouders die eerder geen hoog risico liepen op klachten. Maar liefst 14 procent rapporteert symptomen van depressie gedurende de eerste drie maanden na de geboorte van hun kind. Angst komt nog meer voor, namelijk bij 22 procent van de moeders en 20 procent van de vaders.

Webinar 'De therapeutische kracht van placebo en de waarde van het placebo-effect in de behandeling van patiënten met musculoskeletale pijnklachten'

Woensdagmiddag 19 mei

In dit webinar wordt door prof. dr. Andrea Evers (hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden), uitgelegd wat de klinische waarde van het placebo-effect is in de behandeling van patiënten met musculoskeletale pijnklachten en gaat ze met dr. Sanneke Don (psychosomatisch fysiotherapeut) en drs. John Bos (fysiotherapeut en manueel therapeut) dieper in op de biologische mechanismen waarop het placebo-effect is gebaseerd en hoe dit effect bij het toepassen van therapeutische interventies kan worden benut.

Voorspellers van depressie en angst na de bevalling

Bron: Vakblad Vroeg, 26 april 2021

Repetitieve gedachten en herhaaldelijk langdurig blijven denken over je gevoelens en (mogelijke) problemen, zijn voorspellers van depressie en angst in de perinatale periode. Herhaaldelijk piekeren in het eerste trimester van de zwangerschap is geassocieerd met depressie in het derde trimester tot acht weken na de bevalling.

Psychische problemen vaker behandeld door praktijkondersteuners

Bron: Skipr, 21 april 2021

Mensen met psychische problemen krijgen steeds vaker hulp van een praktijkondersteuner van de huisartsenpraktijk. In 2019 hebben praktijkondersteuners ruim 600.000 mensen geholpen, meldt het platform ‘Zó werkt de zorg’.

Webinar 'Gezondheid in relatie tot thuiswerken'

Dinsdagavond 18 mei 2021

Na dit webinar kunnen zorgverleners de impact van thuiswerken beschrijven en benoemen. Kunnen ze de invloed van thuiswerken herkennen en analyseren, zijn ze in staat om werkplekadviezen op afstand te geven en kennen ze het wettelijk kader van thuiswerken.

‘Doorbreek het stigma op psychische klachten bij parkinson’

Bron: AD, 11 april 2021

Het is vandaag Wereld Parkinson Dag. Een belangrijke dag om stil te staan bij de impact van de ziekte, inclusief de onzichtbare symptomen: ,,Juist die beperken de kwaliteit van leven”.

“Een revolutie is nodig om wetenschap dichter bij de kankerpatiënt te brengen”

Bron: Medicalfacts, 9 april 2021

Op vrijdag 16 april houdt prof. dr. Marije van der Lee haar oratie ‘Wat werkt voor wie in de psycho-oncologie?’ aan Tilburg University. Van der Lee schetst hierin de kloof tussen wetenschappelijk onderzoek en de klinische praktijk.

Gedragsverandering bij cliënten; een training voor paramedici

Maandag 21 juni (incl. avond) en dinsdag 22 juni

In deze cursus ligt de nadruk op de achtergronden van gedrag, zowel van de cliënt als van jou als therapeut. Waarom gedraagt de cliënt zich zoals hij doet? Door middel van ervaringsoefeningen krijgt de deelnemer inzicht in dit gedrag van de cliënt en zichzelf waardoor er gemakkelijker aangesloten kan worden bij de cliënt. Docenten: Alex Vaassen en Liesbeth van Zuiden. Gemiddelde beoordeling door oud-deelnemers: 8,8 (!).

Vanuit ziekenhuisbed ineens tussen de zeehonden: VR-bril helpt patiënten pijn vergeten

Bron: AD, 6 april 2021

Even ontsnappen naar een andere wereld vanuit je ziekenhuisbed. Pijnconsulenten Marieke van Velsen en Wendela van der Werff van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem ontdekken hoe een virtualrealitybril ervoor zorgt dat patiënten minder pijn ervaren.

Nieuwe cursus ‘Motiverende gespreksvoering bij kinderen en jong volwassenen’

Donderdag 30 september en vrijdag 1 oktober 2021

In de cursus ‘Motiverende gespreksvoering bij kinderen en jong volwassenen’ krijg je beter zicht op de reden achter het gedrag van het kind, puber of jongvolwassene en leer je goed aan te sluiten bij hun belevingswereld in de therapeutische begeleiding.

Stress kan juist goed zijn voor je gezondheid

Bron: Welingelichte Kringen, 1 april 2021

Je denkt dat stress slecht voor je is, niet goed voor je gemoed, je hart en je algehele gezondheid. Maar eigenlijk is dat vooral het probleem: dat je dénkt dat het slecht is.

Verbeter je gesprekstechnieken bij patiënten met chronische aandoeningen

Vrijdagmiddag en -avond 5 november en zaterdag 6 november

Therapeuten die de NPi-cursus ‘Motiverende gespreksvoering bij mensen met een chronische aandoening’ hebben gevolgd kunnen zich verder bekwamen in het gebruik van motiverende gesprekstechnieken bij deze doelgroep in de tweedaagse verdiepingscursus.

Stem van de patiënt doorslaggevend voor rehabilitatie bij ernstige psychische aandoeningen

Bron: Medicalfacts, 30 maart 2021

Actieve en zinvolle deelname aan de maatschappij is van groot belang voor herstel, gezondheid en kwaliteit van leven van mensen met ernstige psychische aandoeningen. Rehabilitatie verloopt echter vaak moeizaam. [...] De belangrijkste succesfactor voor het bevorderen van maatschappelijke participatie is dat de patiënt gehoord wordt en mede bepaalt wat de te behalen doelen zijn.

Bewegen en bewogen worden; benaderingswijzen van mensen met een psychiatrische aandoening

Zaterdag 6 november en woensdag 17 november

In deze nieuwe 2-daagse cursus wordt breed ingegaan op de meest voorkomende psychiatrische beelden of kenmerkend gedrag zonder dat de diagnose is gesteld (persoonlijkheidsstoornissen, depressie, angst/stress-stoornissen, psychosen). De nadruk ligt op de praktijk van contact leggen en aanjagende factoren van symptomen.

‘Slaaptekort werknemers kost Nederlandse bedrijven 12,4 miljard euro per jaar’

Bron: AD, 27 maart 2021

Morgen gaat de zomertijd in. Dat betekent plots een uurtje korter slapen, terwijl een goede nachtrust de rest van het jaar ook niet vanzelfsprekend is. Slaapgebrek onder werknemers is een onderschatte kostenpost voor bedrijven, zegt slaapexpert Floris Wouterson.

Starten met de leerlijn ‘Mobilizing Awareness’ in het najaar van 2021?

Maandagmiddag en -avond 29 november, dinsdag 30 november en woensdag 1 december

Het NPi organiseert de voor fysio- en oefentherapeuten interessante leerlijn ‘Mobilizing Awareness’. Hierin leert de deelnemer om disfunctionele, habituele (onbewuste) houdings- en bewegingsadapties en -compensaties te herkennen die het herstel van een verstoord bewegend functioneren in de weg staan, en deze therapeutisch te beïnvloeden door middel van sensomotorische reëducatie en vergroting van het lichaamsbewustzijn van de cliënt. Bij de eerste cursus van deze leerlijn d.d. 29 november – 1 december 2021 zijn nog enkele plaatsen vrij.

Zeg vaker ‘nee’ tegen patiënten met milde psychische klachten die naar een psycholoog of psychiater willen

Bron: Column de Volkskrant, 25 maart 2021

Stel je voor, je hebt ernstige hartklachten, maar alle cardiologen weigeren je te zien: ze behandelen alleen lichte klachten. Ze behandelen ook geen mensen met hartklachten die daarnaast suikerziekte hebben, of longproblemen.

Stressgerelateerde klachten: a state of the art

Donderdagmiddag en -avond 13 januari 2022

In deze cursus is het centrale thema de state of the art wat betreft de invloed van stress op het ontstaan en instandhouden van gezondheidsproblemen die een indicatie vormen voor fysiotherapie of oefentherapie. Hiertoe worden de laatste inzichten uit kennisdomeinen als de stressfysiologie, psychofysiologie en psychologie gepresenteerd. Ook de diagnostische en therapeutische mogelijkheden die fysiotherapeuten en oefentherapeuten hebben voor een adequate hulpverlening aan cliënten met stressgerelateerde klachten worden belicht.

Hoe een goede ademhaling de kwaliteit van leven kan verbeteren

Bron: Nu.nl, 24 maart 2021

Goed ademhalen lijkt net als yoga en mindfulness aan populariteit te winnen. Er worden retreats georganiseerd, het aantal ademcoaches neemt toe en ook 'Iceman' Wim Hof heeft het over het belang van goed ademhalen. Maar waar is dat voor nodig? Ademhalen gaat toch vanzelf?

Hoe er met achterdocht wordt gekeken naar chronisch zieken

Bron: AD, 23 maart 2021*

Eén op de vijf Nederlanders heeft last van chronische pijn. Zo ook journalist Rianne van der Molen (40). Ze heeft dagelijks pijn in haar rug, bekken en heupen en praat erover met journalist en reumapatiënt Lynn Formesyn, van wie het boek Zinvol ziek verscheen. *Voor deze bron moet mogelijk worden betaald.

Tips voor het verlagen van je stressniveau

Bron: AD, 23 maart 2021

Ingrijpende emotionele gebeurtenissen, zoals een verhuizing, scheiding of veranderingen op het werk, hebben invloed op ons stressniveau. Daar komt bij dat de lockdown onzekerheden en uitdagingen met zich meebrengt, waar we nooit eerder mee te maken hebben gehad.

De bijdrage van mindfulness aan de gezondheidszorg

Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 23 maart 2021*

De stand van zaken elders in dit nummer laat zien dat mindfulness-interventies goed kunnen uitpakken bij mensen met psychische en chronische lichamelijke aandoeningen. Hoewel dat inmiddels redelijk goed is aangetoond, is het toch belangrijk een paar kanttekeningen te plaatsen bij dit artikel. *Voor deze bron moet worden betaald

Meer informatie over de NPi-service